Talimatlar | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Talimatlar

Konu, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

  1. AMAÇ : Ürün ve hizmet temin edilen tedarikçilerin işletmemizde kurulu kalite yönetim sistemine uygun olarak değerlendirilmesi ve kalite performanslarının izlenmesini sağlamaktır.

  2. KAPSAM : Ürün kalitesini etkileyen malzemeleri ve hizmetleri satın aldığımız tedarikçileri kapsar.

  3. TALİMAT :

  ÜRÜN TEMİN ETTİĞİMİZ TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

  3.1.Ürün kalitesine direkt etki eden malzeme tedarikçilerinin listesi, Satınalma Sorumlusu tarafından hazırlanır.

  3.2.Tüm satınalmalar bu listede bulunan tedarikçilerden yapılır. Bu listede olmayan tedarikçilerden alım yapılmadan önce, piyasa araştırması sonucu Taşeron Bilgi Formu (Form 093) gönderilerek doldurmaları istenir. Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesi (L-SM-01)’ne alınacak firmanın öncelikle analiz sertifikası vermesi, ISO 9000 kalite belgeli olması aranır. Sonuç olumlu ise Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesine alınır.

  3.3.Satınalma işlemleri yapıldıktan sonra gelen ürün Satınalma şartnamelerine göre ilgili girdi birim sorumlularınca kontrol edilir. Kontrol sonucu tedarikçilerin değerlendirilmesi amacıyla Malalma Makbuzu (Form 121) Satınalma Müdürlüğü’ne iletilir.

  3.4.Satınalma Müdürlüğü ilgili tedarikçiyi, Kalite, Termin, Fiyat, Ödeme şekli, ve Belgesinin (ISO 9000 ve Analiz Sertifikasının) olup olmadığı kriterlerine göre değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu (F-SM-02)’na işler.

  3.5.Satınalma Müdürlüğü Tedarikçi Firma Değerlendirme Formuna kaydettiği verileri 6 aylık periyodlar ile genel değerlendirmeye tabi tutar.

  Bu değerlendirmeler sonucunda ortalama puanı 70 ile 60 arasında alan firmaların performanslarını düzeltmeleri için bir Düzeltici Faaliyet istenir. Daha sonraki satınalmalarda firmanın performansında bir iyileşme olmuyor ise bu firma Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesinden (L-SM-01) çıkarılır.

  3.6.Değerlendirmeler sonucu puanı 60’ın altında olan firmalar Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesinden çıkarılır ve tedarikçiye durumu bir Düzeltici Faaliyet isteği ile bildirilir. Tedarikçi, Düzeltici Faaliyet isteğine olumlu cevap verir ise, bu tedarikçiden ilk kez ürün alınacakmış gibi numune istenir ve gönderdiği analiz bilgileri ışığında tedarikçinin Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesine alınmasına veya alınmamasına karar verilir.

  3.7.En az ayda bir örnekleme usulü Satınalma Sorumlusunca yapılan değerlendirmede tedarikçi Kalite puanında “0” almış ise, yani ürün red edilmiş ise, diğer kritelerden de tedarikçiye puan verilmez. Bu durumda tedarikçiye ürünü iade edilir ve Düzeltici veya Önleyici Faaliyet talep edilir. Ürünü red edilen firmalar ile mecbur kalınmadıkça çalışılmaz. Piyasa şartlarından dolayı böyle firmalarla çalışılmak zorunda kalınmış ise ve göndermiş oldukları mal ya da ürünler ikinci defa red edilirse, bu firmalar Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesinden çıkarılır.

  Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listesinden çıkarılan tedarikçilerle tekrar çalışılabilmesi için Düzeltici veya Önleyici Faaliyet isteğine olumlu cevap vermiş olmaları ve istenilen numunenin analiz sonuçlarının olumlu çıkması gerekir.

  3.8.Mal temin ettiğimiz tedarikçiler “ÜRÜN SATIN ALINAN TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU”nda belirtilen kriterlere göre değerlendirilirler ve değerlendirme listesinde belirtilen puanlara göre sınıflandırılırlar.

  3.9.Onaylı Hammadde Malzeme Tedarikçi Listeleri her yeni tedarikçi giriş ve çıkışlarında Satınalma Sorumlusu tarafından revize edilerek güncelleştirilir.

  HİZMET TEMİN ETTİĞİMİZ TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


  3.10.İşletmemizde özellikle dışarıdan makine bakım hizmetleri, bilgisayar, fotokopi makinesi, telefon hizmetlerini sağlayan tedarikçiler için Onaylı Hizmet Tedarikçi Listesi hazırlanır.

  3.11.Hizmet tedarikçi değerlendirmesi Satınalma Sorumlusu tarafından hizmet sağlayan tedarikçiye yılda en az bir kere Tedarikçi Değerlendirme Formu ile yapılır.

  3.12.Satınalma Sorumlusu tedarikçiyi hizmetin şekli, hizmetin sunuluş şekli, ekipman yeterliliği, hizmete başlangıç, hizmetin tamamlanma süresi ve varsa sözleşmeye uygunluk açılarından da değerlendirir.

  3.13.Tüm değerlendirmeler “HİZMET SATIN ALINAN TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU”nda verilen kriterler göz önüne alınarak yapılır. Alınan hizmetler 6 aylık periyodlarla genel değerlendirmeye tabi tutulurlar.

  Satınalma Sorumlusu yaptığı değerlendirme sonucunda puanı 70 ve üzerinde olan tedarikçileri belirler ve bu tedarikçilerin Onaylı Hizmet Tedarikçi Listesinde kalmalarını sağlar. Puanı 50 - 70 arasında olan tedarikçiler verdikleri hizmet konusunda uyarılırlar ve eksikliklerinin tamamlanması istenir. Mecbur kalınmadıkça bu tedarikçilerle çalışılmaz. Puanı 50’nin altında olan Tedarikçiler Onaylı Hizmet Tedarikçi Listesinden çıkarılırlar ve bu tedarikçilerle çalışılmaz.

  3.14.Onaylı Hizmet Tedarikçi Listeleri her yeni tedarikçi giriş ve çıkışlarında Satınalma Sorumlusu tarafından revize edilerek güncelleştirilir.

  3.15.ÜRÜN SATIN ALINAN TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU :  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
  ALACAĞI PUAN

  KALİTE (40 PUAN)


  Kabul
  40 Puan

  Şartlı Kabul
  25 Puan

  Red
  0 Puan

  SÜRE (15 Puan)


  Zamanında Teslim
  15 Puan

  1-5 gün Geç
  10 Puan

  5 günden daha geç
  5 Puan

  BELGE (10 Puan)


  ISO 9000 Belgesi var
  10 Puan

  Sadece Ürün Belgesi var
  5 Puan

  Analiz Sertifikası var
  5 Puan

  Belgesi yok
  0 Puan

  MİKTAR (15 Puan)


  Tamamı -% 96 teslim
  15 Puan

  % 95 - %76 teslim
  10 Puan

  % 75' ten az teslim
  0 Puan

  FİYAT (10 Puan)


  Ucuz
  10 Puan

  Emsalleriyle aynı
  5 Puan

  Pahalı
  0 Puan

  ÖDEME ŞEKLİ (10 Puan)


  45 günden fazla vade
  10 Puan

  16-45 gün vade
  5 Puan

  0-15 gün vade
  0 Puan


  3.16.ÜRÜN VE HİZMET SATIN ALINAN TEDARIKÇILERIN DEĞERLENDIRME LISTESI :  Puanı
  Sınıfı
  Yapılacak Işlem

  86-100
  A
  FIRMAYA TEŞEKKÜR YAZISI YAZILIR

  71-85
  B
  Firmaya teşekkür yazısı ile birlikte ne gibi sorunlar oldugu dile getirilir.Düzeltip düzeltmemesi kendisine bırakılır.

  61-70
  C
  Firmaya yaşanan sorunlarla ilgili bir yazı ve durumunu düzeltmesi için düzeltici önleyici faaliyet yazısı yazılır. Durumunu daha sonraki 5 sevkiyat sonunda düzeltmesi ve puanını 70’in üzerine çıkarması istenir.

  60’ın altı
  D
  Tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır.Ve bu tedarikçi onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır.Daha sonra tekrar çalışabilmek için bu tedarikçiden numune istenerek değerlendirme yapılır.


   
  uzmancan ve erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 2. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  ÖLÇME CİHAZLARINI DOĞRULAMA TALİMATI 1. AMAÇ : Bu talimatın amacı, işletmede kullanılan teçhizat sayısının çok olması, laboratuarda kullanılan cam türü araç gereçlerin zaman içinde sıklıkla kırılması, kalibrasyon süre periyodunun kısa süreli olması nedeniyle dış kuruluşlara kalibrasyonu yaptırılamayan teçhizata doğrulama işleminin yapılmasını açıklamaktır.

  2. KAPSAM : Bu talimat, işletmemizde kullanılan cam türü tüm ölçme cihazlarını kapsar ve Makine Enerji Müdürlüğünü doğrudan ilgilendirir.

  3. TALİMAT :

  GENEL :

  3.1.İşletme içerisinde kalibrasyon ve doğrulama işlemi, bu konuda eğitim görmüş ve ölçme teknikleri konusunda tecrübeli personel tarafından yapılır. Bu durumu sağlamak Makine Enerji Müdürü’nün sorumluluğundadır.

  3.2.İşletmede bulunan tüm doğrulamalar, kalibre edilmiş cihazlar vasıtasıyla yapılır.

  3.3.Doğrulama yapılacak araç ve cihazlar ile 5 kez ölçüm yapılır.

  3.4.Artı-eksi % 1’den küçük veya eşit hatalar kabul edilebilir sınırdır.

  3.5.Doğrulama yapılan araç ve cihazların üzerine yeşil renk yuvarlak Kalibrasyon Etiketi (F-MEM-01) yapıştırılır.

  3.6.Doğrulama periyotları Kalibrasyon Durumu Takip Listesinden (Form 019) takip edilir.

  3.7.Ölçme / test cihazları, Kalibrasyon / Doğrulama tarihi geçmiş ölçüm standartları ile kalibre edilemezler.

  CAM TÜRÜ ÖLÇME CİHAZLARININ DOĞRULAMASI :

  3.8.Laboratuarda kullanılan tüm cam türü ölçme cihazlarına, kalibratörlerle doğrulama yapılır.

  3.9.Cam türü ölçme cihazlarının doğrulaması, yılda en az bir defa yapılır.

  3.10.İşletmeye yeni alınan cihazlara doğrulama yapıldıktan sonra kullanıma alınır.

  3.11.Doğrulaması yapılan ölçme cihazlarına Kalibrasyon Etiketi (F-MEM-01) yapıştırılır.

  3.12.Doğrulama sırasında 5 kez ölçüm yapılır. ± 1’den fazla ölçüm sayısı 3 ve daha fazla ise cihaz kullanım dışı bırakılır.

  METRE SAYAÇLARI VE TERAZİLERİN DOĞRULANMASI :

  3.13.Metre sayaçlarının doğrulaması, kalibre edilmiş metre ile yapılır.

  3.14.Metre sayaç, kantar ve terazilerin doğrulamaları, 4 ayda bir tekrarlanır.

  3.15.Doğrulama yapılırken 5 kez ölçüm yapılır. ± 1’den büyük hata sayısı 3’ten fazla ise metre sayacı kullanım dışı bırakılır.

  3.16.Doğrulaması yapılan metre sayaç, terazi ve kantarlara, Kalibrasyon Etiketi (F-MEM-01) yapıştırılır.

  3.17.Bölümlerde kullanılan şeritmetre gibi ölçüm aletleri kalibrasyon yaptırılmazlar. Bu ölçü aletlerini kullanan kişiler, hasar görmüş ölçü aletlerini kullanmazlar ve yenisini satınalma biriminden talep ederler.

  4. KAYITLAR ve DOSYALAMA :

  4.1.Bu talimat, dağıtım yapılan birimler tarafından Talimatlar Dosyasında muhafaza edilir.

  4.2.Ölçme cihazlarının doğrulamaları ile ilgili tüm kayıtlar ilgili dosyasında, Makine Enerji Müdürü sorumluluğunda Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. Ref.: P- 4.2.4

   
  uzmancan ve erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 3. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  4 NOKTA KALİTE KONTROL TALİMATI
  1. AMAÇ : Bu talimatın amacı, işletmede uygulanan 4 Nokta Kalite Kontrol esaslarını yazılı talimat olarak göstermek ve uygulama durumunu tutulan kayıtlarla takip etmektir.

  2. KAPSAM : Bu talimat, Mamul Kalite Kontrol biriminde çalışan sorumlu ve operatörleri doğrudan ilgilendirir.

  3. TALİMAT :

  ROLİK SARIMI :


  3.1.Kalite kontrol, parti başına yapılır.
  3.2.Karar, kumaş topu başına verilir.
  3.3.Okeylenen kumaş numunesi ana parti çekilirken makinenin panosunda asılı kalacak, bu kumaşa göre renk devamlı kontrol edilecektir.
  3.4.Kumaş top başlarındaki dikiş ve yazılar kesilecektir.
  3.5.Sarımda rolik, her iki kenardan 5 – 10 cm. dışta olacak şekilde karton bir roliğe sarılacaktır.
  3.6.Top başları roliğe düzgün ve kat izi yapmayacak şekilde sarılacaktır.
  3.7.Bir top kumaş 40 metreden az, 100 metreden fazla olamaz.
  3.8.Bir top kumaşta 2’den fazla dikiş yeri olamaz.
  3.9.Malların %10’u 20 - 40 metre ek yerine sahip olabilir.
  3.10.Ek yeri 20 metreden az olamaz; 20 metreden az parçalar kabul edilemez.
  3.11.Türk pazarı için her top kumaş 1 kat naylonla sarılacak, yurt dışına gönderilecek kumaşlar 2 kat naylonla sarılacaktır ve üzerine gereken tüm kumaş bilgilerinin olduğu bir etiket konulacaktır.
  3.12.Kart no., Sipariş no., Renk, En, Kilo bilgileri rapora yazılacaktır.
  3.13.Her kumaş topunun metrajı rapora yazılacaktır. (top başı kesilmeden önce)


  HATALARIN RAPORA KAYDI :


  3.14.Bir hatanın görülebileceği minimum kumaş uzunluğu 9 metreden az olmamalıdır. Örnek : 10 metrede 1 hata, 8 metrede değil.
  3.15.Bir top kumaş 100 metre olduğunda 2 adet 40 metrelik parça varsa kalan 20 metrelik kısım toplam parti metrajının %10’undan az ise kabul edilebilir.
  3.16.Hatalar renkli etiketlerle kumaş topu kenarına işaretlenir.
  3.17.Örgüden gelen hatalar KIRMIZI etiket ile, boya ve apreden gelen hatalarYEŞİL etiket ile işaretlenecektir.
  3.18.İşaretleme için kullanılan etiketler topun aynı kenarına konulur.
  3.19.Her hata, o partiye ait rapora kaydedilir.
  3.20.Hatalar çizgi usulü hesaplanacaktır.
  3.21.İplik hataları 1 hata olarak kaydedilir.
  3.22.Boyuna hatalarda 1 metreden az ise 1 hata, 1 metreden fazla ise 2 hata olarak yazılır.
  3.23.Enine hatalarda hata miktarı 1 metreyi geçmiyorsa 3 hata olarak kaydedilir. Eğer hata boyu 2,5 metreden fazla ise 9 hata olarak kaydedilecektir.
  3.24.Kontrol işlemi bittiğinde partiye ait parti kontrol raporundaki bilgiler her top için hesaplanacak ve partiye ait hata oranı toplam olarak kaydedilecektir.
  3.25.Her yeni topun toplam merajı ve toplam hata sayısı rapora yazılacaktır.
  3.26.Eğer 2 hata üst üste ve yakınsa tek hata olarak yazılır.
  3.27.Eğer 2 hata birbirinden uzak ise 2 hata olarak yazılır.
  3.28.Her kumaş topunda en az 5 kez kullanılabilen kısım (2 iğne arası veya 2 kenardaki tutkal arası) ölçülüp rapora işlenecek, ölçülen en istenilen enden düşük ise hata olarak rapora işlenecektir.

  4. KAYITLAR ve DOSYALAMA :

  4.1.Bu talimat, dağıtım yapılan birim sorumlusu tarafından kullanıma uygun bir yerde bulundurulur.
  4.2.4 Nokta kalite kontrol için tutulan tüm kayıtlar ilgili dosyasında, Mamul Kalite Kontrol birim sorumluluğunda Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. Ref.: P- 4.2.4

     

   
  uzmancan ve erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 4. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  ORYANTASYON VE İŞBAŞI EĞİTİMİ TALİMATI

  1. AMAÇ : Bu talimatın amacı, işletmeye yeni alınan işgören/personelin işletmeye kısa zamanda uyumunu sağlamak ve verimliliğini artırmak üzere oryantasyon ve işbaşı eğitimi konularında gereken hususların açıklanmasıdır.

  2. KAPSAM : Bu talimat, işletmemizin tüm birimlerini ve işletmemizde uygulanacak oryantasyon ve işbaşı eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar.

  3. TALİMAT :

  ORYANTASYON EĞİTİMİ :

  3.1.İşletmeye yeni alınan işgörene/personele oryantasyon eğitimi, Eğitim Sorumlusu tarafından planlanarak verilir.

  3.2.Oryantasyon eğitiminde, ............ A.Ş’nin organizasyon yapısı, organizasyonda yer alan birim yönetici ve sorumluları, işetmenin ürün yapısı, iş yeri kuralları, servis saat ve güzergahı gibi konularda bilgi verilir.

  3.3.Firmada uygulanan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı hususları izah edilir.

  3.4.Katılımcıya ..................... A.Ş. kalite politikası, kalite anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında eğitim verilir.

  3.5.Verilen oryantasyon eğitimi sonunda Eğitim Sorumlusunca Hizmet İçi Eğitim Tutanağı (F-İKM-10) düzenlenir.

  3.6.Oryantasyon eğitiminin son aşamasında işgören/personel, birlikte çalışacağı birim yönetici ve sorumlularıyla tanıştırılır.

  İŞBAŞI EĞİTİMİ :

  3.7.Eğitim Sorumlusu, işe yeni alınan personelin çalışacağı bölüm müdürü ile görüşür ve gerekli eğitimlerin verilmesi için personeli ilgili bölüme gönderir. İşbaşı eğitimi, ilgili birim yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.

  3.8.İşbaşı eğitiminde işgörene işin yapılma yeri, işte kullanılan prosedürler, talimatlar, kullanılan formlar, listeler, kullanacağı malzemeler, çalışacağı alet, cihaz ve makineler gösterilir.

  3.9.Kullanacağı teçhizat ve makineler tanıtılır, özellikleri anlatılır; iş güvenliği durumları izah edilir.

  3.10.İşgörene, işin başından sonuna kadar en az bir örnekle işin nasıl, ne şekilde yapıldığı, iş yapılırken kullanılan dokümanların (iş talimatları, proses akış şemaları, kalite planları, formlar) neler olduğu, iş başında, iş arasında ve iş sonrasında neler yapacağı, hangi form ve listeleri nasıl, ne zaman kullanacağı uygulamalı olarak gösterilir.

  3.11.Uygulamalı olarak gösterilen işlemlerden sonra işgörenden bir uygulama yapması istenir. İşin uygulamasında işgörenin işe uyumluluğu izlenir ve kendi başına yapabileceğine kanaat edilirse işe devamı sağlanır.

  3.12.İşgören, işe girişten 30 gün sonra ve 45 gün sonra olmak üzere 2 kez ilgili birim yöneticisince değerlendirilir. Eğitim Sorumlusu, işgörenin ilgili birimde çalışabilirliği durumunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili birim yöneticisinden İşbaşı Eğitimi Değerlendirme Formunun (F-İKM-08) doldurulmasını İç Yazışma (F-KGM-23) ekinde vererek ister.

  3.13.İlgili birim yöneticisi iş görenin işe adaptasyonunu, firmaya uyumunu göz önüne alarak formda belirtilen parametrelere göre formu doldurur. İşgörenin değerlendirme not ortalaması en az 3 (orta) olmalıdır.

  3.14.İş gören işe ve iş yerine uyumlu ise, formda geçen “Deneme süresinde başarılı olmuştur. Çalışmaya devam edebilir.” Kutucuğunu işaretler; iş görenin işe devamlılığını sağlar.

  3.15.İş gören işe ve iş yerine uyumsuz ise, formda geçen “Yetersizdir. İş sözleşmesi en geç deneme süresi sonunda sonlansın”kutucuğunu işaretleyerek işgörenin işten feshini sağlar.

  3.16.Eğitim Sorumlusu, İşbaşı Eğitimi Değerlendirme Formunu (F-İKM-08) alarak inceler, görüşlerini de belirterek İnsan Kaynakları Müdürüne durumu rapor eder.

  3.17. PAŞ 6.2.1 ve PAŞ 6.2.2 Oryantasyon ve İşbaşı eğitimi Prosesini ve alt proseslerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. PDK 6.2.1 ve PDK 6.2.2 Kalite Sistem Yöneticisi ve/veya İç Tetkikçiler tarafından bu prosesin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için fırsatları tanımlamak amacıyla kullanılabilir.

  4. KAYITLAR ve DOSYALAMA :

  4.1.Bu talimat, ilgili birimler tarafından Talimatlar Dosyasında muhafaza edilir.

  4.2.Eğitim Sorumlusu verilen oryantasyon eğitimini, her bir personel için oluşturulan Personel Eğitim Takip Kartına (F-İKM-06) işlenmesini sağlar.

  4.3.Eğitimlerle ilgili tüm kayıtlar ilgili dosyasında, Eğitim Sorumlusunca Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

   
  alibey, uzmancan, seday ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 5. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  Görev Tanımları

  GENEL MÜDÜR
  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : -
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Tüm Personel
  3. SORUMLULUK ALANI : Tüm Faaliyetler
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Üretim Müdürü
  5. GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabında ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirlemek ve bu faaliyetlere önderlik etmek.
  · Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamasını yapmak.
  · Belirlenen amaca ve hedeflere ulaşabilmek yönünde organizasyonel yapıyı oluşturup sorumluluk ve yetkileri belirlemek.
  · Kalite yönetim sisteminin uygulanabilmesi için gerekli kaynakları sağlamak.
  · Kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve tüm çalışanlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Yönetim Temsilcisi’ni belirlemek, yetkilendirmek ve çalışmalarına destek vermek.
  · Kalite yönetim sisteminin şirket bütününde etkin bir şekilde işlemesini takip ve tetkik etmek amacıyla Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına başkanlık etmek.
  · Kalite yönetim sisteminin kurulabilmesi için hazırlanan kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, prosedürler, prosesler ve planları incelemek, yeterliliğini gözden geçirmek, öneride bulunmak ve uygun gördüğü taktirde onaylamak.
  · Şirketin tüm faaliyetleri sırasında çalışanların tümünün katılımını sağlamak, çalışanların önerilerini dikkate alarak uygun görünenleri değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak.
  · Kuruluş içi kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak denetçi grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek, görüşlerini bildirerek önerilerde bulunmak.
  · Şirket çalışanları için en uygun çalışma ortamını hazırlamak, çalışanların motivasyonunu sağlamak.
  · Şirketin mali durumunu kontrol ederek finansman aramak.
  · Şirketi müşterilere, tedarikçilere, resmi kurumlara karşı temsil etmek, şirketin ilişkide bulunduğu ve ilişkide bulunmayı hedeflediği özel ve resmi kurumlarla iyi ilişkiler kurmak.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 5 yıl
  · Cinsiyet : E / K
  · Medeni Hal : -
  · Oto Ehliyeti : Olmalı
  · Askerlik Durumu : Yapmış olmalı
  · Yaş : En az 35 olmalı
  · Eğitim Durumu : En az üniversite mezunu olmalı
  · Özel Mesleki Uzmanlık : -
  · Yabancı Dil : İngilizce (Tercih sebebi)
  · Büro Makineleri : Tüm büro makinelerini (telefon, faks, vb.) kullanabilmeli
  · Bilgisayar Bilgisi : Microsoft Office programlarını kullanabilmeli
  · Makine,Teçhizat Kullanım : -
  · Bireysel Özellikler : Prezentabl, yönlendirme ve koordinasyon becerisi yüksek, diksiyonu düzgün, yeni teknik ve sosyal gelişmelere duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip olmalı


  YÖNETİM TEMSİLCİSİ

  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : Genel Müdür
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Tüm Personel
  3. SORUMLULUK ALANI : Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetler
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Kalite Müdürü
  5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabı ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Genel Müdür’ün bulunmadığı durumlarda Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına başkanlık etmek.
  · KARAYEL Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili firma dışındaki taraflar ile ilişkileri firma adına yürütmek.
  · Belgelendirme işlemini yapan resmi kuruluşlar ile olması gereken koordinasyonu sağlamak.
  · Sürekli iyileştirme ile ilgili düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet çalışmalarında gerekli olan koordinasyonu düzenlemek ve toplantıları organize etmek.
  · Organizasyonel yapı içerisinde yer alan tüm bölümlere kalite yönetim sistemi konusunda danışmanlık yapmak.
  · Kuruluş içi kalite yönetim sistemini değerlendirme faaliyetleri ile ilgili planları yapmak ve çalışmaları koordine etmek.
  · Kalite eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak.
  · Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu takip etmek ve bu konuda uygunluk kontrolleri yapmak.
  · Herhangi bir uygunsuzluk durumunda üretimi durdurma yetkisini kullanmak, yetersiz ve istenmeyen durum ortadan kaldırılıncaya kadar uygunsuzluğu takip etmek.
  · Ürünü, üretim aşamalarını ve üretim girdilerini prosedürlere uygunluk açısından denetlemek.
  · Dokümantasyon kontrolü yapmak, güncel dokümanların kullanılmasını sağlamak.
  · Tüm personel için kalite yönetim sistemi ve ISO 9001:2000 standartına yönelik eğitimler planlamak, uygulamak ve uygulatmak.
  · Kuruluş içi kalite denetim planlarını hazırlamak, genel müdüre onaylatmak ve denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  · Satınalma Müdürü tarafından gerçekleştirilen Tedarikçi Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin raporları incelemek ve gerekli durumlarda tedarikçi ile kalite yönetim sistemi konusunda görüşmeler yapmak.
  · Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 3 yıl
  · Cinsiyet : E / K
  · Medeni Hal : -
  · Oto Ehliyeti : Olmalı
  · Askerlik Durumu : Yapmış olmalı
  · Yaş : En az 30 olmalı
  · Eğitim Durumu : Üniversitelerin 4 yılık MühendislikFakültesi bölümlerinin birinden mezun olmalı.
  · Özel Mesleki Uzmanlık : -
  · Yabancı Dil : İngilizce (Tercih sebebi)
  · Büro Makineleri : Tüm büro makinelerini (telefon, faks, vb.) kullanabilmeli
  · Bilgisayar Bilgisi : Microsoft Office programlarını kullanabilmeli
  · Makine,Teçhizat Kullanım : -
  · Bireysel Özellikler : Prezentabl, yönlendirme ve koordinasyon becerisi yüksek, diksiyonu düzgün, yeni teknik ve sosyal gelişmelere duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip, empatik olmalı


  ÜRETİM MÜDÜRÜ

  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : Genel Müdür
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Tüm Üretim Personeli
  3. SORUMLULUK ALANI : Tüm Üretim Prosesleri
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Üretim Planlama Müdürü
  5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabı ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve uygulatmak.
  · Bölüm personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamasını yapmak.
  · Müşterilerden gelen yeni ürün tekliflerini, yapılabilirlik, uygunluk, yeterlilik ve istenilen terminde karşılanabilmesi için ilgili bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak mevcut durumu değerlendirmek, maliyet analizlerini yapmak ve müşteriye bildirmek.
  · Müşteriler tarafından kesinleştirilen siparişlerin terminine uygun gerçekleştirilebilmesi için gerekli koordinasyonu üstlenmek ve takibini yapmak.
  · Kalite Müdürü ile birlikte ürün şartnamelerini hazırlamak.
  · Firma içi sipariş isteklerini değerlendirmek ve gerekli olanların temin edilmesi için onay vermek.
  · İrsaliye, alış ve satış faturalarını incelemek.
  · Diğer bölümlerin faaliyetlerini takip etmek ve gerekli gördüğü takdirde öneriler getirmek.
  · Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 3 yıl

     

   
  uzmancan, erkanersoy, GkhnTsdmr ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 6. seday

  seday TÜİSAG Üyesi   
  alibey bu yazıya teşekkür etti.
 7. seday

  seday TÜİSAG Üyesi

  ORYANTASYON VE İŞBAŞI EĞİTİMİ TALİMATI kapsamında sözü geçen, İşbaşı eğitim formu veya İşbaşı eğitim tutanağı örneği gönderebilir misiniz mümkünse?

  Tesekkurler...
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica