Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır.
  B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda
  en az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.
  C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır
  D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.

  cevap B

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda
  en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

  s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile buYönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergel erin ve planların hazırlanması
  B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve bakımının yapılması.
  C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi,
  D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler hariç olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

  cevap d

  Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

  s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır
  B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir
  C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmeldir
  D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmeye gerek yoktur


  cevap D


   
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

  A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler.
  B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.
  C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi sorumludur.
  D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.

  cevap c................işveren sorumludur


  s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.

  A) 50 kg-90 derece bir dirsek
  B)50 kg -120 derece bir dirsek
  C)100kg-90 derece iki dirsek
  D)100kg-120 derece iki dirsek

  50 kilogramdanaz patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90derecelik bir, daha çok patlayıcı maddebulunan depolara 90 derecelik iki dirsekoluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.  s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?

  A) 3 b) 5 C)10 D)25


  CEVAP 3 METRE


  S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?

  A)10 derece-25 derece
  B)10 derece-30 derece
  C)8 derece-30 derece
  D)8 derece-25 derece

  Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmaması sağlanır.

   
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

  A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
  B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez
  C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 40 santimetredir.
  D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafından yapılır.

  CEVAP C

  Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. Fazla her kartuş

  için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.


  S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?


  A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.
  B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez.
  C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan ocaklarda, fitille
  ateşleme yapılamaz.
  D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.


  cevap d

  Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.


  s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.

  A) 60 B) 45 C)40 D)30


  CEVAP 30 CM

  S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerininde göz önünde tutulduğu ve ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır.Bu Yönergede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar
  B)Havalandırma
  C)nemlendirme
  D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları

  cevap C

  Yönergede;
  a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar,
  b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi,
  c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler,
  ç) Patlayıcı madde tüketim planı,
  d) Tecrit (ayırma) tedbirleri,
  e) Havalandırma,
  f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler,
  g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,
  ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,
  ile ilgili hususlar yer alır.


     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.?

  A) 100 B)75 C)50 D)25

  CEVAP 50 KM


  S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?


  A) 10 B)15 C)30 D)50

  cevap 10 çalışan


  s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez. ?

  A) 1 B)2 C)3 D)5


  cevap 3 metre


  s60)çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?

  A) 30 B)45 C)60 D)75

  cevap :şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.

  cevap 45...bu soru önemli

   
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az .....................santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az ........................ santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır.


  A)180-90
  B)180-60
  C)90-90
  D)90-60


  Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır.

  S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre elektrikli lokomotifler kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?

  A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunması
  B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları
  C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları
  D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları

  Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz

  cevap D


  s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır. ?

  A) 6 B) 8 C) 11 D)12


  Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır.

  s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni,kaç ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.?

  A) 1 B) 3 C) 6 D)12

  Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 6 ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.


  **s65)İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslikyollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyigeçmez.?

  A) 5 B) 6 C) 7 D)8

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ***s66)Havasında ..................’dan az oksijen, .....................’den çok metan, .....................’den çok karbondioksit,..........................den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.

  A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005
  B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005
  C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005
  D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005


  Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’den çok karbondioksit,50 ppm (%0.005)den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.


  s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı nedir?

  a)% 0,002
  b)% 0,02
  c)% 0,05
  d)% 0,005

  8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı 20ppm(% 0,002)’dir.


   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

  A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıylabozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
  B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır
  C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.
  D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek şekilde düzenlenir.


  cevap d
  Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.


  s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz


  A)50
  B) 60
  C)80
  D)100

  Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz


  ***S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?

  A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %2 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
  B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
  C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
  D)Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,

  BANKO SORU

  Patlayıcı madde kullanılmayan durumlar


  a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,


  b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,


  c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,


  ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
   
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.

  A) 10 B)15 C)25 D)50

  Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.

  S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.
  B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
  C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında,
  bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
  D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır


  Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. cevap b


  s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?

  A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4


  Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.

  S74)Havasında............................’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.


  A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4

  Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.


  s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.

  A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4

  Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.   
 9. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce ................. metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

  a) 10 b)25 c)30 d) 40

  Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

  çıkmış sorulara örnekler

  s77)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


  A)Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır.
  B)Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır.
  C)Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika ile ateşlemede en az bir saat geçmeden ateşleme
  alanına kimse giremez.
  D)Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağımdeliğinin en az 80 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir


  cevap c


  s78)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde,kademe düzlüğü nasıl olmalıdır?

  A)Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak
  verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.
  B)Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır.
  C)Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar olmalıdır.
  D)Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır


  s79)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
  “Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocak larında yer altı işlerinde çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

  A)Sağlık Kuralları Bakımından Günde AncakYedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te
  B)176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
  C)155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
  D)45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

  cevap d
  45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi


  s80)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’te yer alan“Ocaklarda çalışan işçilerin, .......... kişiden az olmamak üzere, en az .........., gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 10 / % 1’i B) 5 / % 2’si C) 10 / % 3’ü D) 3 / % 5’i

  cevap c

  s81)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir?


  A) Gecikmeli B) Adi C) Fitilli D) Emniyetli


  cevap A


  s82)MAYIS 2013 A SINIFIHavasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 09 / 1 B) 19 / 1 C) 19 / 2 D) 29 / 2

  CEVAP C
  19 / 2

  83)MAYIS 2013 A SINIFI Yeraltı kömür ocakları için aşağıdaki hangi uygulama yanlıştır?

  A)Hazırlık devresi dışında yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır.
  B)Kömür ocaklarında lağımlar elektrikli kapsülle ateşlenmez.
  C)Ortamda % 1 metan gazı bulunması durumunda patlayıcı madde kullanılmaz.
  D)Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30ºC arasında olmalıdır.

  cevap b

  84)MAYIS 2013 A SINIFI Patlayıcı madde depolarında güvenlik önlemlerine ilişkin olarak, yer altındaki patlayıcı depolarına, Bakanlıktan izin alınmadıkça, kaç kilogram dinamit ve kaç adet kapsülden fazlası konulamaz?


  A)50 kg dinamit, 100 adet kapsül B)100 kg dinamit, 300 adet kapsül
  C)150 kg dinamit, 300 adet kapsül D)200 kg dinamit, 400 adet kapsül

  cevap c


  85)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı maden ocakları için kuyular açılırken, kova ile insan taşınan kuyularda kullanılankovaların hızı en fazla ne olabilir?

  A) 2,0 metre/saniye B) 1,5 metre/saniye C) 1,0 metre/saniye D) 0,5 metre/saniye

  CEVAP B


  86)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı kömür ocaklarında, patlayıcı madde ile patlatma yapmadan önce, aşağıda verilen hangi ölçümün yapılması ve bu ölçümün hangi değerden az olması mevzuat gereğidir?  A)Metan gazı ölçümü - % 1 B)Karbondioksit ölçümü - % 1
  C)Karbonmonoksit ölçümü - % 0,5 D)Hava hızı ölçümü - 0,5 metre/saniye

  87)EKİM 2012 A SINIFI Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan lağım deliklerine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu değildir?

  A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla yapılmalıdır.
  B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.
  C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar için 35 cm olmalıdır.
  D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulundurmamalıdır.

  cevap d

  88)EKİM 2012 A SINIFIGrizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre haberleşme, sinyalizasyon ve erken uyarı sistemi dışındaki bütün elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtları, maden ocağı havasındaki metan oranı yüzde kaç olduğunda, otomatik olarak devreden çıkacak özellikte tesis edilmiş olmalıdır?

  A) % 0.5 B) % 1 C) % 1.5 D) % 2

  cevap c 1.5


  89)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümlere göre çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazırlanacaktır.
  B)Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece muhafaza edilecektir.
  C)Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilecektir.
  D)Yeraltı çalışma planları sadece iş kazası olması durumunda ve denetim sonuçlarına göre güncelleştirilecek ve işyerinde bulundurulacaktır

  cevap d


  90)
  MAYIS 2012 A SINIFI Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, T-5 sıcaklıksınıfı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


  A)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 100 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 100 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

  B)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 200 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 200 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

  C)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 75 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 75 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

  D)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 150 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 150 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfın

  CEVAP A
  DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA C,B VE A BAKMAYI İHMAL ETMEYİNİZ...MADEN YÖNETMELİĞİDE BİTMİŞTİR YARIN YENİ YÖNETMELİĞE GEÇECEĞİZ


     

   
 10. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  Hocam sorularınız çok güzel emeğinize sağlık. Yalnız b sınıfı soruların kriteri nasıl belirleniyor?:kararsız:   
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  günaydın hatice hanım.

  ben bu soruları hazırlarken en son en güncel yönetmeliği okuyarak sayfa sayfa çıkarıyorum. o yüzden A,B ve C sınavına girecek arkadaşlarım rahatlıkla faydalanabilirler. A ve B de biraz daha sayısal data soruları ayrıntıyı kapsamakta ..kolay gelsin


   
  Zeynep EFE70, nasibal35, OGÜN. ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  yeni yönetmelik yeni yılın ilk yönetmelikleirnden  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi:24.12.2013 resmi gazete Sayısı:28861


  s91)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır?

  A) 10 B)25 C)30 D)50


  CEVAP A 10 KİŞİ


  S92)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?

  A)Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
  B)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  C)Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
  D)İşverenden işalan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilmez

  cevap d

  Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde

  * Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı
  sayısı esas alınır.
  *İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  *İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  * Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
  * Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
  * aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s93)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı ................................. yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

  A)14 B)15 C)16 D)18

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
  CEVAP C


  s94)Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten ......................................yıl boyunca yararlanamaz.

  A) 1 B)2 C)3 D)5


  CEVAP 3 YIL


  bu yönetmelikten de bu kadar...kolay gelsin ( yönetmelik 4 sayfa)

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 resmi gazete Sayısı:28867 (Mükerrer)  s95)BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  A)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
  B)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
  C)tehlikeli maddelerinpompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerinde
  D)Düzenli atık depolama sahalarına,

  cevap c

  1) Bu Yönetmelik;

  a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
  b)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
  c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;
  1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,
  2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,
  ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,
  d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,
  e) Düzenli atık depolama sahalarına,

  uygulanmaz

  istisnalar
  Ancak bu Yönetmelik;
  a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin
  pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine
  ,
  b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındaki minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine,
  uygulanır.


  96)Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma,çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimaline nedenir?

  A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza

  Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini


  97)Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline nedenir?


  A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza

  Tehlike:Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

  98)İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirimini yapar.bu bildirimle ilgili hangisi yanlıştır?

  A)Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olmasıyla yapılır
  B)Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
  C)Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
  D)bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır

  İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak
  bildirimini yapar. bu bildirimde,

  a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
  b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,
  c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
  ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması,
  d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,
  hallerinde yirmi işgünüiçerisinde bildirimini günceller

  cevap d

  99)Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ..........................metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.  A)Karma
  B) kantitatif
  C)kalitatif
  D)olasılıklı

  Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk dğerlendirmesi yapılır.


  100)Kantitatif risk değerlendirmesinde hangi husus dikkate alınmaz?


  A)Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
  B)Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
  C)Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu
  D)Biyolojik maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.


  cevap d

  Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

  a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.
  b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
  c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu
  alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.
  ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
  d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.
  e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu.
  f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
  g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
  ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
  h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
  ı)İnsan hataları ve güvenilirlik analizi   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  101)İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını ................. seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.

  A)1x10-4/yıl
  B)1x20-4/yıl
  C)1x30-5/yıl
  D)1x40-5/yıl

  İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.

  102)İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben kaç iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.


  A)5
  B)10
  C)15
  D)30

  İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.

  103)İşletmeci güvenlik raporunu,güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her ................... yıllık süre içerisinde günceller

  A)1
  B)3
  C)4
  D)5

  İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.


  104)işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren kaç iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir

  A)5
  B)10
  C)15
  D)30

  işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir  105)İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını kaç ay içerisinde hazırlar.

  A)6
  B)12
  C)24
  D)36


  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde hazırlar.

   
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  106)İşletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?

  A) 1 B)2 C)3 D)5

  İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

  cevap C  107).......................... yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar.


  A) 1 B)2 C)3 D)5

  Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar.


  108)işletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde,mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilerden hangisine bilgi vermez?


  A)Valilik ve ilgili belediye
  B)Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı
  C)Sağlık Bakanlığı
  D)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu


  İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde , mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilere bilgi verir:

  Valilik ve ilgili belediye
  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  Sağlık Bakanlığı
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  cevap C

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, umut tekin ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  son 10 soru uçmuş nasıl olur?

   
  Zeynep EFE70, hülya bozdemir ve uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  109)İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde hangisi bulunmaz?

  A)Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
  B)Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri.
  C)kazadan etkilenen kadın sayısı
  D)İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

  İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgiler:

  • Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
  • İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
  • Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri.
  • Alınan acil durum önlemleri


  110)İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip kaç gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.

  A) 3
  b) 15
  C) 30
  D)60

  İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.


  111)Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır

  A) yılda en az bir kez
  B) yılda en az iki kez
  C) yılda en az üç kez
  D) gerektiğinde

  Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır.
  112)Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, ..................’lik bir sıcaklığa ve................. ’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir


  A)20 °C.............101,3 kPa
  B)20 °C...............100 kPa
  C)30 °C..............101,3 kPa
  D)30 °C.............100 kPa

  Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.

  Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir.

   
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  113)Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar hangidir?

  A)Kolay alevlenir sıvılar
  B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
  C)Alevlenir sıvılar
  D)Patlayıcı madde

  Kolay alevlenir sıvılar:

  Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17)
  Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11)


  114)0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar hangisidir?


  A)Kolay alevlenir sıvılar
  B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
  C)Alevlenir sıvılar
  D)Patlayıcı madde

  Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:

  0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)

  Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica