2017 yili sinav takvimi değişiklik duyurusu

  1. M

    Duyuru : 2017 YILI SINAV TAKVİMİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU

    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde; Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için, 2017 yılı içerisinde 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik...
Üst