Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi





  İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VEGÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi:17.07.2013Resmi Gazete Sayısı:28710





  239)

  İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği hangilerinde uygulanmaz?

  I. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde
  II. Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
  III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
  IV. Balıkçı teknelerinde



  A)Yalnız IV B)III ve IV C)I,III ve IV D)hepsi


  Cevap D hepsi.



  Yönetmeliğin uygulanmadığı yerler:

  -İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde,
  - Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
  - Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
  - Balıkçı teknelerinde,
  - Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

  240)
  İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliğinde yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


  A) İlgili Türk standartları
  B) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar
  C) Avrupa standartları
  D) DIN standartları


  Cevap D


   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, fnsola ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  241)
  Acil çıkış kapısı ve yolları ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engelbulunmaz.
  B) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.
  C) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılabilir.
  D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol vekapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.


  CEVAP C . Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.


  242)
  Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?



  A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.

  B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.
  C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur
  D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.



  Cevap D. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  243)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya ………... ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır.


  A)10 B)30 C)50 D)100


  10 ve daha fazla çalışan için dinlenme yeri yapılır. CEVAP A

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  244)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin havalandırması ile
  ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?

  A)Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
  B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları işin dikkate alınması
  C)Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokular ortam dışına atılması
  D)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılması

  CEVAP C. Cebri(mekanik) havalandırma ile atılır

  245)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre üretim alanının termal konfor şartlarını iyileştirmek için Salim Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?



  A)Çalışanların fiziksel durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
  B)Çalışanların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
  C)Pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.
  D)Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekli ve çalışanların harcadıkları güç yerine, kendilerini rahat hissedecekleri sıcaklığa göre lokal olarak ayarlanmalıdır.

  246)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki yükleme yerleri ve rampaları aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır?


  A)Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır.
  B)Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır.
  C)Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.
  D)Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde sadece bir çıkış yeri yapılacaktır


  CEVAP D.

  Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin
  üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır.

  247)(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?


  A)Balıkçı teknesi
  B)Petrol çıkarma işyerleri
  C)Metal atölyesinde yer alan bürolar
  D)İşyeri dışında kullanılan taşıma araçları veya araçların içindeki işyerleri

  CEVAP C

  248)
  (EKİM 2012 B SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki soyunma yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



  A)Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri
  ile harici elbiselerin saklanabilmesi için, elbise dolapları tek bölmeli olacaktır.

  B)Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.

  C)İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.

  D)Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır

  249)
  (MAYSI 2012 B SINIFI)

  I- Yapılan işin niteliği
  II- İşyerinin büyüklüğü
  III- Çalışan sayısı
  IV- Üretimde kullanılan makinelerin fonksiyonu


  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır?


  A) Yalnız III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve III


  CEVAP D


  Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine,İş yerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.

  BU YÖNETMELİKTE BİTMİŞTİR.

     

   
 4. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar Erdoğan arkadaşımızın hazırlamış olduğu bütün soruların PDF lerini ekte alabilirsiniz. Kendisine herkesin adına çok teşekkür ediyorum.

   

  Ekli Dosyalar:

  Zeynep EFE70, omark, Mustafa BERKYER ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 5. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  emeğinize sağlık bende pdf te topluyordumki benden önce davranmışsınız

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ellerinize sağlık...tüm yönetmelikleri şubata kadar bitirirsek bu şekilde sınavda başarılı olmamak için bir sebebp yok kanımca.zira ben açıklmasının olduğu ilgili kısımlarıda vermeye çalışıyorum.tahminim 2000'in üzerinde soru olacak gibi.

  şunu da belirtmek isterim bir maddeden 4-5 soru çıkarılabilir.benim amacım soru üretmekten ziyade soru gelecek kısmı öğretmek...tek soru ve açıklaması...mutlaka açıklamadan yada benim ürettiğim yerden soru gelecek başka şansları yok.

  bundan sonra ekleyeceklerimide pdf yaparsanız çok sevinirim.tekrar sağolun


   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  resmi gazete Tarihi:16.07.2013 resmi gazete Sayısı:28709


  250) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Kurşun işleri
  B) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
  C) Alüminyum işleri
  D) Cıva işleri


  Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işler:


  -Kurşun işleri
  - Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
  - Cıva işleri
  - Karbon sülfür işleri
  - İnsektisitler


  251)Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2
  basınçta 7 saat

  B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2
  basınçta 6 saat

  C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2
  basınçta 5 saat

  D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat


  Cevap D…

  35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.


  İlave olarak Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir


  252)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ve elementer cıva bulunan
  ocaklarda görülen işlerde maksimum çalışma saati nedir?



  A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat


  CEVAP 6 saat…C




   
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  253)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde maksimum çalışma saati nedir?


  A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat


  CEVAP D……….. 4 saat.


  254) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde maksimum çalışma saati nedir?


  A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat


  CEVAP C……….. 6 saat.


  255) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde maksimum çalışma saati nedir?


  A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat


  CEVAP C……….. 6 saat.


  256)
  Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?



  A) Cam sanayii işleri
  B) Karbon sülfür işleri
  C) Cıva sanayii işleri
  D) Çimento sanayii işleri


  CEVAP B…Karbon sülfürde maksimum 6 saat çalışılabilir.

  257)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Cıva işleri
  B) Döküm sanayii işleri
  C) Çinko sanayii işleri
  D)Kaynak işleri

  Cevap A .Civa işleri maksimum 6 saat

  Görüldüğü üzere kaynak işlerinde maksimum çalışma süresi nedir diye soru gelirse cevap 7.5 saat olur.


  258)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Gürültülü işler
  B) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
  C) İnsektisitlerle yapılan işler
  D) Yeraltı işleri


  Cevap C. İnsektisitlerle yapılan işler 6 saat

  259)
  Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değeri kaç dB olan işlerde maksimum 7.5 saat çalışılabilir?


  A)80 Db B)85 Db C)87 dB D) 90 dB


  Cevap B 85 dB



   
 9. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ


  resmi gazete Tarihi:05.07.2013 resmi gazete Sayısı:28698



  260)İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?


  A) Gıda üretim ve perakende işyerleri
  B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
  D)yer altı madencilik ve sondaj işleri


  CEVAP D
  Bu yönetmelik Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz


  Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

  - Gıda üretim ve perakende işyerleri.
  -İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  - Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  - Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  - Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

  261)
  Genel Müdürlük, işkollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen hijyen eğitim içeriklerini eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler kaç saatten az olamaz?


  A) 12 B) 10 C)8 D)6


  CEVAP C 8 saatten az olamaz

  262)
  Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının
  durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur. hangisi komisyon üyesi değildir?



  A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
  B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.
  C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
  D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan birer temsilci


  CEVAP C. enerji bakanlığı yok


  Diğer şıklara ilaveten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda
  mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).

     

   
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  263)Hijyen üç farklı şekilde kontrol edilmektedir. hangisi yanlıştır?

  A) Personel Hijyeni
  B) Biyolojik Hijyeni
  C) Ortam Hijyeni
  D) Ürün Hijyeni

  CEVAP B

  264)Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasında hangisi yoktur?


  A) Kimyasal Tehlikeler
  B) Ergonomik Tehlikeler
  C) Fiziksel Tehlikeler
  D) Psikolojik Tehlikeler

  Cevap D


  TEHLİKELER:

  * Kimyasal Tehlikeler
  * Ergonomik Tehlikeler
  * Fiziksel Tehlikeler
  * Biyolojik Tehlikeler

  265)Hangisi ergonomik tehlikelerden değildir?


  A)gürültülü ortam
  B) ağır kaldırma
  C) tekrarlanan hareketler
  D) monotonluk


  Cevap A

  Ergonomik Tehlikeler

  - Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan basınç veya aşırı güç uygulama gibi).

  - Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).

  266)Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya pratik olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.'nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. Hangisi bu yöntemlerden değildir?


  A) Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
  B) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek
  C)Kişisel koruyucu kullanmak
  D) Islak (yaş) yöntem uygulamak


  Cevap C.

  Yöntemler:

  1. Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
  2. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek.
  3. Islak (yaş) yöntem uygulamak.
  4. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması.
  5. İşçi eğitimi



   
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  uyarı:264.sorunun cevabında psiko-sosyal tehlikeler de olacak yazmayı unutmuşum


  267)fiziksel nedenlerle karşılaşılabilecek hastalıklardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A)Kas-iskelet sistemi hastalıkları
  B)İşitme sorunları
  C)Malignite
  D)Brusellozis

  CEVAP D..biyolojik nedenler


  HİJYEN İLE İLGİLİ ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  267)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)“İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Ülkemizde ilk iş hijyeni laboratuvarı meslek hastalıkları hastanelerinde kurulmuştur.
  B) Muayene sonrasında çalışana sunulan öneriler kişinin özel eğilimlerini göz önünde bulundurmalı ve tüm somut sağlık sorunlarına yönelik olmalı, ayrıca iş hijyeni ve sağlıklı davranış biçimi ile ilgili genel önerileri de içermelidir.
  C) Kaynak işlerinde buhar ve dumanları hava yolu ile alındığından dolayı, kaynak buharlarının uygun iş hijyeni ve havalandırma sağlandığında, müköz membranlar, bronş sistemi veya akciğerler üzerinde genellikle kimyasal tahriş edici veya toksik etkisi yoktur.
  D) “İş hijyenisti sertifikası”nı almak isteyenlerin; eğitim kurumlarının düzenlediği uzaktan ve teorik eğitimi tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.


  cevap D

  268)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A)Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar.
  B)Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaları kapsar.
  C)Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
  D)İşyerinde temizlik için yapılan çalışmalara denir

  CEVAP A

  bu yönetmlikte bu kadar



   
 12. elif gülten koçak

  elif gülten koçak TÜİSAG Üyesi

  harika...

   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  resmi gazete Tarihi: 02.07.2013 resmi gazete Sayısı: 28695


  269)Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri yönetmelik kapsamına girmez?269)


  I. Spor ekipmanı
  II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
  III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman
  IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman
  V. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular


  A)HEPSİ
  B)I,II,III ve V
  C) II,III ve V
  D) III ve V


  CEVAP A . HEPSİ…Bunlara ilaveten


  * Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar

  * Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar

  270)
  Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.
  B) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.
  C)kişilere göre değişkenlik gösterir.
  D) uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulur.


  CEVAP C ..


  Doğru şıklara ilave olarak:


  -İşyerinde var olan koşullara uygun olur.

  -Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar .
















   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  271)Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?271)


  B)Kategori 1A)Kategori 0 C) Kategori 2 D) Kategori 3


  CEVAP A. kategori 0


  272)Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?



  A)Toplu korunma önlemleri alınmışsa
  B)Riskler önlenmişse
  C)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
  D) Teknik tedbirler yetersizse

  CEVAP D

  273)
  Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?


  A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3


  CEVAP B. kategori 1

  Kategori 1,2,3 olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır


  Kategori 2:Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kategori-II olarak sınıflandırılır.


  274)
  Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori kaç olarak sınıflandırılır?



  A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3


  CEVAP D. kategori III


  275)
  İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar) ve tüm göz koruyucuları ile filtreleri hangi kategoridendir?


  A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3


  CEVAP C. kategori 2

  Kategori I örnekler:

  -Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri
  - Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri
  - Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)
  - Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler
  - Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar


  Kategori II örnekler:

  -Spor kaskları dahil tüm baretler
  - Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
  - Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar
  - Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.


  Kategori III örnekler:

  - Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı kkd
  -Elektrik risklerine karşı karşı kkd
  - Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlayan kkd

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  276)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?


  A)Karbon monoksit maskesi B)Gaz ve toz filtreleri
  C)Toz maskesi D)Toz bez

  CEVAP A

  277)(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde yer alan “Kullanıcının dış radyoaktif ışımadan tamamen korunması veya bunun sağlanamaması
  hâlinde radyasyonun etkisinin yeterli derecede azaltılması amacıyla kullanılan KKD’ler, öncelikle ......... gibi zayıf elektron veya X, ......... gibi zayıf foton radyasyonuna karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?



  A) beta / gama B) proton / gama C) beta / nötron D) proton / nötron

  CEVAP A

  278)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?


  A)Sıvı aerosollerden korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları
  B)Kimyasal maddelere karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
  C)Seyreltik deterjan çözeltisine karşı kullanılan eldivenler
  D)Elektrik tehlikesine karşı kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar


  CEVAP C


  *Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı ……..kategori III
  * Kimyasal maddelere karşı…………… kategori III
  * Seyreltik deterjan çözeltisine karşı……..kategori I
  * Elektrik tehlikesine karşı…………… kategori III

  279)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?


  A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
  B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
  C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
  D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır.

  CEVAP D

  280)
  (ARALIK 2013 B SINIFI)

  I- Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.
  II- Tüm kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde var olan koşullara uygun olur.
  III- Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, yalnız en yüksek riske karşı koruma sağlayan kişisel koruyucu donanım kullanılır.


  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III



  CEVAP B I ve II

  281)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, kişisel koruyucu donanımların bakım, onarım ve periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi ne uygun olarak yapılır?


  A)Risk değerlendirmesine
  B)CE ve AT Uygunluk Beyanı’na
  C)İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna
  D)İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hazırladığı kullanım kılavuzuna


  CEVAP C

  282)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; .........., maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) riskin derecesi B) kullanım saatleri C) maruziyet şiddeti D) koruyucu donanımın malzemesi

  CEVAP A

  283)
  AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde .......... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



  A) CE işareti B) Garanti belgesi C) Tip onayı belgesi D) TSEK belgesi

  CEVAP A.

  284)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan ............. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A )kalite yönetim sistemine B)KAİZEN sistemine C)OHSAS 18001’e D)koşullara

  CEVAP D

  285)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımlar, ................... ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılanyere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



  A)istisnai
  B)kişisel durumlar
  C)bu yönetmelikte belirtilen şartlar
  D)alternatifleri bulunmaması durumu

  286)
  MAYIS 2013 A)Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak kabul edilebilir?


  A) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman
  B) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
  C) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar
  D)Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar


  287)
  (MAYIS 2013 A) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre, onaylanmış kuruluşun kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesindeki rolü nedir?



  A)Üreticinin başvurması durumunda, AT Tip inceleme belgesi düzenleyerek ürünün belirtilen kategoride gereken sağlık ve güvenlik şartlarını karşıladığını ve teknik düzenlemesine uygun olduğunu onaylar.
  B)Faaliyet gösterdiği ülkedeki kişisel koruyucu donanım imal eden üreticiler ile görüşerek ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun üretilmesini sağlar, güvenli ürün üretiminin devamlılığını kontrol eder.
  C)Ürüne ilişkin gerekli tüm testleri yaparak ürünün güvenli ve mevzuata uygun üretildiğini belgelendirir ve CE belgesi verir.
  D)Kişisel koruyucu donanıma ilişkin uygunluk beyanı düzenler ve ürünün güvenli olduğuna dair tüm sorumluluğu üstlenir.


  CEVAP A

  288)
  (MAYIS 2013 B)Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?



  A)Hava basıncı, 1 atm açık hava basıncı veya daha yüksek hava basıncı ile kıyaslanabilen yüksek basınçlı ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları
  B)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları
  C)Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
  D)Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar


  CEVAP A



   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  289)
  (EKİM 2012 A ) AT Uygunluk Beyanı ile AT Tip inceleme belgesini düzenleyen kişi ya da kurumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

  A) Üretici, Onaylanmış kuruluş
  B) Üretici, Uygunluk değerlendirme kuruluşu
  C) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Onaylanmış kuruluş
  D) Onaylanmış kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  CEVAP A

  290) (EKİM 2012 A ) Ortamda bulunan gazın izin verilen sınır değerlerin üstünde olması ve ortamdaki oksijen miktarının yetersiz olması durumunda aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisinin kullanılması uygundur?

  A) Tam yüz toz maskesi
  B) Yarım yüz gaz maskesi
  C) Aktif karbonlu toz maskesi
  D) Temiz hava beslemeli maske

  CEVAP C

  291)(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
  B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
  C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
  D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha
  tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.

  CEVAP

  292)
  (EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
  B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeyeuygun olacaktır.
  C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
  D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha
  tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.


  CEVAP D

  BU YÖNETMELİKTE BİTMİŞTİR...İYİ GECELER

   
 17. izmir6935

  izmir6935 TÜİSAG Üyesi

  Erdogan bey gercekten emeginize saglık sizle burda A ya hazırlanmak hepimiz için cok ama cok buyuk şans...
  fanatik sekilde diger yonetmelik sorularını bekliyoruz

   
  salih sarıgüzel, Mustafa BERKYER, d g ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


  resmi gazete Tarihi: 18.06.2013 resmi gazete Sayısı: 28681



  293) İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ne denir?


  A)İş kazası B)doğal afet C)acil durum D)olağanüstü durum


  CEVAP C


  294)Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverenin sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?


  A) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş sağılığı ve güvenliği uzmanının işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlamasını ve gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlar.
  B) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
  C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üz ere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  D) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.


  Cevap A kendi sorumluluğu. igu sorumluluğu değil.

  295)
  İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Risk değerlendirmesi sonuçları
  B) Çalışanların psiko-sosyal durumları
  C) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  D) Sabotaj ihtimali.


  CEVAP B.

  DİĞER 4üne ilave olarak,

  İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar da var.

   
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  296)
  Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ

  A) çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanıolarak görevlendirir.
  B) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
  C) az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
  D) yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek elemanı daha görevlendirir.


  CEVAP D


  Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

  **10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.


  297)
  Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde hangi sıklıkla tatbikat yapılır?



  A)6 ayda bir B)yılda bir C)2 yılda bir D)gerektiğinde


  Cevap B tatbikatlar yılda bir yapılır

  298)
  Acil durum planında hangisi bulunmaz?



  A)çalışanların adı, soyadı adresleri
  B) Belirlenen acil durumlar
  C) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
  D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri


  CEVAP A

  Acil durum planlarında;

  -İşyernin unvanı, adresi ve iş verenin adı.
  - Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
  - Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
  - Belirlenen acil durumlar.
  - Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
  - Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
  - Kroki

  299)
  Acil durum planlarında bulunması zorunlu olan krokide hangisi bulunmaz?



  A) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
  B) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  C)Toplanma bölgesindeki yerleşim planı
  D) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları


  cevap C

  diğer4 üne ilave olarak
  -Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

  300)
  Acil durum planının yenilenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?



  A)Çok tehlikeli sınıflarda 6 yılda bir yenilenir.
  B)tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir yenilenir.
  C)az tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir yenilenir.
  D) İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.


  CEVAP B 4 yılda bir yenilenir

   
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  301)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisinin İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik`e göre hazırlanan tatbikat raporunun içeriğinde yer almasına gerek yoktur?


  A)Tatbikat planı
  B)Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi
  C)Tatbikatta görülen eksiklikler
  D)Görülen eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler


  CEVAP A.

  302)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?


  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1


  CEVAP D

  Aynı soruyu bende hazırlamıştım.demek ki isabetli seçimler yapıyorum...benim hazırladığım bu sorulardan hazırlanıpta 70i geçemeyen olamaz diye düşünüyorum.


  303)
  (ARALIK 2013 B SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 60 çalışanı bulunan bir işyerinde;
  •arama, kurtarma ve tahliye

  yangınla mücadele

  konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç çalışan görevlendirilmelidir?


  A) 1/3 B) 2/1 C) 5/3 D) 2/2

  az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

  dolaysıyla 60:50=1.2 yani 2 kişi....CEVAP D 2 şer kişi

  304)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre acil durum planlarının yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç beş yılda bir yenilenir.
  B)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.
  C)İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde yenilenir.
  D)İşyerinde yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde yenilenir

  CEVAP A. Açıklamasını yaptım

  305)
  (AĞUTOS 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana kadar;


  a) Arama, kurtarma ve tahliye
  b) Yangınla mücadele


  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 50 / 50 / 50
  B) 50 / 40 / 30
  C) 30 / 40 / 50
  D) 35 / 50 / 100


  CEVAP C



   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı Paylaş



Yandex.Metrica