Risk Değerlendirmesini Bu Durumda Kim Yapar?

Konu, 'Risk Analizleri, Değerlendirmeleri ve Örnekler' kısmında Gökhanisg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gökhanisg

  Gökhanisg Guest  Arkadaşlar ilgili yönetmelikte aşağıdaki gibi geçiyor ancak kafamda soru işaretlerim var. Mesela 15 kişi çalışan, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmenin risk değerlendirmesi yapılırken İşyeri Hekimide olmalı mı? Firmanın işyeri hekimi yoksa ne yapmalı?

  Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
  MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
  gerçekleştirilir. Oluşturulan ekipte aşağıdakiler yer alır:
  a) İşveren veya vekili,
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
  hekimleri,
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  ç) İşyerindeki destek elemanları,
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
  çalışanlar.


   
 2. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  firmanın yakın zamanda hekimi olmak zorunda olacak. olmaması durumu başlı başına kanuna aykırı olacak. bir işçi temsilcisi bir ustabaşı, patron, uzman, hekim gibi bir ekip yeterli olacaktır

   
  Gökhanisg bu yazıya teşekkür etti.
 3. drbeste

  drbeste TÜİSAG Üyesi

  firmanızın hekimi olmak zorunda .

     

   
  Gökhanisg bu yazıya teşekkür etti.
 4. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  İşverenin genel yükümlülüğü
  MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
  ...
  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (BU MADDE YÜRÜRLÜKTE)

  ...
  MADDE 6 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (50den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2013'te YÜRÜRLÜĞE GİRECEK)

  ...
  Yürürlük
  MADDE 38 (1) Bu Kanunun;
  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
  1) Kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  2) 50den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.

   
 5. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Yukarıda görüldüğü gibi kanunda, 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler;
  1. Risk analizinin acilen yapılması gerekir. (Kanunun 6,7 ve 8. maddeli dışındaki maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girdi.) (30.12.2012'de)
  2. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet almaya 30.06.2013'den sonra başlamış olması gerekir.

  Soru: "Analizi yapmak için İYH ve İGU yok ne olacak?"tı.

  Cevap: Aşağıdaki ifadede gizli görünen o ki;
  İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  ***
  resmi gazete Tarihi: 29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 –(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten işgüvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

     

   
  Gökhanisg bu yazıya teşekkür etti.
 6. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Eğer öyle olmazsa önümüzdeki 5,5 ay için belirsizlik olduğu doğru.

   
  HORZUMLU ve (deleted user) bu yazıya teşekkür etti.
 7. krmbz

  krmbz TÜİSAG Üyesi

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.
   
  kimyagist ve (deleted user) bu yazıya teşekkür etti.
 8. aliutku

  aliutku TÜİSAG Üyesi

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  Bu konu çok kez soruldu geçici madde-1 herşeyi açıklıyor....   
  mecanen bu yazıya teşekkür etti.
 9. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  "İGU ve İYH olmadan kurulacak ekip risk analizini yapar" mı o zaman?

  Bu açıklamadan ne anlamamız gerekir? Selamlar

     

   
 10. Fatih ÖZKAN

  Fatih ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  50den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri;

  1. risk analizi yapmak zorunda (an itibari ile),
  2. İYH ve İGU çalıştırma zorunluluğu 5,5 ay sonra başlayacak,
  3. risk analizi yapmak için kurulacak ekipte İGU ve İYH bulunma zorunluluğu kanunun 38nci maddesinde belirtilen süreye uygun olarak aranır. (30.06.2013 tarihi söz konusu işletmeler için)

  Önümüzdeki 5,5 aylık süre için İGU ve İYH olmadan risk analizi yapılması söz konusu olur bu durumda. Doğru mudur?
   
 11. aliutku

  aliutku TÜİSAG Üyesi

  Doğrudur, İGU, İYH yükümlülüğü gelmeyen firmalar yapabilir.   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. rısk degerlendırmesını kım yapsr

Yandex.Metrica