doğum borçlanması şartları nelerdir

  1. Xzenon

    Sgk Doğum Borçlanmasının Koşulları Nelerdir?

    SGK Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir? Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için; - Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim...
Üst