Bilgilendirme - Yönetmelikler | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Yönetmelikler

Konu, 'Çevre ve Atık Yönetimi' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  Atık Yönetimi
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ek1-2-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 )
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
  Harfiyat Toprağı - İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) (Değişiklik İçin)
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ekler) (Atık Listesi)
  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)
  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) ( YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR )
  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
  Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
  Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Hava Yönetimi
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..)
  Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)
  Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
  Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

  Kimyasallar Yönetimi
  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik
  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Ekler)
  Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
  Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (Ekler)
  Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
  Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

  Enerji Yönetimi
  Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Ekler)
  Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Ekler)
  Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
  Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği (Ekler)
  Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği

  Su ve Toprak Yönetimi
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) (Değişiklik İçin)
  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği
  DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik (Ekler) KARAR
  Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ekler)
  Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
  İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği


  Maden Yönetimi
  Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (Ekler)
  I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği
  Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
  Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
  Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
  Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

  Petrol Yönetimi
  Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik (Değişiklik İçin)
  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
  Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  İzin ve Denetim
  Çevre Denetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Çevre Gorevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik | Değişiklik | Ekler

  Ölçüm ve İzleme
  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (EK)

  Diğer
  Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
  "Ce" İşareti Yönetmeliği
  Çevre ve Şehircilik Şurası Yönetmeliği
  Tıbbi laboratuvarlar Yönetmeliği (Ek)
  İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
  Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik
  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ( Ek1 - Ek2 - Ek3 - Ek4 - Ek5 - Ek6 )
  Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik (Ekler)
  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik (Ek) (Değişiklik İçin) (Ek)
  Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Ekler (Değişiklik İçin)
  Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği (Değişiklik İçin)
  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (Ekler)
  Özel Hastahaneler Yönetmeliği Değişiklik Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği [​IMG] Değişiklik Değişiklik

  2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Değişiklik İçin)

  Mera Yönetmeliği  Kaynak: http://www.haliccevre.com


   
  muratkoçak64 ve Emre DEDE bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica