Soru - Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık | Sayfa 4 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  183)Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……….cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına solunum bölgesi denir.


  A) 20 B)30 C)40 D)50


  Cevap 30 cm bölge


  184)hangi tanım yanlış verilmiştir?

  A)Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını

  B) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri


  C) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri

  D)Mutajen madde:Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri

  CEVAP D ..tanım oksitleyici maddenin tanımı

  Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,


   
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  185)Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesindeki hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?

  A) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
  B) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
  C)Çalışanların cinsiyeti ve yaşları
  D) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.


  CEVAP C


  Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

  a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
  b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
  c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
  ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
  d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
  e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
  f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
  g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

   
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  186)Bilimsel araştırma ve deneylerde, yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan maddelerin ayrılması işlerinde, teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde kullanılacak yasaklanmış kimyasalların kullanımı için Bakanlıktan izin istenir. İznin istenirken hangisi belirtilmez?

  A) İzin isteme nedeni
  B) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
  C) Çalışacakların sayısı
  D) Çalışacakların cinsiyeti ve yaşları


  CEVAP D

  İzin listesi:

  *İzin isteme nedeni
  * Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
  * Çalışacakların sayısı
  * Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler
  * Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler

  187)Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu …….… mg/m3ten fazla ise, tıbbi gözetim yapılır.


  A) 0.075 mg/m3 B) 0.15 mg/m3

  C) 0.05 mg/m3 D) 0.10 mg/m3


  CEVAP A 0.075 mg/m3


  188) Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi ………………. kandan fazla ise tıbbi gözetim yapılır.


  A) 15μg Pb/100 ml B) 20μg Pb/100 ml

  C) 50μg Pb/100 ml D) 40μg Pb/100 ml


  Cevap C 40μg Pb/100 ml

     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  189)Yasak Uygulanmayacak Limit Değeri ağırlıkça %1 olan kimyasallardan hangisi yanlış verilmiştir?

  A) 2-naftilamin ve tuzları
  B) Trietilamin
  C) Benzidin ve tuzları
  D) 4-aminodifenil ve tuzları

  CEVAP B

  %1 yasak uygulanan kimyasallar 2-naftilamin ve tuzları, Benzidin ve tuzları, 4-aminodifenil ve tuzları ve 4-nitrodifenil

  not aralık sınavında benzidin ve tuzlarının oranı sorulmuştu....0.1

  190)40 m3 hacimli sıvı Oksijen tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?


  A)1m B) 2m C)3m D)4m


  Oksijen tankları için:

  0-10 m3 ……………… 1metre
  11-50 m3 …………… 2metre
  51-100 m3 ……………3 metre
  101-200 m3 ………… 4metre
  201-10000 m3 ……………… 5metre

  bu sene 4 metre soruldu

  191)175 m3 hacimli sıvı argon tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?


  A)1m B) 2m C)3m D)4m


  Cevap 2 metre

  Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:

  0-100 m3 ……………… 1metre
  101-600 m3 …………… 2metre
  601-1000 m3 ……………3 metre
  1001-3000 m3 ………… 4metre
  3001-10000 m3 ……………… 5metre

   
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  192)Ağır metallerden olan kurşun ile çalışmalarda çalışanların sağlık muayene sıklığı hangisidir?

  A) 1 ay B)3 ay C)6 ay D)12 ay


  CEVAP 3 ay

  193)Ohsas 18001 e göre her kuruluş her yıl .................geliştirilmiş iş emniyet denetlemesi yapmalıdır (ASA)

  A) 30 B)40 C)50 D)60

  CEVAP 50


  194) ticari adı tuz ruhu olan kimyasal hangisidir?

  A)SÜLFÜRİK ASİT
  B)HİDROKLORİK ASİT
  C)BAKIR SÜLFAT
  D)NİTRİK ASİT

  CEVAP B

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin
  verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

  A) ESD Değeri
  B) TLV STEL Değeri
  C) NIOHS REL Değer
  D) MAK (MAC) Değeri


  CEVAP D MAK (MAC) Değeri

  CEVAP D MAK (MAC) Değeri


  TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.


  ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir.

  NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın işyeri havasında bulunan miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi değeridir.

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  196)(ağustos 2013 A SINIFI) Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir?


  A)Uçucu organik solventler (VOC)
  B)Poliklorür bifeniller (PCB)
  C)Benzen
  D)Toluen


  ATIK YAĞLAR: Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin

  CEVAP B

  197)(ağustos 2013 A SINIFI) solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % kaçtan fazla olamaz?


  A) % 0.1 B) % 0.5
  C) % 1 D) % 2


  CEVAP %1 C


  198)(ağustos 2013 A SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Cıva miktarı nedir?


  A)0,050 miligram/metreküp
  B)0,075 miligram/metreküp
  C)0,085 miligram/metreküp
  D)0,100 miligram/metreküp


  cevap B

  199)
  (ağustos 2013 B SINIFI) I- Müsaade edilen azami konsantrasyon
  II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer
  III- 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama


  ifadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle gösterilir?


  A) MAC değer, STEL değer, TWA değer
  B) TWA değer, STEL değer, MAC değer
  C) STEL değer, TWA değer, MAC değer
  D) MAC değer, TWA değer, STEL değer


  200)(ağustos 2013 B SINIFI) Anaerobik bozulmanın yer aldığı lağım çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


  A)Nitrit, Nitrat
  B)Asetilen, Etan
  C)Karbonmonoksit
  D)Hidrojen sülfür, Metan, Amonyak


  CEVAP D


  201)(ağustos 2013 B SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Kurşun miktarı nedir?


  A) 0,25 mg/m3 B) 0,20 mg/m3
  C) 0,15 mg/m3 D) 0,10 mg/m3


  CEVAP C 0,15 mg/m3

  202 (MAYIS 2013 A SINIFI) Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim yapılacaktır?202)


  A)İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70µgPb/100 ml kandan fazla ise
  B) İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40µgPb/100 ml kandan fazla ise
  C) Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.15 mg/m3’ten fazla ise
  D) Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3’ten fazla ise

  Cevap B 40µgPb/100 ml


  203)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15 dakikalık sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?


  A) MSDS B) TWA C) STEL D) TLV


  Cevap C ….STEL değeri

  204)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden değildir?


  A)İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
  B)Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçilere belirli aralıklarla izin verilecektir.

  C)Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.

  D)Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.


  CEVAP B

  205)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen mesleki maruziyet değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 göre) aşağıda verilen maddelerin mesleki maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

  1- Nikotin
  2- Kümen
  3- Amonyak
  4- İnorganik kurşun  A) 4 - 1 - 3 - 2
  B) 4 - 3 - 2 - 1
  C) 4 - 1 - 2 - 3
  D) 3 - 4 - 1 – 2


  Nikotin 0.5 mg/m3
  Kümen 100 mg/m3
  Amonyak 14 mg/m3
  İnorganik kurşun 0.15 mg/m3

  CEVAP A

  206)(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  Tank kapasitesi(m3) Uzaklık (m)

  A) 0-10 2
  B)11-50 3
  C)51-100 4
  D)201-10000 5


  CEVAP D


  BU YÖNETMELİKTENDE BU KADAR.LÜTFEN DİĞER YILLARIN VE SINIFLARIN İLGİLİ SORULARINDA BAKINIZ.ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK AMAÇLI VERİLDİ

   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi:06.08.2013 resmi gazete Sayısı:28730


  tanımlar daha önce yukarıda tarafımdan sorulmuştu.mutajen,kanserojen..

  207) benzenin mesleki maruziyet derecesi kaç ppm dir?
  A)1 B) 2 C)3 D)5


  BENZEN: 1ppm ve 3.25 mg/m3


  208)Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m3 dir?  A)1 B) 2 C)3 D)5

  Cevap 5 mg/m3

  209)İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde,
  işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?  A) İkame yapılıp yapılamadığı
  B) Maruziyetin türü ve düzeyi
  C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
  D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni


  CEVAP C

  VERİLECEK BİLGİLER:

  * İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni
  * Maruziyetin türü ve düzeyi
  * Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
  * Maruz kalan çalışan sayısı.
  *Alınan koruyucu önlemler.
  * Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
  * Maruziyetin türü ve düzeyi.
  *İkame yapılıp yapılamadığı.
   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  210)
  (ağustos 2013 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından .......... veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A)lokal veya genel havalandırma sistemi
  B)kimyasal, biyolojik
  C)uygun ventilasyon
  D)uygun aspirasyon


  CEVAP A

  211)
  (ekim 2012 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A)Kurşun - Vinilklorür monomeri - Formaldehit
  B)Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
  C)Sert ağaç tozları - Benzen - Formaldehit
  D)Benzen - Kadmiyum – Kurşun


  CEVAP B Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları

  212)
  (ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?


  A) 1 mg/m3 B) 1.25 mg/m3

  C) 3.25 mg/m3 D) 3.75 mg/m3


  CEVAP C 3.25

  213)
  (ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda risk değerlendirme en az kaç yılda bir yenilenmelidir?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

  cevap d 5 yılda bir


  214)
  (MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri

  değildir?


  A)Maruziyetin şekli
  B)Maruziyetin süresi
  C)Maruz kalanın yaşı
  D)Maruziyetin miktarı


  CEVAP C

  215)
  (MAYIS 2012 A SINIFI) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mutajen B) Kanserojen

  C)Toksik D) Kimyasal


  CEVAP A.mutajen maddenin tanımı

  216)
  (MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yetkili kurumlara vermesi gereken zorunlu bilgilerden birisi değildir?


  A)Maruz kalan işçi sayısı
  B)Maruziyet şekli ve süresi
  C)Alınan koruyucu önlemler
  D)Maruz kalanların cinsiyet dağılımı


  CEVAP D   
 9. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar şubattaki yükseltme sınavı için başvuruyu nasıl yapacağız. Hiç bir bilgi yok.

     

   
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA K OŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  resmi gazete Tarihi:24.07.2013 resmi gazete Sayısı:28717


  217)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına dair yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde kaç yaşını

  Doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar?


  A)14 B)16 C)18 D)21

  CEVAP C 18 yaşını
  218)Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten fazla çalıştırılamaz.?


  A)4.5 B)7.5 C) 8 D)11


  7.5 saatten fazla çalıştırılamazlar   
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  219)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece
  postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu …………………… alınır.


  A)aile hekimi
  B)iş yeri hekimi
  C)sağlık ocağı
  D)tam teşekküllü hastane

  Cevap B iş yeri hekimi

  220)Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla …………………. süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

  A)1 yıl B)6 ay

  C)3 ay D)16 hafta


  Cevap A…. 1 yıl çalıştırılamazlar

  221)
  Gece postalarında emziren kadın çalışanlarda 1 yıl çalıştırılamama süresi, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde ne kadar daha uzatılabilir?


  A)1 yıl B)6 ay C)3 ay D)16 hafta


  Cevap B…. 6 ay daha uzatılabilir   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  222)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)

  I- İşyeri hekimi
  II- Sağlık ocağı
  III- Hükûmet veya belediye doktorları
  Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları nereden/nerelerden alınır?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II


  CEVAP D

  223)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere ........... süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.”

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlamaktadır?


  A) üç ay B) altı ay C) sekiz ay D) on iki ay


  CEVAP D Yeni yönetmeliğe göre 1 yıl (eskiden 6 aydı)

  yönetmeliğe göre

  Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi
  mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.


  224)
  (MAYIS 2013 B SINIFI) Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ..........”cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


  A)karşılanmamalıdır.
  B)olanak oranında karşılanır.
  C)kesinlikle karşılanmak zorundadır.
  D)dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.


  Cevap B


  İlgili kısım yeni yönetmelikte şu şekilde;

  Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

  225)
  (EKİM 2012 A SINIFI) “İş Kanunu’nda tanımlanan gece dönemine denk düşen saatler arasındaki işçi postalarında, ……………... çalıştırılmaları yasaktır.” ifadesindeki
  boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


  I- çocuk işçilerin
  II- kadın işçilerin
  III- genç işçilerin  B) I ve III A) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve II


  CEVAP B..


  BU YÖNETMELİKDE BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA BAKINIZ.


   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi: 24.07.2013 resmi gazete Sayısı: 28717


  226) Elle taşıma işleri Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle ..……………… incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

  A)sırt ve ayak B)kafa ve bel C)el ve kol D)sırt ve bel


  CEVAP D. Özellikle sırt ve bel incinmeleri

  227.Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi değildir?227)


  A) yükün kaldırması B) yükün indirilmesi

  C) yükün çekilmesi D) Konveyörle yük taşınması


  CEVAP D

  Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder


  228)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre yükle ile ilgili risk faktörlerinden değildir?


  A) Yükün özellikleri
  B) Fiziksel güç gereksinimi
  C) Çalışma ortamının özellikleri
  D)Psikolojik gereksinimler


  Yükle ilgili risk faktörleri:

  *Fiziksel güç gereksinimi
  * Yükün özellikleri
  * Çalışma ortamının özellikleri
  * İşin gerekleri

  229)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre işin gerekleri ile ilgili risk faktörlerinden değildir?


  A) Yetersiz ara ve dinlenme süresi
  B) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
  C) Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları
  D) İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu


  CEVAP C… Çalışma ortamının özelliklerine girmektedir

  230)İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?

  A)6 B)5 C)4 D)3

  CEVAP D ..3 metre
   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  231)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre bireysel risk faktörlerinden değildir?


  A) Çalışanların yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
  B)Çalışanların Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları
  C)ÇalışanlarınYeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
  D)Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi

  CEVAP D. İşin gerekleri ile ilgili

  232)Elle kaldırma hakkındaki hükümler ILO sözleşmesinin kaçıncı maddesinde yer alır?

  a) 155 b) 160 c) 127 d) 177

  cevap c 127 nolu

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI

  233)
  (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı

  II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı

  III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı

  IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı


  Seyfi Bey’in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer alan yükle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur?

  A) I ve IV B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız IV


  Çalışma ortamının özellikleri

  - Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
  - Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
  - Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun
  Bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
  -İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
  - Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
  - Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
  bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.


  Fiziksel güç gereksinimi

  İş;

  - Çok yorucu ise,
  - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
  - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
  - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
  bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir


  Yükün özellikleri

  Yük;

  - Çok ağır veya çok büyükse,
  - Kaba veya kavranılması zorsa,
  - Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
  - Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
  - Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.


  İşin gerekleri

  - Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık
  veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
  - Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
  - Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
  -İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen
  çalışma temposu.   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  234)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?


  A)Yükün özellikleri
  B)Fiziksel güç gereksinimi
  C)Çalışma ortamının özellikleri
  D)Bireysel yetenek ve kabiliyetler

  CEVAP D.açıklama bir önceki soruda mevcut

  235)
  (MAYIS 2013 A VE B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?


  A)İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
  B)İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
  C)İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
  D)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu


  CEVAP D

  REYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

  - Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
  - Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
  - Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları

  236)
  (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma Yönetmeliği’ne göre elle taşınması sonucu sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin özelliklerinden
  değildir?  A)Yükün çok ağır veya çok büyük olması
  B)Yükün yanıcı madde içeriyor olması
  C)Yükün dengesiz olması veya taşınırken içindekilerin yer değiştiriyor olması
  D)Yükün bir çarpma hâlinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde olması


  Cevap B.açıklama bir önceki sorularda mevcut

   
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  237)
  (EKİM 2012 B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden değildir?

  A) İşçilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi
  B) İşyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak
  C) İşçi temsilcilerinin elle taşıma işlerinden muaf tutulması
  D) İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması


  CEVAP C

  238)
  (EKİM 2012 B SINIFI)

  Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada, kaldırılabilecek

  en büyük sınır değerin belirlenmesinde dikkate alınacak temel faktörlerden birisi değildir?


  A)Yükte tutmaya yarayacak kulpların bulunup bulunmaması
  B)Yükü kaldıracak işçinin yaşı ve cinsiyeti
  C)Yükün katı veya sıvı olması durumu
  D)Yükün geometrisi
  Cevap C


  BU YÖNETMELİKTE BI KADAR.İZLEYİN RAHAT A YADA B SINIFI OLACAKSINIZ.BEN DE A SINIFI İNŞALLAH:):)

   
 18. Bekir AVCI

  Bekir AVCI TÜİSAG Üyesi

  Çok güzel çalışma ,çok emek,elinize sağlık.Bunları PDF olarak atabilmeniz mümkünmü herzaman internette olunmuyor.
  teşekkürler.

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 19. Bekir AVCI

  Bekir AVCI TÜİSAG Üyesi

  Sayfa sayfa ,database de çok yer tutabilir onedenle silmiş olabilirier(!)..

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  bir arkadaşımız pdf yaparsa sevinirim.ben direkt buraya yönetmelikten hazırlıyarak ekliyorum.şu an 5de 1 i bitti gibi yönetmeliklerin..ben sadece bu oluşturudğum dokümanla hazırlanacağım yükselmeye.zira etraftaki notların bir çoğu yanlış.

   
  Mustafa BERKYER ve Brc34 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica