Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi  1152)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?
  A)Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
  B)Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
  yağlanmayacaktır.
  C)Gaz tüpleri, çalışma anında mutlaka yatay bir şekilde olacak ve sıkıca herhangi bir yere bağlanmış olacaktır.
  D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır. CEVAP B
  denilmiş ama doğru cevap C olacak


   
 2. basri tezgeldi

  basri tezgeldi TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler hakan bey
  emeğinize sağlık

   
  karbon, Önder81, Hakan ÖZTÜRK ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  evet c olması lazım.dikey olacak.gözden kaçmış.teşekkürler

     

   
  Mustafa Okyay ve yusufhilmi bu yazıya teşekkür etti.
 4. dilekemal

  dilekemal TÜİSAG Üyesi

  Erdogan Bey' cok tesekkurler.Gonlunuze,elinize saglik.

   
  Hakan ÖZTÜRK ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
  YENİ KONU


  1158)Çalışma yaşamında stresin kurumsal düzeydeki sonuçlarından hangisi yanlış verilmiştir?

  A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
  B) Hoşnutsuzluk
  C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
  D)Performans Düşüklüğü

  CEVAP B.

  Diğerlerine ilave olarak
  **Yabancılaşma da var


  1159) Bir kurumda sürekli olarak stres altında çalışmak çalışanların kurumla bütünleşmesini ve iş doyumunu engeller.aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


  A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
  B) yabancılaşma
  C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
  D)Performans Düşüklüğü


  CEVAP C. Çalışan Devir Hızı (turnover)


  1160)hangisi kişisel stres yönetiminde yer almaz?

  A)gevşeme B)egzersiz C)katılım D)diyet


  CEVAP C

  Kişisel stres yönetimi:

  *gevşeme
  *egzersiz
  *diyet
  *davranış değişiklikleri

  Örgütsel stres yönetimi:

  *denetim
  *katılım
  *çalışma ekiplerine sorumluluk
  *esnek çalışma programları


  1161)

  I. Çalışanın yetenek ve eğitiminden yararlanılamadığı durum
  II. Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediği durum
  III. Çalışanın birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesinin istendiği durum
  Hangisi doğrudur?ÖNEMLİ  A)Rol yetersizliği - Rol çatışması - Rol belirsizliği
  B)Rol çatışması - Rol belirsizliği - Rol yetersizliği
  C)Rol yetersizliği - Rol belirsizliği - Rol çatışması
  D)Rol belirsizliği - Rol çatışması - Rol yetersizliği


  CEVAP C


  Rol belirsizliği:İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar.İşte amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, özgüvenin azaldığı, işgüdüsünün azaldığıkan basıncının ve Kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür.

  Rol çatışması:İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir.

  Rol yetersizliği:Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar.İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır.


  1162) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir?

  A)Vardiyalı çalışma
  B)Monoton iş
  C)Değişmez çalışma saatleri
  D)Liyakate uygun yükselme olanağı


  CEVAP D

  İşyeri ortamı ve iş çevresi bakımından:

  ** Örgütsel kültür ve işlev: İletişim, sorun çözme ve kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği, örgütsel amaçların belirsizliği
  **Örgütsel rol: Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk
  **Kariyer gelişimi: Kariyerin durgun, belirsiz ve yetersiz olması, düşük ücret, güvencesiz iş, işe verilen toplumsal değerin yetersizliği
  **Karar serbestisi ve denetim: Katılımın yetersizliği, iş üzerinde denetimin olmaması
  **işyerinde kişiler arası ilişkiler: Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma, üstlerle ilişkilerdeki kopukluk, sosyal desteğin yetersizliği
  **işin içeriği bakımından: iş çevresi ve ekipmanlar: Tesis ve ekipmanların güvenilirliği, işe uygunluğu ve ulaşılabilirliği, bakını ve onarımı ile ilgili sorunlar
  **Görev tanımı: Tek düze, tekrarlayıcı, parçalanmış ve anlamsız iş, iş ve işte gelecek belirsizliği
  ** İş yükü ve hızı: Zaman baskısı, iş hızını denetleyememe, aşırı yüklenme
  **Çalışma süresi: Vardiyalı çalışma, uzun belirsiz veya kesintisiz çalışma saatleri, asosyal çalışma süreleri

  1163) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal etkenlerin oluşturduğu davranışsal sorunlardan değildir?

  A) Fazla ya da az yemek yeme
  B) Deri döküntüleri
  C) Sigaraya aşırı düşkünlük
  D) Uykusuzluk


  CEVAP B.

  Fizyolojik sorunlar: Kalp atışlarının artması, çarpıntı, hipertansiyon, nefes darlığı, göğüs ağrısı, boğazda yutkunma güçlüğü, ateş basması, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, migren ve kronik baş ağrıları, rnide ve kaslarda gerginlik,hazımsızlık, kireçlenme, yorgunluk, cinsel iktidarsızlık, şeker hastalığı, egzama, sedef hastalıkları, saç ve kıl dökülmesi

  Zihinsel ve duygusal sorunlar:Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden olduğu için bir süre sonra birey kendisini zayıf,güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunuyaşayan, nedeni belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk çeken,sinirli ve çabuk heyecanlanan bir kişi durumunda hissedebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza sorunları yaşayabilir ve öğrendiği konuları unuttuğu endişesine kapılabilir.

  • Davranışsal sorunlar; İçe kapanma, uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yemede artış, konuşma güçlükleri, bir maddeye(sigara, alkol vb) aşırı düşkünlük, sakarlık,

  1164) Aşağıdakilerden hangisi ani tükenme sendromuna bir örnek olarak verilebilir?

  A)Enerji kaybı
  B)Ani kaygılanma
  C) Diğerlerine karşı negatif tutum
  D) Karoshi

  CEVAP D. Karoshi


  1165)hangisi stres sonucu bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçiardan biri değildir?

  A) Endişe B)Tükenme C) Depresyon D) Çatışma

  CEVAP D

  Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıkların başında kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, migren, ülser ve kanser gelmektedir. Stresin sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan en belirginleri ise endişe, depresyon, uyku problemleri, psikolojik yorgunluk ve tükenmedir.


  1166) Hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun,diğerlerine psikolojik yollardan uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir.tanımda geçen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Depresyon B) Stres C) Gerilim D)Mobbing

  CEVAP D.mobbing.

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  1167)(ARALIK 2013 A SINIFI)Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel)ya da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal,akıl sağlığı vb.) olarak etkileyebilirler.

  Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?


  A) Kalp krizi B) Mide hazımsızlığı
  C) Eklem ağrıları D) Yorgunluk


  CEVAP D


  1168)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomikve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?


  A)Fiziksel ve bilimsel
  B)Fiziksel ve zihinsel
  C)Zihinsel ve bilişsel
  D)Bilişsel ve sezgisel

  CEVAP B


  1169(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarakadlandırılamaz?


  A) Yıldırma B) Pasifize etme
  C) Fiziksel şiddet D) İşten uzaklaştırma


  CEVAP C


  1170)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması,yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan.............’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi
  açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?  A)psikolojik tacizin
  B)sosyo - politik manzaraların
  C)psiko - kozmatik yüzleşmelerin
  D)sosyal - kültürel terbiye zedelenmesinin

  CEVAP A

  1171)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?


  A)Vardiyalı işler B)Parça başı işler
  C)Esnek çalışılan işler D)Rotasyonla çalışılan işler

  CEVAP D


  1172)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal etmenlerin ölçümünde kullanılabilir?

  A) Fizik muayene B) Tükenmişlik ölçeği
  C) Performans ölçeği D) Memnuniyet ölçeği

  CEVAP C


  1173)(MAYIS 2013 B SINIFI)Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A)Çalışanlar arasında iletişimi artırır.
  B)İşe devamsızlığın sık bir nedenidir.
  C)Monoton işlerin yapıldığı işyerlerinde daha sık görülür.
  D)Ndenleri arasında işyerinde karar süreçlerine katılmamak da vardır.

  CEVAP A

  1174)(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?


  A) Çalışma ortamı B) Çalışma süresi
  C) Cinsiyet D) Ücret


  CEVAP C


  1175)(21 Ekim 2012 A SINIFI )Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol almamaktadır?


  A)Gastrit B)Depresyon
  C)Karaciğer sirozu D)Koroner kalp yetmezliği


  CEVAP C


  1176)(21 Ekim 2012 b SINIFI )İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başkakişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları sürece ne denir?


  A) Mobbing B) Kavga C) Stres D) Gerilim


  CEVAP A


  1177)(13 Mayıs 2012 A SINIFI )Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal yönden etkili organizasyonel etmenler arasında değildir?


  A)İşyerinin yönetim şekli
  B)A tipi kişilik yapısı
  C)İşyerinin ücret politikası
  D)İşyerinde vardiya varlığı


  CEVAP B


  1178)(13 Mayıs 2012 B SINIFI )Ülkemizdeki mevzuatta risk değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi Yer almaz?


  A) Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda risk değerlendirmesi asbestin türü
  ve fiziksel özellikleri ile maruziyet derecesi dikkate alınarak yapılmalıdır.
  B) Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin değerlendirmesi yapılmalıdır.
  C) Psiko-sosyal risk faktörleriyle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
  D) Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.


  CEVAP C

  BU KONUDA BİTMİŞTİR.VERİLEN SORU VE AÇIKLMALAR FAZLASIYLA YETERLİ OLACAKTIR.ÇIKMIŞ DİĞER SORULARA BAKMAYI UNUTMAYINIZ


   
 7. h.hasan

  h.hasan TÜİSAG Üyesi

  erdogan bey :
  1152)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?

  A)Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
  B)Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak,tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
  yağlanmayacaktır.
  C)Gaz tüpleri, çalışma anında mutlaka yatay bir şekilde olacak ve sıkıca herhangi bir yere bağlanmış olacaktır.
  D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.


  CEVAP B

  bu soruda cevap C olmayacak mı ..tüzüğede baktım (dik olacak ve kolay çözülmeli yazıyor ) ne dersiniz..
   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi


  bakabilen varsa değişikilik yapılmışmı.bence de C olmalı onu yukarıda yazdım..çıkmış soruları ben sadece ekliyorum.inanın pdf worde çevir sonra ekle zor ...diğer soruları okuyarak hazırladğımdan bu çıkmış soruların iptal durumlarını incelemeye vaktim kamıyor..bunu siz değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum...çok teşekkürler
   
 9. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  arkadaşlar ben tek başıma hazırlıyorum.yanlışlıklar yapmam çok doğal...lütfen kaynak göstererek hatalı yerleri düzeltelim.son halini verdikten sonra (inşallah bugün gece sabahlayıp eksik yerleri tamamlayacağım)çalışmaya başlayacağım..kimse kimseyi kırmadan yapıcı şekilde son halini verelim...pazartesi çıktı alıp ezbere başlayalım..buradaki yayınlamamdaki amacım zaten günlük çalışanar için ve en önemlisi de hataları düzeltebilmek için..yaklaşık 30 bin kişi incelemiş..30 bin göz demek bu..düzeltmekten tartışmaktan çekinmeyin.pazartesine bu iş bitmeli..sonra denemeler vermeye başlayacağım 3 tane verdim hale hazırda ama sayısına en az 7 yapmayı planlıyorum.

  çok teşekkürler


     

   
 10. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi

  iptal veya şık değişikliği yapılmamış ben de bu soruyu çözdüğümde mutlak iptal edilmiştir diye düşündüm ama edilmemiş. bencede c şıkkı olması lazım çünkü dik durması gerekiyor.   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi
  YÖNETMELİKLERE GÖRE EKSİK KALAN YERLER (AYNI SORULARDA OLABİLİR.KUSURA BAKMAYIN).bu kısımlarda bitince genel soru paylaşımlarım olacak ve çalışma sona erecek.

  İLAVELER

  ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ


  1179)İSGB'ler ve OSGBler çalışma ortamı gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili kayıtların yer aldığı yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden hangisine göndermekle yükümlü değildirler?

  A)işverene
  B)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna
  C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
  D)Sağlık Bakanlığı'na

  CEVAP D


  1180) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


  A) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
  B)İşveren vekilinin
  C)İşyeri hekiminin
  D)İşverenin


  CEVAP C

  1181)Çalışma ortamı gözetimi açısından hangisi yanlıştır?


  A)Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
  B)çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenmesi durumu hakkında bilgi edinilir.
  C)Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
  D)biyolojik ve psikolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre daha kolay ve ucuzdur.

  CEVAP D  1182)kimyasal ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?


  A)TEKSTİL B)DEMİR ÇELİK C)BOYA D)İNŞAAT


  CEVAP A


  1183)Türkiye’de standart olarak kabul edilen toz ölçer hangi esasa dayanmaktadır?


  A)elektrostatik B)mekanik C)gravimetrik D)optik


  CEVAP C . gravimetrik


  1184) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamının gözetimi kapsamında yapılması gereken ortam ölçümlerinden biri değildir?


  A)Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
  B )Baca gazı emisyon ölçümü
  C)İşyeri havasında toz ölçümü
  D)Termal konforşartların ölçümü

  CEVAP B

  Baca gazı emisyon ölçümü çevre mevzuatı kapsamında yapılması gerenken bir ölçüm olup ortam ölçümü değildir


  HASTALIKLAR


  1185)Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) İyonizan radyasyon -Lösemi, akciğer, deri, kemik
  B) Ultraviyole ışın -Akciğer
  C) Benzen- Lösemi, akciğer
  D) Asbest- Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi

  CEVAP B


  Diğer doğru cevaplara ilaveten.toplu veriyorum
  Madde - İlişkili kanser türü

  Amino bifenil -Mesane
  Arsenik -Akciğer, deri
  Benzidin - Mesane
  Kadmiyum- Prostat
  Katran -Deri, akciğer
  Krom- Solunum yolları, sinuslar
  Naftil amin -Mesane
  Nikel -Akciğer, solunum yolları
  Vinil klorür -Karaciğer, anjiyosarkom
  Ultraviyole ışın -Deri
   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, berkebey ve 10 kişi daha buna teşekkür etti.
 12. ibrahim halil önder

  ibrahim halil önder TÜİSAG Üyesi

  ERDOĞAN hocam öncelikle bu özverili çalışmanızdan dolayı teşşkürederim,inşallah bu iyliginizden ötürü allah gönlünüzdekini size kısmet etsin barada sizin nezdinizde HAKAN BEY e de yaptığı nacizhane sayfa düzenin den dolayı tşkkür edrim saygılar

   
  Ttuğba, Hakan ERDOĞAN ve Hakan ÖZTÜRK bu yazıya teşekkür etti.
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  1186)Aşağıda verilen iş kolu-kanser türü-etken maddesinden hangisi yanlıştır?


  İş kolu................kanser türü............ etken maddesi

  A) Madencilik....Deri, akciğer, lösemi....Arsenik, radon, asbest
  B) Metal endüstrisi..... Solunum yolları, akciğer......Arsenik, krom ve nikel bileşikler
  C) Tarım, orman, balıkçılık........ Deri, akciğer, dudak ..........Ultraviyole, arsenikli pestisid
  D) Ulaştırma, gemi yapımı........ Deri, skrotum ..........Polinükleer aromatik hidrokarbon


  CEVAP D
  **Petrol endüstrisi.... Deri, skrotum .....Polinükleer aromatik hidrokarbon
  ** Ulaştırma, gemi yapımı ....Akciğer, mezotelyoma ....Asbest

  1187)Darbe gürültülerin üst seviyesi kaç dB’i aşamaz?

  A) 140 Db B) 95 C)87 D)85

  CEVAP A.140 dB

  KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
  YENİ KONU

  (KISMEN YÖNETMELİKLERDE İŞLENMİŞTİ)


  ÖZET
  *çelik halatların emniyet katsayısı: 6
  *Bağlantı Zincirlerinin Güvenlik Katsayıları: 5
  *Sapan ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları: 4
  *İp Halatların Güvenlik Katsayıları: 3
  * flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı
  * halattta son olarak 2 sarım kalmalı
  * kabül edilen en eğır yükün 1,25 katını kaldırmalı
  * çelik halat, zincir, kanca: 1 yılda kontrol edilmeli
  * operatör 1 kişiden işaret alacak, dur komutunu da herkesten
  *takoz konulacaksa takoz tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde olacak
  * 5 ton ve üzeri raylı vinçleride 2 fren bulunacak
  *çelik halatların aşınması kopması: halatın 1-3 metresi kesilecek
  * zincilerde: baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve bakladaki aşınma bakla kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler kullanılmaz

  1188) Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
  B)Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
  C)Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları,
  tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
  D)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az tek sarım halat
  kalmalıdır.

  CEVAP D

  ** Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
  **Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
  **Kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmalı ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olmalıdır.
  **Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı ve yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat bulunmalıdır.
  ** kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulmalı ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için bir fren tertibatı bulunmalıdır.


  1189)Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.
  B)Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
  C)Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
  D)Kesinlikle yağlanmamalıdır.

  CEVAP D
  *Yüklerin keskin kenarlı köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.
  * Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
  *Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
  *Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
  * Uygun yağ ile belirli periyotlarda yağlanmalıdır.


  DEVAM EDECEK
   
 14. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar merhaba,

  Kalitatif , kantitatif,nitel,nicel,sayılabilir,sayılamaz çok karıştırılıyor.

  bunu ben şöyle çözdüm.

  kalitatif=kaliteli
  nitel=nitelikli

  kaliteli şeyler niteliklidir. ve asla sayılamaz

  kalitatif=nitel=sayılamaz
  kantitatif=nicel=sayılabilir

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  1190)Halatlarda, halat çapındaki incelme oranına göre halatın değiştirilmesi gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çapı 10 mm ye kadar olan halatlarda 0.5 mm olursa
  B) Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda 1 mm olursa
  C) Çapı 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm olursa
  D) Çapı32-38mmarasındaol anıhalatl arda2mm olursa

  CEVAP A.diğer 3 şık var sadece


  1191) Kaldırma makinelerinde kullanılan zincirlerin avantajlarından hangisi yanlış verilmiştir?

  A) iyi bir verime sahiptirler.
  B)daha küçük boyutlardaki elemanlar üzerinde çalışabilirler.
  C) ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
  D) Fazla bakıma ihtiyaç duymazlar.


  CEVAP C


  Avantajları: (şıklara ilaveten)
  * Çeşitli ortamlarda (sıcak, tozlu, kirli, rutubetli vb.) iyi bir calışma kabiliyeti gösterirler.

  Dezavantajları:
  * ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
  *Gürültülü çalışırlar.
  *Çalışma hızları sınırlıdır.
  • Aşırı yükte veya zayıflama sonucu belirti göstermeden aniden koparlar.


  1192) Yükün iki veya daha fazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A) Vinçlerin bom yüksekliği, halat boyu ve kapasiteleri aynı olmalıdır.
  B) En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır.
  C) Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır
  D) Yüklü olarak hareket ettirilmemelidir.


  CEVAP B.

  Doğrulara ilaveten
  **İşlerin, deneyimli eleman nezaretinde yapılmalıdır.
  **Tek bir işaretçiden işaret alınmalıdır.


  1193) Açık kapların üzerinde köprü ve geçit yapılmayacak, taşıma aracı geçirilmeyecektir. Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile bunların bakımı için gerekli köprü ve merdivenler bulunabilecek ve bunların genişliği .......................santimetreden dar olmayacaktır.

  A)15 B)30 C)45 D)60

  CEVAP C.45 cm den dar olmayacak


  1195)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?önemli

  A) birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerin hepsinden işaret alacak ve işaretçiler, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
  B) Kaldırma makinalarının operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir.
  C) Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır.
  D) Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.

  CEVAP A.
  (D şıkkı tek başına soruldu)
  Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır

  1196)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

  A) Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri sürekli açık olacak dışarıdan gelecek tehlikelere karşı opratörün ikazı ile kapatılacaktır.
  B) Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
  C) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.
  D) Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacaktır.


  CEVAP A

  Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  1197)Kaldırma araçlarından vinçlerle ilgili emniyet tedbilerinden hangisi yanlıştır?

  A) Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde, vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40 santimetre genişliğinde sağlam yapılı, uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır.
  B) Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar, serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle açıkça belirtilecektir.
  C) Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır
  D) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 150 santimetre eninde olacaktır

  CEVAP D..

  Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır

  1198)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

  A) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır.
  B) Zincirler özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar kullanılmayacaklardır
  C) Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma getireceklerdir
  D) Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır

  CEVAP C

  Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir

  1199)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

  A)Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya civatalarla tutturulmayacaktır
  B) Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara asılacak ve bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunacaktır.
  C) Çelik halatların güvenlik kat sayısı 4 den aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.
  D) Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları, yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

  CEVAP C Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 olacak

  1200)Seal özel çelik halatlarda 1 metre boyunca dayanımlarında % kaçlık kayıp varsa kullanılmayacaktır?


  A) % 12 B) %15 C) % 20 D) % 25

  CEVAP A

  **özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını, aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır.
  • 7 telli çelik halatlarda % 12,
  • 19 telli çelik halatlarda % 20,
  • 37 telli çelik halatlarda % 25,
  • 61 telli çelik halatlarda % 25,
  • Seal özel çelik halatlarda % 12,
  • Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,
  • Nuflese özel çelik halatlarda % 20.


   
 17. Sibel ULUĞ

  Sibel ULUĞ TÜİSAG Üyesi

  çalışan arkadaşlara uyarı
  135 numaralı soru cevap A şıkkı
  139 numaralı soru cevap B şıkkı
  142 numaralı soru cevap A şıkkı
  144 numaralı soru cevap C şıkkı (pow point sunumda düzeltilmiş)
  olmalı.
  hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık.
  takip ediyorum her zaman yorum yazamasam da minnettar olduğumu bilmenizi isterim
  teşekkür ederim.

   
  Zeynep EFE70, Hakan ERDOĞAN ve Hakan ÖZTÜRK bu yazıya teşekkür etti.
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  konuyla ilgili isteyene kaynak

  http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG18-kaldirma_araclarinda_isg.pdf  1201)Forklift kullanımına iliskin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?1201)


  A)Forkliftler, G sınıfı sürücü ve operatör belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
  B)Forkliftte operatör harici personel bulunmamalıdır.
  C)Forkliftler, altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir
  D)Forkliftler, kapasitesi dışında kullanılmamalıdır.

  Cevap C.yeni yönetmeliğe göre 1 yıl oldu( eskiden 3 aydı)

  1202)Kaldırma makinesi operatörü, aşağıdaki işaretlerden hangisini her kim tarafından verilirse verilsin yerine getirmelidir?

  A) indir B) Dur C) Kaldır D) Yürüt


  CEVAP B

  1203)Vinçlerde taşıma kabininin düşme riski , alınan güvenlik önlemleri ne rağmen önlenemiyorsa,aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur?


  A)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı kullanılmalıdır.
  B)Gözetim altında çalışılmalıdır.
  C)Tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenmelidir.
  D)Kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenmelidir.


  CEVAP A

  1204)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün
  en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
  B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması zorunludur.
  C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
  D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince yapılacaktır.


  CEVAP C.

  A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
  Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

  DEVAM EDECEK MOLA VERMEM LAZIM   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, incisu ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 19. Erkan Yiğit

  Erkan Yiğit TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar BAKTERİLER VE BENZER ORGANİZMALAR dan soru çıkar mı isimleri ezberlemesi bir hayli zor

   
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kısmında bazı sorular verildiğinden burada paylaşılmayanları ekliyorum  1205)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün
  en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
  B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması zorunludur.
  C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
  D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince yapılacaktır.

  CEVAP C.


  A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
  Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl


  1206)(MAYIS 2013 A sınıfı)Bir seal özel çelik halatının kullanılamaması için 1 m boyunca dayanımını yüzde kaç oranında kaybetmiş olması gerekmektedir?

  A) % 9 B) % 10 C) % 11 D) % 12


  CEVAP D. Tam isabet olmuş


  1207) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve raylar en az kaç cm eninde olmalıdır?


  A) 55 B) 65 C) 75 D) 85


  CEVAP C. Tam isabet olmuşJ

  Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır


  1208) (MAYIS 2013 A sınıfı) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A)1 elektrikli fren
  B)2 mekanik fren
  C)1 mekanik fren
  D)1 elektrikli fren ve 1 mekanik fren

  CEVAP D

  1209)(MAYIS 2013 A sınıfı) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükünen az kaç katına eşit olmalıdır?


  A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5


  CEVAP A

  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.

  1210)(MAYIS 2013 B sınıfı)

  I- Zincirlerde düğüm ve büküm olmayacaktır.
  II- Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya cıvatalarla tutturulmayacaktır.
  III- Sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun yastıklarla beslenecektir.


  Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak sıralanmıştır?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

  CEVAP D

  1211)(MAYIS 2013 B sınıfı)Bir nuflese özel çelik halatın kullanılmaması için 1 m boyunca dayanımını en az yüzde kaç oranında kaybetmiş olması gerekmektedir?

  A) % 15 B) % 20 C) % 25 D) % 30

  CEVAP B

  1212)(MAYIS 2013 B sınıfı)10 ton yük kaldıran raylı vinçlerde toplam kaç fren bulundurulmalıdır?

  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

  CEVAP C


  1213)(2012 A SINIFI) Kaldırma makinelerinin çelik halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı olmalıdır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  CEVAP B. 2 sarım

  1214)(2012 B SINIFI)kaldırma ve bağlama zincirlerin boyu ne kadar uzadığında değiştirilmelidir?

  A) % 2 B) % 3 C) % 5 D) % 5’den fazla

  CEVAP D


  1215) (2012 B SINIFI) kaldırma işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik kat sayısı en az ne olmalıdır?


  A) 3 B) 5 C) 6 D) 8

  CEVAP A

  BU KONUDA BİTMİŞTİR.BİR KISMI İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiNDE GEÇTİĞİNDEN BURADA KALANINI VERDİM. BİR SORU KESİN GELMEKTEDİR.VERİLEN AÇIKLAMALARLA ASLA SORU KAÇIRMAZSINIZ..

  DEVAM EDİYORUM KONULARA GECE BOYUNCA ÇALIŞACAĞIM..


   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, incisu ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica