Bilgilendirme Tüm Mühendislikler Uzman Olabilecek

Konu, 'Güncel Duyurular' kısmında Sercan SELÇUK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi  arkadaşlar artık nerdeyse herkez uzman olucak habere göre;

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEK BÖLÜM SAYISI ARTIRILIYOR

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle, mühendis ve mimarlar dışında, iç mimar, şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı gibi teknik eğitim veren fakültelerin tüm mezunlarının “iş güvenliği uzmanı” olmasına imkan sağlanması amaçlanıyor.

  Milletvekili H.Hami YILDIRIM ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3. Maddesi birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan;

  “f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,”

  ifadesi

  “f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarını veya teknik elemanı,”

  şeklinde değiştiriliyor.

  Kanun Teklifinin gerekçesinde;

  -Kanunda yer alan “iş güvenliği uzmanı” tanımının, aynı fakültelerden benzer eğitimleri alarak mezun olmalarına rağmen, bazı meslek mensuplarını kapsadığı ve bazılarını dışarda bıraktığı,

  -Mevcut düzenlemenin esasen bütün mühendislik, mimarlık veya mühendislik-mimarlık fakültesi mezunlarını kapsadığı, ancak mevcut tanımın, yazım şekli itibariyle bu genel anlamı yansıtmadığı,

  -İç mimar, şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı gibi unvanlara sahip meslek mensuplarının dışarıda bırakılabildiği,

  -Konunun sık sık yargıya taşındığı ve verilen farklı yargı kararlarıyla belirsizliğin arttığı,

  -Eşitlik ilkesine aykırı olan ve mağduriyete yol açan bu hükmün, kastedilen amaca uygun düzenlenmesi gerektiği,

  belirtildi.

  Söz konusu Kanun Teklifi metni

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPRMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

  MADDE 1- 20/6/20 12 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarını veya teknik elemanı,”

  MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   
  Last edited by a moderator: 18 Şubat 2014
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica