Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Sınavı

Konu, 'Acemi İş Güvenlikçiler' kısmında ISG-isg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi  merhaba arkadaşlar temel eğitim sonrasında sınav yapan arkadaşlar örnek olarak paylaşabilirler mi iyi çalışmalar


   
  ezgi soyyüce bu yazıya teşekkür etti.
 2. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  Buyrun Taner bey..

   

  Ekli Dosyalar:

  Banu CUMALI, ryhn, Günhan YENİGÜN ve 21 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  hüseyin hocam,kazık sormuşsunuz bayağı..desibel falan....:p:mustafa::).....

     

   
 4. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  Ama anlatıyorum bunları Cem bey :)

   
  Günhan YENİGÜN bu yazıya teşekkür etti.
 5. A. Aytuğ KADIOĞLU

  A. Aytuğ KADIOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Hüseyin bey in sınavı biraz zor bence de :) benim hafifletilmiş sınavı göndereyim :)

     

   

  Ekli Dosyalar:

  abdioglu, Banu CUMALI, ryhn ve 14 kişi daha buna teşekkür etti.
 6. seramikci

  seramikci TÜİSAG Üyesi

  peki bu soruların cvpları nerde???

   
 7. A. Aytuğ KADIOĞLU

  A. Aytuğ KADIOĞLU TÜİSAG Üyesi

  uzman olarak bu kadar basit soruların cevabını bilmiyorum demeyin :)
   
  ender sahin ve Tuba Tamöz bu yazıya teşekkür etti.
 8. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  Sayenizde kendimi kazık sorular soran hocalara benzettim :)   
  Günhan YENİGÜN ve Mustafa ESEN bu yazıya teşekkür etti.
 9. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  24 aralık gibi olmuş hocam....:p..

     

   
  Aytuğ bu yazıya teşekkür etti.
 10. A. Aytuğ KADIOĞLU

  A. Aytuğ KADIOĞLU TÜİSAG Üyesi

  aynen :p   
 11. seramikci

  seramikci TÜİSAG Üyesi

  daha uzman olamadım o aşamadym sadece teyit etmek için cvpları istyrm:)   
 12. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  sınava doğru hepsini bulacaksınız sayın seramikçi...;)

   
 13. seramikci

  seramikci TÜİSAG Üyesi

  bulamadığımı söylemedm cem bey teyit etmek istediğimi söyledim... :)
   
 14. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  haklısın dostum...hüseyin beyden rica edelim cevapları da versin...:evet:

   
 15. Kübra SAYIM

  Kübra SAYIM TÜİSAG Üyesi

  dosyanız acılmıyor :-\   
 16. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar mevzuatımızda 2 veya 3 saatte verilen '' Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi '' diye birşey yoktur bunlar eskide kaldı, ancak işbaşı eğitimi verilecektir ...

  Eğitimlerimiz mevzuat gereği ekli dosyada bulunan yönetmelikte açıklanıp detaylandırılmıştır. Bunun için çalışanların tamamına tehlike sınıfına göre 19 konu ve 8, 12 ve 16 saat olmak üzere eğitimler vermek ve bunun için bir eğitim planı yapmak zorundasınız.


  15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA


  Resmî Gazete


  Sayı : 28648

  YÖNETMELİK


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN


  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

  a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

  b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

  c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

  ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini

  sağlar.

  (2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

  (3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılıİş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

  (4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri


  MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

  (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

  (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

  (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

  (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Eğitim süreleri ve konuları

  MADDE 11 –(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

  olarak her çalışan için düzenlenir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

  (3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katlarışeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

  EK-1

  EĞİTİM KONULARI TABLOSU


  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma

   
 17. MAHMUT AYAR

  MAHMUT AYAR TÜİSAG Üyesi

  merhaba

  eğitimden sonra sınav yapılması konusunda yasal bir zorunluluk var mı ? sınav yapmamış olmak bir uygunsuzluk mu

   
 18. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648
  Eğitimin temel prensipleri
  MADDE 12
  ...
  (4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir.
  ...
  (6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
  ...

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Eğitim öncesinde seviye tespiti yapılması, verilen eğitim sonunda eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılması Yönetmelik gereğidir. sınav yapmamış olmak bir uygunsuzluktur.

   
  Günhan YENİGÜN bu yazıya teşekkür etti.
 19. ÖZGÜR ASLANN

  ÖZGÜR ASLANN TÜİSAG Üyesi

  huseyin hocam sorularınız gayet güzel. bilinmesi gereken bilgiler yer almaktadır.

   
 20. mücahit başaran

  mücahit başaran TÜİSAG Üyesi

  Eğitimden önce sınav vs yapmak "Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir" kaidesi için midir?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi soruları

  ,
 2. is guvenligi egitim soru

  ,
 3. iş sağlığı ve güvenliği eğitim değerlendirme soruları

  ,
 4. iş güvenliği sağlığı eğitimi soruları,
 5. isg egitimi soru,
 6. isg eğitim ölçme ve değerlendirme sertifika örnekleri,
 7. iş sağlığı güvenliği personel değerlendirme sınav soruları,
 8. İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARA EĞİTİM SONU SINAV SORULARI
Yandex.Metrica