Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi  teşekkürler erdoğan bey.toplanmış halı ekte


   
 2. aozkan5

  aozkan5 TÜİSAG Üyesi

  devam edin lütfen çok güzel sorular beğendim

   
  salih sarıgüzel, hülya bozdemir ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 3. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Emeğinize sağlık güzel hazırlanmış sorular. Lütfen devam edin.

     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi: 16.04.2013 R.G.Sayısı: 28620  403) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,

  I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallindeki ekranlar
  II.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
  III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
  IV.Bürolardaki sabit bilgisayarlar
  V. Ekranlı daktilolar


  Hangileri girmez?


  A)yalnız IV B)I,II ve III C)I,II,III ve V D)HEPSİ


  CEVAP C

  YÖNETMELİĞİN UYGULANMADIKLARI:

  -Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
  - Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
  - Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
  - İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
  - Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
  - Ekranlı daktilolar


  404) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi yoktur?


  A) Doğru oturuş
  B) Gözlerin korunması
  C)meslek hastalıkları
  D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler

  CEVAP C

  Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konuları;

  - Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
  - Doğru oturuş,
  - Gözlerin korunması,
  - Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
  - Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
  - Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
  - Ara dinlenmeleri ve egzersizler

  405)
  Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için yapılacak muayanelerde hangisi yoktur?


  A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
  B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,
  C) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında
  D)Ekranlı araçlarda arıza meydana geldiğinde


  CEVAP D.sadece diğer 3 şık var.

  406)
  Ekranlı araçlarda aranacak asgari gereklerden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre ayarlı ve sabit olacaktır.
  B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
  C) Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
  D) Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır  Cevap A.

  Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

   
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  407)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
  B) Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
  C) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.
  D) Daha iyi görebilmek için ekran yüzeyi gün ışığı yönüne döndürülerek maksimum aydınlatma sağlanmalıdır

  CEVAP D


  408)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


  A)Çalışma masası yüzeyi ışığı yansıtacak şekilde parlak malzeme ile kaplanmalıdır.
  B)Ekranlı araçlarla çalışan operatörlere dinlendirici gözlük verilerek gözlerini dinlendirmeleri sağlanmalıdır.
  C)Uygun çalışma planı yapılarak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmaları sağlanmalıdır.
  D)Ekranlı aracın monitörünün alt orta noktasıoperatörlerin çene hizasına gelecek şekilde Ayarlanmalıdır.


  CEVAP C

  409)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Aydınlatma
  II- Yansıma ve parlama
  III- Gürültü
  IV- Radyasyon


  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma ortamında bulunan unsurlardır?


  A) I, II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) Yalnız I


  çalışma ortamında bulunan unsurlar:

  - Gerekli alan
  - Aydınlatma
  - Yansıma ve parlama
  - Gürültü
  - Isı
  - Radyasyon
  - Nem

  Cevap A


  410)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)

  I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri
  II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri
  III- Masaüstü bilgisayarlar
  IV- Hesap makineleri


  Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?

  A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV

  CEVAP C


  411)
  (MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?  A)Çalışma ortamında perde kullanılmaması
  B)Monitörlerde ekran görüntüsünün stabil olması
  C)Klavyenin renginin mat olması ve ışığı yansıtmaması
  D)Çalışma sandalyesinin yüksekliğinin ayarlanabilir olması


  CEVAP A

  412) (MAYIS 2013 B SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?


  A)Düzenli aralıklarla
  B)Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
  C)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
  D)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan iş kazası yaşanması durumunda

  CEVAP D


  BU YÖNETMELİKTE BU KADAR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA BAKMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.


     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

  resmi gazete Tarihi: 30.03.2013 R.G.Sayısı:28603  413)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili oluşturulan heyete dair verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) heyet, iki müfettişten oluşur
  B) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir
  C) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
  D) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir

  CEVAP A heyet, üç müfettişten oluşur


  414)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


  A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne üç gün içindegönderilir.
  B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
  C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
  D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

  CEVAP A. 1 gün içinde bildirilir

  415)
  İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç ......... gün içerisinde karar verilir.


  A) 3 B)7 C)15 D)30


  CEVAP 7 gün içinde


  416) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde itiraz hakkı vardır?


  A) 3 B)6 C)7 D)30


  Cevap B 6 iş günü.

  İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi

  erdoğan bey bir şey sorcaktım 21 aralıkdaki sınavda kaç kişi A ve B sınıfı belge sahibi oldu bir bilginiz varmı? çünkü bu sayısal değer 23 şubatdaki sınavın zorluk derecesini belirleyecektir.
   
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Açıkçası %70 gibi duruyor başarı..bakanlık mayısada ertelemediğine ve sadece yükselme sınavı yapacağına göre demekki akıllarındaki sayı yakalanamamış diye değerlendiriyorum..bence bu sanav orta zorlukta olur ama temmuzdaki sınav çok zor olur   
 9. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi

  ımmm bu sınav gibi kolay olmaz diyorsunuz. işte bu kötü haber:(

     

   
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  bu konuyu takip ederseniz 70i çok ama çok rahat alırsınız   
 11. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  Aralıktaki B sınav sorularına bakan oldu mu. C ile çok fark var mıydı?   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi:05.02.2013 resmi gazete Sayısı:28550


  417)Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
  C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
  D) ILO


  CEVAP A


  418)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO sözleşmesi hangisidir?

  A)71 B)155 C)161 D)175

  CEVAP 155...( Güvenlik=polis imdat 155)


  419)
  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinde hangisi yoktur?


  A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi
  B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
  C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
  D)Ulaştrıma Bakanlığından bir genel müdür


  CEVAP D.


  ÜYE LİSTESİ:

  -Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,

  - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

  - İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları

  Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetimkurulu üyesi,

  - İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci

  420)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla ..........temsilci alınır.


  A) 1 B)2 C)3 D) 4


  CEVAP 2 temsilci....B

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 13. isgilo

  isgilo TÜİSAG Üyesi

  çok kıymetli beyefendi çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik edişyorum ancak şunu ifade etmek isterim tüm bu soruları tek bir dosya ile veya sınıflandırarak dosya olarak eklemeniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  sağolsun bazı arkadaşlar word ya da pdf yapıyor zaten..bu şekildeki amaç hem konu güncel oluyor ve günlük çalışanlar için faydalı oluyor..bazen eklenilen dosya silinebiliyor..artı ben yönetmeliklere sırayla bakarak ekliyorum.sonra konuyla ilgili örnek çıkmış soruları paylaşıyorum....valla bu şekilde devam edeceğim..sizde haklısınız ama elimden bu kadar geliyor...teşekkürler

   
 15. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  Bazılarının karşılık alarak yapmayacağı bir şey yapıyorsunuz. Büyük dua alıyorsunuz :)   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  teşekkürler.bu bana yeter .arkadaşların duasını alabiliyorsak ne mutlu bana...geçen sınavada -C için -30 sayfalık hap özet çıkarmıştım.kurstan isteyen arkadaşlara ve tanıdıklarıma verdim.80 den aşağı alan olmadı..kıskançlığa gerek yok.herkes rıskının peşinde.aynı teknedeyiz...belki forumda da bulunan bazı kurs sahipleri rahatsız olabilir bu durumdan.onlarda kusurumuza bakmasın lütfen.
  inşallah herkesin yükselmesine birazcık katkım olur.dua edenler oluyorsa birilerine yararım dokunuyorsa ne mutlu bana.

   
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  kaldığımız yerden devam ediyoruz

  421)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekreteryasını hangisi yapar?

  A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  C) Çalışma Genel Müdürü
  D İş Teftiş Kurulu Başkanı


  CEVAP B


  422) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esaslarından hangisi yanlıştır?

  A) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır
  B) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
  C) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.
  D) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az 15 gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.


  CEVAP D. 30 gün önceden gönderilir

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
  423) (ARALIK 2013 A SINIFI) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A)Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler, çekimser oy kullanılamaz.
  B)Konsey yılda iki defa olağan toplanır, başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
  C)Konseyin çalışma usul ve esasları Başbakanlık tarafından belirlenir.
  D)Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür

  CEVAP C

  424) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır?


  A)2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktif Sözleşmesi
  B)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme
  C)İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı Sözleşme
  D)Sosyal Güvenliğe İlişkin 102 sayılı Sözleşmeye


  CEVAP B


  425) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin görevleri arasında Yer almaz?


  A)İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek
  B)Çalışma şartları, çalışma ortamı, iş kazaları vemeslek hastalıkları ve risk değerlendirme kriterlerine dayanarak sektörel düzeyde analizler yapmak
  C)İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek
  D)Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek


  CEVAP B

  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, OGÜN. ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK

  ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi: 25.01.2013 Sayı : 28539


  bazı soruları toz yönetmeliğinde paylaştık.mümkün olduğunca aynı olmamasına özen gösterdim.

  426)
  Hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına girmez?


  A) asbest söküm çalışmaları
  B) asbest yıkım çalışmaları
  C) asbest uzaklaştırma çalışmaları
  D) asbest üretim çalışmaları

  CEVAP D . Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

  427) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?  A) Asbest söküm çalışanı belgesi
  B) Asbest söküm uzmanı belgesi
  C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
  D)Çalışanların yaşı


  CEVAP D.

  Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;

  * İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
  * Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
  * Yapılacak işler ve işlemler,
  * Çalışan sayısı,
  * İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
  * Asbest söküm uzmanı belgesi,
  * Asbest söküm çalışanı belgesi.


  428) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılır. Hangisi yanlıştır?


  A) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
  B) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile yedi buçuk saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.
  C) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır.
  D) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.


  CEVAP B. 8 saatlik çalışma süresi baz alınır


  429) İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer
  radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre ........ yılı aşamaz.  A)1 B)2 C)3 D)5

  2 yılı aşamaz CEVAP B


  430)Hangisi asbest çeşidi değildir?

  A)Aktinolit Asbest B) Antofilit Asbest C) Grünerit Asbest (Amosit) D)Amonit asbest


  CEVAP D

  Diğer asbest çeşitleri : Krizotil, Krosidolit ve Tremolit Asbest


  431) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?


  A)10 B)15 C)20 D)40


  CEVAP D. 40 yıl saklanır


  432) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi hangisi tarafından yürütülür?


  A)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
  B)İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
  C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
  D)Sağlık Bakanlığı


  CEVAP B. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür


  433) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyetin neden olduğu hastalıklardan hangisi yanlıştır?


  A)Asbestoz B) Mezotelyoma C) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) D)Pankreas kanseri

  CEVAP D. Diğer doğru şıklara ilaveten* Mide-bağırsak kanseride var


  434) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama

  değerinin (ZAOD-TWA) ............’ü geçmemesini sağlar.


  A) 0,1 lif/cm3 B) 0,2 lif/cm3
  C) 0,15 lif/cm3 D) 0,01 lif/cm3


  CEVAP A

  435)(2012 A SINAVI) Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?

  A) Asbestosis
  B) Mezotelyoma
  C) Mide-bağırsak kanseri
  D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epileps


  CEVAP D

  436) (2012 B SINAVI) Gemi sanayi ve balata üretiminde kullanılan aşağıda yer alan hangi maddenin maruziyeti hem akciğer kanserine neden olup hem de plevral plak yapabilmektedir?


  A) Benzen B) Silika C) Asbest D) Kömür


  CEVAP C


  437)(BİR KAÇ KEZ SORULMUŞ) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?


  A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3

  C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3


  CEVAP B


  438) asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi nedir?


  A)1 B)2 C)3 D)5


  2 yıl. CEVAP B


  439) asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi nedir?


  A)1 yı B)2 yıl C)5 yıl D)10 yıl


  CEVAP D . 10 yıl


  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR..LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA BAKINIZ

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 9 kişi daha buna teşekkür etti.
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK resmi gazete Tarihi: 18.01.2013


  440) ............ ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve .............aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.


  A)30-2 ay B)30-6 ay C)50-2 ay D) 50-6 ay


  Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.


  441)İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar
  B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.
  C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek kurul kurulur.
  D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.


  Cevap

  her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.


  442) İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az .............. ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.


  A)1 B)2 C)3 D)6


  CEVAP C....3 ayda bir


  443) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre oluşturulan kurulda hangisi yoktur?

  A) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
  B) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
  C) İşyeri hekimi
  D)Destek elemanı


  CEVAP D.kurul üyeleri:

  *İşveren veya işveren vekili,
  * İş güvenliği uzmanı,
  * İşyeri hekimi,
  * İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  * Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  * Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  * Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci


  444) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre oluşturulan kurulla ilgili hangisi yanlıştır?


  A) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası iş yeri hekimidir.
  B) formen, ustabaşı veya usta seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
  C) kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
  D) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekilidir.


  CEVAP A.

  İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.


  445) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Hangisi eğitim konularından değildir?


  A) Acil durum önlemleri
  B) Meslek hastalıkları
  C) Risk değerlendirmesi
  D)Çalışanların izinleri


  CEVAP D


  Eğitim konuları:

  -Kurulun görev ve yetkileri,
  - İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
  - Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
  - İş hijyeninin temel ilkeleri,
  - İletişim teknikleri,
  - Acil durum önlemleri,
  - Meslek hastalıkları,
  - İşyerlerine ait özel riskler,
  - Risk değerlendirmesi


  446) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre Kurulun çalışma usullerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
  B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir
  C) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.
  D) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


  CEVAP C.

  Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.


  447 İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak,

  tehlikeli işyerlerinde bu sürenin ..... ay, az tehlikeli işyerlerinde ise ...... ay olarak belirlenmesine karar verebilir


  A)2-3 B)2-4 C)3-6 D)1-2


  Çok tehlikeli.........1 ay
  Tehlikeli.............2 ay
  Az tehlikeli.........3 ay

  CEVAP A


  448)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine işveren tarafından verilmesi sağlanan asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

  A) Uluslararası kuruluşlar ve mevzuatları
  B) İş hijyeninin temel ilkeleri
  C) Risk değerlendirmesi
  D) Meslek hastalıklar


  CEVAP A

  449(AĞUSROS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü

  bulunmamaktadır?  A)Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.

  B)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar.

  C)Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.

  D)İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar


  CEVAP D


  450)(AĞUSTOS B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?


  A)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresindensayılır.

  B)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hâllerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterineyapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

  C)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerinönem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

  D)Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki hafta, az tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak

  belirlenmesine karar verebilir


  CEVAP D


  451) (MAYIS A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu gereği işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun üyelerine verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içerdiği asgari konulardan biri değildir?

  A)Acil durum önlemleri

  B)Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri

  C)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar

  D)İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar


  CEVAP D


  452) (MAYIS B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?


  A)Personel yönetimi
  B)Kurulun görev ve yetkileri
  C)Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
  D)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar


  CEVAP A  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR.


   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 9 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi:29.12.2012  453) ) Eğiticilerin eğitimi en az ................ saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları

  Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilir.


  A)220 B)80 C)40 D)24


  CEVAP C. En az 40 saat.


  454)igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

  B) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli değildir.

  C)İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar
  D) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz


  CEVAP B....yeterlidir olacak


  455) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının görevlerinden değildir?


  A) Rehberlik B) Risk değerlendirmesi C) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt D)Kalitenin artırılması


  CEVAP D.

  Diğer 3 şıkka ilaveten,* İlgili birimlerle işbirliği


  456) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının yetkileri arasında yoktur?


  A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işi durdurmak

  B) İşverene yazılı olarak bildirilen hayati tehlike arz eden hususları yerine getirilmemesi hâlinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek

  C) iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek

  D) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak


  CEVAP A.. acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.


  457) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği .................... süreyle askıya alınır.


  A)3 ay B)6 ay C)1 yıl D)2 yıl


  Cevap B 6 ay

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, OGÜN. ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica