Soru - Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık | Sayfa 18 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. müslüm63

  müslüm63 TÜİSAG Üyesi  siz 28 şubat 'da mı sınava gireceksiniz? ): Başarılar


   
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi


  939) Elektrik tesislerinde uygun yerlere asılması gereken levhalarda hangisi yoktur?


  A) Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler
  B) Tesisin bağlama şeması
  C) Çalışanların listesi
  D) Tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.


  CEVAP C


  940) Kurşun - asitli akümülatör odalarının özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
  B) kapılar ve pencereler içeriye doğru açılmalıdır
  C) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran
  elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
  D) Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.


  CEVAP B

  kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır  941) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?


  A) Nötr iletkeni (N): Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkendir
  B) Ayırma transformatörü (Ara transformatör): İletişim tesislerinde, besleme şebekesinden kaynaklanan işlev bozulmalarını önlemek için kullanılan, sargıları elektriksel (galvanik) olarak ayrılmış bir transformatördür.
  C) Fonksiyon topraklama iletkeni: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
  D) Koruma iletkeni (PE): Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karşı alınacak güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açıktaki iletken bölümlerini Potansiyel dengeleme barasına, Topraklayıcılara , Elektrik enerji kaynağının topraklanmış noktasına, bağlayan iletkendir  CEVAP C

  Emniyetli ayırma: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır


  942) İşletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya toprağa iletken olarak bağlanmışlarsa, işletme elemanının aktif bölümlerinden, işletme yalıtkanı üzerinden aktif olmayan bölümlere, örneğin gövdeye işletme sırasında geçen akıma ne denir?

  A) Kaçak akım
  B) Topraklama akımı
  C) Sıfırlama akımı
  D) ayırma akımı

  CEVAP A


  943) Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisat hattından gelen ve dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışırlar. Can güvenliği ve yangından korunma için kaçak akım koruma anahtarlarının açma sınırları sırasıyla kaç olmalıdır?  A) 10 mA - 100 mA B) 30 mA - 300 mA

  C)50mA-220 mA D)100mA- 1000mA  CEVAP B.

  **Can güvenliğinde kaçak akım koruma anahtarının açma sınırı 30mA'dir.

  ** 300 mA'de devreyi açanlar ise yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir


  944) Makine ve tezgâhlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarından çalışanları korumak için uygulanan aşağıdaki yöntemlerden hangisi tehlikelidir?


  A) Sıfırlama B) Kaçak akım rölesi kullanma

  C) Küçük gerilim kullanma D) Topraklama


  CEVAP A

  Sıfırlama, gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, şebekenin sıfırlama hattına (topraklanmış nötr hattına)veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Küçük değerdeki kaçaklar, sigorta tarafından algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler için de her zaman potansiyel tehlike oluşturur.


  945) Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içinemonte edilmeli, değeri ...... amperin üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.


  A)12 B)24 C)32 D)42


  CEVAP C 32 amper


  946) Aşağıdaki elektrikli el aletlerine ilişkin özelliklerinden hangisi yanlıştır?


  A)Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir

  B) Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeliler, işe uygun izole eldiven takmalılardır.

  C)Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akımı geçirmeyen maddeyle kaplanmalıdır.

  D) Elektrikli el aletleri kendi kapasiteleri içinde aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır


  CEVAP B

  **Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo ya da bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır.

  **Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılarçalışma sırasında kullanılmamalıdır.

  **Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler, işe uygun izole eldiven takmalılardır.

  947) Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin güvenli kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır
  B) Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
  C) Kablolar dağınık bulundurulmamalı ve geçitlerde yüksekten geçirilmelidir.
  D) Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca iki şalter bulundurulmalıdır.  CEVAP D.1 şalter olacak

  Diğerleri:


  **Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalıdır.

  ** Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.

  ** Koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanılan elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve koruma düzeni olmayan tesisattan beslenmemelidir.

  **Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve sıfır iletkeni bütün uzunlukları boyunca özel olarak belli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaret başka iletkenler için kullanılmamalıdır


  DEVAM EDECEK

   
 3. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  947 soru cevap arkadaşlar yanlışlıklar düzelmiş hali ile...

     

   

  Ekli Dosyalar:

 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  948)Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması için alınması gereken önlemlerden ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
  B) Gerilimin her yönden kesilmesi
  C) Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
  D) Kısa devre etme ve topraklama

  CEVAP B


  Sıralama şu şekilde:


  1.Gerilimin heryönden kesilmesi
  2.Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
  3.Çalışılacakyerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
  4.Çalışılan yerlerde ve işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
  5.Kısa devre etme ve topraklama

  949) Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır.


  A)180 cm B)200 cm C)250 cm D)300 cm


  CEVAP A.180 cm


  950) Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirl er hangisinin ilk önce yapılması gerekir?


  A) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır.
  B) Görev ernri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmelidir.
  C) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmelidir.
  D) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır.


  CEVAP B.


  En son yapılansa... Çalışma yeri, gerektiğinde levha, bayrak, flama ve bariyerlergibi işaretlerle sınırlandırılmalıdır.


  951) Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde................ bağlı olup olmadığı araştırılmalı, .................. olup olmadığı tespit edilmelidir.

  A) jeneratör-akım B)jeneratör -cihaz C)cihaz-jeneratör D) jeneratör - ters besleme


  CEVAP D


  952) Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?  A)32-110 B)50-110 C)50-120 D)100-380


  Cevap C


  953) Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda karbondioksiti!, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları, 35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde kaç metre uzaklıktan kullanılmalıdır?


  A)1 B)2 C)3 D)5


  CEVAP C

  **15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,
  **15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,
  **35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre


  954) Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim en çok 50 volt kullanılacaktır

  B) Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları ve yüksek gerilimle çalışan bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olacaktır

  C) Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır.

  D) Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacaktır.


  CEVAP A.. en çok 42 volt kullanılacaktır


  955) İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız ..................elektrikli el aleti bağlanacaktır.

  A)4 B)3 C)2 D)1


  CEVAP D

  956)Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde alternatif akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi en fazla kaç volt olmalıdır?


  A)42 B)50 C)110 D)220


  CEVAP A
  Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu geçmeyecek ve artı kutup topraklanmış olacaktır. Alternatif akımda ise ancak en küçük gerilim (en çok 42 V) kullanılacaktır


  957)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrikyüklerinin meydana gelmesine kargı alınacak tedbirlerden değildir?


  A)Topraklama B)İyonizasyon C) Ayırıcı transformatör D) Nemlendirme

  CEVAP C.diğer üçü var


  959)Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az kaç santimetre genişlikte olmalıdır?


  A) 60 B) 80 C) 100 D) 120


  CEVAP B

  **Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60cm
  **Yüksek gerilimli tesislerde ise en az 80cm
  **Koridorların tavan yüksekliği 2 metreden az olmayacaktır.


  960)1 - 36 kV'luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?

  A)1 m B)2m C) 3,5 m D)5m


  CEVAP B

  Haltın izin verilen en yüksek binalara yatay uzaklık metre
  sürekli işletme gerilimi (kV)
  0 - 1 ............................................. ............................... 1
  1 - 36 ..........................................................................2
  36 -72,5 ......................................................................3
  72,5 -170 ................................................................4
  170 -420 .................................................................5


  961)150 kV'luk hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?


  A) 1 B)2,5 C) 3 D) 4,5

  CEVAP B

  Haltın izin verilen en yüksek ağaçlara yatay uzaklık metre
  sürekli işletme gerilimi (kV)

  0 - 1 ................................................................ 1
  1 - 170 ....................................................................2.5
  170 .........................................................................3
  170 -420 .........................................................4.5

   
  Erdem Öçal, Mustafa Okyay ve AllisWell bu yazıya teşekkür etti.
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ELEKTRİKLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR

  962)(ARALIK 2013 A SINIFI)Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?


  A) 0.01Ma B) 1 mA C) 3 mA D) 30 A

  CEVAP A.0.01Ma


  963(ARALIK 2013 A SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?


  A) 10 B) 220 C) 380 D) 1000


  CEVAP B.220V


  964(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?


  A)Küçük gerilim ile çalıştırmak
  B)1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenliktransformatörü ile çalıştırmak
  C)Statik yük birikmesini önlemek için elektrikli aletleri nemlendirmek
  D)Kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri ile kullanmak


  CEVAP C

  965(ARALIK 2013 B SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde yüksek gerilim nasıl tanımlanmıştır?


  A)Etkin değeri 10 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  B)Etkin değeri 20 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  C)Etkin değeri 50 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  D)Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.


  CEVAP D


  966(ARALIK 2013 B SINIFI) Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A)Uygun bir sigorta kullanıldığı takdirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına gerek kalmaz.
  B)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  C)Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  D)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur


  CEVAP B


  967(ARALIK 2013 B SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, iki faz arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?


  A) 25 B) 38 C) 380 D) 1000

  CEVAP C.380 V


  968(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde tehlikeli gerilim nasıl tanımlanmıştır?

  A)Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan gerilim
  B)Etkin değeri, alçak gerilimde 5 voltun üstünde olan gerilim
  C)Etkin değeri, alçak gerilimde 500 voltun üstünde olan gerilim
  D)Etkin değeri, alçak gerilimde 1000 voltun üstünde olan gerilim


  CEVAP A


  969(ARALIK 2013 C SINIFI) oprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A)Bina ve daire girişlerinde kaçak akım koruma şalterleri kullanılması faydalıdır ancak zorunludeğildir.
  B)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, topraklama düzeneğine gerek kalmaz .
  C)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir topraklama düzeneği yeterli olabilir.
  D)Bina girişlerinde ve daire girişlerinde kullanılan kaçak akım koruma şalterleri aynı kaçak akım değerinde elektriği keserler


  CEVAP C


  970(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

  A) Termometre B) Direnç ölçer C) Barometre D) Voltmetre


  CEVAP D


  971(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi
  II- İletkenlerin kısa devre edilmesi
  III- İletkenlerin topraklanması


  Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada,yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılmasıgereklidir?


  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II


  CEVAP D


  972(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
  II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
  III- Topraklama devresi meydana gelebileceken büyük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.
  IV- Topraklama devresi meydana gelebileceken küçük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) I ve IV


  CEVAP A


  973(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattıbağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerdenhangisidir?

  A)Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
  B)Depoları korozyona karşı korumak
  C)Aracın elektrik sistemini korumak
  D)Statik elektriklenmeyi önlemek


  CEVAP D

  974(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)

  I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.
  II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.
  III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
  IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.


  İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


  A) II ve III B) I, III ve IV

  C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV


  CEVAP B


  975(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A)Statik yük birikmesini önler.
  B)Sigortanın işlevini de yerine getirir.
  C)Toprak kaçak akım şalterleri kullanılan şebekede topraklamaya gerek kalmaz.
  D)Fazdan gelen akımın nötrden giden akıma eşit olup olmadığını kontrol ederek kaçak akım tespiti yapar


  CEVAP D


  976(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?


  A)Topraklama
  B)İyonizasyon
  C)Nemlendirme
  D)Ayırıcı transformatör (güvenlik transformatörü)


  CEVAP D


  977(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemleri ile ilgili güvenlik önlemlerinden değildir?

  A)Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
  B)Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır.
  C)Topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalıdır.
  D)Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır


  CEVAP C

  978(AĞUSTOS 2013 C SINIFI) Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?


  A) Barometre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Direnç ölçer


  CEVAP C


  979(MAYIS 2013 A SINIFI)Bir elektrik kaynak makinesinin boşta çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A) 20-30 V B) 45-75 V C) 55-120 V D) 65-100 V


  CEVAP D


  980(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda verilen akım şiddeti-cam rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


  Akım Şiddeti (Amper)

  Camın Rengi

  A)

  80-175

  Açık

  B)

  175-300

  Orta

  C)

  300-500

  Koyu

  D)

  >500

  Koyu


  CEVAP A

  İlave olarak

  Akım Şiddeti (Amper)

  Camın Rengi

  15 - 20

  Çok açık

  20 -40

  Açık

  40 - 90

  Açık

  80 - 175

  Orta


  981(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi bir transformatör için her zaman doğru değildir?

  A)Transformatörün giriş ve çıkış güçleri, kayıpları ihmal edilirse birbirine eşittir.
  B)Transformatörün sekonder gerilimi, primer geriliminden daha küçüktür.
  C)Transformatörün sekonder akımı, demir kayıpları ihmal edilirse primer akımı ile doğru orantılıdır.
  D)Transformatörün sekonder gerilimi, demir kayıpları ihmal edilirse, primer gerilimi ile doğru orantılıdır.


  CEVAP B


  Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer (birincil) sargı, diğeri ise sekonder (ikincil) sargıdır.Primer ve sekonder sargılarının elektriksel bir bağlantısı yoktur. Transformatörlerin primer ve sekonder sarım sayıları, gerilimleri ve akımları arasında sabit bir oran vardır.Bu orana dönüştürme oranı denir. Dönüştürme oranına göre primer sarım sayısı ve gerilimi sabit kabul edilirse sekonder sarım sayısı artırılırsa sekonder gerilimi artar ve sekonder akımı düşer. Sekonder sarım sayısı az olursa sekonder gerilimi düşer.


  982(MAYIS 2013 A SINIFI)Doğru akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) 15 V B) 20 V C) 25 V D) 30 V


  CEVAP D


  983(MAYIS 2013 B SINIFI)Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) 30 V B) 40 V C) 50 V D) 60 V


  CEVAP C


  984(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?


  A)Alternatif akım DC akım gibi sabit olmadığı ve zamana göre sinosidal (bazen (+) bazen (-))olarak değiştiği için toplam enerji kaybı sıfırdır.Bu nedenle de DC akıma göre daha fazla tercih edilir.
  B)Aynı miktarda gücün üretilebilmesi ve taşınabilmesi için alternatif akımın güç kayıpları daha azdır.
  C)Alternatif akım jeneratörleri ve motorları daha basit, daha hafif, daha sağlam ve daha ucuzdur.
  D)Alternatif akımın daha uzak mesafelere yüksek gerilim kullanılarak iletilmesi mümkündür.


  CEVAP A


  985(EKİM 2012 A SINIFI)

  I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
  II- Uzun yüksek gerilim kabloları
  III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri


  Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadanönce, enerji depolayan tüm cihaz ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri enerji depolar?


  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II


  CEVAP B


  986(EKİM 2012 A SINIFI)

  I- Büyüklüğü 20 mA’den fazla olan akımlar kalpte elektrik dengesinin bozulmasına yol açabilir.
  II- İnsanın hissedebileceği akım, 0,01 mA’dan başlamaktadır.
  III- Büyüklüğü 5 mA’e kadar olan akımlar hiçbir tehlike oluşturmamaktadır.


  Elektrik akımının insan vücuduna etkileri açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II

  CEVAP B


  987(EKİM 2012 A SINIFI)

  I- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle çıkan yangınlar
  II- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpmaları
  III- Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar


  Toprak kaçan akım şalterleri yukarıdaki risklerden hangilerine karşı doğrudan etkilidir?


  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II


  CEVAP C


  988(EKİM 2012 B SINIFI)

  Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından alınması gereken önlemlerden değildir?

  A)Gerilimin kesilmesi
  B)Kısa devre etme ve topraklama
  C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
  D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi


  CEVAP D


  989(EKİM 2012 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda tehlike oluşturabilecek durumlardan değildir?


  A)Yıpranmış elektrikli el aletleri
  B)Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
  C)Topraklaması yapılmamış tezgâhlar veya el aletleri
  D)Topraklamanın belirli periyotlarla kontrolünün yapılmaması


  CEVAP B

  990(MAYIS 2012 A SINIFI)Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldığı IT sistemlerinde, gerilimli bir bölümden açıktaki iletken bölümlere veya toprağa karşı arızanın oluştuğunu gösteren bir yalıtım izleme sistemi bulunmalıdır. Bu yalıtım izleme sistemi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  I- Artık akım (toprak kaçak akım) koruma şalteri de bir yalıtım izleme sistemi olarak kullanılabilir.
  II- Yalıtım izleme sistemi, işitilebilir veya görülebilir bir alarmı harekete geçirmelidir.
  III- Yalıtım izleme sisteminde, arıza sürdükçe alarmın devam etmesine mani olmak için, tüm alarmları kapatan bir düzenek bulunmalıdır.  A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III


  CEVAP A

  991(MAYIS 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin inşaat şantiyelerinde kullanılması esnasında alınması gereken önlemlerden değildir?


  A)El aletleri küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
  B)El aletleri özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
  C)El aletlerinde, devreyi kapalı tutmak için,sürekli olarak basılması gereken yaylı devre
  kesicileri bulunacaktır.
  D)Birden fazla el aleti kullanıldığı takdirde, bunların tümü aynı güvenlik transformatörünün(sargıları birbirinden ayrı olan transformatör)çıkış devresine bağlanacaktır.


  CEVAP D


  992(MAYIS 2012 B SINIFI)Elektrik tesisatında topraklama ile ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak ve bu tertibat eşzamanlı olarak toprak hattını da devreden çıkaracaktır.
  B)Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olacaktır.
  C)Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.
  D)Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacaktır.


  CEVAP A


  993(MAYIS 2012 B SINIFI)

  I- Lambalar, sargıları birbirinden ayrı olan bir transformatör üzerinden beslenecektir.
  II- Lambalar küçük gerilim (en çok 42 V) ile çalıştırılacaktır.
  III- Lambaları besleyen transformatör, çalışma yerinde bulundurulacaktır.


  Islak ortamlarda kullanılan alternatif akım lambaları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III B) I ve II C) Yalnız II D) Yalnız I


  CEVAP B


  994(MAYIS 2012 B SINIFI)Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışanların sahip olması gereken “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” hangi bakanlık tarafından verilir?


  A)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  B)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  C)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  D)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


  CEVAP B


  995(2011 A SINIFI)Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


  A) Kırmızı kare B) Sarı yıldız C) Kırmızı daire D) Mavi daire


  CEVAP D


  996(2011 A SINIFI)Bir Orta Gerilim (OG) elektrik sisteminde meydana gelen “Aşırı gerilim”in nedeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” OG hattına yıldırım düşmesi sonucunda meydana gelmiş olabilir.
  B)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” sistemde 3-faz toprak arızası sonucunda meydana gelmiş olabilir.
  C)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” tüketicinin çektiği akımdaki artıştan dolayı meydana gelmiş olabilir.
  D)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim”sistemde tek faz toprak arızası sonucunda meydana gelmiş olabilir.


  CEVAP A


  997(2011 A SINIFI)Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim

  (OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


  A)Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması
  B)Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması
  C)Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi
  D)Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve üzerine uyarı levhasının asılması


  CEVAP C

  998(2011 A SINIFI)Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?


  A)Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasına koruyucu yalıtım sağlayan bir perdelemenin yapılması
  B)Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması
  C)Hattın nötr iletkeninin topraklanması
  D)Kaynakta küçük gerilim kullanılması


  CEVAP B


  ELEKTRİK KONUSU BİTTİ...BU KONUDAN SORU KAÇIRMAYACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM...

  KONULAR DEVAM EDECEK..1000 SORU OLDU....


     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  bu soru çıkmamış düzeltme yetki olmadığından düzeltilmişini yazıyorum

  980(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda verilen akım şiddeti-cam rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  akım Şiddeti (Amper)...........Camın rengi  A)80-175...........................Açık  B)175-300.............................Orta  C)300-500................................Koyu  D)>500.......................................Koyu


  CEVAP A


  İlave olarak
  Akım Şiddeti (Amper) Camın rengi
  15 - 20...................Çok açık
  20 -40..................açık
  40-90..................açık
  80-175................orta
   
  Mustafa Okyay, İdil_e, rs_6 ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ERGONOMİ


  999) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin fiziksel risk faktörlerinden değildir?


  A) tekrarlama B)titreşim C) statik duruşlar D) uygunsuz duruşlar


  CEVAP B


  Ergonomik risk faktörleri:

  ** Psikolojik faktörler: zihinsel yüklenme, psikososyal etkiler, organizasyonel etkiler
  ** Çevresel taktörler: gürültü, sıcaklık ve nem, aydınlatma, titreşim, kimyasallar
  **Fiziksel faktörler:tekrarlama, uygunsuz duruşlar,statik duruşlar, aşırı güç, sıkışma


  1000)Ergonomi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


  A) "İnsan mühendisliği" veya "işbiiim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler.
  B) Ergonomi, insan ve çalışma ortamı arasındaki bilimsel ilişki olarak tanımlanabilir.
  C) Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir
  D) Ergonomi, işyeri şartlarını,iş taleplerini,kalite politikası ve üretim kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir.


  CEVAP D


  1001) Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer almaktadır.Tanımda geçen ergonomi hangisidir?

  A) antropemtrik ergonomi B) Bilişsel ergonomi C) Örgütsel ergonomi D) Fiziksel ergonomi


  CEVAP B...Bilişsel ergonomi


  **Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik karakteristiklerle ilgilenmektedir. Çalışma sırasındaki duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler,yinelenen hareketler, işle ilgili kas ve iskelet sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği temel konularını oluşturmaktadır.

  **Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapılar, politikalar ve süreçler dâhil olmak üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenmektedir. Konuları arasında; iletişim, ekip ve kaynak yönetimi, ekip çalışması, uyumlu çalışma, işbirliği içinde çalışma, iş tasarımı, katılımcı tasarım, çalışma saatlerinin belirlenmesi, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları,örgütsel kültür, sanal örgütler, tele iş ve kalite yönetimi yer almaktadır.


  1002) Hangisi fiziksel ergonominin alanlarından biri değildir?


  A) Psikoloji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik


  CEVAP A


  1003) İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu, gücünü ve hareket sınırlarını belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarını sağlar.tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Andragoji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik


  CEVAP B


  1004) Antropometri ergonominin hangi alanına girer?


  A) Fiziksel ergonomi B)Örgütsel ergonomi C) Bilişsel ergonomi D)Toplumsal ergonomi


  CEVAP A

  1005)Ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, ........................... ve ....... sınırları arasındaki insan ölçülerine göreölcülendirrne yapılmaktadır.


  A)%10-90 B)%10-85 C)%5-95 D)%10-95


  CEVAP C


  Ergonomiye ait kaynaklarda, genellikle çalışanların % 90 oranındaki bir bölümüne uygun bir ölçülendirme esas alınmaktadır. ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, % 5 ve 95 sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.  KONU DEVAM EDECEK .AKŞAM YEMEĞİ İÇİN MARKETE GİDİYORUM
   
 8. ismail5834

  ismail5834 TÜİSAG Üyesi

  Üstad ellerine sağlık emek ve zaman harcayıp.Bilgileri bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederim.
  İnşallah çalışmalarının karşılığını hak etiğin şekilde alırsın...   
  hülya bozdemir ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 9. h.hasan

  h.hasan TÜİSAG Üyesi

  eminim yüzlerce mesaj gelmiştir ..bende çok çok teşekkür ederim....sayende sınava hazırlanıyorum..

     

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  1006) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?


  A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
  B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
  C) Çevresel risklerin azaltılması
  D) İşgücükayıplarınınönlenmesi


  CEVAP C.


  Ergonominin amaçları:

  ** İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
  **İş gücü kayıplarının önlenmesi
  **Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
  **iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
  **Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi

  1007) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için gerekli unsurlardan hangisi yanlıştır?


  A) Yükün içeriği
  B) Yükün ağırlığı
  C) Yükün şekli
  D) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı

  CEVAP A

  DİĞERLERİ:

  ** Yükü taşımak için gerekli zaman
  **Taşınma uzaklığı


  1008) Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg'lık bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?


  A) 5 kg B) 55 kg C) 250 kg D) 550 kg


  CEVAP D. Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki oran 1/10 oranında olduğundan

  550= [(5+50) x 10] kilogramlık bir yük getirir.

  1009) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?


  A) 1-2 B) 3-4 C) 3-5 D) 10-20


  Cevap C


  1010) Oturarak iş görenin en az kaç dakikar ayakta iş görmesi gerekir?

  A) 20 B) 30 C) 40 D) 50


  Cevap B


  1011)Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?


  A) 20 B) 30 C) 40 D) 50


  Cevap B


  1012) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

  A) 8-10 B) 10-20 C) 30-40 D) 40-50

  Cevap A

  1013)(ARALIK 2013 A SINIFI) Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Tarlasında traktör kullanırken yaşayabileceği bir kaza Tarım Kanunu’na göre iş kazası olarak sayılır.
  B) Haşere ilacını açık havada püskürterek ilaçlama yaptığı takdirde kesinlikle kişisel koruyucu donanım kullanmamalıdır.
  C) Kendi nam ve hesabına çalışıyorsa meslek hastalığına yakalanması durumunda İş Sağlığı
  ve Güvenliği Kanunu’na göre hakkını araması gerekir.
  D) Çalışma hayatında ekipman kullanımı ve ergonomi konularında iş sağlığı ve güvenliği
  kurallarını dikkate alması önemlidir.


  CEVAP D

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

  1014) (ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?


  A)Fiziksel ve bilimsel B)Fiziksel ve zihinsel
  C)Zihinsel ve bilişsel D)Bilişsel ve sezgisel


  CEVAP B  1015) (ARALIK 2013 B SINIFI)

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımısırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?


  A)Ergonomi prensipleri
  B)Periyodik kontrolü yapan firma
  C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
  D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler

  CEVAP A


  1016) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öge olan “Ergonomik ÇalışmaYeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez?


  A) Entomoloji B) Antropometri C) Fizyoloji D) Psikoloji


  CEVAP A


  1017) (MAYIS 2013 A SINIFI) Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan;kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,sinyaller, joystickler, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığınıen aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Bilişsel Ergonomi B)Örgütsel Ergonomi C)Fiziksel Ergonomi D)Antropometri


  CEVAP A


  1018) (MAYIS 2013 A SINIFI) Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A)Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir.
  B)Ergonominin temel felsefesi “işi, insana uyumlu hâle getirmek”tir.
  C)Ergonomi “işe uygun işçiyi işe almayı” temel ilke edinmiştir.
  D)Ergonominin temel felsefesi; oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitilmesini sağlamaktır.


  CEVAP B


  1019) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” birideğildir?


  A)Bilinçlendirme ve eğitim
  B)Yönetici ve çalışan desteği
  C)Ergonomik risklerin önlenmesi ve kontrolü
  D)İşyerinin ergonomik riskler yönünden analizi


  CEVAP B


  1020) (ARALIK 2012 A SINIFI)Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi gösterge tiplerinden birisi değildir?


  A)Niceliksel göstergeler B)Niteliksel göstergeler C)Uyarısal göstergeler D)Biçimsel göstergeler


  CEVAP D


  1021) (MAYIS 2012 A SINIFI)Ergonomik çalışma yeri düzenlemede kullanılan “sürekli güç sınırı” kavramı aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?


  A)Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme
  B)Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
  C)Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
  D)Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme


  CEVAP C


  1022) (ARALIK 2011 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ergonomik alet ve teçhizat tasarımına ilişkin prensiplerden birisi

  değildir?


  A)İki veya daha fazla aletin fonksiyonu tek bir alette toplanmalıdır.
  B)Eller mümkün olduğunca serbest kalmalı ve tutma işi aletlerle sağlanmalıdır.
  C)Aletler işin yapılış sırasına göre yerleştirilmelidir.
  D)Parmaklara yük dengeli dağıtılmalıdır


  CEVAP C

  ERGONOMİDE BİTTİ..GECE BİR KONU DAHA BİTİRECEĞİM..

  ERGONOMİDEN 1 SORU GELİR...ERGONOMİ BİRAZ DA YORUMA DAYALI.KOLAY BENCE.


  İYİ ÇALIŞMALAR   
 11. hürriyet ülkü

  hürriyet ülkü TÜİSAG Üyesi

  Yanlışlıkla 28 Şubat yazmışım. Komik olmuş. Ama sizin yazdıklarınız daha da komik.   
  Önder81 ve müslüm63 bu yazıya teşekkür etti.
 12. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Girebileceğim sınav grubu düzeltilmiş arkadaşlar çok mutlu oldum :).
  GİREBİLECEĞİNİZ sınav GRUBU: A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
  İTİRAZ DİLEKÇENİZ İNCELENMİŞTİR..
  Artık sınava rahatça hazırlanabilirim.

   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  hayırlı olsun..hep beraber başaracağız
   
 14. yusufhilmi

  yusufhilmi TÜİSAG Üyesi

  erdoganeng bey yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.
  hazırlamış olduğunuz 1022 adet soruyu , soru ve cevap şeklinde iki dosya halinde düzenledim.Herkese iyi çalışmalar.

   

  Ekli Dosyalar:

 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ


  (Titreşim ve gürültü yönetmelikleri daha önce incelendi.o yüzden diğer unsurlara ağırlık vereceğim)  1023)İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Basınç B) Gürültü C) Titreşim D)İyonize ışınlar


  CEVAP B.gürültü


  1024) Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır?


  A)0,1Hz- 100 Hz B) 0Hz - 1000Hz C) 1 Hz -1000 Hz D) 100 Hz - 1000 Hz


  CEVAP C

  İnsanlar, frekansı 1Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri algılarlar, bir başka ifadeyle hissederler.


  1025) Aşağıdakilerden hangisi titreşimin insan vücuduna etkilerinden biri değildir?


  A) Psikolojik B) Patolojik C) Fizyolojik D)histolojik


  CEVAP D


  1026) Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalık değildir?


  A) Dispne
  B) Keinböck hastalığı
  C) sırt ve bel ağrıları
  D) Raynaud sendromu(beyaz el sendromu)

  CEVAP A


  1027) Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


  A) Havanın nemi B) Havanın sıcaklığı C) İyonize ışınlar D) Radyant ısı


  CEVAP C

  Termal konfor : sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyant ısı

  1028)Aşağıdakilerden hangisi hava akım hızı ölçümlerinde kullanılır?

  A) Anemometre B) Kuru termometre C) Kalorimetre D) Higrometre

  CEVAP A

  Hava akım hızı:anemometre
  bağıl nem :psikometre
  radyant ısı: Glop termometre


  1029) Vücut sıcaklık regülasyonunun bozulması ile vücut sıcaklığının kaç dereceye ulaşması ısı çarpması oluşur?


  A)39°C B) 40°C C) 41 oC D) 45 oC


  Cevap C

  1030) Hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktörlerden değildir?


  A)Hava akım hızı B) Titreşim C) Hava sıcaklığı D) Radyant ısı


  CEVAP B

  İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden faktörler.

  **Hava sıcaklığı
  **Havanın nem yoğunluğu
  **Hava akım hızı
  **Radyant ısı


  1031) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi denkleminde hangisi yoktur?


  A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
  B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
  C) Konvektif ısı yükü
  D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı


  CEVAP B


  H=M ± R ± C - E ± D

  H = Vücut ısı depolama yükü
  M= Metabolik ısı kazancı
  R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
  C= Konvektif ısı yükü
  E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
  D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas)

  1032)İşyerindeki hava akım hızı hangi değerler arasında olmalıdır?


  A) 0,3-0,5 m/s B) 0,1-1 m/s C)1- 2 m/s D) 3-8 m/s


  CEVAP A
  hava akım hızının saniyede 0,3 ile 0,5 metreyi aşmamasına dikkat edilmelidir.

  1033)İşyerindeki bağıl nem hangi değerler arasında olmalıdır?

  A) % 30-50 B) % 50-70 C) % 30-80 D) % 80-90

  CEVAP C
  Bir işyerinde bağıl nem % 30 ile % 80 arasında olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.

  1034)Efektif eşdeğer sıcaklık 30 °C olursa performans yüzde kaç düşer?

  A) 5 B) 10 C) 17 D) 30

  CEVAP B

  29 °C.............. %5
  30 °C.............. %10
  31 °C.............. %17
  32 °C.............. %30

  1035)İnsanın bilgileri algılamasındaki en önemli algılayıcı olan göz, algılamanın yüzde kaçını sağlar?

  A)40-70 B) 60-70 C) 70-80 D) 80-90


  CEVAP D

  Bütün algılamanın % 80 - 90'ı göz ile gerçekleşir. iyi bir aydınlatmayla insan performansı % 15 - 40 oranında artabilir.

  1036)İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamının, işyeri taban yüzeyine oranı en az kaç olacaktır?


  A) 1/4 B) 1/8 C) 1/9 D) 1/10

  CEVAP D..1/10

  1037)Aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


  A) İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile aydınlatılacaktır.
  B) Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır
  C) Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks ile aydınlatılacaktır.
  D) Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.


  CEVAP D.

  Diğerleri:

  **Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks ile aydınlatılacaktır.

  **Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile aydınlatılacaktır.

  **Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.

  **Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır
  DEVAM EDECEK.UYKUM GELDİ   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, incisu ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  SÜPERSİNİZ.ÇOK TEŞEKKÜRLER.

   
  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 17. zehra ünen

  zehra ünen TÜİSAG Üyesi

  iyi ki uykunuz geldi..hızınıza yetişemiyorum..emeklerinize çok teşekkür ederim. Umartım her şey gönlünüzce olur

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 18. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  En çok da sizin sayenizde Erdoğan Bey. Bu çalışmalarınız inanılmaz motive ediyor tekrar teşekkürler emeğinize sağlık. Lütfen hakkınızı helal edin.

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 19. İdil_e

  İdil_e TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan Bey Günaydın,

  Soru 726 da ben yanlış şık bulamadım. Cevap A demişsiniz ama A şıkkı da doğru... Bilgilerinize,

  Not: Daha önce düzeltildiyse gözümden kaçmış olabilir. Tekrar emeğinize sağlık...


  726) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ


  A) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde

  B) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

  C) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

  D) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde


  CEVAP A


  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakalarıen geç on güniçinde

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  bendeki not böyle yazmışım .Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on beş gün içinde

  o yüzden A.bu şekilde düzeltin lütfen


   
  Zeynep EFE70 ve İdil_e bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica