Yangın, Deprem, Patlama, Kaza Acil Durum Prosedürleri

Konu, 'Acil Durum Eylem Planları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  1. AMAÇ

  [ ..................................PROJESİ]’ nde acil durum risklerine karşı önlemler almak, risklerini azaltmak; istenmeyen olaylarla karşılaşılması durumunda çalışanların güvenliğini, şirketin varlıkları korumak, çevreye ve komşu kuruluşlara olabilecek zararları önlemek ya da en aza indirmek amacıyla bir sistem belirlemek.

  2. KAPSAM

  [ ..................................PROJESİ]’ nin sınırları içerisindeki bütün (kapalı ve açık) alanları tehlike ve risklere ait acil durum faaliyetlerini kapsar.

  3. SORUMLULUK

  BÜTÜN BİRİMLER: Bu prosedür kapsamındaki çalışmaların uygulanmasından tüm birimler sorumludur.

  4. UYGULAMA

  4.1.

  [ ..................................PROJESİ];

  —Yangın

  —Patlama

  —Zararlı maddelerle etkileşim

  —Zararlı madde (katı, sıvı) döküntü, sızıntı ve akıntıları

  —Gaz sızıntısı

  —Komşu kuruluşlardan gelebilecek tehlikeler

  —Doğal afetler (sel baskını, deprem, fırtına vb.)

  —Firmamız, Şantiyemizin üzerine hava aracı düşmesi,

  —Sabotaj vb. olaylar acil durum kapsamında değerlendirilir.

  Şantiyemiz’de acil durum analizlerinin yapılması için bütün malzemelere ve olaylara ait tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgilerin yer aldığı Tehlike Tanımlama ve risk değerlendirme Tablosuprojemiz için oluşturulmuştur.

  4.2.Tehlike Tanımlama ve risk değerlendirme Tablosu bilgileri ışığında istenmeyen olası durumların önem sırasına konulduğu, tehlike analizlerinin yapıldığı ve alınacak önlemlerin belirlendiği Acil Durum Uygulama Planı hazırlanır. Bu plan kişilerin ve birim kısımların sorumluluklarını varolan iç ve dış kaynakları göz önüne alarak izlenecek yöntemleri ve karar verecek yetkili kişileri içerir. Her yıl Acil Durum Uygulama Planı ve İsg ve Çevre Risk Analizleri kazalar ve tehlikeler göz önüne alınarak gözden geçirilir.

  4.3.Firma çalışanlarımız, İlkyardım, Koruma, Kurtarma ve Söndürme Ekipleri, Acil Durumlarda yada bu durumların ortaya çıkmasını önlemekte görev almaktadırlar.

  4.4.Ekipleri oluşturan çalışanlar vardiyede çalışma süresi boyunca ekip elemanları bulunmaktadır Ekip elemanlarına acil durum tatbikatları yaptırılır, bu tatbikatlar eğitim planında belirtilmiştir.

  4.5.Ekipleri teşkil eden elemanların öncelikle görevi; yangından korunmak için gerekli tedbirleri almak Firmamız içerisinde sigara içilmemesini sağlamak, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri açıkta bulundurmamak, yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddelere ateşle yaklaşılmamasını sağlamak vb.) veya bu tedbirlerin alınması için teşebbüste bulunmaktır.

  4.6.Acil durumlara kimlere haber verileceği Acil Durum Uygulama Planı ‘nda belirtilmiştir. Acil durum uygulama planınlarının yetersiz kaldığı durumlarda acil durum uygulama planı gözden geçirilerek revize edilir.

  4.7.Çalışma saatleri içerisinde görülen acil durum olaylarında haberleşme telefonlarla yapılır.

  4.8.Çalışma saatleri dışında veya hafta sonlarında olan acil durumlarda ilgili kişiler Acil Durum Telefon Numaraları Şantiyelerimizde bulunan sabit ya da mobil telefonlardan aranarak sağlanır. Acil Durum Telefon Numaraları Şantiyelerde personelin kolayca görebileceği yerlere asılmaktadır. (Mutfak, Personel Servisi, Soyunma Odaları v.b.)

  4.9.Acil durum olaylarıyla karşılaşıldığında alınacak ilk önlem, yapılması gerekenler ve bilgilendirilecek kişiler Acil Durum Uygulama Planı’ nda belirtilmiştir.

  4.10.Acil önlemlerin hızlı ve doğru şekilde uygulanabilmesi için şantiyelerde bulunan yangın söndürme tüpleri her birimde ilgili yerde bulundurulur.

  4.11.Satın alınan ve risk oluşturabilecek malzemelerin (Yangın tüpleri, Oksijen, Argon tüpleri) periyodik kontrollerinin yapıldığı bilgileri malzemenin satın alındığı firmadan istenerek kontroller izlenir.

  4.12.Satın alınan malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları satıcı firmalardan istenir. Eğer firmalardan temin edilemiyorsa malzemelerin üzerlerindeki Cas No yada Risk No ’ları ile, yada başka firmaların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları temin edilir. Kullanılan tehlikeli kimyasalların ambalajlarında içerdikleri riskleri tanımlayan bilgiler tanımlanmamış ise temin edilen Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna göre Malzeme Güvenlik Bilgi Kartı hazırlanır ve üretim de kullanılan malzemeler üzerine yapıştırılır.

  4.13.Acil durumlarda kullanılacak araç, cihaz ve uyarı sistemlerinin bakımları yapılır.

  4.14.Acil durum risklerini önlemek için alınması gereken önlemler İş Güvenliği Talimatları ile kontrol altına alınmıştır.

  4.15.Acil önlemlerin hızlı ve doğru şekilde uygulanabilmesi için şantiye içinde kullanılan bütün teneke, varil ve alanlar üzerine tanımlayıcı yazıları yazılmış, bunların ait oldukları yerde bulundurulması Kalite, Çevre ve İSG sistemi prosedürü ve talimatları ile kontrol altına alınmıştır.

  4.16.Önlenemeyen ve olumsuz sonuçlar doğuran olaylarda ( Yer altı suyu kirlenmesi, kanalizasyona karışmalar, atmosfere zarar verme, ekili alanlara zarar vb. ) aranacak yada bilgi verecek yerler Acil Durum Uygulama Planı ‘nda belirtilmiştir.

  5. KAYITLAR

  Bu prosedürler ilgili kayıtlat Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre tutulur ve saklanır.

  6.DAĞITIM
  Genel Koordinatör
  Proje Müdürü
  Şantiye Şefi

  7. EKLER
  Acil Durum Uygulama Planı

  Acil Durum Telefon Numaraları Listesi

  Malzeme Güvenlik Bilgi Kartı

  Tehlike Tanımlama ve risk değerlendirme Tablosu


   

  Ekli Dosyalar:

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica