Tartışma Rücu Davasi ( Çok Önemli )

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında Oğuzhan TORUNOĞLU tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar birkaç sorum olacak. 2 gün önce osgbde çalıştığım zamanlarda ayda 1 gün gittiğim firmanın, OSGB’yi dava ettiğini duydum. 12,13,14,20 /09/2013 tarihinde müfettişlerin denetimi oldu ve 36 madde yazdılar ve bize 1 hafta süre verdiler. Biz bu 36 maddenin 29'unu yaptık ancak 7 madde işverenin umursamaması sonucu yapılmadı. Hatta müfettişler normalde kapatma işlemlerini başlatmak için geldiklerini ancak yapılanları gördükten sonra size 29 gün daha veriyorum dedi 7 maddeyi mail atmamızı söyledi. Bu arada işveren bu iş bitti deyip 7 maddeyi tüm ikazlarıma rağmen yapmadı ve bu süre sonunda sonuç olarak 12500 tl ceza geldi. Biraz önce söylediğim gibi 2 gün önce danışmanlık hizmetlerinin yapılmadığını söyleyerek osgbye dava açmış. risk analizi bitim tarihi 14/09/2014 diğer dökümanlarda bu tarih içinde bitti. Altında imzaları mevcuttur. Sormak istediğim OSGB davayı kaybederse bana rucu edebilir mi? OSGB ile uzman arasında sözleşme şartı var mıdır? İşveren SGK lı çalışanına rücu davası açamaz mı? Çünkü OSGB ile sözleşme yapmamıştım. Ek olarak belirtmem gerekir ki o zamanda isg katip ile kayıt yapılmamıştı. Çünkü firma 50 altında çalışanı vardı ve uzman bulundurma zorunluluğu yoktu. Şimdiden başınızı ağrıttığım için özür dilerim . Rica ediyorum bu konuda bilgisi olmayan arkadaşlar yorum yapmasın..


   
 2. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  İkazlarınızı ispatlayabilirseniz diğer maddelere gerek kalmayacaktır.Ancak profosyonel bir avukat yardımı almanızda fayda var.

   
 3. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  İkazlarınızı yazılı olarak yaptıysanız ve işverene tebliğ ettiğinizi belgelerseniz size bir şey olmaz.
  Ama bu eksikler Risk Analizinde belirtilmemişse ve teftiş sırasında tespit edilmişse, düzeltme için yeterli zaman kazandırılmadığından iddiayla danışmanlık hizmetindeki kusur nedeniyle işverenin rücu hakkı vardır.

     

   
 4. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Tespit sırasında risk analizinin bitmesi mümkün değildir. Kaldı ki risk analizi bir ekip işidir ve belli bir süreç alır. Ekiptekiler belli bir süre işyerindeki tehlikelerle ilgili tespitlerini yaparlar. Ancak müfettişler geldiğinden dolayı işlemi hızlandırmak zorunda kaldık. Burada ki asıl mevzu asıl sorum şudur. Müfettişler işverene ceza kesmek için oraya gelmemiştir. Maksatları işyerindeki eksiklerin tehliklerin bertaraf edilmesi için belli bir süre verip bu sürenin sonunda teftişi sonlandırmaktır. İşveren bu süre içerisinde maddeleri yapmak için 3. kişilerle anlaşma yapmamışsa neden iş güvenliği uzmanı sorumlu oluyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi. O vakit biz bu mesleği bırakalım .

   
 5. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Yeterli zamandan kastınız nedir? Bu zamanın net bir süresi var mıdır? İşveren müfettişlerin yazdığı maddeki işleri 2 günde başlatabilir. Sonuçta müfettişler önlemlerle ilgili aksiyonların başladığını görmek istiyor İşin bitmesini değil.

     

   
 6. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  ÇSGB iş teftiş kurulu başkanlığının yayınladığı makaleyi aynen aşağıya ekliyorum. Müfettişlerin neden geldiklerini gösteren açıkça anlatıyor.Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
  İş müfettişleri işyerinize mutlaka ceza yazmak ya da altından
  kalkamayacağınız yaptırımlar uygulamak için gelmezler. İş teftişi tepkisel
  teftişlerden ziyade önleyici teftişlere ağırlık vermektedir. Önlemenin
  ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma barışının
  sağlanmasının toplumların gelişmesine ve sosyal refahlarının artmasına
  olan etkisinden hareketle; işyerlerinde var olan riskleri önleyebilmek, iş
  ilişkilerini iyileştirmek, güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk bilincini
  oluşturmak amacıyla yol gösterici olmak, işçi ve işverenleri bilgilendirmek
  gerek duyulması halinde eğitmek misyonunu üstlenirler. Ancak, iş
  müfettişleri tarafından saptanan risklerin giderilmesi, iş ilişkilerinin
  iyileştirilmesi konularında direnç gösteren ve işbirliği yapmayan
  işverenler hakkında da kanunların öngördüğü idari yaptırımlar uygulanır.

   
  Soner Çıtakoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 7. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Oğuzhan bey, Müfettişlerin eksik bulamadığı iş yeri herhalde yok denecek kadar azdır. Herkesin bakış açısı ve bilgi düzeyi farklı olduğu için sizin yerinize o işletmeye uğrayan herkes yeni yeni eksikler bulabilir.

  Bu nedenle denetleme sırasında çıkacak eksikler nedeniyle hiçbir işveren, uzmanı daha önce bunları söylemedi diye şikayet edemez, sizin göreviniz rehberlik etmektir. Sonuç olarak siz yapılması gerekenleri yapmışsınız ve gelen müfettişlerde tespit ettikleri eksiklerin verdikleri süre içinde tamamlanmasını istemiş. Bu durumda sizin yapmanız gereken yapılması istenen işler ile süreyi işveren veya işveren vekiline bildirmektir. Bu bildirimi esasen siz değil bizzat Bakanlık yapmış oluyor. İşverenin verilen bu süre içinde gereğini yapmaması nedeniyle ceza almasının sizin çalışmalarınızla artık bir ilgisi kalmamaktadır. Bu konuda 6331 sayılı iş kanununun ilgili maddelerini aşağıda gösterdim.

  Yukarıda yazdığınızdan anladığım kadarıyla işyerinde yasal olarak uzmanlık yapmamışsınız. Burada yapılan çalışma sadece danışmanlık hizmetidir. İşveren denetleme sonucu verilen cezayı rücu edemez çünkü illiyet bağı ve müteselsilen sorumluluk zinciri kurulmamıştır. Danışmanlık hizmetini tam alamadığı için ceza aldığını öne sürerek farklı bir tazminat davası açabilir diye düşünüyorum. Ancak burada da Müfettişlerin aksaklıkları gidermeleri için verilen sürede gereğini yapmamaları nedeniyle ceza almış olmaları kendi ihmalleri sonucu ceza aldıklarını kanıtladığından hiçbir sonuç alamazlar derim.

  Tabi OSGB nin size rücu etmesi dahi düşünülemez çünkü yasal olarak ellerindeki belge ile bu belgeye uygun olmayan işleri ( danışmanlık gibi ) yapmaları zaten yasalar gereği yasaklanmış ve belgelerinin iptal edilmeleri nedeni sayılmıştır.

  Not : Risk analizinin tamamı işgüvenliği uzmanı sorumluluğunda değildir. İş güvenliği uzmanı risk değerlendirme Ekibinin bir üyesidir. risk değerlendirme analizinde bulunan eksiklerden tamamen sorumlu tutulamaz...

  Not : Oğuzhan bey rumuzunuzda neden işveren olarak görülüyorsunuz?


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  İşverenin genel yükümlülüğü
  MADDE 4 –
  (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması,
  gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut
  durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
  giderilmesini sağlar.
  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için
  gerekli tedbirleri alır.
  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  MADDE 6 –
  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş
  sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
  ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata
  uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.


  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle
  kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması

  gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine
  getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
  (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
  yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası
  veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi
  askıya alınır.

   
  ARİS İSG ve Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 8. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Turan bey öncelikle ilgiliniz için teşekkür ederim. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yazılış amacı (Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.) benim sorunuma cevap vermiyor. ''Burada yapılan çalışma sadece danışmanlık hizmetidir. İşveren denetleme sonucu verilen cezayı rücu edemez çünkü illiyet bağı ve müteselsilen sorumluluk zinciri kurulmamıştır '' demişsiniz ancak şöyle bir durum var fabrika işvereni de zaten OSGB'ye dava açmıştır illiyet bağı ve müteselsilen sorumluluk bağı OSGB içinde vardır. Anlaşılan Bu işin sonu yok :) en iyisi bekleyip görmek.
  Artık kendi işimi yapıyorum OSGB'ye çalışmıyorum   
 9. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Oğuzhan bey yukarıda sizinde bahsettiğiniz kanuna göre OSGB ler kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde çalışabilir. Yani danışmanlık şirketi gibi çalışamaz. Siz burada birşekilde OSGB yi yetki dışı iş yapıyor diyerek ihbar etmiş oluyorsunuz ( OSGB sahiplerinin ayrıca kurdukları bir danışmanlık şirketleri varsa ve bu şirket üzerinden iş faturalandırıldıysa o zaman siz buna OSGB ile demeyin de bizim patronların danışmanlık şirketiyle fabrikanın işvereni arasında deyin ). OSGB İsg-katipten sizin çalışmanızı bildirmediyse bu iş bir danışmanlık işidir...

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  Tanımlar
  MADDE 3 –
  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

  m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa
  göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli
  donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır.)


  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

  MADDE 5 –
  (7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

  Ortak sağlık ve güvenlik birimi


  MADDE 12 –
  (2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.

  Görevlendirme belgesi ve sözleşme

  MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

  (6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

  OSGB’lerin faaliyet alanları

  MADDE 19 – (1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

  (2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 nci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede belirtilen kişiler arasından atanamaz.

  Yetkilerin askıya alınması ve iptali

  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliği;

  a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,

  b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,

  hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

  (2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.

  (3) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;

  a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

  b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,

  c) Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya uygunsuzluğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması,

  hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

  (4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geçerliliği;

  a) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı,

  b) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,

  c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti,

  ç) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, hallerinden birinin varlığı,

  halinde doğrudan iptal edilir.

  (5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka bir ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır.

  (6) Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, aynı şirket veya kurucular ile altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına kadar askıya alınır.

  (7) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

  (8) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.

  (9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur.

  EK-7

  ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

  Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette bulunulması

  İhlalin Derecesi ..................... Ağır

  İhtar Puanı ............................ 40

     

   
  Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 10. muratdurmus

  muratdurmus TÜİSAG Üyesi

  Okuduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum.
  Bir firma OSGB ye risk analizi ve acil durum eylem planını yaptırıyor. Daha sonra uzmanın gözünden kaçan bir risk den dolayı işyerinde yangın çıkıyor ve 140.000 liralık hasar oluyor. Firma bu bedeli OSGB ye rücu etmek için dava açıyor ve kazanıyor. OSGB de kendi uzmanına dava açıp 40.000 lirasını uzmanına rücu ettiriyor. Ama sigortası olupta bu bedelleri sigortadanmı almışlar yoksa uzman cebinden mi ödedi bilmiyorum.
  Bu arada yaptıklarınızı ve uyarılarınızı mail dahi atsanız sonuç itibariyle resmi duruma geçer. Tüm dediklerinizi ispatladıktan sonra size dava dahi açsa kaybeder. Ama sağlam bir avukat şart.   
 11. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  murat bey bu haberi nereden okuduğunuzu merak ettim...

  Tehlike ve riskler durağan değildir. Yani bir işletmede bugün var olmayan bir durum yarın var olduğunda tehlike ve risk oluşturabilir. Bu nedenle işletmelerde sürekli durum değerlendirmesi yaparız. Yönetmeliğin gereklerini yerine getirerek çalışır, durum değişikliğinde risk analizlerini yenileriz. Belirli sürelerde de tehlike sınıfına göre risk değerlendirmelerini tekrar yaparız. Bu risk değerlendirmesi yapılırken de iş güvenliği uzmanı risk değerlendirme ekibinin bir üyesi olarak çalışır ve rehberlik yapar.

  OSGB lerin dışardan ( uzmanlık hizmeti vermeden ) yaptıkları risk analizlerinde de yapıldığı tarih itibariyle durum değerlendirilmiştir. İşverene teslim edilen raporun işveren tarafından uygulamaya konması ve görülen tehlike ve riskleri üzerinde çalışılması gerekir. Bu raporun içeriğinin tamamlanması sürecinde OSGB orada olmayacaktır. Risk değerlendirmesi yapan uzman arkadaşlarımızın da yönetmeliğe uygun olarak raporlama yapması durumunda ( İşletme çalışanlarından oluşan ekip ) rapor üzerine alacakları paraf ve imzalar yeterli olacaktır. Devamında bu işin takibi ve gözetimi işveren veya vekili ile risk değerlendirme ekibinde bulunan kendi çalışanları olacaktır.

  Bu nedenle yukarıda bahsettiğiniz davanın doğruluğunu inandırıcı bulmuyorum...

  İş güvenliği uzmanının ihmalinin olması durumu Risk değerlendirmesi, Acil Durum Planları gibi temel iş güvenliği konularında işveren veya vekiline rehberlik etmemesi olabilir. Bu durumlarda cezai sorumluluk başlar. Ancak çalışmaların içeriğinde olabilecek gözden kaçmalardan iş güvenliği uzmanı sorumlu tutulamaz. Çünkü bu çalışmalar ekip işi olup bu ekibin başında işveren veya vekili bulunmaktadır. İşyerinde yapılan işin gereği detayların tamamını biz uzmanların bilmesi imkansızdır.


  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek veçalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlarıönceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

  b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

  c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

  ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

  d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığıözel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

  e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

  f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

  g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

  (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Acil durum planı

  MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

  Acil durum planının yenilenmesi

  MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortayaçıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  İşveren yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

  (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünüetkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

  a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

  b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

  c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

  ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

  d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

  e) Çalışma ortamıölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

  f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.   
  erkanersoy, uzman07, Oğuzhan TORUNOĞLU ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 12. muratdurmus

  muratdurmus TÜİSAG Üyesi

  Saygı duyarım sadece.

   
 13. Abidin Özler

  Abidin Özler TÜİSAG Üyesi

  Sayın ATURAN,
  Piyasada şu anda yapılan risk analizleri sizin belirttiğiniz üzere mevzuattaki gibi yapılmıyor. Risk analizini genellikle uzman yapıp imzalıyor. Çoğu zaman işyeri hekimi bile imzalamıyor. Murat Bey'in anlattığı durum bence hiçte şaşırtıcı değil.
   
  Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 14. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Asıl açıklama getirmeye çalıştığım durum da budur...

  Yazıda mevzuata göre yapılmış olan bir çalışmada bulunan eksik nedeniyle dava açılmış izlenimi bulunuyor.

  Halbuki sizin dediğiniz gibi uzman mevzuata göre işi yapmamışsa burada sahtecilik, dolandırıcılık söz konusu olur. Açılacak olan dava konusu da değişir ve ben parasını verdim ama işi yapmadılar olur. Davada OSGB ye hasar tazmin davası değil paramı sana kaptırdım davasına döner...

   
  Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 15. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Turan bey,
  Demek istediğinize göre yapılan işlemde bir usulsüzlük bulunmaktadır. O zaman sorun OSGB ve hizmet verilen firma arasındadır.   
 16. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Murat bey, anlattığınız olay tamamen konumuz dışında ancak ders alınacak niteliktedir. Benim yaşadığım durum çok farklı, müfettişler yerinde incelemeyi yapıyor ve bazı eksiklikler çıkarıyor, bu eksiklere müteakiben işverenin aksiyon almasını belli bir süre bekliyor. (Burada önemli olan bir ayrıntıda gösterilen eksiklerin 1 haftalık süreçte tamamlanması değil de işverinin x firmaları ile anlaşmasını yazılı olarak görmek istiyorlar. ) Şimdi bazı değerli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerimiz müfettiş gelmeden sizin herşeyi yazmanız gerekmekteydi demekte ancak benim anlamadığım mevzu şu ki kaldı ki bugün oraya farklı bir müfettiş gelse o da 39 maddenin üstüne farklı 10 madde daha ekleyebilirdi. Yani iş güvenliği uzmanları firmaya ilk gittiğinde o firma ile ilgili bütün eksikleri nasıl yazabilir bunu aklım almıyor.
  İş kazası, meslek hastalığı veya ölüm sırasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya sağlık personelinin ihmali sonucunda rücu davasına muhattap olmaları son derece mantıklı ancak benim durumumda rücu davasına muhattap olmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Mantıklı gelmemesi tabi ki şuan benim durumumda bir işe yaramaz. bu olayla ilgili kanun,tüzük, yönetmelik neyse bulmak ve okumak istiyorum. Henüz böyle bir paylaşım olmadı maalesef

   
 17. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Eğer danışmanlık şirketi üzerinden iş yaptıysalar OSGB nin ususüzlüğünden bahsedemeyiz...

   
 18. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Oğuzhan bey, OSGB veya Danışmanlık şirketi ( OSGB usulsüz çalıştı veya çalışmadı ) burada önemli olan o iki şirketin arasında olan dava bir şekilde sonuçlanacak.

  Müfettişler gelmeden önce siz mevzuata göre risk değerlendirme ekibi kurulmasına rehberlik ederek işveren veya vekiline ekibi kurdurarak risk değerlendirmesi yapıp her sayfasını onaylattınız mı? Eğer bu çalışmaları yaptıysanız danışmanlık hizmetini yapmışsınız demektir. risk değerlendirme çalışmasının içeriğindeki eksikler ( Müfettişlerin tespiti ) nedeniyle işinizi yapmadığınız söylenemez. Dava sürecinde daha önce yaptığınız sizdeki risk değerlendirme nüshalarını hakime gösterir ve biz danışmanlık hizmetini yapıyorduk dersiniz. Dava konusu bu şekilde kapanır ve tazminat ödemezsiniz diye düşünüyorum. Herzaman herkes tarafından farklı riskler görülebilir...

  Denetleme öncesi yaptığınız çalışmaları hakime kanıtlayamazsanız tabiki işveren ben parasını verdim ama onlar danışmanlık hizmetini yapmadı der ve davayı kazanır. Bu durumda da Danışmanlık Şirketi ben seni ne için o şirkete yollamıştım niye gereğini yapmadın der ve sana rücu davası açar...

  Ayrıca ekli yönetmeliği incelemenizi öneririm...

   
  erkanersoy ve Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 19. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Bu denetlemelerde görevli Müfettişler arasında bile görüş ayrılıkları olabileceği yönetmelikte dahi öngörülmüş ve başkanın kararı işyerlerine tebliğ ettirilmiştir...


  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU
  YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi: 31.10.2012 resmi gazete Sayısı: 28453

  İş teftişi raporları üzerine yapılan işlemler

  MADDE 56 –
  (1) İş teftişi faaliyetleri kapsamında düzenlenen raporlar, en kısa sürede
  Kurul tarafından mevzuata uygunluk yönünden incelenir. Raporlarda müfettişin mevzuata
  dayanan görüş ve kanaatlerine müdahale edilemez.
  (2) İş teftişi raporunun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler
  arasında raporun düzenlenmesiyle ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde,
  bu
  farklılıklar gerekçeleriyle birlikte raporda belirtilir ve Başkan tarafından onaylanan görüş
  doğrultusunda işlem yapılarak
  gereği için ilgili yerlere gönderilir.

  Raporların işleme konulması

  MADDE 57 – (1) İl müdürlüklerine ve/veya ilgili birimlere gereği yapılmak üzere
  doğrudan gönderilen iş teftişi raporlarında belirtilen işlemler geciktirmeksizin yerine getirilir.
  Ancak, raporda maddi hata veya mevzuata açıkça aykırı yönler bulunması halinde, rapor
  işleme konulmaz ve aykırılık gerekçeleriyle birlikte Başkanlığa intikal ettirilir. Başkanlığın
  vereceği karar, Bakanlık görüşü olarak uygulamaya esas alınır. Başkanlığın görüşü, ilgili İl
  Müdürlükleri ve/veya birimler ile ilgili grup başkanlığına gönderilir.
  (2) İl müdürlükleri, işverenlerden intikal eden işyerlerindeki mevzuata aykırılıkların
  giderildiğine dair bildirimleri işyeri dosyalarında muhafaza eder.
  Bu bildirimler, Başkanlığın
  talebi olmadığı sürece Kurula intikal ettirilmez

   
  Oğuzhan TORUNOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
 20. Oğuzhan TORUNOĞLU

  Oğuzhan TORUNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Hocam öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Eğer ki mesele orada danışmanlık yapıldığını kanıtlamaksa 4 aylık süreçte ilk eğitim planı, çalışma planı hazırlandı ve çalışanların eğitimleri verildi. İkinci gidişimde risk analizi ekibi oluşturuldu. risk analizi ekibine eğitim verildi. risk analizi ekibine tehlike formları dağıtıldı ve formlarda yapılan tespitler risk analizinin yüzde 10 kısmını oluştursa da risk analizine dahil edildi. Saha gözlem raporu her gidişimde yazıldı. 4 aylık süreçte toplam 4 gün gidildi. Bu kadar işe rağmen böyle bir dava açılırsa, ben bu mesleği kesin bırakırım :) arkama bile bakmam. Kalan sağlar mahkemelerindir.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica