ikale sözleşmesi

  1. A

    Makale : İkale Sözleşmesinin Özellikleri Ve İş Hukukundaki Yeri

    İkale sözleşmesi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda özel bir sözleşme türü olarak düzenlenmemiştir. İkale sözleşmesinin temeli sözleşme özgürlüğünden kaynaklanır. Buna göre, taraflar kanunun emredici hükümlerine, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak kaydıyla her konuda sözleşme yapma imkânına sahip...
Üst