Taşeron Ilişkileri Yönetimi Zirvesi (2 Mart 2013) | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Taşeron Ilişkileri Yönetimi Zirvesi (2 Mart 2013)

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  TÜİSAG üyeleri % 10 indirimli olarak programa katılım gerçekleştirebileceklerdir.

  Son Yasal Gelişmeler ÇerçevesindeTAŞERON İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZİRVESİ"Asıl - Alt İşveren İlişkilerinde Hukuksal Kriterler,
  Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri"
  2 Mart 2013 / Cumartesi / 09.30-17.30 Sheraton Maslak – İstanbul

  Konuşmacılar:
  - Prof. Dr. Tekin Akgeyik // İstanbul Üniversitesi
  - Dr. Cahit Evcil // Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
  - B. Kerem Göktaş // İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanı, SMMM
  - Muhsin Bilgi // Adli Muhasebe Denetçisi
  - Av. Ceyda Cimilli Akaydın // Hukuk Danışmanı
  - Nur Aygüneş // Bütünsel İyileştirme Yöneticisi

  Günümüzde firmalar geleneksel bazı fonksiyonlarını artan bir şekilde uzman şirketlere ve servis organizasyonlarına terk etmektedirler. Özellikle yoğunlaşan uluslararası rekabet baskıları pek çok işletmeyi dışarıdan hizmet satın almaya yöneltmektedir. İşletmelerin böyle bir strateji izlemesinin temel nedeni, maliyet tasarrufu yanında, kaynaklarını ana yetkinlik alanlarına kaydırarak rekabet konumlarını güçlendirmektir. Çeşitli hizmetlerin başka şirketlerden alınmasını tanımlayan bu yöntem, “taşeron” (outsourcing) olarak adlandırılmaktadır.

  Taşeron kullanımı işletmelerin ana yetkinlik alanları dışında kalan fonksiyonlarını özellikle de sınırlı düzeyde değer katan yardımcı işleri yahut yüksek uzmanlık gerektiren işleri kapsamaktadır. Bu strateji, özellikle 1990’lı yıllarda Türkiye’deki pek çok işletme tarafından da benimsenmiş, bunun bir sonucu olarak taşeronlaşma eğilimi genişlemiştir.

  Bu durum çok sayıda hukuksal ve teknik tartışmaları da beraberinde getirmiş, konuyla ilgili yargısal kararlar yeni açılımlar yaratmıştır. Bu yargı kararları dikkate alınarak hazırlanan ve yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Yasasında taşeronlaşma kriteri olarak asıl iş/yardımcı iş ayrımı kritik bir değişken olarak getirilmiştir.

  Son Yasal Gelişmeler Çerçevesinde Taşeron İlişkileri Yönetimi Zirvesi programının amacı, katılımcılara işyerinde taşeron ilişiklerini doğru kriterlere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesine ilişkin temel teknikleri, yöntemleri ve sektörel deneyimleri aktarmaktır. Zirve Programı, her düzeydeki yöneticilerle, insan kaynakları yöneticilerinin, yönetici adaylarının ve insan kaynakları uzmanlarının norm kadro yönetimi etkinliklerini geliştirmeyi ve bu alanda asgari düzeyde bir donanıma sahip olmalarını hedeflemektedir.

  Zirve Programı, ayrıca, taşeron ilişkilerinde katılımcılara, konuyla ilgili alternatif metot ve uygulamaları öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.

  Kapsam:

  İş Yasası Çerçevesinde Asıl İşverenin Taşeron İşverenle İlişkisi ve Taşeron İşçilere Karşı Yasal Yükümlülükleri: Sorunlar ve Çözümler• İş Yasasında Taşeronluk İlişkisi Açısından İşçi, İşveren, İşyeri Kavramı, • İş Yasasında Açısından Hangi Durumda Taşerona Gidilebilir? • Yasanın Sınırladığı Taşeron Uygulamaları? • İş Yasasında Taşeron İşçilerinin Hakları • İş Yasasında Taşeron İşçilerine Karşı İşverenin Sorumlulukları • Taşeron İşçiliği ve Sendikalaşma • Taşeron İşçisi Toplu Pazarlıktan Yararlanabilir mi? • Taşeron Uygulamasında Karşılaşabilecek Sorunlar

  Sorumluluk ve İş Sözleşmesinin Devri• İşveren ve alt işveren yükümlülükleri, • İş sözleşmesinin devri yolu ile işverenlere getirilen kıdem ve ihbar tazminatı, • Bordrolama yükümlülüklerinden ve işçinin dönemsel çalışmalardan kaynaklanan dezavantajlarından kaçınma imkanları • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Koruyucu Hükümler • Tazminat Sorumlulukları ve Zaman Aşımı Süreci

  Taşeron Denetim Sistemi ve Raporlanması • İşlerin Zamanında Bitmesi ve Marka Değerinin Korunmasının Sağlanması • Projelerin Denetim ve Güvenle Güçlendirilmesi • Hak Edişlerin - Ücret Ödemelerinin - Alt Firma Ödemelerinin Denetimi ve Şeffaflığının Sağlanması • Taşeronlarda Muhasebe Disiplininin ve Sisteminin Sağlanması • Ay Ay Hak Ediş Ödemelerinin Nerelerde Kullanıldığı ve Kanuni Ödemelerin Nizami Yapılıp Yapılmadığı • SGK Kurumuna İşçilik Ödemelerinin Oransal Denetiminin Sağlanması • Taşeronun İşverene Karşı Risklerinin En Aza İndirilmesinin Sağlanması • Denetim Görüşleri; Olumlu – Şartlı - Olumsuz Şeklinde Sınıflayarak Aylık Denetimin Uygunluğunun Belirlenmesi • Bir Sonraki Hak Ediş Ödemesinin Güvenle – Hızlı - Şeffaf Yapılması • Projenin Mali – Hukuki - Kanuni Risklerini En Aza İndirgeyerek Projenin Güvence Altına Alınması • Örnek Rapor Çalışması

  Taşeron Denetiminin Gereklilikleri• Ay Ay Riski Azaltma • Taşeronun Aylık Mali Karnesinden Haberdar Olma • İşin İflas Etmesini Engelleme • Geri Dönük Mali Riskleri Kontrol Altına Alma • İşverenin ve Çalışanların Haklarını Koruma • Muhtemel İş Davalarının Önüne Geçme • Güven ve Denetim Bilincini Oluşturma

  Yargı Kararları Işığında Sosyal Güvenlik Uygulaması Açısından Alt İşverenlik ve Sonuçları• Sosyal Güvenlik Mevzuatında Alt İşveren Kavramı • Alt İşveren Kavramının Unsurları • Asıl İşverenin Varlığı • Alt İşverenin Asıl İşverene Ait Bir İşte veya Onun Bölüm veya Eklentilerinde İş Alması • Alt İşverenin Asıl İşverene Ait İşyerinde İşini Yürütmesi • Asıl İşverenin Sorumluluğu • Örnek Yargı Kararları Işığında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi • İşveren Lehine - Aleyhine Verilen Kararlar

  Sektör Deneyimleri, Karşılaşılan Sorunlar, Önlemler ve Çözüm Önerileri• Çeşitli Sektörlerde Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasının Şartları - Muvaazalı İlişki • Asıl İşverenin Sorumlulukları, Asıl İşverenin Alması Gereken Önlemler, Resmi Denetimlerde Nelere Dikkat Edilmeli • Alt İşverenin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Asıl İşverene Etkileri ve Yaptırımları

  Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi İçin
  0 216 422 93 61 - 62 - 63 - 64
  w w w b o s p h o r u s c o n f e r e n c e s c o m
  Programlarımız kontenjanlarımızla sınırlıdır, Kayıt işlemlerini web sayfamızdan online yapabilirsiniz,
  Toplu katılım ve sponsorluk imkanlarından faydalanmak için lütfen arayınız.   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica