TOPRAK KİRLENMESİ, Çevre Görevlisi Eğitim Programı

Konu, 'Çevre Görevlisi Sınav Soruları ve Konu Özetleri' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  Dosyayı aşağıdaki adresten indirebilirsin.
  http://xzenon34.files.wordpress.com/2012/03/13-toprak-metin-pdf-121209.pdf

  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
  Çevre Görevlisi Eğitim Programı
  TOPRAK KİRLENMESİ
  Hazırlayan
  Prof.Dr. İsmail TORÖZ
  12.12.2009 – Antalya
  İÇİNDEKİLER
  1- TOPRAK KİRLİLİĞİ .................................................................................................................. 1
  1.1 Tanımlar ........................................................................................................................ 1
  1.2 Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar Ve Kirleticiler .................................................... 1
  1.3 Kirlenmiş Bir Toprakta Kirleticiler İçin Doğal Giderim Prosesleri ....................................... 2
  1.4 Toprak Kirliliğinin Etkileri ............................................................................................... 5
  1.5 Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler ................................................. 7
  2- ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAK UYGULAMALARI ................................................................ 7
  3- KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN TEMİZLENMESİ ............................................................................. 8
  4- YASAL DURUM ...................................................................................................................... 9
  5- KAYNAKLAR ........................................................................................................................ 11
  TOPRAK KİRLENMESİ
  1
  1- TOPRAK KİRLİLİĞİ
  1.1 Tanımlar
  Toprak1 Kirliliği : (1) Toprağın, insan etkinlikleri sonucu olusan cesitli bilesiklere
  bulastırılmasını takiben, toprakta yasayan canlılar ile yetisen ve yetistirilen bitkilere veya bu
  bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek duzeyde anormal
  fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın ozumleme
  kapasitesinin uzerine cıkması, toprağın verim kapasitesinin dusmesidir (TKKY, 2005).
  (2) Doğal toprak yapısında, insan kaynaklı kimyasallar veya diğer
  değisiklikler ile meydana gelen bozulmadır.
  1.2 Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar Ve Kirleticiler
  Toprak, temas halinde olduğu su ve hava ortamlarında bulunan kirletici maddeler icin nihai
  depolama yeridir. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin tasıyıcı bir bileseni olup,
  kalitesindeki değisim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini doğrudan
  etkiler. Bu nedenle, toprağın hangi kaynaklar tarafından ve hangi bilesenler (ozellikle hangi
  kimyasallar) ile kirletilebileceğinin bilinmesi, alınacak tedbirlere karar verilmesi noktasında
  onem tasımaktadır.
  Toprak kirlenmesine neden olabilecek kaynaklar arasında baslıca ;
  • yer altı depolama tanklarından sızmalar,
  • pestisit uygulamaları2,
  • kirlenmis suların yer altı tabakalarına sızması3,
  • petrol ve yakıt dokulmeleri,
  • duzenli depolama tesislerinin sızıntı suları,
  • endustriyel atıkların doğrudan toprağa atılması4,
  sayılabilir.
  Bunların yanı sıra, tarım arazilerinin yakınından gecen karayollarından dolayı egzoz gazları5,
  yerlesim yerlerinden cıkan atıkların kontrolsuz sekilde araziye atılmaları, tarımsal sahalarda
  1 Toprak : Minerallerin ve organik artıkların parcalanarak ayrısması sonucu olusan, yeryuzunu ince bir tabaka
  halinde kaplayan, canlı doğal bir kaynak (TKKY, 2005).
  2 Tarımsal mucadele ilaclarının bilincsiz ve asırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve
  doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.
  3 Yerlesim alanlarından cıkan coplerin bosaltıldığı alanlar ile kanalizasyon sebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan
  toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.
  4 Endustri tesislerinden cıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen atıklar cevreyi kirletmektedir.
  5 Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kukurtdioksit, kursun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya
  yayılmakta ve solunum yolu ile buyuk bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye kalanı ise, ruzgarlar ile
  uzak mesafelere tasınmakta ve yağıslarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.
  TOPRAK KİRLENMESİ
  2
  bilincsiz kimyasal madde kullanımı6 da, kirlilik kaynakları olarak sınıflandırılabilir.
  Toprağın doğal yapısını değistirebilecek diğer bir faktor de, asit yağmurlarıdır. Her turlu
  yanma (konut, endustri, arac kaynaklı) prosesinden cıkan karbon dioksit, azot dioksit, kukurt
  dioksit gibi gazlar, havadaki su buharı ile birleserek asit damlacıklarını olusturur, asit
  damlacıklarının yağıslarla yeryuzune inmesi sonucu, gerek su kaynaklarında gerekse
  toprakta pH değisikliği meydana gelir. Topraktaki pH değisikliği ise, bazı bilesenlerin (ağır
  metaller, vd.) serbest hale gecmesine, bu suretle de toprağın doğal yapısının bozulmasına
  yol acar. Toprağın asit tamponlama kapasitesi iyi ise, pH değisikliği daha az veya hic
  olmayacaktır.
  Toprak kirlenmesinde en sık karsılasılan kimyasallar ;
  • petrol orijinli hidrokarbonlar,
  • solventler,
  • pestisitler,
  • kursun ve diğer ağır metaller,
  seklinde sıralanabilir. Bu da, toprak kirlenmesinin, bir ulkenin endustrilesme derecesi ve
  kimyasal madde kullanımındaki yoğunluk ile doğrudan ilgili olduğunu gostermektedir.
  AB icin hazırlanmıs bir raporda, toprak kirliliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek
  kirleticiler icin asağıdaki tabloda yer alan parametreler secilmistir (Tablo 1). (Carlon, 2007)
  Yukarıdaki tabloda belirtilen kirleticiler icin AB ulkelerinde 3 farklı kategori gelistirilmistir ; 1-
  İhmal edilebilir risk değerleri, 2- Uyarı risk değerleri, 3- Potansiyel olarak kabul edilemeyecek
  risk değerleri. Her bir kategori icin AB ulkelerinin her biri farklı limit değerler kullanmaktadır.
  Ornek olarak, bazı AB uyesi ulkelerde metal ve metaloidler ile organik kirleticiler icin “ihmal
  edilebilir risk değerleri” asağıda Tablo 2.a ve 2.b ‘de verilmistir.
  1.3 Kirlenmiş Bir Toprakta Kirleticiler İçin Doğal Giderim Prosesleri
  Kirlenmis bir toprakta kirleticilerin miktarı, birtakım doğal proseslere bağlı olarak zamanla
  azalır. Bu azalma, yeni birtakım kimyasal urunlerin meydana gelmesi seklinde olabileceği
  gibi, kirleticilerin hicbir değisime uğramadan su veya hava ortamına tasınması seklinde de
  gerceklesebilir. Buna gore, toprak ortamındaki kirleticilerin maruz kaldıkları baslıca doğal
  giderim/azalma prosesleri asağıdaki gibi sıralanabilir :
  6 Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, cinko, bakır, mangan, bor gibi besin maddelerini
  iceren suni gubreler de asırı ve bilincsiz kullanım sonucu toprağın yapısını bozmakta ve toprak kirliliğine yol
  acmaktadır.
  TOPRAK KİRLENMESİ
  3
  Tablo 1. Toprak Kirliliğinin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınabilecek Kirletici Ornekleri
  Metal and Metaloid Organik maddeler
  Arsenic Aromatic Aliphatic Halogenated
  Beryllium Benzene Dichloromethane
  Cadmium Ethyl Benzene Trichloroethylene
  Cobalt Toluene Tetrachloromethane
  Chromium(Total) Xylene Hexachlorobenzene
  Chromium(6) Phenol 1,1,1-trichloroethane
  Copper Cresols Aromatic Halogenated
  Mercury Polycyclic Aromatic(PAHs) Chlorobenzenes
  Lead Naphthalene Dioxins and PCBs
  Molybdenum Anthracene PCDD/PCDF
  Nickel Benzo(a) anthracene PCB
  Tin Benzo(a) pyrene Pesticides
  Selenium Benzo(ghi) perylene Atrazine
  Thallium PAH Total Sum DDT/DDE/DDD
  Vanadium --------- Others
  Zinc ----------- MTBE
  Tablo 2.a Metal ve metaloidler7 icin ihmal edilebilir risk değerleri (mg/kg k.a.8)
  Belçika Wallon Çek Cumh. Hollanda Slovakya
  As 12 30 29 29
  Ba ------ 600 160 500
  Be ----- 5 0.04 3
  Cd 0.2 0.5 0.80 0.8
  Co ------ 25 0.38 20
  Cr 34 130 100 130
  Cr(6) 2.5 ---- ---- -----
  Cu 14 70 36 36
  Hg 0.05 0.4 0.3 0.3
  Pb 25 80 85 85
  Mo ---- 0.8 0.13 1
  Ni 24 60 35 35
  Sb --- ---- 0.13 ----
  V ---- 180 42 120
  Zn 67 150 140 140
  7 Yarı Metal olarak da adlandırılan bu maddeler değisken ozellikler sergilerler. Metallerle reaksiyona girdiklerinde
  ametal, ametallerle reaksiyona girdiklerinde ise metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda bulunurlar. Bu
  elementler fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak ametallere benzerler. Yarı metaller : silisyum, arsenik,
  antimon, germanyum, tellur, polonyum.
  8 Kuru ağırlık (Kuru Madde) : Numunenin (toprak, arıtma camuru veya kompost) kurutma fırınında 103 °Cde
  yaklasık 24 saat sure ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarı.
  TOPRAK KİRLENMESİ
  4
  Tablo 2.b Organik kirleticiler icin ihmal edilebilir risk değerleri (mg/kg k.a.)
  Belçika
  Wallon
  Çek Cumh. Hollanda Slovakya
  Benzene 0.1 0.03 0.01 ----
  Ethylbenzene 0.1 0.04 0.0021 ----
  Toluene 0.1 0.03 0.0007 ----
  Xylene 0.2 0.03 0.0007 ----
  Naphtalene ---- 0.05 ---- 0.01
  Anthracene ---- 0.1 ---- 0.1
  Benzo (a) anthracene 0.01 0.1 ---- 1
  Benzo (g,h,i) perylene 0.01 0.05 ---- 10
  Benzo (a) pyrene 0.01 0.1 ---- 0.1
  Trichloroethylene ---- ---- 0.1 0.01
  PCB ---- 0.02 0.02 ----
  - Kütlesel tasınım : Bu proses, toprak ortamının ve kirleticilerin ozelliklerine bağlı
  olarak 3 farklı sekilde gerceklesebilir.
  o Adveksiyon : toprak tabakası icerisinde akıskan hareketleri neticesinde
  meydana gelen tasınım.
  o Difüzyon : kirleticilerin fazlar arasındaki konsantrasyon farklılığından
  dolayı meydana gelen tasınım.
  o Dispersiyon : kirleticilerin gozenekler icinde fiziksel boyutlarına gore
  dağılarak seyrelmesi.
  - Biyolojik ayrısma : Toprak ortamındaki mikroorganizmalar tarafından kirleticilerin
  ayrısması sonucunda miktarlarının azalması. Bu proses sırasında meydana gelen
  yeni urunler, kirleticinin orijinal haline gore, daha toksik ve dayanıklı olabilir.
  - Adsorpsiyon : Kirleticilerin toprak katı yuzeylerinde birikmesidir. Bu proses,
  kirleticinin tasınım hızını azaltması acısından onemlidir. Ayrıca, toprak tampon
  kapasitesinin belirlenmesinde onemli bir aractır.
  - Çökelme : Cozunmus formdaki kirleticilerin kimyasal reaksiyonlar neticesinde kararlı
  katı formları haline donusmesi. Kirleticilerin toprak icerisinde birikmesinde,
  adsorpsiyon prosesi ile birlikte ortak etki yapar.
  Ozellikle metal kirleticiler kimyasal cokelme prosesi, organik karakterli maddeler icin biyolojik
  ayrısma prosesi, iyonik karakterli maddeler icin adsorpsiyon prosesi, kirleticilerin
  giderilmesinde/azalmasında daha baskın olan proseslerdir.
  Kirleticiler, toprak ortamında katı faza adsorblanmıs, sıvı faz icinde cozunmus, gaz faz icinde
  buharlasmıs veya toprak gozenekleri icinde serbest halde dağılmıs sekilde bulunabilirler.
  Kirleticilerin fazlar icinde dağılımlarının tur ve miktar acısından bilinmesi, ozellikle toprağın
  hangi yontemlerle temizlenmesi gerektiği hususunda yol gosterici olacaktır. Kirleticilerin
  fazlar arasındaki dağılımında gaz ve cozunurluk kanunları gecerlidir. Bu kanunlara gore
  yapılacak dağılım hesaplamalarında, kirleticilerin fiziksel ve kimyasal ozellikleri belirleyici
  olacaktır. Bir kirleticinin topraktaki davranısında, maddenin organik veya inorganik olması
  onemli rol oynar. İnorganik maddelerin iyonik ozellikleri, organik maddelerin ucuculuk (Henry
  sabiti) adsorplanabilirlik (dağılım katsayısı), dayanıklılık (yarı omur) ve suda cozunurluk
  TOPRAK KİRLENMESİ
  5
  ozellikleri, maddenin fazlar arasındaki dağılımını belirler. Bunların yanısıra toprağa ait
  ozellikler de (toprak iceriği, iletkenliği, organik madde miktarı, katyon değisim kapasitesi, kil
  miktarı,vb.) maddelerin dağılımında belirleyici rol oynar.
  1.4 Toprak Kirliliğinin Etkileri
  Toprak, temel besin maddelerinin ana uretim kaynağıdır. Her turlu sebze ve meyve, toprak
  icindeki bilesenleri belirli oranlarda bunyesine alarak buyur. Veya toprakta belirli kirleticilerin
  belirli miktarlarda bulunması halinde, bitkilerin buyumesi engellenmis, dolayısıyla urun
  alınmamıs olur. Bitkilerin bunyesine gecmis olan kimyasallar, gıda zinciri ile insan bunyesine
  tasınmıs olacaktır. Normal sayılabilecek beslenme sartlarında, insanların gunluk olarak
  alması gereken gıda maddelerinden bazılarına ait değerler asağıdaki Tablo 3’de verilmistir.
  Burada verilen değerlerden hareketle, bir insanın gunluk olarak aldığı gıdalarla maruz kaldığı
  kimyasal madde doz değerleri bulunabilir.
  Tablo 3. Gunluk besin alım değerleri*
  Maruz kalma faktörü Değer
  Normalize edilmis
  değer**
  Toplam meyve alımı
  240 g/gun (ortalama) 3,4 g/kg.gun
  870 g/gun (95th percentile) 12,4 g/kg.gun
  Toplam sebze alımı
  300 g/gun (ortalama) 4,3 g/kg.gun
  700 g/gun (95th percentile) 10 g/kg.gun
  Toplam et alımı
  150 g/gun (ortalama) 2,1 g/kg.gun
  360 g/gun (95th percentile) 5,1 g/kg.gun
  Toplam sut urunleri alımı
  560 g/gun (ortalama) 8,0 g/kg.gun
  2100 g/gun (95th percentile) 30 g/kg.gun
  Tahıl urunleri alımı
  290 g/gun (ortalama) 4,1 g/kg.gun
  760 g/gun (95th percentile) 10,9 g/kg.gun
  *Kaynak : Quantitative Environmental Risk Analysis for Human Health, 2007, John Wiley&Sons Inc.
  ** Yetiskin bir insanın vucut ağırlığı 70 kg alınarak bulunan değerler
  Tabloda belirtilen miktarlarda, gunluk olarak bu gıda maddelerini bunyesine alan insanlar,
  yedikleri gıdalarda bulunan kimyasalları da bunyelerine almıs olacaklardır. Bu nedenle,
  alınan gıdaların yetistiği toprakların kimyasal maddeler acısından temiz (yasal kirlilik
  değerlerinin altında) olması gerekir.
  Kirlenmis bir toprakta, urun veriminin dusmesinin yanısıra, insan sağlığı bakımından onemli
  olan asağıdaki değisiklikler meydana gelmektedir ;
  • Toprakta besin maddelerinin miktarının değismesi,
  • İstenmeyen ozellikteki katı maddelerin toprakta cokelti olusturarak, toprağın
  gecirgenliğinin ve diğer fiziksel ozelliklerinin değismesi,
  • Toprakta birikim yapan bazı maddelerin (fenoller, deterjanlar, pestisitler, DDT, v.d.)
  gıdalarla tasınması,
  • İstenmeyen kimyasalların (ağır metaller, iz elementler, v.d.) topraktaki
  konsantrasyonlarının artması, bitki gelisimi ve kalitesini bozmakta, topraktan alınan
  verimi dusurmektedir.
  Yukarıda sayılan etkiler neticesinde, bitkilerde ağır metal (Pb, Cr, Cd, v.d.), pestisit (DDT,
  aldrin, v.d.), arsenik artısı, doğrudan insan sağlığını etkilemektedir.
  TOPRAK KİRLENMESİ
  6
  Bitkiler uzerinde ağır metallerin etkisinin gorulmesi amacıyla yapılmıs bir arastırmada, ağır
  metallerden Cr(VI)’nın etkisi arastırılmıstır (Rudel, 2001). Bu arastırmada, Almanya’da
  toprakta Cr(VI) oranlarının DIN 19734’e gore 0,4-200 mg/kg olarak bulunduğu ifade edilmis
  olup, kumlu topraklardaki Cr(VI)’nın bitki, toprak solucanı ve toprak mikro organizmaları
  uzerindeki toksite seviyeleri, killi toprakla karsılastırıldığında 3-4 kat daha buyuk bulunduğu
  belirtilmistir. Cr(VI) kullanılarak yapılan calısmada, seker pancarı bitkisi ve yulaf bitkileri
  uzerinde 14 gunluk sure sonunda bulunan EC50 değerleri asağıdaki Tablo 4’de verilmistir.
  Tablodan bitkiler icin killi topraklarda kutle artısını engelleyen Cr(VI) inhibisyon etkisi seker
  pancarında 3 ve kumlu toprakda 5 mg/kg iken, yulafda 36 ve 35 mg/kg olarak verilirken,
  toprak mikroorganizmalarında amonyağın nitrata donusumunu sağlayan bakterilerde bu
  değer 1-3 mg/kg olarak bulunmustur. Calısma notlarında, doğadaki etkileri icin cesitli canlılar
  uzerindeki etkilere de bakılması gerektiği belirtilmistir.
  Tablo 4. Cr(VI)’nın Bitki Turleri Uzerine Etkileri
  Organizma
  grubu
  Test
  Organizması
  Test konusu Kumlu
  Toprak
  (mg/kg)
  Killi
  Toprak
  (mg/kg)
  Bitki Xeker pancarı
  (Brassica
  rapa)
  Cimlenme icin EC50 21 84
  14 gun sonunda kutle artısı
  inhibisyonu icin EC50
  5 3
  Yulaf
  (Avena sativa)
  Cimlenme icin EC50 106 81
  14 gun sonunda kutle artısı
  inhibisyonu icin EC50
  36 35
  Toprak solucanı Eisenia fetida 14 gun sonunda LC50 5 15
  Mikroorganizma Toprak mikroorganizmaları
  14 gun sonunda amonyum
  oksidaz aktivasyonu icin EC50
  1 3
  İnsanların cesitli sekillerde (deriyle temas, solunum, sindirim) toprak kirleticilerine maruz
  kalmaları soz konusu olabilir. Bu durumda, herbir maruz kalma sekli icin farklı sınır değerler
  konulabilir. Tablo 5’de, Cr (III) ve Cr (VI) icin farklı maruz kalma durumları icin, toprak
  temizleme kriterleri hakkında ornek değerler verilmistir (url-2).
  Tablo 5. Krom (III) ve Krom (VI) İcin New Jersey Toprak Temizleme Kriterleri
  Maruz kalma
  Yolu
  Cr
  3+
  (ppm) Cr
  6+
  (ppm)
  Yerlesim Yerlesim Dısı Yerlesim Yerlesim Dısı
  Deriyle temas Yok Yok Araziye bağlı
  olarak değisir,
  ancak 400 ppm
  değeri
  asılmamalı
  Araziye bağlı
  olarak değisir,
  ancak 400 ppm
  değeri
  asılmamalı
  Solunum Yok NR 270 ppm 20 ppm
  Sindirim 120000 ppm NR 240 6100 (3000)
  Yeraltı suyuna
  etkisi
  Yok Yok Araziye bağlı
  olarak değisir
  Araziye bağlı
  olarak değisir
  TOPRAK KİRLENMESİ
  7
  1.5 Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler
  Toprak kirliliğininonlenmesi icin alınabilecek baslıca tedbirler arasında ;
  • Katı atıkların (evsel, endustriyel, tehlikeli, arıtma camurları, tıbbi, vd.) uygun alanlarda
  ve ilgili yonetmeliklerde belirtilen esaslara uygun sekilde bertaraf edilmesi,
  • Evsel veya endustriyel atık suların arıtılmadan toprağa verilmesinin onlenmesi,
  sulama suyu olarak kullanılmaması,
  • Gubre ve tarım ilaclarının bilincli olarak kullanılması,
  • Toplumsal bilincin artırılması,
  sayılabilir.
  2- ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAK UYGULAMALARI
  Arıtma camurlarının tarım sahalarında kullanımı konusunda İngiltere’de yayınlanmıs “Code
  of Practice For Agriculture Use Of Sewage Sludge” isimli yayında, potansiyel olarak toksik
  elementler (PTE) seklinde isimlendirilmis bazı ağır metaller icin, maksimum musaade
  edilebilir konsantrasyon değerleri ve tarım sahasına yıllık bazda uygulanabilecek miktarlar
  hakkında bazı sınırlamaların getirildiği gorulmustur (Tablo 6). Benzer değerler, cimli toprak
  icin ayrıca verilmistir (Tablo 7) (url-1).
  Tablo 6. Arıtma camuru uygulamasından sonra toprakta “potansiyel olarak toksik elementler”
  icin maksimum musaade edilebilir konsantrasyon ve maksimum yıllık uygulama oranları
  * Bu parametreler, 86/278/EEC direktifinin sartlarına tabi değildir (1993’de, Avrupa Komisyonu,
  kromun arıtma camurundan tarım sahalarına tasınımı ile ilgili limitleri olusturmak icin 1988 onergesini
  geri cekmistir).
  Potansiyel
  Olarak Toksik
  Elementler
  (PTE)
  Toprakta PTE için maksimum müsaade
  edilebilir konsantrasyon
  (mg/kg kuru toprak)
  10 yıllık bir periyodda
  PTE uygulamasında
  maksimum müsaade
  edilebilir ortalama yıllık
  oran (kg/ha)
  pH
  5.0<5.5
  pH
  5.5<6.0
  pH
  6.0-7.0
  pH(3)
  >7.0
  Cinko 200 200 200 300 15
  Bakır 80 100 135 200 7.5
  Nikel 50 60 75 110 3
  pH ≥5.0 icin
  Kadmiyum 3 0.15
  Kursun 300 15
  Civa 1 0.1
  *Krom 400 15
  *Molibden 4 0.2
  *Selenyum 3 0.15
  *Arsenik 50 0.7
  *Florur 500 20
  TOPRAK KİRLENMESİ
  8
  Tablo 7. Arıtma camuru uygulamasından sonra cimli toprakta “potansiyel olarak toksik
  elementler” icin maksimum musaade edilebilir konsantrasyonlar (numune alma derinliği 7,5
  cm)
  PTE PTE için toprakta maksimum müsaade edilebilir
  konsantrasyon (mg/kg kuru toprak)
  pH pH pH pH
  5.0<5.5 5.5<6.0 6.0-7.0 >7.0
  Cinko 200 200 200 300
  Bakır
  130 170 225 330
  Nikel 80 100 125 180
  pH ≥5.0 icin
  Kadmiyum
  3
  Kursun 300
  Civa 1.5
  • Krom 600
  • Molibden
  4
  • Selenyum 5
  • Arsenik 50
  • Florur 500
  * Bu parametreler, 86/278/EEC direktifinin sartlarına tabi değildir (1993’de, Avrupa Komisyonu, kromun arıtma
  camurundan tarım sahalarına tasınımı ile ilgili limitleri olusturmak icin 1988 onergesini geri cekmistir).
  3- KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN TEMİZLENMESİ 9
  “Kirlenmis sahaların temizlenmesi” ifadesi, cok farklı anlamlarda kullanılabilecek genis
  kapsamlı bir terim olup, esas olarak, “insan ve cevre sağlığına yonelik zararların onlenmesi
  veya giderilmesi amacıyla kirlenmis sahada yapılan iyilestirme” anlasılmalıdır.
  Buna gore, temizleme, “toprak ve/veya yeraltı suyunda bulunan kirleticilerin arıtılması, izole
  edilmesi, ortadan kaldırılması, parcalanması, daha az zararlı hale donusturulmesi veya zarar
  vereceği alıcıya ulasmasının onlenmesini sağlamak amacıyla gelistirilen ve uygulanan
  planlanmıs bir faaliyet” seklinde tanımlanabilir.
  Temizleme hedefinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken faktorler :
  • ilgili cevresel mevzuata uygunluk,
  • temizlenmesi gereken cevresel ortam ve bu ortamdaki hedef kirletici(ler),
  • maruz kalma yolları ve alıcılar,
  • maruz kalma sekline bağlı kirletici saha temizleme hedefi konsantrasyonu.
  Saha temizleme hedefi konsantrasyonları her bir kirletici icin, cevresel ortam (orneğin,
  toprak, yeraltı suyu, yuzey suyu) bazında, arazi kullanım durumuna gore (yasal olarak)
  belirlenmis konsantrasyon duzeyleridir.
  Kirlenmis sahalar, sahip oldukları cevresel/hidrolojik/hidrojeolojik kosullar, kirlenmenin olus
  sekli, kirletici cesitleri ve bu kirleticilerin fiziksel kimyasal ve biyolojik tasınım surecleri
  bakımından pek cok farklılık gosterir. Bu sebeple temizleme yontem secimi, sahaya ozgu
  yapılmalıdır.
  9 Bu bolumde, Mayıs 2009 tarihinde Nihai Calıstayı yapılan “Noktasal (Endustriyel) Kaynaklı Kirlenmis
  Sahalar İcin (Cevre) Yonetim Sistemi Gelistirilmesi Projesi” isimli proje kapsamında Prof. Dr.Kahraman
  Unlu tarafından hazırlanmıs “Kirlenmis Saha Temizleme ve İzleme Teknik Tebliği” isimli tebliğ
  notlarından yararlanılmıstır (Unlu, 2009).
  TOPRAK KİRLENMESİ
  9
  Kirlenmis sahalarda toprak ve yeraltı suyu temizlemede kullanılacak yontemleri genel olarak
  uc ana baslık altında toplamak mumkundur:
  • Kirliliğin yerinden (hafriyat, pompaj/ekstraksiyon ve benzeri sekilde) alınarak
  arıtılması ve/veya bertaraf edilmesine dayanan hafriyat ekstraksiyon yontemleri,
  • Kirliliğin dağılmasını/yayılmasını sınırlamak veya onlemek uzere bulunduğu yerde
  izole edilmesine dayanan yerinde izolasyon yontemleri,
  • Kirliliğin bulunduğu yerden alınarak tahrip edilip giderilmesini veya
  değisime/donusume uğratılarak toksisitesinin azaltılmasını sağlayan arıtıma dayalı
  yontemler.
  Hafriyat ekstraksiyon yontemleri
  • hafriyat malzemesinin (toprak, atık) yerinden alınarak arıtımı,
  • pompajla cıkarılan yeraltı suyunun arıtımı ile,
  • ekstrakte edilen emisyon/desarj gazlarının arıtımı
  İzolasyon yontemleri
  • kirlenmis toprak ve yeraltı suyunun yerinde izole edilmesi
  Arıtıma dayalı yontemler
  • kirlenmis toprak ve yeraltı suyunun yerinde arıtımı
  Bu yontemlerin her birinde fiziksel, kimyasal, biyolojik veya ısıl proseslere dayalı teknolojiler
  kullanılabilmekte ve her bir teknolojik secenek icerisinde farklı proses seceneklerinin
  uygulanması mumkun olabilmektedir.
  4- YASAL DURUM
  Ulkemizde, “toprak kirliliğinin onlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma camurlarının ve
  kompostun toprakta kullanımı” ile ilgili kriterler ve kısıtlamalar Cevre ve Orman Bakanlığı
  tarafından R.G.’nin 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı nushasında yayımlanan Toprak
  Kirliliğinin Kontrolu Yonetmeliğinde yer almaktadır. (Tablo 8).
  Tablo 8.a Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri (TKKY, EK-1/A)
  Ağır Metal
  (Toplam)
  mg/kg Fırın Kuru Toprak mg/kg Fırın Kuru Toprak
  pH 5- 6 pH>6
  Kursun 50 ∗∗ 300 ∗∗
  Kadmiyum 1 ∗∗ 3 ∗∗
  Krom 100 ∗∗ 100 ∗∗
  Bakır* 50 ∗∗ 140 ∗∗
  Nikel* 30 ∗∗ 75 ∗∗
  Cinko * 150 ∗∗ 300 ∗∗
  Civa 1 ∗∗ 1,5 ∗∗
  pH değeri 7’den buyuk ise cevre ve insan sağlığına ozellikle yer altı suyuna zararlı olmadığı
  durumlarda Bakanlık sınır değerleri %50’ye kadar artırabilir.
  ∗∗ Yem bitkileri yetistirilen alanlarda cevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı bilimsel
  calısmalarla kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin asılmasına izin verilebilir.
  TOPRAK KİRLENMESİ
  10
  Tablo 8.b Kirlenmis Toprakta Arıtma Sonucu Uyulması Gereken Sınır Değerler
  (TKKY, EK-1/B)
  Kirlilik Parametreleri Sınır
  Değerler
  Kirlilik Parametreleri Sınır
  Değerler
  Klorür İyonu (mg Cl - /L) (Toplam) 25 Toliol 0,05
  Sodyum (mg Na/L) (Toplam) 125 Xylol 0,05
  Kobalt 20 Fenol 0,05
  Arsenik 20 Selenyum 5
  Molibden 10 Talyum 1
  Kalay 20 Uranyum 5
  Baryum 200 Polisiklik aromatik hidrokarbon
  bileşikleri
  5
  Florür 200 Organo klorlu bileşikler 0,5
  Serbest siyanid 1 Tarımsal Mücadele İlaçları –Bireysel
  Tarımsal Mücadele İlaçları –Toplam
  0,5
  2
  Kompleks siyanid 5 PCB Poliklorlandırılmış bifeniller 0,5
  Sülfür 2 Hexaklor benzol 0,1
  Brom 20 Pentaklor benzol 0,1
  Benzen 0,05 Ø- HCH (lindan) 0,1
  Bütil benzen 0,05
  * mg/L şeklinde belirtilenler dışındaki maddelerin birimleri mg/kg Fırın Kuru Toprak dır.
  AB uyesi ulkelerde, yukarıdaki bolumlerde bahsedilen “potansiyel olarak kabul edilemeyecek
  risk değerleri”, asağıdaki Tablo 8.a ve 8.b’de verilmistir.
  Tablo 9.a Metal ve metaloid kirleticiler icin potansiyel olarak kabul edilemeyecek risk
  değerleri (konut alanlardaki toprak kullanımı icin), (mg/kg kuru ağırlık)
  Kısaltmalar : AUT : Avusturya ; BE(F): Belcika Flanders, BE(B): Belcika Bruksel, BE(W): Belcika Walloon, CZE : Cek
  Cumhuriyeti, FI&: Finlandiya, ITA: Đtalya, LTU: Litvanya, &LD: Hollanda, POL : Polonya, SVK : Slovakya, UK: Đngiltere,
  D&K: Danimarka.
  AUT BE(F)* BE(B) BE(W) CZE FI_ ITA LTU _LD POL SVK UK D_K
  As 50 110 110 300 70 50 20 10 55 22.5 50 20 20
  Ba --- ---- ---- ---- 1000 ---- ---- 600 625 285 2000 --- ----
  Be ---- ---- ---- ---- 20 ---- 2 10 30 --- 30 --- ----
  Cd 10 6 6 30 20 10 2 3 12 5.5 20 2 5
  Co ---- ---- ---- ---- 300 100 20 30 240 45 300 --- ---
  Cr 250 ---- 300 520 500 200 150 100 380 170 800 130 1000
  Cu 600 400 400 290 600 150 120 100 190 100 500 --- 1000
  Hg 10 15 15 56 10 2 1 1.5 10 4 10 8 3
  Pb 500 700 700 700 300 200 100 100 530 150 600 450 400
  Mo --- ---- ---- ---- 100 ---- ---- 5 200 25 200 --- ----
  _i 140 470 470 300 250 100 120 75 210 75 500 --- 30
  Sb 5 ---- ---- ----- 40 10 10 10 15 ---- ---- --- ----
  Se ---- ---- ---- ---- ---- ----- 3 5 100 ---- 20 35 ----
  Sn ---- ---- ---- ---- 300 ---- 1 10 900 40 300 ---- ----
  Te ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 600 ---- ---- --- ----
  Tl 10 ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 15 ---- ---- ---- ----
  V ---- ---- ---- ---- 400 150 90 150 250 ---- 500 ---- ----
  Zn ---- 1000 1000 710 2500 250 150 300 720 325 3000 --- 1000
  * sadece yeni kirleticiler için
  TOPRAK KİRLENMESİ
  11
  Tablo 9.b Organik kirleticiler icin potansiyel olarak kabul edilemeyecek risk değerleri (konut
  alanlardaki toprak kullanımı icin ), (mg/kg kuruağırlık)
  Kısaltmalar : AUT : Avusturya ; BE(F): Belcika Flanders, BE(B): Belcika Bruksel, BE(W): Belcika Walloon, CZE : Cek Cumh.,,
  FI&: Finlandiya, ITA: Đtalya, LTU: Litvanya, &LD: Hollanda, POL : Polonya, ESP : Đspanya, UK: Đngiltere, D&K: Danimarka.
  AUT BE(F)* BE(B) BE(W) CZE FIN ITA LTU NLD POL ESP UK DNK
  Benzene ---- 0.5 0.5 0.4 0.8 0.2 0.1 0.5 1 12.6 1 ---- ----
  Ethylbenzene ---- 5 5 28 50 10 0.5 5 50 38 20 41 -----
  Toluene ---- 15 15 33 100 5 0.5 0.1 130 38 30 ---- ----
  Xylene ---- ---- 15 15 10 30 10 0.5 0.1 25 18 100 -----
  _aphtalene ---- 5 5 ---- 60 5 5 5 ---- 12.5 8 ---- -----
  Anthracene ---- 70 70 ---- 60 5 5 5 ---- 12.5 100 ---- ----
  Benzo(a)anthracene --- 10.5 10.5 5 5 5 0.5 ---- ---- 12.5 2 ---- ----
  Benzo(g,h,i)perylene ---- 3920 3920 15 30 ---- 0.1 --- ---- 10 ---- ---- ----
  PAHs Total 50 ---- ----- ----- ----- 30 10 5 40 30 ---- ---- 40
  Dichloromethane --- 0.35 0.35 --- ---- 1 0.1 2 10 ---- 6 ---- ----
  Trichloroethylene ---- 1.4 1.4 ---- ---- 1 1 2 60 ---- 7 ---- ----
  Tetrachloromethane ---- 0.02 0.02 ---- ---- ---- 0.1 1 1 ---- 0.5 --- ----
  Hexachlorobenzene ---- 0.1 0.1 ---- ---- 0.05 0.05 0.5 ---- ---- 0.1 --- ---
  Phenol ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 10 40 10.25 70 280 ----
  Cresols (sum) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.1 ---- 5 10.25 40 ---- ----
  Atrazine (p) ---- ---- ---- ---- ---- 1 0.01 ---- 6 3 --- ---- ----
  DDT(sum DDT,
  DDE&DDD)
  ---- ----- ---- ---- ---- 1 --- ---- 4 2.01 ---- ---- ----
  PCB 1 ---- 0.9 --- 5 0.5 0 0.1 1 0.55 0.08 ---- ----
  Methyl t-buthyl ether ---- 9 9 --- ---- 5 10 ---- 100 ---- ---- ---- -----
  1,1,1-trichloroethane ---- 13 13 ---- ---- ---- 0.5 --- 15 ---- ---- ---- ----
  Chlorobenzenes
  (Total)
  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 30 1.05 ---- ---- ----
  Benzo(a)pyrene 5 1.5 1.5 4.4 2 2 0.1 0.1 --- 7.5 0.2 ---- ----
  PCDD/PCDF 100 ---- ---- ---- 0.5 0.0001 1.0E-5 ---- 0.001 ---- ---- ---- ----
  * sadece yeni kirleticiler için
  5- KAYNAKLAR
  Carlon, C. (Ed.) (2007). Derivation methods of soil screening values in Europe. A review and
  evaluation of national procedures towards harmonization. European Commission, Joint
  Research Centre, Ispra,EUR 22805-EN, 306 pp.
  Rudel, (2001) : Heinz Rudel, Andrea Wenzel And Konstantin Terytze. Quantification Of
  Soluble Chromium(VI) In Soils And Evaluation Of Ecotoxicologıcal Effects. Environmental
  geochemistry and health 23: 219–224.
  url-1 : http://www.defra.gov.uk/environment/water/quality/sewage/pdf/sludge-cop.pdf
  url-2 : http://www.state.nj.us/dep/dsr/chromium/full-report.pdf
  Unlu, K. (2009), Noktasal (Endustriyel) Kaynaklı Kirlenmis Sahalar İcin (Cevre) Yonetim
  Sistemi Gelistirilmesi Projesi, Kirlenmis Saha Temizleme ve İzleme Teknik Tebliği, Nihai
  Calıstay, 12-13 Mayıs 2009, Ankara.
  TKKY (2005), Toprak Kirliliğinin Kontrolu Yonetmeliği


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica