filyasyon

  1. D

    İşyerlerinde Filyasyon Ekibi

    Merhaba, İşyerinde filyasyon ekibi kuran var mı ? Kuran varsa filyasyon ekipleriniz kaçar kişilik ve kaç personele bakıyorsunuz ?
Üst