ibra sözleşmesi

  1. A

    Makale : İş Hukukunda İbra Sözleşmesi

    İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İş Hukukunda “ibra sözleşmesi ya da ibraname ” konusu, 01.07.2012 tarihinden önce ve sonra olmak üzere iki dönem olarak ele alınmalıdır. 01.07.2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan Borçlar Kanununda ibra sözleşmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş iken...
Üst