Soru Trafo Merkezlerinde Elekromanyetik Dalgalara Maruziyet

Konu, 'Diğer Tehlikeler' kısmında ü.okur tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ü.okur

  ü.okur TÜİSAG Üyesi  risk analizi ve eğitim için gittiğim trafo merkezlerinde çalışanlar tarafından ciddi ve anlamlı bir şekilde sürekli ince tiz sese maruz kaldıklarını ve elektromagnetik dalagalara maruz kaldıklarını bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yasal hak vs. olup olmadığı soruları geldi.
  bu konuda bilgisi olan var mı acaba?


   
 2. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  ölçüm yaptırılmalı

   
 3. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  çok merak ettim konuyu yalnız, lütfen bir cevaba ulaşırsanız buradan bize de yazın olur mu? Ersin Bey nasıl ölçümler gerekir?

     

   
 4. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  Elektromanyetik Alan Ölçüm Sistemi (Geniş Bantlı)

  [​IMG]
  NBM serisi, kolay kullanımı, otomatik hata sıfırlama özelliği, yüksek dinamik aralığı ile çok güçlü alanlarda bile yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçüm yapabilir. Ölçüm sonucunu mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, sınır değerin %'si olarak gösterebilir. Zaman ve x/y/z ekseninde ortalama alabilir.

  • Elektromanyetik alanların ölçümü için esnek sistem;

  • 2 değişik cihaz ve zengin aksesuar çeşidi;

  • Çok sayıda seçilebilir prob;

  • Otomatik prob tanıma özelliği;

  • RS-232 ile kumanda özelliği;

  • 5000 ölçüm hafıza (NBM-550)

  • GPS opsiyonu ile ölçüm koordinatlarını hafızaya alma (NBM-550)

  • x/y/z eksenlerinde ortalama alma


  Sistem:

  [​IMG]
  Narda NBM-500 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sistemi
  [​IMG]
  (848 kB pdf dosyası)
  Cihazlar:


  [​IMG]
  Narda NBM-550
  Elektromanyetik Alan Ölçü Aleti
  (495 kB pdf dosyası) BTK Belgesi için uygundur

  [​IMG]
  Narda NBM-520 Elektromanyetik Alan Ölçü Aleti
  (372 kB pdf dosyası) BTK Belgesi için uygundur
  [​IMG]

  Elektrik Alan probları:

  [​IMG]
  EF-0391, 100 kHz ... 3 GHz elektrik alanı (E-field) probu, izotropik (118 kB pdf dosyası) BTK Belgesi için uygundur

  protelturkey


  Elektromanyetik Dalgaların İnsan Biyokimyası Üzerine Etkileri;
  Elektromanyetik dalga bir radyo frekans kaynağından üretilen ve boşlukta yayılan bir alandır. Günlük yaşantımızda ne kadar sık ve uzun süreli kullandığımızın farkına bile varmadığımız elektronik cihazlar elektromanyetik alan (EMA) yaratmaktadır. Elektronik cihazlardan üretilen elektromanyetik dalgaların gücü ister yüksek, ister düşük olsun, bu dalgalar insan vücudunda etkili olmaktadır.
  Elektromanyetik dalgalar (EMD) vücuttaki dokulara (1) ısıtarak ve /ya da (2) kimyasal değişimlere yol açarak zarar verirler. Yüksek güçlü EMD ısıya bağlı zarar verirken, düşük watt'lı EMD'nin uzun süre alınmasıyla dokularda kimyasal değişmeler nedeniyle zararlı etkiler ortaya çıkar.
  Elektromanyetik radyasyonlar boşlukta yayılma özelliğine sahiptir. Bu tür dalgalar dalga boyları ve frekansları ile belirlenir. Tüm EMD, boşlukta aynı hızla yayılır. Bu hız ışık hızına eşit olup saniyede 300.000 km'dir.
  Dalga boyu son derece küçüldüğünde elektromanyetik radyasyon (EMR), madde ile karşılaştığında, dalga olmaktan çok bir enerji kümesi gibi davranır. Bu enerji kümelerine "kuantum" ya da “foton” denir. Bu tipteki EMR'ler, X ve gamma ışınlarıdır. Bu ışınlar hücrelerdeki molekülleri bir arada tutan atomik bağları kırarak atomları ya da molekül parçalarını pozitif ya da negatif yüklü duruma getirebilecek yeterli enerjiye sahiptirler.
  Enerjileri çok yükselen bu ışınlar moleküllere çarptığında onları iyonlaştırarak, molekül yapısını, yani yaşamsal işlevlerini bozar ve böylece olumsuz biyokimyasal tepkimeler sonucunda kanser oluşumunu kolaylaştırır.
  Yapılan çalışmalarda X ve gamma ışınlarına maruz kalan insanlarda, kanserlerin oluşumu artmıştır. Bu nedenle bu ışınlar "iyonlaştırıcı elektromanyetik radyasyon" olarak tanımlanır.
  Bir diğer EMR grubu ise, noniyonize radyasyon, yani iyonlaştırmayan EMR grubudur. Noniyonize radyasyon (NIR) atomik bağları kırmak için yeterli enerjiye sahip olmayan fotonları içeren elektromanyetik parçalar için genel bir terimdir.
  Bu gruba giren dalgalar, az enerjiden yüksek enerjiye doğru, radyo dalgaları, mikro dalgalar, infrared radyasyon, görünür ışınlar, laser ışınları, ultraviyole ışınları olmak üzere sıralanırlar.
  Yüksek yoğunluktaki NIR biyolojik sistemde iyonizasyona neden olmayabilir. Bununla birlikte başka biyolojik etkileri görülebilir. Örneğin ısınmaya, kimyasal reaksiyonlarda değişmeye ya da hücreler ve dokularda elektrik akımının indüklenmesine neden olabilirler.
  Farklı frekanslardaki EMD hücre, bitki, hayvan ya da insanlar gibi farklı biyolojik sistemleri değişik biçimlerde etkilerler.
  Elektrik alanlarının, dışardan, bu duyarlı sistemi etkilemesi durumunda vücudun doğal elektriksel dolaşımı zarar görebilir ve buna bağlı olarak kalp dolaşım sis temi ve sinir sisteminde bozukluklar oluşur.
  Elektro Magnetik Alanların Görüldüğü Alanlar Ve Alınacak Tedbirler
  1. Anten siteleri, halkın maruz kalabileceği radyasyon sınırlarının aşılmaması için, halkın giremeyeceği ve yerleşimlerden uzak yerlerde seçilmelidir.
  syf. 32
  2. Üzerinde hücresel telefon veya baz istasyon anteni bulunan bir binanın üst katında yaşamak, diğer katlarda yaşamaktan daha tehlikeli değildir. Çünkü ne yüksek ne de düşük kazançlı antenler kendi eksenleri doğrultusunda ışıma yapmazlar. eksenleri doğrultusunda ışıma yapmazlar.
  3. Bir binanın çatısı RF enerjiyi büyük ölçüde absorbe eder ve yaklaşık olarak işaret şiddetini 5-10 kat azaltır. Çatı betonarme veya metal ise bu azalma daha da artar. Yapı tasarımlarında bu bilgi göz önüne alınmalıdır.
  4. Yüksek (170 kV) ve Çok Yüksek (400 kV) Gerilimli Enerji İletim Hatları’nın yarattığı elektrostatik ve elektromanyetik alanların azaltılması için alınacak önlemler;
  - Değişik hatların birbirlerine yakın ve paralel olarak, örneğin aynı direk üzerinden çekilme-mesi, zorunluluk durumu var ise kompanzasyon yaparak karşılıklı kuplajın önlenmesi,
  - Topraklanmış koruma kaplamaları nedeniyle hatların, karşılıklı kapasitif etkilerinin önlenmesi,
  - Karşılıklı kapasitenin, toprağa karşı kapasiteye oranını küçültmek için, örneğin enerjili olmayan hatları, kabloları veya kapasiteleri toprağa bağlayarak, tesisin toprağa karşı kapasitesinin artırılması,
  - Birbirine tesir eden akım devreleri arasındaki uzaklığın mümkün olduğu kadar uzak seçilmesi,
  - Tesir altında kalan kablo hatlarında özel demir bandaj kullanılması veya kablo hatlarını küçük bölümlere ayırarak bunların aralarına iki sargılı yalıtım transformatörleri konulması.
  5. Hücresel telefon ve PCS baz istasyonu antenlerinin kalp atışlarını etkilediği ve baş ağrısına neden olabileceği ileri sürülmektedir.
  En son çalışmalar; 2 Watt’lık GSM cep telefonunu 35 dakika süreyle kullanan bir kişinin kan basıncında 5-10 mm-Hg’lik yükselme olduğunu, bunun bir sağlık sorunu oluşturmamakla birlikte radyo dalgalarının belli bir yoğunlukta olduğu takdirde katarakt, deri yanığı, derin yanık, sıcak çarpması gibi biyolojik etkilerinin olabileceği belirtilmektedir.  manyetik Alan nedir?

  Manyetik alan, elektrik yükleri yer değiştirdiğinde, yani bir elektrik akımı sirkülâsyonu olduğunda ortaya çıkar. Lamba yandığında, elektrik alanının yanı sıra, akımın besleme kablosundan lambaya geçişinden kaynaklanan bir manyetik alan da söz konusudur. Manyetik alanda, manyetik akı yoğunluğu birimi tesla (T) uluslararası birim olarak kullanılır. Çoğunlukla mikrotesla ( T) olarak ifade edilir. Manyetik alan ölçü birimi olarak Gauss (G) birimi de kullanılmaktadır. Akım ne kadar yüksekse, bunun bir sonucu olan manyetik alan da o kadar yüksek olur. Elektrik alanında olduğu gibi, manyetik alan şiddeti de mesafe ile hızla azalır. Buna karşın, manyetik alan, elektrik alanında olduğu gibi engel teşkil eden nesnelerce neredeyse hiç engellenmez. Elektromanyetik alanlar (EMA), elektrik ve manyetik alanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Burada, elektrik dalgası ve manyetik dalga ışık hızında birlikte yer değiştirirler. Elektromanyetik alanların belirgin özelliği frekansları ve dalga uzunluklarıdır. “Frekans”, dalganın bir saniyedeki titreşim (salınım) sayısıdır ve Hertz (Hz) ile ölçülür. Dalga uzunluğu ise bir titreşim sırasında dalganın katettiği mesafedir. Frekans yükseldikçe dalga uzunluğu kısalır ve alanda yayılan enerji yükselir.

  SAR nedir? SAR değeri önemli midir?

  Elektromanyetik spektrumda 10kHz – 300 GHz frekans aralığında çalışan sistemlere örnek olarak; radyo, televizyon ve telsiz sistemleri, radar sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, mikrodalga fırınlar, tıpta ve sanayide RF frekansında çalışan sistemler ve GSM haberleşme sistemleri verilmektedir. Söz konusu sistemlerin yarattığı elektromanyetik radyasyonun canlı doku ile tkileşiminin ölçüsü olarak “özgül soğurma hızı (SAR)” tanımlanmaktadır. SAR dokularda soğurulan ve ısıya dönüşen güçle ilgilidir.

  İnsan hayatı için önemli olan bu SAR değerini belirten uyarıcı bir unsurun cihazlar üzerinde olmamasıbir soru işaretidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen Elektromanyetik Alan Projesi'nde cep telefonu SAR değerleri için en fazla 0.1 W/kg SAR değeri önerilmektedir. Ancak ülkemizde satılan cep telefonlarının SAR değerleri 0.1 ile 1.11 arasında değişmektedir.

   
  sepultura bu yazıya teşekkür etti.
 5. ü.okur

  ü.okur TÜİSAG Üyesi

  elektromanyetik dalgalarla ilgili bilgiden ziyade neler yapılabilir işverenden neler talep edilebilir b konuda yardıma ihtiyacım var . binayı izole etmek yada bekleme odalarını yada meslek hastalıgı tanısı konulmuş mu hiç bilginiz var mı?

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica