gss

  1. Xzenon

    Kimler Genel Sağlık Sigortalısı Yaptırmasına Gerek Yoktur?

    Kimler Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmamıştır? -Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler, -Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan...
  2. Xzenon

    Kimler Genel Sağlık Sigortası Yaptırmalıdır ?

    Kimler Genel Sağlık Sigortası Yaptırmalıdır ? 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiştir. Yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden; -Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, -Kendi nam ve hesabına çalışanlar, -Kamu idarelerinde kamu...
Üst