Soru - Risk Değerlendirmesi Ve Risk Analizi Aynı Mıdır? Aynı Değilse Farkı Nedir Anlatabilecek Var Mı? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Soru Risk Değerlendirmesi Ve Risk Analizi Aynı Mıdır? Aynı Değilse Farkı Nedir Anlatabilecek Var Mı?

Konu, 'Risk Değerlendirmeleri Hakkında' kısmında Ümmet şahin tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ümmet şahin

  Ümmet şahin TÜİSAG Üyesi  Risk değerlendirmesi ve risk analizi Aynımıdır? Aynı değilse farkı nedir anlatabilecek varmı? Acil lazım


   
 2. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  risk analizi, tüm risklerin ortaya konarak nitel veya nicel yöntemlerle yorumlanması işlemidir.
  Risk analizlerinde yargılar ve kabuller kullanılır. Bu durum eksik bilgilere dayalı olursa belirsizlik içerebilir.
  risk analizi, tehlikeler tanımlandıktan sonra bu tehlikelerden doğan risklerin olasılıkları ve sonuçlarına dayalı risk skorlarının belirlenmesini içerir.
  Risk analizleri bir öngörüdür. Tehlikelerin meydana getireceği risk sonuçlarının hesap edilmesi ve bunlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığı bilimsel çalışmalar içerir.
  Alınacak tedbirler risk analizlerine dayalı olmalıdır.
  Risk analizleri, iş yerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.  Risk değerlendirmesi: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
  Risk değerlendirmesi; süreç, ekipman, organizasyon, faaliyet değişiklikleri de kapsayacak şekilde sık aralıklarla güncellenmelidir.
  Normal operasyonel faaliyetler için kontrol formları (check list tarzındaki) risk değerlendirmelerinin temelini oluşturur.  risk analizi ve değerlendirmesi çalışmaları sadece bir kişinin değil, bir ekip çalışmasının ürünü olmalıdır.

  Risk analizlerinde önemli bir araç da matris sistemidir. Analizler can, mal, çevre bazında, sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesine yönelik yapılır. Riskin derecelendirilebilmesi için olasılık ve etkinin şiddet derecesi farklı risk analiz metotlarına göre ifadelendirilir. Risklerin analizi aşaması, etki ve olasılık gibi kriterlerin kullanılarak risklerin değerlendirilmesi için en uygun bilgiyi sağlar.
  Screenshot_2.jpg


  Screenshot_3.jpg

   
  Last edited: 9 Nisan 2018
 3. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar,

  risk analizi ise toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risklerin; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilmesi, yani alınması gerekli tedbirleri belirlemek için incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

     

   
  SİBEL TURAN AÇAR ve trapezuslu bu yazıya teşekkür etti.
 4. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

  Risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;

  • Tehlikeleri tanımlama,

  • Riskleri belirleme ve analiz etme,

  • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,

  • Dokümantasyon,

  • Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme,

  aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

   
  Ahmet selim ilbeyi ve SİBEL TURAN AÇAR bu yazıya teşekkür etti.
 5. Ümmet şahin

  Ümmet şahin TÜİSAG Üyesi

  Teşekkür ederim yazınız için.Yani risk değerlendirmesi ve risk analizi farkılı oluyor değilmi

     

   
 6. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Evet farklı oluyor.

   
  6666 bu yazıya teşekkür etti.
 7. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Gamze hanım bu bilginin kaynağında başka değerli bilgiler de vardır. Kaynak ne acaba?
   
 8. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Hahahaha kaynak paylaşmıyorum dermişim :p   
 9. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Şaka şaka Murat Bey. Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

     

   
  6666 ve trapezuslu bu yazıya teşekkür etti.
 10. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  O zaman sadece 2 kelime üzerinden gidelim.

  Analiz ve değerlendirme

  Analiz: Çözümleme.

  Değerlendirme: Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargı.

  Kısacası analiz olmadan değerlendirme olmaz.   
  Last edited: 12 Nisan 2018
  6666 ve İşGüvUzman bu yazıya teşekkür etti.
 11. 6666

  6666 TÜİSAG Üyesi

  Gamze Hanım, harikasınız bende bu konuda çok hassasım maalesef analiz kelimesi yaygın olarak kullanılmakta risk değerlendirme başlıklarında yer almakta. Çok rahatsız olduğum bir konu idi özellikle risk değerlendirmesi yönetmeliği varken :) Aynı hassasiyete sahip olan meslektaşlarımı görmek beni sevindirdi.   
  Last edited by a moderator: 12 Nisan 2018
  ozgrcoskn ve Gamze bu yazıya teşekkür etti.
 12. son osmanlı

  son osmanlı TÜİSAG Üyesi

  Normal hayatta ikisi de aynı kabul ediliyor..müfettişin biri risk analizini görebilir miyim diye sorarken diğeri risk değerlendirmenizi verir misiniz diyebiliyor..çalışma hayatında eşittir yani :)

   
 13. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Mevzuata bakıp dikkatlice okumalısınız ...


  29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
  ifade eder.

  Risk değerlendirmesi

  MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

  Risklerin belirlenmesi ve analizi

  MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

  (2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

  (3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

  (4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

  (5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

  MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.

  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

  d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.

  e) Tespit edilen riskler.

  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.

  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.

  ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.

  (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
   
  Gamze bu yazıya teşekkür etti.
 14. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  İSG Hizmet Yönetim Rehberi
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  6.2. Analiz ve Değerlendirme

  İSG profesyoneli, izleme ile gelen uygun veri ve bilgiyi analiz etmeli ve değerlendirmelidir.
  Analiz sonuçları, aşağıdakilerin değerlendirmesi için kullanılmalıdır:

  a) Hizmetlerin uygunluğu,
  b) Hizmetin performansı ve etkinliği,
  c) Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı,
  d) Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği,
  e) Hizmetin iyileştirme ihtiyaçları.


   

  Ekli Dosyalar:

  Gamze bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica