esnek çalışma

  1. Xzenon

    Esnek Çalışma Nedir, Esnek Çalışanların Sigortası Nasıl Olur ?

    Esnek Çalışma (kısmi süreli çalışma) Nedir, Esnek Çalışanların Sigortası Nasıl Olur ? Esnek Çalışma ve Sigortalılık Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar...
Üst