Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. burla

  burla TÜİSAG Üyesi  668 sorunun cevabı C olmalı


   
  hürriyet ülkü ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  evet C olacak.teşekkürler.notlarımda düzgün ama buraya yanlış geçirmişim.

  Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşag ıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur?


  A)işverenler
  B)İşsağlığıvegüvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
  C))Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
  D)Çalışanlar
  evet C olacak.teşekkürler.notlarımda düzgün ama buraya yanlış geçirmişim.

  Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşag ıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur?


  A)işverenler
  B)İşsağlığıvegüvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
  C))Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
  D)Çalışanlar

   
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  673) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Çalışma Bakanlığı, 1939 yılında kurulmuştur.
  B)Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.
  C) kömür madenleri ile ilgili ilk yasa- 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun
  D) Cumhuriyetin ilk 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu olan 3008 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu 8 Haziran 1936 tarihinde kabul edilmiştir


  CEVAP A

  Çalışma Bakanlığı, 1945 yılında kurulmuştur.


  674)2009 SGK istatistiklerine göre ölümcül iş kazaları en fazla hangi sektörde olmuştur?


  A)İnşaat B)maden C)metal D) Kara ve boru hattı taşımacılığı  En fazla ölümcül kaza inşaat. CEVAP A

  En fazla iş kazasıda metal işleri


  675) (ağustos 2013 b sınıfı)18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


  A)ABD - Almanya - G.Kore
  B)İngiltere - Türkiye - Singapur
  C)G.Kore - Türkiye - Almanya
  D)Hindistan -Türkiye – Avusturya

  CEVAP C


  676) (MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de Meslek Hastalıklarıen fazlahangi yaş grubunda

  ortaya çıkmıştır?


  A) 25-29 B) 30-34 C) 40-44 D) 45-49


  CEVAP C


  677) (MAYIS 2013 B SINIFI)Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

  A) 25-29 B) 35-39 C) 40-44 D) 45-49


  CEVAP A


  678) İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımına göre en fazla iş kazası hangisindedir?


  A) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
  B) Makinaların sebep olduğu kazalar
  C) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
  D)Kişilerin düşmesi


  CEVAP C..2. sebepte A şıkkı.


  679) SGK verilerine göre Meslek Hastalıkları Sonucu Teşhis Olunan Hastalıklara göre en fazla meslek hastalağı hangi gruptadır?


  A) Fosfor ve Anorganik Fosfor Bileşikleri
  B) Kurşun ve Kurşun Tozları
  C) Nitroz Gazları
  D) Slikoz ve Slikotuberküloz


  CEVAP D


  680. İş kazaları en fazla iş başladıktan sonra kaçıncı saatte olmaktadır?


  A)1 B)2 C)3 D)8


  CEVAP A.


  BU KONUDA BİTMİŞTİR.

  NOT:İŞ KAZALARI KONUSU AYRICA İŞLENECEKTİR

     

   
 4. burla

  burla TÜİSAG Üyesi

  sınav duyuru linkini atabilirmiisniz nerelerde sınav yapılacak

   
 5. SARGIN

  SARGIN TÜİSAG Üyesi

  evet c olmalı

     

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 6. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan Bey emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma hazırlamışsınız. Başka bir kaynaktan yardım almayı düşünmüyorum, sadece sizin çalışmalarınız yetecektir. Can kurtaran oldunuz bizlere. Tekrar teşekkürler.

   
  Mustafa Okyay ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  TEMEL HUKUK


  681)Hukukta yaptırım türlerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A)Ceza B) Zorla (Cebri) İcra C) Zararın Tazmini D)iş akdi feshi


  CEVAP D

  Doğru şıklara ilaveten:

  ** Yapılan İşlemlerin Geçersizliği (Hükümsüzlük-Butlan)


  682) Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?  A) Sayıştay B) Yargıtay C) Danıştay D) TBMM

  CEVAP C  683) Geçerli bir hukuki işlemle üzerine aldığı borcunu ödemeyen kişiye hangi tür müeyyide uygulanır?


  A) Cebri icra B) Ceza C) Tazminat D) Hükümsüzlük


  CEVAP A  684) Aşağıda tüzükler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


  A) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır.
  B) Kanunlara aykırı olamazlar.
  C) Kanunların boşluğunu doldururlar.
  D) Danıştay'ın incelenmesinden geçerler.  CEVAP C  685) Pozitif hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A) Pozitif hukuk, yürürlükte olan hukuktur.
  B) Pozitif hukuk, olması amaçlanan hukuktur.
  C) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihi hukuktur.
  D) Pozitif hukuk, gelecekte istenen hukuktur.


  CEVAP A  686) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede açılır?


  A) Anayasa Mahkemesine B) Sayıştaya C) Yargıtaya D) Danıştaya


  CEVAP D


  687) Sözleşmeden dönme halinde hangi zarar istenir?


  A) Müspet zarar B) Olumlu zarar C) Menfi zarar D) Gecikmiş zarar


  CEVAP C


  688) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin Anayasadaki adıdır?


  A) Tüzük B) Yönetmelik C) Kanun D)Genelge


  CEVAP C


  689) Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir?

  A)Sayıştay B)Danıştay C) Bakanlar kurulu D)TBMM

  CEVAP C

  690) Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

  A)İş kanunu B)SGK Kanunu

  C) Borçlar kanunu D)Ticaret kanunu

  CEVAP C

  691)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetler-Kişisel Haklar
  B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklar-Kamu Hakları
  C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
  D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar


  CEVAP D

  Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara
  Ayni hak denir.

  692) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri değildir?

  A) Borçlar Hukuku B) Ticaret Hukuku C) idare Hukuku D) Icra ve iflas Hukuku

  CEVAP C

  Özel hukukun dalları şunlardır;

  • Medeni Hukuk
  • Borçlar Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Devletler Özel Hukuku
  • Medeni Usul Hukuku
  • İcra ve iflas Hukuku


  693) Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden biri değildir?

  A) Yazılı olması B) Genel olması C) Sürekli olması D)Özel olması

  Kanunlar; yazılı, genel ve sürekli olmalıdır.CEVAP D

  694) (ARALIK 2013 A SINIFI)

  -Kanun
  -Kanun Hükmünde Kararname
  -Tüzük


  Yukarıda yer alan düzenlemeler hangi hukuk çeşidinin kapsamına girer?


  A) Tabii Hukuk B) Örfi Hukuk C) Tarihi Hukuk D) Mevzu Hukuk


  CEVAP D


  695)(ARALIK 2013 B SINIFI) “Tüzük” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Tüzükler yönetmeliklerle yürürlükten kaldırılabilir.
  B) Tüzükler birer hukuk kuralıdır ama kanun değildir.
  C) Tüzükler mutlaka bir kanuna dayanmak zorundadır.
  D) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.


  CEVAP A


  696)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kanun metninde “aksi yönde hüküm yoksa”, “sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça” şeklinde hüküm varsa hükmün niteliği hangisidir?

  A) Emredici hukuk kuralı
  B) Tanımlayıcı hukuk kuralı
  C) Yorumlayıcı hukuk kuralı
  D) Tamamlayıcı hukuk kural


  CEVAP D


  697) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Hâkim, önüne gelen uyuşmazlıkta yazılı ve yazısız hukuk kuralı bulamaz ise hangisi söz konusudur?


  A)Kanun boşluğu B)Hukuk boşluğu C)Kural içi boşluk D)Hâkimin takdir yetkisi


  CEVAP B


  698)(2012 A SINIFI) Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cumhurbaşkanı Kanun teklif edebilir.
  B) Kanun yapma yetkisi TBMM’nindir.
  C) Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.
  D) Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir


  CEVAP A


  699) (2012 B SINIFI) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?


  A) Danıştay B) TBMM C) Yargıtay D) Sayıştay


  CEVAP A


  700) (2012 A SINIFI) Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?


  A)Siyasi Haklar ve Ödevler
  B)Sosyal Haklar ve Ödevler
  C)Kişinin Hakları ve Ödevleri
  D)Ekonomik Haklar ve Ödevle


  CEVAP B


  701) (2012 B SINIFI) Sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?


  A)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  B)Kişinin Hakları ve Ödevleri
  C)Genel Haklar ve Ödevler
  D)Siyasi Haklar ve Ödevler


  CEVAP A


  KONU BİTTİ..

  TEMEL HUKUK, HUKUKA GİRİŞ ÇOK DERİN. BURDAKİLER SINAVA YÖNELİK TARAFIMDAN SEÇİLENLER...SORU SAYISI DÜŞTÜĞÜNDEN SORU GELMEYEBİLİR.
   
 8. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  bütün soruların world hali ektedir.   

  Ekli Dosyalar:

  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 9. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 10. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Evet doğru cevap c olmalı   
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  C olduğunu 230.mesajda yazdım

  evet C olacak.teşekkürler.notlarımda düzgün ama buraya yanlış geçirmişim.

  Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşag ıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur?


  A)işverenler
  B)İşsağlığıvegüvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
  C))Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
  D)Çalışanlar
   
  Zeynep EFE70 ve Ömer avcı bu yazıya teşekkür etti.
 12. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Evet doğru cevap c olmalı

  murat bey mesajın neyinden rahatsız oldunuz anlayamadım. Erdoğan beyin cevabını görmedim bu yüzden bu mesajı yazdım. Hepimizin amacı insanlara yardımcı olmak. Anlayacağınız aynı taraftayız.

   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Tartışmaya gerek yok arkadaşlar..tabiki soruları hazırlarken hatalar yapabilirim.profesyonel denilen şahısların hazırladıkları defalarca kontrolden geçen sorular iptal oluyor demi ama :).düzeltmeniniz güzel bir şey.hepimiz sınavı geçmek paydasındayız....farklılıklalarımız farkındalıklarımızla anlam kazanır
   
  Zeynep EFE70 ve Brc34 bu yazıya teşekkür etti.
 14. İrem58

  İrem58 TÜİSAG Üyesi

  688. sorunun cevabı B galiba

   
  Zeynep EFE70 ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 15. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  688. Sorunun cevabı B dlmalı   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 16. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  evet bencede

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  DÜZELTME

  688) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin Anayasadaki adıdır?


  A) Tüzük B) Yönetmelik C) Kanun D)Genelge


  CEVAP C değil B olacak.yönetmelik olacak


  ***********************


  Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler


  702)ILO sözleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
  B) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
  C) 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
  D) 161 No'lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi


  CEVAP D

  161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
  119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi


  703) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri doğrudur?


  I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
  II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
  III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü


  A)Yalnız II B)Yalnız III C)II ve III D)I,II ve III  CEVAP C

  EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı


  704)ILO ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


  A) ILO 1919'da kurulmuş ve 1946 yılında BM'nin uzmanlık kuruluşu olmuştur.
  B) ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.
  C) Türkiye 1932 yılında ILO üyesi olmuştur.
  D)Türkiye ILO’nun tüm sözleşmelerini kabul etmiştir.


  CEVAP D


  705)Hangisi ILO'nun hedefleri arasında değildir?


  A) AB kapsamında iş sağlığı ve güvenliği normlarını belirlemek
  B)Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
  C)Kadın ve erkeklerin insanayakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak
  D)Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak


  CEVAP A


  İlave olarak

  ** Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek


  706)Türkiye aşağıda verilen ILO sözleşmelerinden hangisini onaylamamıştır?


  A) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
  B) 170 No’lu kimyasallar ile ilgili sözleşmesi
  C) 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
  D) 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi


  CEVAP B.


  707) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangileri çocuk sayılır?


  A)14 yaşına kadarherkes
  B)16 yaşına kadar herkes
  C)18 yaşına kadarherkes
  D)20 yaşına kadar herkes


  CEVAP C


  708)(ARALIK2013 A SINIFI) vrupa Birliğine üye ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin güncel durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) İş kazalarının sayısı artmakta, işle ilgili sağlık sorunları ve hastalıklar sabit kalmaktadır.
  B) 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi tüm riskler (özellikle
  psikososyal riskleri) ve önleme tedbirlerini detaylı olarak içermektedir.
  C) Kas-iskelet sistemi hastalıkları hâlen işle ilgili olarakbildirilen en yaygın meslek hastalıklarındandır.
  D) Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan risk lere maruz kalan çalışanlar için asgari sağlık ve güvenlik şartları ile ilgili bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi bulunmamaktadır


  CEVAP C


  AB istatistiklerine göre %60-90 oranında Kas-iskelet sistemi hastalıklarından çalışanlar rahatsız


  709)(MAYIS 2013 B SINIFI) Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?


  A)Psikososyal konular
  B)Yaşlanmakta olan iş gücü
  C)Nano-teknolojinin kullanımı
  D)İnşaat ve maden iş kazalar


  CEVAP D


  710) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir?


  A)73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
  B)167 sayılı İnşaatlarda Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
  C)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
  D)81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi


  CEVAP B


  711) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A)Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur.
  B)Türkiye, 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul etmemiştir.
  C)Türkiye, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
  D)Türkiye’de ILO’nun politika ve programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ILO Ankara ofisinin görevleri arasında yer alır


  CEVAP B.


  712)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır?

  A) Çocuklara çıraklık yaptırma
  B) Çocukları yasa dışı işlerde kullanma
  C) Çocukları kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırma
  D) Çocukları silahlı çatışmalarda kullanmak için zorla askere alma


  CEVAP A
  713) (MAYIS 2013 A SINIFI) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre,iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A)İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini kapsamalıdır.
  B)İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde örgütlenmelidir.
  C)İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesini kapsamalıdır.
  D)İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon önlemlerinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır.


  CEVAP B


  (çok madde var.mantıken çıkarılacak)


  714) (MAYIS 2013 B SINIFI)

  I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.
  II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
  IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası161’dir.


  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


  A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III


  CEVAP B


  715) ( EKİM 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzaladığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinden biri değildir?

  A) 2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi
  B) 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
  C) 170 sayılı Kimyasallar Sözleşmesi
  D) 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme


  CEVAP C


  716) ( EKİM 2012 B SINIFI)1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


  A)WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
  B)ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
  C)UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara YardımFonu)
  D)EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği


  CEVAP B


  BU KONUADA BİTMİŞTİR. HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR.

  BU ARADA İLK DENEME SINAVI İÇİN VERDİĞİM TARİHİ ERKENE ALACAĞIM..SORULAR BÜYÜK ORANDA HAZIR.24 OCAK 2014 DE YAYINLAYACAĞIM...80 SORU OLACAK SINAVA UYGUN OLSUN DEĞİL Mİ AMA:)


   
 18. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Ben çalışmaya bugün başlayabiliyorum umarım deneme sınavına kadar size yetişebilirim :)

   
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Arkadaşlar peşpeşe sınav açısından önemli konulara geçiyorum ...
  ilk önce isg kanunu 6331,peşinden 4857 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu ve ondan sonra
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu.bunları tamamlayınca büyük oranda sınava hazır olmuş olacağız..aksilik olmazsa 2 gün içinde üçünü bitirmey palnlıyorum


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


  Kanun No. 6331 30 Haziran 2012 CUMARTESİ


  717)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

  A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
  B) Ev hizmetleri
  C) sporculara
  D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.


  CEVAP C


  Diğer 3 şıkka ilaveten uygulanmayan yerler.

  **Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

  ** Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.  718)6331 nolu kanuna göre genç çalışan hangisidir?


  A) 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan
  B) 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış çalışan
  C) 15 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan
  D) 15 yaşını bitirmiş ancak 20 yaşını doldurmamış çalışan


  CEVAP A

  Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan


  719) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?


  A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
  B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
  C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay
  D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü


  CEVAP D

  Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü

  720)
  6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin yükümlülükleri ile ilgili hangisi yanlıştır?  A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
  B) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  C) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetininin bir kısmını çalışanlardan talep edebilir
  D) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır


  CEVAP C.talep edemez


  721) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurması gereken ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
  B) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  C) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
  D) Risklerden kaçınmak.

  CEVAP A


  DEVAM EDECEK ŞİMDİ İŞİM ÇIKTI.EVDEN ÇIKMAM LAZIM..AKŞAMA BİTİRİRİM.

   
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  722)
  6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?


  A) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  B) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 50 den az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakanlık desteğinden faydalanabilir.

  C) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

  D) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarının günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeleri dikkate alınmaz


  CEVAP B

  Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.  723) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?

  A) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
  B) İşyerinin tertip ve düzeni
  C) Kullanılacak iş ekipmanı ile biyoloyik madde ve müstahzarların seçimi
  D) kadın çalışanların durumu


  CEVAP C

  Dikkate alınacak hususlar.doğrulara ilaveten

  **Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

  ** Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi


  724) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin acil durum planları hazırlanırken dikkat edeceği hususlarda hangisi yoktur?


  A) işyerinin büyüklüğü
  B) yapılan işin niteliği
  C) çalışan sayısı
  D) çalışanların cinsiyetleri


  CEVAP D


  İşveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığıözel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir


  725)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışmaktan kaçınma hakkı için hangisi yanlıştır?


  A) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
  B) Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti çalışmaktan kaçındığı sürece verilmez.
  C) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
  D) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.


  CEVAP B


  Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

  726) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ


  A) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde

  B) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

  C) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

  D) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde


  CEVAP A


  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde


  727) İşverenin çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olunduğu hallerden hangisi yanlıştır?


  A) İşe girişlerinde
  B) Yıllık izin dönüşlerinde
  C) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
  D) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde


  CEVAP B


  Diğer doğru şıklara ilaveten.

  ** İş değişikliğinde


  728) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sağlık gözetimi için hangisi yanlıştır?


  A) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

  B) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

  C) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başatılabilirler.

  D) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

  CEVAP C.


  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.


  729) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların bilgilendirilmesinde hangisi yoktur?


  A) işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
  B) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
  C) koruyucu ve önleyici tedbirler
  D) üretim kalitesi ve verimliliği


  CEVAP D


  Doğru şıkka ilaveten İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.


  730) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi için hangisi doğrudur?


  A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar

  B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitim verilmez.

  C) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

  D) eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.


  CEVAP B. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.


  Doğru şıklara ilaveten.


  **İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  **herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.


  731)485 çalışanın olduğu bir fabrikada çalışan temsilcileri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


  A) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

  B) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

  C)Dört çalışan temsilcisi bulunur.

  D) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.


  CEVAP C


  Çalışan temsilcisi sayısı:


  2-50 arası........................1 kişi
  51-100 arası........................2 kişi
  101-500 arası........................3 kişi
  501-1000 arası.......................4 kişi
  1001-2000 arası.......................5 kişi
  2001 ve üzeri arası.......................6 kişi


  732) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.

  B) Konseyin sekretaryası, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

  C) Konsey yılda iki defa olağan toplanır.

  D) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.


  CEVAP B


  Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.


  733)Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?


  A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
  B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
  C) İçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
  D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.


  CEVAP C

  Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:


  a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.

  b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.

  c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir bakan yardımcısı.

  ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.

  d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.


  734) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış verilmiştir?


  A) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 1 yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

  B) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

  C) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

  D) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.


  CEVAP A

  50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin


  735) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon ...............sağlanır.


  A)En fazla çalışanı olan iş yeri tarafından
  B)Çok tehlike işyeri tarafından
  C) ortak kurulan kurul tarafından
  D) yönetim tarafından


  Cevap D


  736) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işin durdurulması ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.

  B) çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

  C) Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve onbeş iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

  D) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.


  CEVAP C


  Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar


  737) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu ............... tarafından hazırlanır.


  A)işveren B)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı

  C)OSGB D)Bakanlık


  CEVAP A.İşveren


  SADECE KONUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR KALDI.KANUNU OKUYAN ARKADAŞLAR YAPMIŞ OLDUĞUM BU SORULARLA HİÇ BİR BOŞLUK KALMADIĞINI GÖRECEKTİR.HİÇ BİR SİTEDEN YERDEN ALINTI DEĞİLDİR.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica