Trabzon'da Risk Analizinde Büyük Vurgun!!

Konu, 'Güncel Duyurular, Tartışmalar, Forum Hakkında' kısmında Arif Eroğlu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Arif Eroğlu

  Arif Eroğlu TÜİSAG Üyesi  Merhaba Arkadaşlar, Trabzonda esnaf odası bir tane ÇEKO bölümü mezunu bir bayan elemanla (iş güvenliği uzmanı olmayan herhangi bir bilgisi de olmayan) ilçelerdeki az tehlikeli lokanta, bakkal, market, çay ocağı gibi işyerlerine analiz yapıyorlar ve bu analizde o bayan elemanın imzası yok. Analiz sonunada değerlendirmeyi yapan kişi veya kişiler şeklinde bir bölüme işveren ve çalışanın isimlerini yazıp imzalatıyorlar. Bunun karşılığındada 120-150 lira gibi bir bedel alıyorlar.
  Benim sorum bu analizin bir geçerliliği bir hükmü varmıdır.?
  Geçerliliği Varsa işveren yapar veya yaptırır cümlesini kullanarak esnafımı kaba tabirle soyuyorlar??


   
 2. aliihsanov

  aliihsanov TÜİSAG Üyesi

  kanunda risk analizini işveren yapar ya da yaptırır diyor.

   
 3. alper akpunar

  alper akpunar TÜİSAG Üyesi

  İşveren yapar veya yaptırır diyor evet ama para verir YAPAR demiyor. Birde burda esnafı kandırmaca var. Allah göstermesin yarın öbür gün bir iş kazası oldu bu esnafım kime yaslanacak.

     

   
 4. İskender GÜRDAĞ

  İskender GÜRDAĞ TÜİSAG Üyesi

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi:29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 –
  (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  arkadaşlar yönetmelik gayet açık yukarda anlatılan dolandırıcılıktan başka birşey değil. Gerçi burda esnafın da suçu var o kişilere sertifika sormak neden kimsenin aklına gelmiyor ?

   
  alper akpunar bu yazıya teşekkür etti.
 5. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Mevcut yönetmeliğe ve ÇSGB / İSGGM tarafından hazırlanan '' Risk Değerlendirmesi Rehberleri '' ne göre işverenler çalışanlarıyla beraber işgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olmadan zaten risk değerlendirmesi yapabiliyordu. Hazırlanan rehberler birebir her işyerinde olabileceklere karşılık gelemeyeceği için bu rehberler üzerinde maddeleri eksiltip azaltma imkanı da verilmişti.

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ

  Özellikle küçük esnafın konuya hakim olamayışı nedeniyle bu rehberler dahi yetersiz kalmakta ve esnaf yardım eli aramaktaydı. Bu konuda yardımcı olabilecek kişi ve kuruluşlar da yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle bazı Esnaf Odaları ( Trabzon ) yetkilerini kullanarak esnafa yardım elini uzatmış ve yapılması gerekenleri açıklamak ve yönlendirmek için belirli ücret karşılığında ( Verilen diğer teklif fiyatlarına göre verdikleri fiyata bakmak gerekir 120 TL, fahiş fiyat olmamalıdır ) danışmanlar görevlendirmiştir.

  Ancak bazı işgüvenliği uzmanlarının piyasaya hakim olma istekleri nedeniyle, uzmanlık belgesi olmayanların bu çalışmaları yapmalarına karşı çıktıklarını görüyoruz. Burada esas olan kişileri tehlikelere karşı korumak ise bu çalışma zaten 10 çalışanın altında az tehlikeli işyerlerinde yılda 1 saatle yapılamaz. Burada olsa olsa işi tekelleştirerek rant sağlamaya çalışmak ve küçük esnafa daha yüksek fiyatlarda bu hizmeti verme çabası düşünülebilir.

  Oysa haberde olduğu gibi verilecek eğitimlerle işverenler bu çalışmaları gerçekten kendileri yapabilir. Aksi durum kimin işine yarayacaktı? tabiki OSGB lerin. OSGB ler çok düşük ücretlerle çalıştırdıkları isg profesyonellerine ayda 100 - 150 işyerini bağlayacak ve yüksek paralar kazanacaktı. Bireysel çalışmak isteyen profesyonellerin biraraya gelerek ( uzman, hekim, hemşire ) bukadar işyerine hizmet vermesi çok zor.

  1. Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 11 Nis
   @kozer0606 Kasım Bey, en az hizmet sürelerinde değişiklik yapacak mısınız? 75 firmaya bakmak zorunda kalıyoruz kapıdan içeriye bakıp çıkıyoz


   [​IMG] Kasım Özer ‏@kozer0606 12 Nis
   @suatcalmaz Bu konu biraz çığırından çıkıyor gibi.haklısınız


   03:30 - 12 Nis 2014 ·

  2. Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 23 sa.
   @kozer0606 Kasım Bey, Eğitimleri hizmet süresinin dışına almak çözüm değil ricam lütfen iyi değerlendirin. cevap yazdığınız için teşekkürler

   Suat ÇALMAZ ‏@suatcalmaz 17 sa.
   @kozer0606 Dışına alırsanız; osgbler uzmna eskisi gibi devam et diyecek. firmayada eğitimleri hediye ediyom sana dicek. olan yine uzmna olck

   ercan mattaoğulları ‏@ercanmatta 3 sa.
   @kozer0606 @suatcalmaz Yani bu işin cidden suyu çıktı aynı hekimlerde olduğu gibi bir düzenlemeye ihtiyaç var İG uzmanlarını paspas etmeyin

  29 Aralık 2012 CUMARTESİ


  Resmî Gazete


  Sayı : 28512

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  İşveren yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  Yürürlük

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

  .......................................

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı
  tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.

  .........................................

  ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  Bu kontrol listesi doldurulduktan sonra HERHANGİ BİR KURUMA BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR. İşveren tarafından, denetimlerde gösterilmek üzere İŞYERİNDE SAKLANACAKTIR.

  Bakkal, market ve süpermarket; bir bina/site/alışveriş merkezi (AVM) içerisinde faaliyet göstermekte ise; bina/site/AVM yönetimi tarafından koordinasyonu sağlanan risk değerlendirmesi çalışması bakkal, market ve süpermarketlerde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinde dikkate alınır.

  Uygun olmadığını düşündüğünüz durumlar için belirlediğiniz her bir alınması gereken önlemin takibi yapılmalı ve sorumlu kişilerce, öngörülen tarihe kadar gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.

  İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.


  [​IMG]  15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA


  Resmî Gazete


  Sayı : 28648

  YÖNETMELİK  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Amaç


  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

  Yürürlük

  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     

   
 6. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Yönetmeliğin devamını da okumalısınız...

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

   
 7. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Savcılığa şikayet edin...
   
 8. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  2013 yılının başından beri büyük şehirlerde ağırlıklı olmak üzere 1 yılı aşkındır yapılan haksız kazanç , saçma sapan risk değerlendirmesi çalışmalarını yeni görmeye başladı sanırım bazı arkadaşlarımız. 2 sayfa risk değerlendirmesi yapıp fatura kesmeden alınan paralar zaten vardı. Bazılarımız yok iş güvenliği uzmanı olmadan risk değerlendirmesi yapılıyor yok onlar ne anlar yapmaktan diyebilirler ve diyorlar peki öz eleştiri yapalım Uzman olup en saçma sapan risk değerlendirmesi yapıp bilinçsiz işyeri sahiplerini kandıran hatta dolandıran nice SADECE ADI UZMAN olan bir sürü kişi var bu sektörde.   
  ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 9. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşalar malesef bizim mantığımız ilk önce resmi presedürleri yerine getirmek oluyor. Ortada hiç hoş olmayan bir durum var. İnsanlar para ve emek verip bu belgeyi almaya çalışıyorlar. Aldıktan sonra da yine bu işe emek verip ekmek parası kazanmanın derdindeler. Birisi çıkıyor ben bu işi size kolay yolla hallderim diyor, yasal ve hoş olmayan bir şekilde bu işi yaptırıyor.

  Resmiyette kimse bu işyerlerine sizin rd niz geçerli değil diyemez. İşyeri sahibi de, kardeşim ben bunu yaptım dese kimse ses çıkartamaz. Maalesef birileri para vermeden düdüğü çalmanın peşinde. Bu işlerin yanlışı bir kaza olduğunda ortaya çıkacak ve o zaman yine olan bizim saf işyeri sahibimize olacak. Diyecek birşey bulamıyorum.
  Devletimiz yine bir çocuğu yetiştirip sokağa bıraktı ve hiç ilgilenmiyor. Yani İSG yine öksüz kalmıştır arkadaşlar.

     

   
  ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 10. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Devlet düşünce olarak iyi bir adım atmıştır ancak denetimlerin olmaması,yetersizliği ve art niyetli yaklaşımların olması sektörün gerçekten de kötüleşmesine sebebiyet verdi.
  Risk değerlendirmesinde olmazsa olmazlar vardır mesela termin , risk değerlendirmesinin geçerlilik süresi vb. bunların olmadığı laf olun diye yapılan risk değerlendirmelerinin dolu olduğu bir sektörde sizce işverene bu yapılan geçersiz dediğinizde bir sonraki iş güvenliği uzmanına karşı ne tepki verir sizce ?   
  bukre isik bu yazıya teşekkür etti.
 11. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Devletin öncelikle mevzuatta yeni düzenlemeler yapması ve denetlemesi gerekiyor. Herkesin başına kimse jandarma koyamaz ama kanun yapıcı gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ilgili birimlerin denetlemesi şarttır. Aykırı durumlarda da mutlaka caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu yıl rehberlik yılı olarak ilan edilmiş olabilir ancak iş kazası veya meslek hastalığı durumunda hakim karşısına çıkanlara kimse bu yıl rehberlik yılıydı o yüzden ceza kesmiyoruz demez. Denetlemeler ise yazılanların aksine hala devam ediyor kimse rehavete kapılmasın...   
  münza bu yazıya teşekkür etti.
 12. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar devlet elbetteki düzenleme yapacak. Ancak devlet mantığında karşısında bir yetkili aramak ister. çünkü ortada bir suç varsa bunu birilerine isnat etmelidir. öncelikli mantığı bu bence. İşin yürütülmesindeki eksiklikler devleti çok bağlamıyor maalesef. Size en basit bir örnek vereyim. Serbest çalışan bir İnşaat mühendisiyim.

  Yapı denetimleri hepimiz biliriz. Şimdi size soruyorum bu nasıl bir mantık?

  Devlet yapı denetimine diyor ki piyasa da yapılan inşaatları benim yerime sen denetliyeceksin. Paranıda denetlediğin kişiden alacaksın. Eksik kusur görürsen 3 iş günü içinde yapılmazda bakanlığa bildir diyor. Devletin söylediği kısımda bir sıkıntı yok.
  Gelelim uygulama nasıl oluyor.

  İnsanlar yapı denetim açmak için ciddi bir maliyetin altına giriyorlar. En az 6-10 arasında eleman olması gerekiyor işlerin takibi için. En az 2 araç vs vs. Şimdi bir firmayla anlışıyor yapı denetim. İşyerinde bir sıkıntı var ve yapı denetim bunu bakanlığa bildiyor ve firma bir bakmışsın işi başka yapı denetimine vermiş. Neden acaba ?

  Sen hem adamın parasını alacaksın, hemde adamın işine taş koyacaksın. Nerde görülmüş böyle bir mantık. Adam şu gözle bakıyorlar. Yemek yediği kaba tükürüyor.
  Şimdi size soruyorum bu yapı denetim firması işini nasıl yürütsün. Maalesef piyasada şiler böyle yürüyor ve olanlar işini ciddi yapanlara oluyor. Yani "Filler savaşıyor karıncalar ölüyor "

  Bizim iş güvenliğimiz de şu an ki gidişatı aynen böyle. Devletin bu konularda ciddi bir takibi ve ceza uygulaması olması gerekir. Mesela işini düzgün yapmayanın belgesini iptal etsin. Nasıl olsa sayı çok fazla. Belge alanların arkası da kesilmiyor zaten. İGU sayısında da sıkıntı yok. En azından işiniz düzgün yapmayanlar piyasadan silinir.

  Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bizler doğru bir şekilde işimizi yapmaya devam etmeliyiz. Kim nasıl yaparsa yapsın. İşini düzgün yapan insanları seven çok işveren var. Onlar er yada geç sizi bulacaklardır.

  Herkese kazasız belasız bol işler.

   
  ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 13. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Eğer iş güvenliği uzmanlığı bir meslekse bırakın bir odamız olsun ve herkes odaya üye olsun, diğer mesleklerde olduğu gibi. Eskiden işyeri hekimleri nasıl çalışıyordu? Bireysel olarak işyerleriyle anlaşıyor ve çalışıyorlardı, mesleklerini yapıyorlardı.

  O zaman bırakın iş güvenliği uzmanlarıda bağımsız meslek erbabı gibi işyerleriyle anlaşarak işlerini yapsın. OSGB ler yukarıda yazılı olan Yapı denetim olayında olduğu gibi bakanlığın işine yarıyor, güya toplu kontrol yapacaklar ( Toplu koruma yöntemi...:düşünceli: ) Ama bu kesime rant sağlayarak aracı kuruluşlar ve patronlar yaratıyorlar bu da iş güvenliği çalışmalarının kalitesini bozuyor.

  Serbest piyasa ekonomisi, bizi bağımlı kılmayın ve bırakın mesleğimiz olarak gördüğümüz iş güvenliği uzmanlık işimizi yapalım. İş güvenliği işini taşeronlaştırmayalım...
   
  münza ve HaTiCe EYÜBOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica