iş kazası bildirim

  1. Y

    İş Kazası Bildirim Süresi Düzenlenmesi Gerekmektedir.

    İş kaza bildirim zorunluğu (limitleri) halen incelenmeye muhtaçtır: en küçük olaylar, saat kaybı bile olmayan ve İŞ KAZASI tanımına uyan tüm olaylar, DERHAL kolluk kuvvetlerine, 3 gün içinde SGK bildirim zorunluğu vardır. İstatistik amaçları da içeren bu yükümlülükler uygulamada sorunlar...
Üst