Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi



  306)
  (AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?


  A) 6 yılda 1 kez B) 3 yılda 1 kez C) 2 yılda 1 kez D) Yılda 1 kez

  CEVAP D

  307)
  (AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum müdahale ve tahliyesi yöntemleri arasında, aşağıdakilerden hangisi
  bulunmamaktadır?



  A)Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

  B)İşverence acil durumların meydana gelmesi hâlinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hâle getirilir.

  C)İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için alınacak tedbirler hakkında, risklerden korunma ilkelerine uygun bireysel korumayı esas alır ve mevcut teknik donanımlar çerçevesinde müdahale edebilme imkânı sağlar.

  D)İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hâlinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

  CEVAP C

  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARDA BAKINIZ


   
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi 15.06.2013 resmi gazete Sayısı:28678


  308)
  İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangisidir?


  A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4

  CEVAP D.

  Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

  Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.

  Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma

  riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.

  Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma

  riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.


  309)Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken huşulardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
  B) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler
  C) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler
  D)Çalışanların iş dışında yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler



  CEVAP D

  Doğru şıklara ilaveten.

  -yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri

  -Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.

  310)
  Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre riskin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır
  B) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir
  C) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır
  D) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur


  cevap A Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır

   
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  311)
  İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya …………… biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.


  A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4


  CEVAP D.


  312) İşveren, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere Maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetleri, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları maruziyet sona erdikten sonra kaç yıl saklar?


  A)10 B)15 C)20 D)40


  CEVAP B 15 yıl.


  313)
  Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet, Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet ve uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette kayıtlar kaç yıl saklanır?


  A)10 B)15 C)20 D)40


  CEVAP D 40 yıl.

  314)
  İşverenler, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne en az otuz gün önce bildirimde bulunur. Hangisi bildirilmez?


  A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4


  CEVAP A. Grup 1 bildirilmez


  315)
  Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?

  A)10 B)15 C)20 D)40


  CEVAP B 15 yıl.

  316)
  Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre biyolojik etkenlerle çalışmalarda çalışma alanları için hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Grup 1 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 1 olan çalışma alanı
  B) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan çalışma alanı
  C) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan çalışma alanı
  D) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan çalışma alanı


  CEVAP A. Grup 1 için özel çalışma alanı gerekmez.

  317)
  İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır?


  A)1 B)2 C)3 D)4


  318)Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancakkesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş yerlerinde koruma düzeyien az kaç olan önlemler alınır ?


  A)1 B)2 C)3 D)4


  CEVAP C. 3. seviye

     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  319)
  Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
  B) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
  C)Yer altı ve yer üstü madenlerde çalışma
  D) Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma


  CEVAP C

  BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI

  İŞLER LİSTESİ

  -Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
  -Tarımda çalışma.
  -Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
  -Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
  -Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik,veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.
  -Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
  -Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.

  320)
  Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 3’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
  B) biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
  C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
  D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez.


  CEVAP A. İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır.

  321)
  Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava akım hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre hangidir?


  A) HEPA B) FFP1 C)p1 D) d tipi


  HEPA (High Efficiency Particulate Air)


  CEVAP A

  322)
  Katı, sıvı, toksik partiküller,radyo aktif partiküller ve mikroorganizmalar için hangi filtre kullanılır?


  A)P1 B)P2 C)P3 D) FFP1

  P1: düşük kapasite (işlenmemiş ve minör katı partiküllere karşı)
  P2:şaşırma:rta kapasite (katı, sıvı ve tehlikeli partiküller)

   
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  323)(ARALIK 2013 A SINIFI) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A)Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır.
  B)İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre öncelikli olarak zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınılır.
  C)Risk değerlendirmesi sonuçları; çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, işveren gerekli bilgileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir.
  D)Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.


  CEVAP C

  324)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları arasındadır?


  A)Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar
  B)Temizlik işleri yapan çalışanlar
  C)Ofis ortamında çalışanlar
  D)Sağlık personel


  CEVAP C..

  325)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen “Koruyucu aşı uygulama Kılavuzu’na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir.
  B) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
  C) Her çalışan için düzenlenen aşılama belgesi Türkiye İş Kurumuna gönderilecektir.
  D) Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.


  CEVAP C


  326) (ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A)Biyolojik etken risk değerlendirmesinde tek birmikroorganizmayı dikkate almak esastır.
  B)İşveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını biyolojik etken güvenlik raporu hakkında her hafta bilgilendirir.
  C)İşveren grup 1 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az 50 yıl saklamak zorundadır.
  D)Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri
  engellenir.


  CEVAP D

  327)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin

  Başlamasından en az kaç gün önce yapılır?


  A) 7 B) 15 C) 30 D) 40


  CEVAP C. 30 gün

  328)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?



  A) A B) D C) T D) V

  329)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?


  A) A B) D C) T D) V



  CEVAP B

  A: Olası alerjik etkileri olan.
  D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten
  sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.
  T: Toksin üretimi olan.
  V: Etkili aşısı bulunan

  330)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve
  veterinerlik hizmeti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir?



  A)İşin doğasından kaynaklanan riskler
  B)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik
  etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler
  C)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike
  D)Biyolojik etkenlerle enfekte olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturmayan ama topluma yayılma riski bulunabilen ve genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan mikrobiyolojik riskler

  CEVAP D

  331)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum olmaksızın maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?



  A) 10 B) 20 C) 30 D) 40


  332)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) “İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler”tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir?

  A)Grup 4 biyolojik etkenler
  B)Grup 3 biyolojik etkenler
  C)Grup 2 biyolojik etkenler
  D)Grup 1 biyolojik etkenler

  Cevap C


  333)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?


  A)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
  B)Yer altı maden ocaklarında çalışma
  C)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
  D)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma

  CEVAP B


  334) (MAYIS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?


  A)Tarımda çalışma
  B)Döküm işlerinde çalışma
  C)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
  D)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

  CEVAP B

  335)
  (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerden hangisinin ilk kez kullanımında işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ön bildirimde
  bulunmakla yükümlü değildirler?



  A)Grup 1 biyolojik etkenler
  B)Grup 2 biyolojik etkenler
  C)Grup 3 biyolojik etkenler
  D)Grup 4 biyolojik etkenler


  CEVAP A

  336)
  (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan unsurlardan değildir?


  A) Biyolojik etken B) Mikroorganizma C) Maruziyet riski D) Hücre kültürü


  CEVAP C

  BU YÖNETMELİKTE BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA BAKMAYI UNUTMAYINIZ.

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  resmi gazete Tarihi: 15.05.2013


  337)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

  A) Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az iki defa tekrarlanır
  B) Eğitimler Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.
  C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir Defa tekrarlanır.
  D) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz

  CEVAP A

  Çok Tehlikeli sınıf……1 yılda bir kez
  Tehlikeli sınıf………2 yılda bir kez
  Az tehlikeli …………..3 yılda bir kez


  338)Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi kapsamında hangisi yer almaz?


  A) Eski hükümlü çalışanlar
  B) gebe veya emziren çalışanlar
  C) onbeş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,
  D)Yaşlı ve engelli çalışanlar

  CEVAP A


  339)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti içinÇalışanlardan katkı payı alınır.
  B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
  C) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veyatemsilcilerinin görüşleri alınır.
  D) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır


  CEVAP A


  İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz


  340)
  Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az ………….saat, Tehlikeli
  iş yerleri için en az ……….. saat, Çok tehlikeli iş yerleri için en az ……….. saat olarak her çalışan için düzenlenir. ÖNEMLİ



  A) 6-12-18 B)8-12-16 C)10-15-20 D)10-20-30


  CEVAP B

  Az tehlikeli……….8 saat
  Tehlikeli…………12 saat
  Çok tehlikeli……..16 saat

  341)
  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre

  I. iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
  II. üniversiteler
  III. kamu kurumlarının eğitim birimleri
  IV.OSGB
  V. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları


  Yukarıdakilerden hangisi eğitim verebilir?


  A) I,III ve V B)I, II,III ve V

  C)II,III,IV ve V D)HEPSİ


  CEVAP D

   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  342)
  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?


  A) İşyeri temizliği ve düzeni
  B) İlkyardım
  C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  D) Meslek hastalıklarının sebepleri


  CEVAP A


  Sağlık konuları

  - Meslek hastalıklarının sebepleri,

  - Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  - Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  -İlkyardım


  Genel konular

  - Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  - Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  -İşyeri temizliği ve düzeni,

  -İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


  Teknik konular

  - Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  - Elle kaldırma ve taşıma,

  - Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  -İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  - Ekranlı araçlarla çalışma,

  - Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  -İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  - Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  - Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  -İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  - Tahliye ve kurtarma


  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  343) (ARALIK 2013 B SINIFI)

  I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
  II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
  III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
  IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini


  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?


  A) I ve II B) I, II ve III

  C) I ve III D) I, II, III ve IV


  CEVAP B

  İşverenin sorumlulukları,

  **Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
  ** Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
  ** Çalışanların bu programlara katılmasını,
  ** Program sonunda katılanlar için katılım belgesi Düzenlenmesi

  344)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)

  I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim alınması zorunludur.

  II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

  III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


  A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve II


  CEVAP C


  345)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş alınır.
  II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
  III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim
  almaları sağlanır.


  IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
  yer verilir.



  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?


  A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV


  CEVAP D




   
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  346)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)

  I- Meslek hastalıklarının sebepleri
  II- İlk yardım
  III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  IV- İmalat usulleri
  V- Mesleği ile ilgili bilgiler


  Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?


  A) I, III ve V B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II ve III


  CEVAP D

  Detaylı açıklaması kendi hazırldağım sorularda var.yine tam isabet olmuş:)

  347)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında ağıdakilerden hangisi yer almaz?


  A)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
  B)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.
  C)İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
  D)Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılırlar


  CEVAP D

  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA GÖZ ATMAYI UNUTMAYINIZ


  NOT1: KENDİ HAZIRLADIĞIM SORULARI LÜTFEN BAŞKA YERLERDE PAYLAŞMAYINIZ..O KADAR EMEK VERİP SİZİNLE PAYLAŞIYORUM.İNŞALLAH HEPİMİZ SINAVI RAHAT GEÇECEĞİZ.

  NOT2: KENDİ HAZIRLADAĞIM SORULARIN TAMAMI GÜNCEL YÖNETMELİKLERE GÖREDİR.O YÜZDEN KORKMADAN DEĞERLERİ EZBERLEYEBİLİRSİNİZ..UFAK TEFEK İFADE HATALARIM OLMUŞ OLABİLİR SORULARDA...SONUÇTA PROFESYONEL EĞİTİCİ DEĞİLİM.HOŞ ONLARIDA AĞUSTOS SINAVINDA HAZIRLADIKLARI SORULARDA GÖRDÜK.

  HERKESE TEŞEKKÜRLER




   
 9. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  arkadaslar erdoğan beyin buraya kadar hazırladığı tüm sorular word belgesi olarak ektedir istifadenize sunarız saygılar

     

   
  Zeynep EFE70, Mustafa BERKYER, omark ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  muratbey teşekkürler.ellerinize sağlık...inşallah hepimiz şubat sınavını rahat geçeceğiz...benim gittiğim kurs yükselme eğitimi için 5 günlüğüne 500tl istiyor...hiç gerek yok....çok iddaalı olacak ama açıklamalarıyla yaptığımı bu soruları çalışırsak 70i geçmememiz anormal olur...tekrar ellerinize sağlık...bugün 5 yönetmelik daha bitirmek hedefim



   
 11. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  HOCAM ASIL SİZİN ELLERİNİZE SAĞLIK TÜM SORULARA Bİ GÖZ GEZDİRDİM VE TAHMİNİM BU PAYLAŞIMDAN İSTİFADE EDECEK TÜM ARKADAŞLAR SINAVIN EN YÜKSEK NOTLARINI ALACAK :)

  ***Forum kuralları gereği forum içersindeki mesajların büyük harf ile yazılması yasaktır. Forum Yönetimi***



   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  devam ediyoruz yönetmeliklere

  ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi:30.04.2013 resmi gazete Sayısı:28633



  348)Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?

  A)Yanıcı ortam B)patlayıcı ortam C)parlayıcı madde D)yanıcı madde


  CEVAP B .patlayıcı ortam

  349) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma ile ilgili işverenin görevlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
  B) patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
  C)Patlama bölgesinde minimum kişi çalıştırmak
  D) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak


  CEVAP C


  350) Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?


  A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
  B) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
  C) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
  D)Havanın meteorolijik durumu


  CEVAP D.Diğer şıklara ilaveten


  -İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,



  351) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışmakoşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsabile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir? ÖNEMLİ


  A) BÖLGE 0 B)BÖLGE 1 C)BÖLGE 2 D)BÖLGE 21


  CEVAP C.bölge 2


  Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.


  Bölge 1 :Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.


  Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler


  Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.


  Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler






   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  352)Patlamadan korunma önlemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcıortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Planlarında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir
  B) Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.
  C) Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
  D) Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.


  CEVAP A

  Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir.


  353)Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Hangisi yanlış verilmiştir? ÖNEMLİ

  A) Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman
  B) Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman
  C) Bölge 2: Kategori 1 veya 2 ekipman
  D) Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman

  CEVAP C..DİĞERLERİ DOĞRU

  354)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti İçin hangisi yanlıştır?


  A) üçgen şeklindedir.
  B) siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılıdır
  C) sarı zeminin işaret alanının en az %35’ dir
  D) üzerinde ex patlayıcı ortam yazar


  CEVAP C. sarı zeminin işaret alanının en az %50’ dir.işaretler ile ilgili yönetmelikte işlemiştik.

  Akşama örnek çıkmış soruları ekleyeceğim..




   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  355)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılmasında “Bölge 0”da yer alan bir işyerinin kullanabileceği ekipman kategorisi nedir?


  A)Kategori 0 ekipman
  B)Kategori 1 ekipman
  C)Kategori 2 ekipman
  D)Kategori 3 ekipman


  CEVAP B



  356)
  (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?


  A)Patlayıcı ortamın kalıcılığı
  B)Patlayıcı ortam oluşma ihtimali
  C)Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
  D)Statik elektrik hariç tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme ihtimalleri


  CEVAP D


  Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

  bir %100 isabet daha.benim azırladğım sorunun hemen hemen aynısı.not merak edene ben geçmiş yılların sorularını yönetmelik bittikten sonra bakıyorum

  357)
  (MAYIS 2013 B SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilenlerden hangisi “Bölge 0” olarak adlandırılır?


  A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
  B)Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların,sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
  C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
  D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler

  CEVAP C

  358)
  (EKİM 2012 A SINIFI)
  Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

  A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
  B) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamınkalıcılığı
  C) İşyerinde bulunanların ilk yardım müdahalesi konusundaki bilgi düzeyleri
  D) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme ihtimalleri

  CEVAP C

  359)
  (EKİM 2012 A SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak,bölgeler hâlinde sınıflandırılır. “Bölge 2”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?



  A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
  B)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler
  C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
  D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler


  CEVAP B


  360)
  (EKİM 2012 B SINIFI)


  I- Bölge 0 – kategori 1 ekipman
  II- Bölge 20 - kategori 2 ekipman
  III- Bölge 22 - kategori 1 ekipman
  IV- Bölge 1- kategori 3 ekipman


  İşyerlerinde gazlar, buharlar, sisler ve tozlar nedeniyle patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin yukarıda verilen bölge-kategori eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?


  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV


  CEVAP B.. YİNE %100 isabet


  361)
  (EKİM 2012 B SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


  A)Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
  B)İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak
  C)Patlamayı önleyecek tedbirler 6 ayda bir gözden geçirilecektir.
  D)Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek


  CEVAP C

  BU YÖNETMELİKTE BU KADAR LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA BAKMAYI İHMAL ETMEYİNİZ

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK


  ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ


  resmi gazete Tarihi: 25.04.2013



  362)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

  A) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi durumlardaperiyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılır

  B) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır

  C) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belgelerin ekipmanla birlikte bulundurulmasına gerek yoktur

  D) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontroller yapılır


  CEVAP C

  363)
  İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre çalışanların bilgilendirilmesi husularında hangisi yoktur?


  A) İş ekipmanının kullanım koşulları
  B) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
  C) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
  D)İş ekipmanının üretici firmasının bilgileri


  CEVAP D


  364)Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimiyle ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Bildirimde yazılı veya sözlü olabilir.
  B) Yetkili kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
  C) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
  D) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

  CEVAP A. Bildirimde beyan esastır

  365)
  Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?



  A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
  B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
  C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
  D) Sağlam yapıda olur


  Cevap C


  Koruyucular ve koruma donanımı;

  ** Sağlam yapıda olur,
  ** İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
  ** Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
  ** Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
  ** Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,
  ** Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.



   
 16. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi

  erdoğan bey emeğinize, elinize sağlık ben sayenizde bir çalışma metoduda belirlemiş oldum.. geçersem sizin sayenizde olacak çok teşekkürler...

   
  salih sarıgüzel, fnsola ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  366)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden
  kaynaklanan risklerin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Sürücü için kabin bulunur
  B) Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması elzem değildir.
  C) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur.
  D) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur

  CEVAP B. Forklift devrilmeyecek yapıda olur

  367)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gereklerden hangisi yanlıştır?


  A) Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir.
  B) Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir.
  C) Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün istem dışı kurtulması sağlanacaktır.
  D) Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenir.

  CEVAP C

  368)
  İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının ............ katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.


  A)1.1 B)1.5 C)2 D)3

  CEVAP B

  369)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) Taşınablir gaz tüpleri- Standartlarda süre belirtilmemişse3 Yıl
  B) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
  C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar-10 yıl
  D) Buhar ve Kalorifer kazanları – 2 yıl

  CEVAP D ..1 yıl olacak

  370)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
  B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
  C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilensürelerde yapılır
  D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır

  CEVAP B. Kriyojenik tanklar standardında belirtilen sürelerde yapılır.


  371)Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda .............. yılı aşmaması gerekir.

  A) 1 B) 2 C)3 D)5

  CEVAP D...5 yılda bir

  372)
  Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az .......... katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.



  A)1.1 B)1.5 C)1.25 D)2


  CEVAP C..1.25 oran

  373)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az ..........katı, dinamik deneyde ise en az ............... katı olması gerekir.


  A)1.1 -1.25 B)1.5-1.1 C)1.25-1.1 D)1.1-1.5


  CEVAP C..statik 1.25-dinamik 1.1 oran

  374)
  İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Kaldırma ve/veya iletme araçları-6 ay
  B) İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) -1 yıl
  C) Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)-1 yıl
  D) Yapı İskeleleri- 6 ay

  CEVAP A... Kaldırma ve/veya iletme araçları-1 yıl


  375)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre tesisatların periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner- 1yıl
  B) Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-6 ay
  C) Havalandırma ve Klima Tesisatı-1 yıl
  D) Yangın Söndürme cihazı- standarda belirtilen sürelerde

  CEVAP B Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-1 yıl

   
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  376)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp demetlerinin azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl
  B)Standartlarda süre belirtilmemişse 4 yıl
  C)Standartlarda süre belirtilmemişse 5 yıl
  D)Standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıl

  CEVAP A

  377)
  )(ARALIK 2013 A SINIFI)

  I- Yükün çalışanlara çarpması
  II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi
  III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi
  IV- Yükün istem dışı kurtulması


  Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?


  A) I, II ve III B) I, II ve IV

  C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

  378)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisideğildir?


  A)İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi işlemlerinde herhangi bir talimata uyulmayabilir.
  B)İş ekipmanında kullanılan ya da üretilen maddelerin güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
  C)İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.
  D)Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.

  CEVAP A

  379) (ARALIK 2013 A SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
  B)İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılabilir.
  C)İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
  D)Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur.

  CEVAP D

  380)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?


  A)Türk standartları
  B)Operatör bilgisi
  C)Uluslararası standartlar
  D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu

  381(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?

  A)Türk standartları
  B)Operatör bilgisi
  C)Uluslararası standartlar
  D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu

  CEVAP B

  382
  (ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda sürebelirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabitutulmalıdır?



  B) Üç yılda birA) Yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir


  CEVAP A.

  *Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
  *LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri - 5 yıl
  *Kullanımdaki LPG tüpleri-1 yıl

  383(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?


  A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
  B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
  C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
  D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır


  Cevap D


  sabah devam edeceğim.iyi geceler


   
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  384)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?

  A)Ergonomi prensipleri
  B)Periyodik kontrolü yapan firma
  C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
  D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler

  CEVAP A

  385)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?



  A)Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
  B)Çalışanlar, yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli en az dört kişi bulunmalıdır.
  C)İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır.
  D)İstisnai bir acil durumda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.


  CEVAP B

  Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.


  386)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan dinamik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en azkaç katı olması gerekir?



  A) 1,1 B) 3 C) 5 D) 10


  CEVAP A

  Statik 1.25
  dinamik 1.1


  387)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?



  A)İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa hız sınırı konulmalıdır.
  B)Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanına görevli olmayan çalışanların girmesi engellenmelidir.
  C)Çalışma yerlerinde, çalışanlar için yeterli hava sağlanmasa dahi içten yanmalı motora sahip seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
  D)Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekip manların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.

  CEVAP C
  doğrusu
  Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.


  388)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakımıyla ilgili
  olarak yanlıştır?


  A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
  B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
  C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
  D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır

  CEVAP A

  Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
  a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
  1) Adı ve soyadı.
  2) T.C. kimlik numarası.
  3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
  4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil
  numarası.
  5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı

  389)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?



  A)Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
  B)Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
  C)Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
  D)Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir


  CEVAP A

  DOĞRUSU

  Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.


  390)
  (ARALIK 2013 B SINIFI)


  I- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmasını önleyecek uygun koruyucular ile donatılmalıdır.
  II- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmadan önce hareketli parçaların durmasını sağlayacak uygun koruma donanımı ile donatılmalıdır.
  III- İş ekipmanına koruyucu önlem alınmadığı durumlarda en az iki çalışan beraber bu bölgede çalıştırılmalıdır.


  İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hâllerde yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

  A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  CEVAP B

   
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  391)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, .......... daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her .......... kontrol edilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) güvenlik kat sayısı / hafta
  B) güvenlik halatı / on beş günde bir
  C) düşük güvenlik halatı / saat başı
  D) emniyet kat sayısı / çalışma günü


  Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir

  392)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer
  alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?



  A)Tehlikeli bölge B)Sağlıksız saha bölgesi C)İş istasyonu bölgesi D)Tedbir ve önlem bölgesi


  CEVAP A

  393)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?


  A)Güvenli kontrol B)Periyodik kontrol C)Belirli-belirsiz kontrol D)Deney ve test kontrolü

  CEVAP B

  394)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık veGüvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?


  A) Destek elemanı B) Görevli C) Çalışan temsilcisi D) Operatör

  CEVAP D

  395)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?



  A)İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
  B)İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde,imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
  C)Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
  D)İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
  CEVAP C


  396)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü azami kaç yılda bir yapılacaktır?



  A) Yılda bir B) Üç yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir

  CEVAP D. 10 yıl


  397)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar,
  kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?


  A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol

  CEVAP C

  398)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


  1 yıl. Cevap A


  399)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre taşınabilir gaz tüplerinin (dikişli, dikişsiz), standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


  Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)- 3 YIL

  CEVAP C



  400)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; ............. inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; ............. işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır.

  Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) yapı işlerinde / gemi inşası ve sökümü
  B) inşaatlarda / kıyı ve liman
  C) modernizasyonda / liman
  D) sahada / tersanecilik


  401)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak
  olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün .........., dinamik deneyde ise .......... olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırasıile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A)en az 1,5 katı / en az 1,25 katı
  B)en az 1,1 katı / en az 1,25 katı
  C)en az 1,25 katı / en az 1,5 katı
  D)en az 1,25 katı / en az 1,1 kat

  CEVAP D

  402)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara

  sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A)basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
  B)hidrostatik test / 1,5 katı
  C)hidrolik deney / 10 katı
  D)deney / 3 katı

  CEVAP B

  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA BAKMAYINI UNUTMAYINIZ.

  uyarı:yönetmelik 25.04.2013 tarihinde güncellendiğinden bu tarihten daha eski yıllara ait sorularda sayısal değerler farklı olabilir dikkat ediniz.kendi hazırladığım sorularda tüm yönetmelikte geçen sayısal değerler mevcuttur..


   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı Paylaş



Yandex.Metrica