çift izolasyonlu aley kullanmak

  1. F

    Makale : Elektrik Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Genel Tedbirler

    İşyerlerinde elektrik çarpmasına karşı alınması gereken genel tedbirler hakkındaki makalem ilişiktedir. ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN GENEL TEDBİRLER F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Bu tedbirler aşağıda belirtildiği gibi 6 ana grupta toplanmıştır ...
Üst