Bilgilendirme Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi

Konu, 'Madencilik Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Recep GÜLER tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli
  kullanarak, çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda, sunduğumuz hizmetlerin
  uluslararası normlara, iş hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli
  iyileştirilmesidir.
  Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma hayatını denetlemeye yetkili
  birimi olan ve çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla
  görev yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve
  iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için programlar dahilinde denetim, bilinçlendirme
  ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
  Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından, çalışanların yaşamı
  için önemli riskler taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerine göre ülkemizde, yeraltı ve
  yerüstü maden işletmelerinde 2008 yılı içerisinde toplam 7,638 iş kazası meydana gelmiş olup
  bu kazalardan 64’ü ölümle, 257’si ise sürekli iş göremezlik ile sonuçlanmıştır. Yeraltı ve yerüstü
  maden işletmelerinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı, ülkemizde ölümle
  sonuçlanan toplam iş kazaları sayısının %7,4 gibi bir oranını teşkil etmektedir.
  Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde önleme politikalarının geliştirilmesi, iş sağlığı ve
  güvenliği kültürünün oluşturulması, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması, ilgili taraflara rehberlik
  edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeni yaklaşımın etkin kılınması amacıyla yeraltı ve yerüstü
  maden işletmelerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yönelik bu rehber hazırlanmıştır.
  Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde işveren ve çalışanlarımızın başvuru kaynağı olarak
  kullanacağını düşündüğümüz bu rehberin hazırlanmasında görev alan İş Teftiş Kurulu Başkan
  Yardımcısı M. Nejdet ÇARIKCI ile katkı ve katılımı olan tüm taraflara teşekkür ederim.


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica