ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (International Labour Organisation, ILO) | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (International Labour Organisation, ILO)

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (International Labour Organisation, ILO)

  Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler
  Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra, ILO'nun temel amaç ve ilkeleri
  yeniden oluşum ve genişleme sürecine girmiştir.

  Birleşmiş Milletler üyeleri içinde ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır: işveren
  temsilcileri, işçi temsilcileri (ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların
  şekillendirilmektedir) ile hükümet temsilcileridir.

  ILO, sosyal ve ekonomik konularda ve başka alanlarda geçerli ulusal politikaların
  geliştirilmesinde ve duruma göre uygulanmasında sendikalar ile işverenler arasındaki
  “sosyal diyalogu” geliştirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de teşvik etmektedir.

  ILO sekreteryası, merkez büroları, araştırma merkezi ve basımevi Cenevre’deki Uluslararası
  Çalışma Ofisi’nde faaliyet göstermektedir. 40'ı aşkın ülkede ILO'nun bölge, alan ve ülke
  ofisleri bulunmaktadır ve yerinden yönetim ilkesine göre çalışmaktadır.

  Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan
  Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. Her üye ülkenin, iki hükümet
  temsilcisi, bir işveren ile konferansa katılma hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz
  alabilirler ve oy verebilirler. Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalışmaları ise, 28
  Hükümet temsilcisi ile 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
  sürdürülür.

  Yönetim Kurulu ve Ofisin çalışmalarına, temel sanayi kollarında oluşturulan gene üçlü
  yapıdaki komiteler yardımcı olmaktadır. Bunların yanısıra, mesleki eğitim, yönetim
  geliştirme, iş güvenliği ve sağlığı, endüstriyel ilişkiler, çalışanların eğitimi ve kadın ve genç
  işçilerin özel sorunları konularında uzman kişilerden oluşan komiteler de bu çalışmaları
  desteklemektedir.

  ILO Anayasası’nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
  İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
  Çalışma saatlerinin düzenlenmesi
  Uygun asgari ücret
  İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma
  Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması
  Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
  Göçmen işçilerin haklarını korunması
  Eşit işe eşit ücret
  Örgütlenme özgürlüğü
  Mesleki eğitim ve sürekli eğitim

  Türkiye tarafından onaylanan ILO Sözleşmeleri şunlardır:
  2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
  11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
  14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
  15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi26 No’lu Asgari Ücret Belirleme
  Yöntemi Sözleşmesi
  29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
  34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
  42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
  45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
  53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî
  Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
  55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
  Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
  58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
  59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
  68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
  69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
  73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
  77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
  80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
  81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
  87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
  88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
  92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
  94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
  95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
  96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
  98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
  99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
  100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
  102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
  105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
  108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
  111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
  115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
  116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
  118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
  119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
  122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
  123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
  127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
  133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
  134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
  135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
  138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
  142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
  144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
  146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
  151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
  152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
  153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
  Sözleşme
  155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
  158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
  159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
  161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
  164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
  166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
  182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
  İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

  ILO nun sözleşmeleri (önemlileri) şunladır:

  No. 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
  Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür. Ancak,
  askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş,
  yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna
  tanınır.

  No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
  (1948)
  Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve
  bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin
  müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirir.

  No.98: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
  Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına
  müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler
  getirmektedir.

  No.100: Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)
  Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.

  No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
  Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal
  ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme,
  çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak
  kullanılmasını yasaklamaktadır.

  No. 111: Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
  İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal
  görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla
  önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.

  No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
  İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük
  olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

  No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
  Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını
  sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında
  kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere
  alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada
  çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.

  ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır:
  Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.
  Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,
  Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak.
  Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.

  Bu hedefler ise gerçekleştirilmektedir:
  Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdam olanakları oluşturmak üzere uluslararası politika ve programların oluşturulması.

  Uluslararası çalışma standartlarının oluşturulması; bu standartların uygulanmasının
  izlenmesi için uygun mekanizmanın oluşturulması, standartların ulusal merciilere, söz
  konusu politikaların hayata geçirilmesinde, yol gösterici olmaktadır.

  Devletlerin söz konusu politikaları pratikte fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
  için, kapsamlı bir uluslararası teknik işbirliği programının, sosyal tarafların aktif ortaklığı
  ile oluşturulması ve uygulanması.
  Bu çabaların tümünün geliştirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
  faaliyetlerinde bulunulması.

  ILO’ya üye ülke sayısı 200’ün üzerinde olup Türkiye 1939 yılında üye olmuştur.


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica