Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  bu başlıktan kendi hazırladığım soruları ünite ünite paylaşacağım açıklaması ile ....şimdiden başlayalım derim..

  NOT: SORULAR HİÇ BİR YERDEN ALINTI DEĞİLDİR.BİZZAT KENDİM HAZIRLADIM..SORULAR ÖĞRETME AMAÇLIDIR...AÇIKLAMLARI DA VERİLMİŞTİR...EĞER BEĞENİLİRSE DEVAM EDERİM.HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR.

  TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
  resmi gazete Tarihi:05.11.2013 resmi gazete Sayısı:28812

  bu yönetmeliği çalışıyoruz..


  s1)hangisi asbest çeşidi değildir?

  a)Krizotil b)Krosidolit c)Tremolit d)antimonit


  cevap: d

  asbest çeşitleri:
  1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil
  5) Krosidolit 6) Tremolit


  *************************************************
  s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir?

  A)toksik toz b)inert toz c)kanserojen toz d)pnimokonyoz toz

  cevap inert toz

  ************************************************

  s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A)Kuvars B)tridimit C)kristobaliti D)talk

  Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,

  cevap d

  **********************************************************


  s4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır?


  a) Uzunluğu beşmikrondan daha büyüktür
  b) eni üç mikrondan daha küçüktür
  c)boyu eninin üç katından büyüktür
  d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür

  cevap d

  **********************************************
  s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne denir?

  a)Mezotelyoma b)Pnömokonyoz c) asbestoz d)pleura

  mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri
  pnomokonyoz:(Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
  asbestoz:İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
  pleura:asbeste bağlı Akciğer zarı (pleura) kalınlaşması


  devam edecek.................................


   
  Xeyno, rarici, Fırat Meço ve 26 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?

  I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz
  II.-çapı üç mikrondan küçük
  III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları

  A)I ve II b)II ve III c)Yalnız I d) hepsi


  cevap d..Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya
  amorf yapıda toz ileçapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları,

  s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki yükümlülüğünden hangisi yanlıştır?


  a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu
  koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar

  b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
  ve gözetim yapılmasını sağlar

  c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına
  uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar

  d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını sağlar

  cevap c doğrusu
  İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına
  uygun olarak bertaraf edilmesini  s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?

  a)Varsa daha önce yapılmışolan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
  b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
  c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu
  d)mesleki maruziyet sınır değerleri,

  cevap c

  Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle
  dikkate alınır.
  a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
  b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
  c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
  ç) mesleki maruziyet sınır değerleri,
  d) Toz ölçüm sonuçları,
  e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
  f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları

   
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur?

  a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi
  b)SGK’den bir temsilci
  c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
  d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci

  cevap A

  İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birertemsilci ileİş Teftiş Kurulu Başkanlığından işsağlığı ve güvenliği yönünden teftişyapmaya yetkili bir işmüfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendisveya bir işsağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkçauygun görülecek tozla mücadele ve tozabağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur.

  s10)tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?

  a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır
  b)komisyon yılda iki defa toplanır
  c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
  d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler.

  cevapd


  devam edecek

     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir."hangisidir?

  A)işveren b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı c)işyeri hekimi d)issgb

  cevap c  s12)asbest ve türleri, kuvars içeren tozlarınbulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.okuyucu listesi nereden temin edilir?  A)İSGGM B) Çalışma Bakanlığı C)ÇASGEM D)İSG katip


  cevap A
  Okuyucu listeleri,İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir

  s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren;hangi katogoride aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını gerektiri?

  A)kategori 0 B)kategori 1 C)kategori 3 D)kategori 4


  * Kategori 0 olarak değ erlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,
  * Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar
  cevap A


  s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklar?

  A) 10 YIL B)15 YIL C)20 YIL D)40 YIL  cevap 15 yıl

   
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  beğenen yok galiba:(

     

   
  Deniz İpek, Mira çinar, rarici ve 22 kişi daha buna teşekkür etti.
 6. murti çe

  murti çe TÜİSAG Üyesi

  hocam çok güzel sorular...ben beğendimmm...bu başlığı hiç kapatmayın ve devam ettirin..başarılar

   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s15) toz yönetmeliğine göre çalışanların eğitimleri konularında hangisi yoktur?

  A)Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler
  B)Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı
  C)TWA ve ESD değerlerini ve anlamları
  D)İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri

  CEVAP C

  ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KONULARI:

  ***Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
  ***İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,
  *** Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,
  *** Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.


  s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?


  A)İşçinin aldığı ücret
  B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb)
  C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı
  D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması


  cevap A

  İş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).  S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?

  A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3


  s17)ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?(soru yanlış demeyin en son yönetmeliğe göre)

  A)2.4 mg/ m³
  B)3 mg/ m³
  C)4mg/ m³
  D)5mg/ m³


  cevap a 2.4 mg/ m³


  s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?


  A) Asbestosis
  B) Mezotelyoma
  C) Mide-bağırsak kanseri
  D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi

  cevap d

  s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken
  değildir?  A)Tozun tane boyut dağılımı
  B)Toza karşı kişisel duyarlılık
  C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı
  D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği


  s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini sağlayacaktır. ?


  A)sekiz - TWA - 0,1
  B)sekiz - STEL - 0,5
  C)yedi buçuk - TWA - 0,1
  D)yedi buçuk - STEL - 0,1

  s21)hangisinib TWA değeri 5mg/m3 değildir?

  A)Taş yünü
  B)kuvars solunabilir
  C)fırın cüruf yünü
  D)sentetik cam yünü


  ilk yönetmlikten bu kadar
   
  Döne KOÇ, Zeynep EFE70, AltınOran ve 19 kişi daha buna teşekkür etti.
 8. fehmi

  fehmi TÜİSAG Üyesi

  hele aralık bi açıklansın şubata başlamışınız hemen muhterem:)   
  Bilgin Duyar ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 9. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  öyle oldu:) 89-91 arası bir not bekliyorum..40dakikada sınavdan çıktım.diğer yanlışlarda ondan oldu.hakikaten çok kolay sınvadı .

     

   
  Aziz KOÇ, mehmet ali budunoğlu ve Sedat Bilgen bu yazıya teşekkür etti.
 10. murti çe

  murti çe TÜİSAG Üyesi

  hocam çok güzel sorular...ben beğendimmm...bu başlığı hiç kapatmayın ve devam ettirin..başarılar


  D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği
  ilahi hocam allah iyliğinizi versin...
  mineral çiçeğiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  doğru cuvap d şıkkı olmalı   
 11. hagoturler

  hagoturler TÜİSAG Üyesi

  hocam...ben beğendimmm...bu başlığı hiç kapatmayın devamını bekliyorum..başarılar   
  Mustafa BERKYER, hülya bozdemir ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi:05.10.2013 resmi gazete Sayısı:28786

  s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişi hangisidir?


  A)Proje sorumlusu
  B)işveren vekili
  C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü
  D)uygulama koordinatörü

  cevap a proje sorumlusu


  s23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır.

  A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
  B)Sağlık ve güvenlik planı
  C)sağlık ve güvenlik raporu
  D)Risk analiz dokümanı

  cevap Sağlık ve güvenlik planı.


  s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, ........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlar

  A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
  B)Sağlık ve güvenlik planı
  C)sağlık ve güvenlik raporu
  D)Risk analiz dokümanı

  cevap Sağlık ve güvenlik planı.


  s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini bildirmesi için gerekli şartlardan hangisi yanlış verilmiştir?

  A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi
  B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi
  C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
  D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi

  kolay oldu:)

  cevap d
  İşveren veya proje sorumlusu;
  1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,
  2)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, durumlarda yapı işine başlamadan önce
  Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.


  s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?

  A)İşverenin ad ve adresi
  B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
  C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
  D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi


  cevap d


  YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

  1–Bildirim tarihi,
  2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
  3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
  4–Proje tipi (*),
  5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
  6–Proje hzırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin
  adı ve adresi,
  7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
  8–İşin planlanan başlama tarihi,
  9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),
  10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
  11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**)sayısı,
  12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.
  (*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)
  (**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler
  belirtilmelidir.

   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s27)yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır?

  A)15 cm
  B)20 cm
  C)45 cm
  D)47 cm

  cevap A

  ** Korkuluklarda;
  a) Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
  b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
  c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk

  buradan kesin 1 soru gelir bu değerleri ezberleyin


  devam edecek
   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s28)yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden hangisi yanlıştır?

  A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
  B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
  C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir
  veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
  D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce bırakılırlar.

  cevap d

  s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.
  B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dışetkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz
  C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağ
  lantı yapılabilir.
  D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır

  cevap c


  s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır?

  A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı
  önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
  B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde
  yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur
  C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde yapılabilir.
  D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve
  çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana,
  bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır

  cevap c

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişitarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır.hangileri doğrudur?

  I.Kullanılmaya başlamadan önce
  II.Üzerinde değişiklik yapıldığında
  III.Ayda en az bir kez
  IV.Belli bir süre kullanılmadığında

  A)I,II ve IV
  B)I,II ve III
  C)II,III ve IV
  D)hepsi

  **İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda kontrole tabi tutulacaktır.

  a)Kullanılmaya başlamadan önce,
  b) Haftada en az bir kez,
  c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,
  ç) Belli bir süre kullanılmadığında,
  d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkilenmesinde
  CEVAP A


  s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç cm genişliğinde ve kenarlarında
  korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır?


  A)45 B) 60 C) 75 D)100


  İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır

  cevap b  s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır?

  A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme aitdüşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çaprazelemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
  B)taşıyıcı sisteme ait daireselkesitli düşey ve yatay elemanların anma dışçapının en az 48,3 milimetre olması, anma etkalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır.
  C)Cephe iskeleleri binaya mümkün oldğunca uzak kurulur, bunun mümkün olmadığıdurumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.
  D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır.İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur


  cevap c

  uzak değil yakın kurulur   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır?

  A) 60 B) 70 C)80 D)90


  Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 cm
  eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır.
  CEVAP C


  s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir?

  A) 3 B) 2 C)1.5 D)1

  Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.
  cevap c

   
 17. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  Sn.
  erdoganeng ,
  Çok faydalı bir uygulama,lütfen devam ediniz.Teşekkürlerimle.

   
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg danfazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır

  s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını önlemek içindöşeme dış kısmına ................ santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok................ santimetre boşluk bırakılabilir.

  A) 20 – 2
  B) 15 – 1
  C) 20 – 1
  D) 15 – 2

  Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasınıönlemek için döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtasıkonacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşlukbırakılabilir

  s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve GüvenlikYönetmeliği’ne göre, “Yapı işi .......... iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den fazla işçi çalışacaksa işveren veyaproje sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığabildirimde bulunmakla yükümlüdürler.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) 60 – 20
  B) 60 – 50
  C) 30 – 50
  D) 30 – 20

  İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek vedevamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyedenfazla çalışma gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce aşağıda belirtilenbilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekleyükümlüdür.


  s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri .......... dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 25 B) 30 C) 35 D) 40

  Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla giripçıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bununsağlanmadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.

  s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 175 B) 150 C) 125 D) 100

  150 cm den daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.

  s41)(çıkmış soru A SINIFI)Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?


  A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
  B) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması
  C) Arama amacıyla sondaj yapılması
  D) Yol yapım işler

  cevap d

  s42)(çıkmış soru A SINIFI)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel yükümlülükleri arasında yer almaz

  A) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş ortamlarının araştırılması
  B) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi
  C) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve
  kontrollerinin yapılması
  D) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları
  ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi


  cevap A


  bu yönetmeliktende bu kadar yarın yeni yönetmeliğe geçiyorum

   
  Zeynep EFE70, AltınOran, ftevhide ve 15 kişi daha buna teşekkür etti.
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  A VE B İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÖNETMELİK 6-8 ARASI SORU GELİYOR

  MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi:19.09.2013 resmi gazete Sayısı:28770


  s43)hangi tanım yanlış verilmiştir?

  A)Bür:Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
  B)Baraj:Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,
  C)Lağım:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
  D)Ayak:Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer,

  Lağım:Taş içerisinde sürülen galeriyi,
  Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,

  cevap c

  S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?

  A)Röset
  B)Varagel
  C)Freno
  D)Topuk

  cevap b

  Röset:Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini,
  Topuk:işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,
  Varagel:Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,
  Freno:Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,


  s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde hangisi yoktur?


  A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
  B)arama amacıyla sondaj yapılması
  C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini
  D)çıkarılan madenlerin işlenmesi

  CEVAP D

  ***Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri:

  Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini,

  **Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini,

  ifade eder

   
 20. marakeş

  marakeş TÜİSAG Üyesi

  gerçekten çok güzel sorular bencede devam edin ufak defek yanlışlık olabilir öğrenmeyi kolaylaştırılır.

   
  Döne KOÇ, Xeyno, emel dokuzoğlu ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica