Soru Zirai Ilaçlama Hakkında

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında ay_iz tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ay_iz

  ay_iz TÜİSAG Üyesi  Kolay gelsin ve iyi çalışmalar hizmet verdiğimiz bir kurumda 3 bahçıvan çalışmakta ve kurum tarafından ilaçlama işinde de çalıştırılımaktalar bu kişilerin ilaçlama için bir sertifikaya sahip olması gerekiyor mu ve bu sertifikayı nereden aldırabilirim? teşekkür ederim


   
 2. S. Ahmet BAK

  S. Ahmet BAK TÜİSAG Üyesi

  Aradığınız bilgiyi aşağıdaki yönetmelikte bulabilirsiniz.

  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  resmi gazete Tarihi: 20.03.2011 resmi gazete Sayısı: 27880
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Bitki koruma ürünü uygulaması yapacak kişiler
  MADDE 5 –
  (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen kişilerce yapılır.
  a) Profesyonel kullanıcılar.
  b) Bitkisel üretim yapan kişiler.
  İzin alma zorunluluğu
  MADDE 6 –
  (1) Bitkisel üretim yapılan alanlarda, bitki koruma ürünü uygulamalarının, Bakanlıktan Ek–1’de ve Ek–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunludur.
  Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi
  MADDE 7 –
  (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
  a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu.
  b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti.
  c) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.
  ç) Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlendiği sağlık raporu.
  d) İki adet fotoğraf.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması hâlinde Genel Müdürlükçe oluşturulan internet tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek–1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.
  Bitkisel üretim yapan kişilere bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi
  MADDE 8 –
  (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
  a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu.
  b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürün ile ilgili bilgi.
  c) Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan değerlendirme sonucunda Ek–4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi.
  ç) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına, kendi üretim alanı dışında başka bir yerde ilaçlama yapmayacağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.
  d) İki adet fotoğraf.
  (2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması hâlinde Genel Müdürlükçe oluşturulan internet tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

   
  ay_iz bu yazıya teşekkür etti.
 3. ay_iz

  ay_iz TÜİSAG Üyesi

  Profesyonel kullanıcılar ibaresi ile belli kritler mi kast ediliyor acaba mesela ziraat mühendisleri, teknikerleri yada teknisyenleri? yoksa belli bir mezuniyet seviyesinde herkes alabiliyor mu?

     

   
  alix bu yazıya teşekkür etti.
 4. S. Ahmet BAK

  S. Ahmet BAK TÜİSAG Üyesi

  http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...5.14817&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=bitki
  resmi gazete Tarihi: 20.03.2011 resmi gazete Sayısı: 27880
  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 4 –
  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  d) Bitkisel üretim yapan kişi: Aile ziraatı dışında bitkisel üretim yapan ve bunları ticari amaçlı pazarlayan kişiyi,
  i) Profesyonel kullanıcı: Bakanlıktan bitki koruma ürünü uygulama yetkisi almış ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini,

   
  ay_iz bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica