Risk Değerlendirme Yöntemleri (Genel Anlatım) | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Risk Değerlendirme Yöntemleri (Genel Anlatım)

Konu, 'Risk Değerlendirme ve Analizi Metotları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  Diğer yöntemler

  A) Bizim en sık kullandığımız ve ilk saatlerde sunduğumuz 5X5 risk değerlendirme matriksidir.
  B) Kontrol listesi kullanarak birincil risk analizi hazırlanmış formlar kullanılarak sistemin, atölyenin, bir istasyonun veya bir hastanenin tehlike potansiyellerini ve bunların herbiri için gerçekleşme olasılıklarını belirler.
  C) Genel soru olan “Eğer olursa ne olur?” ile başlar ve bu soruya verilen yanıtlara dayanır. Aksaklıkların muhtemel sonuçları belirlenir ve öneriler tanımlanır.
  D) Hazop, tehlike ve işletilebilme çalışması metodu kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
  E) Hata ağacı analizi metodu ile bir olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ve buna neden olabilecek faktörlerin aralarındaki bağlantıyı belirlemeye çalışır
  F) Hata türü ve etkileri analizi, yetmezliğin, bir sistemin veya sistemin bir elemanının, öngörülen işlevini veya işlevlerini, öngörülmüş olan biçimde yerine getirememesi durumlarını değerlendirir.  DENETİM LİSTESİ ÖRNEĞİ

  1. Taşlama makinaları
  2. Sıkıştırılmış hava tankları
  3. Sıkıştırılış gaz ve silindirleri
  4. Kompresörler ve sıkıştırılmış hava
  5. Havlandırma yoluyla zararlı maddelerin kontrolü
  6. Vinç kontrol listesi
  7. Elektrik
  8. Yükseltilmiş yüzeyler
  9. Acil durum hareket planı
  10. Çalışanlara gerekli poster ve bilğiler
  11. Çevresel kontroller
  12. Ergonomi (iş bilimi)
  13. Çıkış kapıları
  14. Çıkış
  15. Yangından korunma
  16. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
  17. Yerlerde ve duvarlardaki girişler
  18. Yakıt ikmali
  19. Genel çalışma çevresi
  20. El aletleri ve techizatı
  21. Tehlikeli kimyasal durumlar
  22. Zararlımadde iletişimi
  23.Vinçler ve yaarlı techizat
  24.Boru sistemlerinin tanımlanması
  25.Sanayi kamyonları /çatallı yükleyiciler
  26.Enfeksiyon kontrolü
  27.Yaralanma ve hastalık önleme
  28.Kilitleme ve kapatma proseürleri
  29.Makine güvenliği
  30.Malzeme hareketi
  31.Tıbbi hizmetler ve ilk yardım
  32.Gürültü
  33.Kişisel koruyucu teçhizat ve giysiler
  34.Taşınabilir merdivenler
  35.Taşınabilir (motorlu) aletler ve techizat
  36.Dökümantasyon
  37.Sıhhi techizat ve giysiler
  38.Püskürtmr operasyonları
  39.Merdiven ve basamaklar
  40.Lastik şişirme
  41.Malzeme ve işçi tanıma
  42.Havalandırma
  43.Geçitler
  44.Kaynak, kesme ve lehim

  ÇEKLİST (KONTROL LİTESİ) KULLANILARAK BİRİNCİ RİSK ANALİZİ
  PRA’ nın amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarının tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az yada çok kaza olasılıklarını belirlemektir.
  PRA, tehlikeli parçaları ve durumları gösteren kontrol listelerine güvenerek yapılır.
  Bu listeler kullanılan teknolojiye ve gereksinime göre düzenlenir.

  Bu listelerde belirlenen tehlikeler daha sonra risk değerlendirme matriksi formunda değerlendirilir.

  Bu metod kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmeler sağlamaz.

  Gerçekleşmesi çok olası – gerçekleşebilecek önemli sorunların hızla tespit edilmesini amaçlar.


  Çeklist’in yetkin ve kapsamlı hazırlanması verimli sonuç alınabilmesi için gereklidir.

  Sistemdeki tesisatın veya ekipmanın tam olup olmadığını veya kusursuz işleyip işlemediğini saptar.

  Kontrol edilecek noktaların atlanılmasını engeller.

  Listedeki sorular işletmeye özel olarak hazırlandığı için risk değerlendirmesi yapılan sistemin eksiklilerini saptar.

  Listelerde belirlenen sorunlar için Birincil risk analizi uygulanarak gerekli önlemler tespit edilir.


  EĞER OLURSA
  NE OLUR?
  (WHAT IF)

  OLURSA EĞER

  Olursa Eğer Analizi, kapsamlı, gevşek yapılandırılmış sorgulama kullanan bir beyin fırtınası yaklaşımıdır. Sorgulama ;1. Sistem performans sorunları veya kazalarla sonuçlanabilecek potansiyel bozuklukları varsayar ve 2. Bu sorunlara karşı uygun önlemler sunar.

  Temel Özellikler:
  - Sistematik, ama gevşek yapılandırılmış değerlendirme, konuyu kapsamlı olarak ele alan ve tavsiyelerde bulunan uzman bir ekibin görüşlerine dayanır.
  - Tipik olarak, farklı uzmanlıklarda farklı deneyimlere sahip ekiplerin bir grup oluşturarak çalışmasıyla yürütülür
  - Her sistem ve eyleme uygulanabilir
  - Yüksek düzeyde veya ayrıntılı bir risk değerlendirme tekniği olarak kullanılır
  - Potansiyel sorunların niteliksel tanımlarını, sorular ve yanıtlar biçiminde üretir ve sorunlardan kaçınma yollarını listeler
  - Değerlendirmenin kalitesi, belgelerin kalitesine, takım liderinin birikimine ve takımın deneyimine bağlıdır


  Olursa Eğer analizi 7 evreden oluşur

  1.İlgilenilen sistemi veya eylemi tanımla
  Riskle ilgili hangi bilgiye gereksinim duyduğunu belirle ve açıkça tanımla

  2. Analizin konusu olan sorunu tanımla
  Güvenlik sorunları, çevre faktörleri, ekonomik etmenler gibi analizin içerdiği sorunları belirle

  3. Sistemi veya eylemi analiz için parçala
  Konuyu, konumlar, görevler veya alt sistemler gibi, ana parçalarına ayır. Analiz bu düzeyden başlayacaktır

  4. Sistemin veya eylemin her elemanı için, Olursa Eğer soruları üret (Genellikle “…olursa eğer…” ifadesi içeren) Kuramsal durumları varsaymak için bir ekiple birlikte çalış. Bu varsayımları ekip üyeleri geliştirebilir

  5. Olursa Eğer sorularını yanıtla, Her bir soru için konunun uzmanı ekibe danış. Uygunsuz gözüken bir sorunun riskiyle karşılaştığında, tavsiye geliştirmeye özen göster


  6. (Gerekliyse veya kullanışlıysa) sistemi veya eylemi tekrar parçala
  Bir bileşenin daha ayrıntılı analizi gerekiyorsa sistemi veya eylemi parçalamaya devam et. Parçalama süreci, artık daha değerli bir bilgi sağlamıyorsa veya daha gelişkin sonuç için organizasyonun denetimini veya etkisini aşıyorsa sonlandırılmalıdır. Genellikle amaç, analiz için gerekli çözüm düzeyini en aza indirmektir.

  7. Sonuçları değerlendir,


  Eğer duman birikirse ne olur? -----kaynakçı boğulabilir.
  -Eğer yanlışlıkla düğmeye basarsa ne olur?--------arkada çalışanın eli merdaneler arasında kalabilir.
  -Eğer enjektör eline batarsa ne olur?------hemşire hastalığı kapabilir.
  -Eğer panonun kapağı açıksa ne olur?-----yetkisiz kişiler tesisata müdahale ederken çarpılabilir.


  Listenin hazırlanması çalışanlardan ve uzmanlardan yararlanması çok önemlidir.
  Grup tartışmaları gereklidir.Değişikliklerde listenin gözden geçirilmesi, yeni sorular eklenmesi, çıkarılması gerekir.

  Açık kapak” örneğini sürdürürsek,
  Kapağın açık kalmamasını sağlamak temel amaçtır.
  Kapağın açık bırakılması olasılığı varsa, kapağın açık olduğunun “en kısa sürede” nasıl farkına varılacağının üzerinde durulması gerekir.
  Kapak açık kaldığında, tehlikenin boyutunu azaltmaya ( sonucuna) yönelik olarak; geçenlerin düşmemesi, çocukların aşağıya inmemesi veya çevreye pis koku yayılmaması için varsa, alınabilecek önlemler belirlenir.

  Eğer Ne Olur? İrdelemesi

  Eğer ------- -Ne olur?--Olasılık— Sonuçlar--------- Görüşler


  Testere çatlak kırılır yüksek ciddi hemen değiştirilir

  Testere gevşek kırılır yüksek ciddi, önemli çalıştırmadan önce kontrol
  Testere gevşek eli kapar olası önemli çalıştırmadan önce kontrol

  Eğer ne olur? İrdelemesi basit ama öznel değerlendirmelere oldukça açıktır. Özellikle karmaşık sistemlerin değerlendirilmesinde HAZOP tercih edilmelidir.
  Eğer boru çatlarsa ne olur?----Kişiler zehirlenebilir, patlama olabilir.
  Eğer bu madde ele bulaşırsa ne olur?-------deride allerji olur.
  Yöntem işbaşı eğitimlerinde oldukça yararlı bir eğitimdir.

  OLURSA EĞER (What if) Sınıf Çalışması
  FLOTASYON TESİSİ
  Alan
  Olursa Ne olur?
  Tehlike
  Önceden biliniyor mu?
  Koruma Önlemleri
  Tavsiyeler ve Takip
  1. Kimyasal
  Boşaltırken yanlış hatta bağlanırsa?
  1. Toz, hava karışımı patlayabilir
  2. Diğer kimyasalları kirletir3. Islanırsa bakteri ürer
  Hayır
  Hatları değişik ölçüde yap
  Etiketle
  Renk kodu uygulaGüvenilir satıcıdan al
  Nem testi yap
  Sadece tozu vakum yapan sistem kurKamyonun elektrik sistemini kontrol et

  Boşaltırken kamyon çalışırsa?
  Eksoz gazı
  Hayır

  Lokal havalandırma

  Toz LEL i aşarsa ?
  Toz birikimi


  (TAHMİN EDİNİZ)


  HAZOP
  Tehlike ve işletilebilirlik
  RESMİ, SİSTEMATİK VE DERİNLEMESİNE

  Tehlikeli proses bileşenlerinin tasarım ve operasyonunu gözden geçirme yöntemidir.
  İşletme problemlerine ve tehlikeye yol açabilecek normal operasyon sapmalarını belirler
  Bu sapmaların olası nedenlerini belirler
  Gerekli ise problemleri yenme için eylemler salık verir
  Çalışma sonuçlarını varsayımlar da dahil olmak üzere kaydeder.
  REHBER KELİMELER
  Rehber kelimeler Anlamları
  --------------------------------------------------------------------------------
  Daha fazla (more) İlgili fiziksel parametrede,
  Daha az (less) kantitatif çoğalma veya azalma.
  Hiç (none) Tasarım amacının yapılmaması olmaması.
  Ters (reverse) Başka bir şey yapma, amacın mantıken karşıtı.
  Kısmen (part of) Sistemin bir bölümü olması gerekenden farklı, kalitatif
  azalma
  Gibi (as well as) Kalitatif artma.

  Den başka (other than) Tamamen başka bir şey yapma, değiştirme.


  Rehber kelimeler

  Fazla
  Az
  Hiç
  Ters
  Parçası

  Kadar İyi
  … Den Başka
  Akış
  Yüksek Akış
  Düşük Akış
  Akış Yok
  Akış Yönü Ters


  İçeriği Kaybetmek
  Basınç
  Yüksek Basınç
  Düşük Basınç
  Vakum

  Kısmi Basınç


  Sıcaklık
  Yüksek Sıcaklık
  Düşük Sıcaklık


  Kryogenik


  Seviye
  Yüksek Seviye
  Düşük Seviye
  Seviye Yok  İçeriği Kaybetmek
  Konpozisyon veya Durum
  İlave Faz
  Kayıp Faz

  Durumun Değişmesi
  Yanlış İçerik
  Kirleten
  Yanlış Materyal
  Reaksiyon
  Yüksek Reaksiyon Oranı
  Düşük Reaksiyon Oranı
  Reaksiyon Yok
  Ters Reaksiyon
  Eksik Reaksiyon
  Yan Etki
  Yanlış Reaksiyon
  Zaman
  Çok Uzun
  Çok Kısa
  Yanlış Zaman
  Sıra
  Adım Çok Geç
  Adım Çok Erken
  Geriye Kalan Adım

  Geriye Kalan Adımın Parçası
  Ekstra Eylem Dahil Olması
  Yanlış Eylem Almak

  REHBER
  KELİME
  SAPMA
  SEBEPLER
  SONUÇLAR
  KONTROL ÖNLEMLERİ
  Ş
  O
  R
  TAVSİYELER
  SORUMLU
  No (YOK)
  More (DAHA FAZLA)Less (DAHA AZ)Reverse (TERS) Misdirected (YANLIŞ YÖNLÜ)
  Akış yok
  Daha
  fazla akış
  Daha az
  akış
  Ters akış
  Boru hattı
  yırtılması
  Yanlış
  yönlü akış
  ESD 7001 kapanmazYanlış yönetimle kapalı kalırBu noda tanımlı hiçbir sebep yokÇalışan kuyuların veya birkaç kuyunun kapatılmasıYırtılmış boru hattına olası geri akışBu konuda saptanmış bir neen yok
  Giriş başlığın
  daki yüksek basınç Eğer rating yeterli, değilse olası kaçak veya Kopma giriş başlığındanBilinen sonuç yok Üretimde olası azalmaFWKO drum girişinde FL 7011
  300 ANSI rating system Basınç göstergeleri yukarı ve aşağı akış ESDV de posizyon göstergesi FI-7011FWKO Silindir (drum)girişinde
  B
  D
  D
  1
  2
  2
  1
  4
  4
  Yukarı akışı 300 ANSI sistem tasarımının üstüne çıkmamasını hizmeti satan garanti edecek olasılığı yargılamak için yeterli bilgi yokBu senaryoyu Mal sahibi ile görüş FPC ve CPF de olası problemlerden bahset

  REHBER KELİME
  SAPMA
  SEBEPLER
  SONUÇLAR
  KONTROL ÖNLEMLERİ
  Ş
  O
  R
  TAVSİYELER
  SORUMLU
  More (DAHA FAZLA )Less (DAHA AZ)
  Yüksek sıcaklıkDüşük sıcaklık
  Yukarı akış sıcaklığı beklenenden fazla Yüksek sıcaklık nedeni ile borularda tıkanma
  Borunun olası termal genleşmesiPSV –7003 ü alt akım ESD V 7001 Yerleştir
  Borulama 80 Derece için tasarlandı
  C
  C
  C
  3
  2
  4
  4
  3
  4
  Borunun olası yüksek sıcaklığa karşı da tasarlanıp tasarlanmadığını doğrula Maruziyet olan hatları gözden geçirerek ısısal genleşme nin ihmal edilebilir olduğunu kanıtla

  Tank dolumu için HAZOP dökümü
  Rehber kelime
  Neden
  Sonuç
  Önlem
  Güvenlik Artırıcı Tavsiyeler
  AKIŞ YOK
  1. Tank boş
  2. 2.hattı tıkanmış
  3. 2.hattı kopmuş
  4. CV kontrol valfi kapalı
  5.Cl kontrolü hatası valfin kapanmasına neden olur.6.Düzey sensörü LS düşük olur.7.LC kontrolüne sinyal besleme hatasıCV valfi yanlış ayar noktası nedeni ile kapalı kalr.
  Operasyonel Problemler tank düzeyi artar

  1 ve 2 hatları için bir akış ölçer ilave ediniz.Fazladan destekleyici olarak bir yüksek düzey alarmı ilave et
  DÜŞÜK
  DÜZEY
  1. F1 akışı normalden az
  2. F2 akışı normalden çok
  3. Tanktan sıkıntı
  4. Yanlış tank düzey ayarı
  Çıkış azalır


  FAZLA
  DÜZEY
  1. Tank çıkışı tıkalı
  2. Tanka giriş normalden çok
  3. Tank çıkış akımı normalden az
  4. Düzey ayar noktası yanlış

  Yüksek en düzey alarmı operatörleri uyarır.

  SIRALAMA
  1. Master çizimi seç
  2. Hattıseç
  3. Parametrenin amacını tanımla
  4. Parametreyi seç
  5. Rehber kelime seç
  6. Nedenleri bul
  7. Sonuçları bul
  8. Olasılık derecesini bul
  9. Şiddeti bul
  10..Sıklık derecesini bul
  11. Risk derecesini bul
  12. HAZOP sebep kategorisine uygula
  13. HAZOP sonuç kategorisine uygula
  14. Her kelime için tekrarla
  15. Her nokta parametresi için için tekrarla
  16. Master dizaynda işaretle
  17. Her hat için tekrarla
  18. Her master çizim için tekrarla

  KORUNMA YÖNTEMLERİ
  Her bir kötü sonucu önleyecek korunma yöntemini tanımlayınız
  Sonuçları önleyecek veya en aza indirecek korunma yolunu bulunuz
  -Tahliye cihazları (bölge,set etme ve test etme)
  -Kitleme ve alarmlar
  -Acil kapatma sistemleri
  - Elektrik veya hava gücünde azalmada yanlış pozisyonlar
  TAVSİYELER
  Kötü sonuçların şiddet ve olasılığını azaltacak tavsiyelerde bulunun
  kabul edilmeyen riskleri belirleyin
  Daha düşük risk derecesi sağlayan sonuçlar sağlamak için çalışın
  Tavsiyeler;
  Açık
  Net
  Kesin
  Basit, kolay anlaşılır
  Risk azaltma temeli üzerinde öncelikli olmalı ve
  Kapsamlı anlatım sağlanmalıdır.
  Tavsiyeler tasarım değişikliği, prosedür değişikliği veya daha fazla çalışma gerektirenler olmak üzere 3 tipik
  HAZOP uygulaması;
  1)Risk değerlendirilmesinde HAZOP takımının belirlediği sürelerde,
  2)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,
  3)Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
  4)Proseste veya operasyonda kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,
  5)En az beş yılda bir defa,
  6)Tamir ve bakım işlerine başlamadan önce,
  7)Prosese veya bir operasyona bir eklenti veya tehlikeli maddeler içeren yeni bir faaliyette yenilenmeleridir.


  HATA AĞACI ANALİZİ
  Fault tree analysıs (fta)
  Hata ağacı, tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir.

  Sonuç olay örneğin gaz çıkışı ve üretime ara verilmesi olabilir.

  Metodu direk olarak kullanmayacak olanlar için dahi, genel Hata Ağacı Analizi bilgisi faydalıdır.

  VE kapısı
  C çıktı olayı eğer bütün girdi olayları (A ve B) aynı anda oluşuyorsa oluşur.

  VEYA kapısı

  C çıktı olayı eğer herhangi bir girdi olayı oluşursa meydana

  Anahtar açıksa VE sigorta bozuksa VE lamba bozuksa VE akım yoksa lamba yanmaz
  Güç kaynağından VEYA Pilden akım geçmezse
  akım yoktur
  lamba yanmaz

  Yetmezlik Olasılıkları ve Sonuçlarının İrdelenmesi (YOSİ) (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA
  Yetmezlik, bir sistemin veya sistemin bir elemanının, öngörülen işlevini veya işlevlerini, öngörülmüş olan biçimde yerine getirememesi durumudur.
  ( Alp Esin, MMO/ 2004/363
  Yetmezliğin (Tehlikenin) Ortaya Çıkma Olasılığı (OO)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Ortaya Çıkma Olasılığı
  1
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı yoktur. Benzer tasarım ve proseslerde problemlere rastlandığı görülmemiştir.
  2
  3
  4
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Daha önceki benzer tasarım ve proseslerde çok az problem yaşanmıştır.
  5
  6
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı vardır. Ancak bu olasılık yüksek değildir. Genellikle ara sıra fakat düzenli olarak ortaya çıkan bu yetmezlik durumu geçmişteki tasarım veya proseslerle ilişkilidir.
  7
  8
  9
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Daha önceki benzer tasarım ve prosesler mutlaka problemlere neden olmuşlardır.
  10
  Yetmezlik durumu kesine yakın bir olasılıkla ortaya çıkacaktır. Benzer tasarım ve prosesler geçmişte aynı probleme neden olmuşlardır.
  Ortaya Çıkması Muhtemel Yetmezliğin Etkisi’nin (YE)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Yetmezliğin Etkisinin Ağırlığı
  1
  Bu yetmezlik durumunun insan, diğer canlılar ve çevre üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
  2
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin anlık etkilenmesine neden olabilecektir.
  3
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin anlık etkilenmesine neden olabilecektir.
  4
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin hafif yaralanmasına neden olabilecektir.
  5
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin hafif yaralanmasına neden olabilecektir
  6
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin ciddi yaralanmasına neden olabilecektir..
  7
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin ciddi yaralanmasına neden olabilecektir
  8
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin ölümüne neden olabilecektir.
  9
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin ölümüne neden olabilecektir.
  10
  Yetmezlik durumunun sonuçlarının etkisi tahmin edilemeyecek kadar büyük olabilecektir.
  Ortaya Çıkması Muhtemel Yetmezliğin Belirlenebilmesi Olasılığı (YO)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Yetmezliğin Belirlenebilmesi Olasılığı
  1
  Yetmezlik durumu ortaya çıkmadan önce kesinlikle belirlenebilir. Otomatik kontrol sistemleri bunu mutlaka sağlamaktadır.
  2
  3
  4
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı yüksektir.
  5
  6
  7
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi mümkündür.
  8
  9
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı düşüktür.
  10
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı kesinlikle yoktur.
  Risk Öncelik Sayısı (RÖS) :
  Yetmezliğin ortaya çıkma olasılığı x Yetmezliğin etkisi x Yetmezliğin önceden belirlenebilmesi olasılığı, şeklinde olacaktır.
  Olasılık artıkça, (OO) - 10, sonuç ağırlaştıkça (YE) -10, belirlenebilme zorlaştıkça (YO) -10
  olur.
  Risk Öncelik Sayısının büyüklüğü, alınacak önlemlerin de bir ölçüsü niteliğindedir.
  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  1.1
  Ezilme tehlikesi
  Bir kişinin elinin ezilmesi
  4 6 4 96
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi
  Bir kişinin elinin kesilmesi
  4 6 4 96
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi
  Bir kişinin elinin delinmesi
  8 6 4 196
  1.4
  Takılma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  4 8 4 128
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  6 8 5 240
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  5 8 4 160
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  4 5 4 80
  1.10
  Makinaya veya işlenen malzeme/iş parçasına ait parçaların fırlaması
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  5 8 6 240
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  Elektrik Tehlikeleri (Aşağıdakilerden kaynaklanan)


  Kişilerin elektrik taşıyan parçalara teması (doğrudan temas)
  Bir kişinin elektrik şoku sonucu hayatını kaybetmesi
  5 9 4 180
  Arıza durumunda elektrik yüklü hale gelen parçalarla kişilerin teması (dolaylı temas)
  Bir kişinin elektrik şoku sonucu hayatını kaybetmesi
  5 9 4 180
  Isıl Tehlikeler (Aşağıdakilerden kaynaklanan)


  Kişilerin aşırı sıçak veya soğuk malzemeler ile muhtemel teması, parlama veya patlamalar ve ısı kaynaklarından yayılan ışıma neticesinde ortaya çıkan yanık, haşlanma ve diğer yaralanmalar
  Bir kişinin hafif yaralanması
  5 4 4 80

  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  4
  Gürültünün meydana getirdiği tehlikeler ( aşağıdakilerle sonuçlanan)


  4.1
  İşitme kaybı (sağırlık), diğer psikolojik düzensizlikler (denge kaybı, dalgınlık vb.)
  Bir veya birkaç kişide işitme kaybı
  4 7 3 84
  6
  Radyasyonun sebep olduğu tehlikler


  6.1
  Düşük frekans, radyo frekansı radyasyonu, mikro dalga
  Bir veya birkaç kişinin ağır yaralanması
  3 8 6 144
  7
  Makinalar tarafından kullanılan veya işlenen malzeme ve maddelerden (bunların içerdiği elementler de dahil) kaynaklanan tehlikeler


  7.1
  Zararlı sıvı, gaz, duman, buhar ve tozun nefesle içe çekilmesi veya bunlarla temastan kaynaklanan tehlikeler
  Bir veya birkaç kişinin cildinde rahatsızlık
  4 7 4 112
  7.3
  Biyolojik veya mikrobiyolojik (viral ya da bakteriyel) tehlikeler
  Bir veya birkaç kişinin cildinde rahatsızlık
  4 7 4 112
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  Makinanın tasarımında ergonomik prensip vb.’nin ihmal edilmesinden kaynaklanan tehlikeler


  Sağlıksız vücut duruşu veya aşırı efor
  Birveya birkaç kişinin bel vb. incinmesi
  5 7 4 140
  El-kol veya ayak-bacak anatomisinin yeterince göz önüne alınmaması
  Bir veya birkaç kişinin Sırt ve bel incinmesi
  5 7 4 140
  Kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının ihmal edilmesi
  Bir kişinin yaralanması
  6 6 4 144
  Aşağıdakilerden kaynaklanan, beklenmeyen start alma, hızlanma (veya benzer arıza) :


  Kumanda sisteminin arızalanması, düzensiz çalışma
  Bir kişinin yaralanması
  3 7 3 63
  Enerji beslemesinin kesilip tekrar gelmesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması veya ölüm
  3 9 6 160

  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  12
  Takımın dönüş hızlarındaki değişmeler
  Bir kişinin yaralanması
  3 6 5 90
  14
  Kumanda devresindeki arızalar
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  3 7 5 105
  15
  Bağlama hataları
  Bir kişinin yaralanması
  3 6 4 72
  16
  Çalışma esnasındaki parçalanmalar
  Bir veya daha fazla kişinin ciddi yaralanması
  4 7 5 140
  17
  Cisimlerin veya akışkanların fırlaması,fışkırması
  Bir veya daha fazla kişinin yaralanması
  4 5 5 100
  19
  Kişilerin tökezlemesi kayması, düşmesi (makine ile alakalı)
  Bir veya daha fazla kişinin yaralanması
  5 8 4 160

  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  1.1
  Ezilme tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  KKD, Uyarı
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  KKD, Uyarı
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu


  1.4
  Takılma tehlikesi


  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  Uyarı
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi


  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  Uyarı
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  KKD, Uyarı
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Yüksek basınca dayanıklı hortum seçimi
  Hareketli koruyucu

  KKD
  2.1
  Kişilerin elektrik taşıyan parçalara teması (doğrudan temas)
  Tasarım
  TS EN 60204-1’e göre uygun yapılacak

  Bakım talimatı hazırlanacak
  KKD
  2.2
  Arıza durumunda elektrik yüklü hale gelen parçalarla kişilerin teması (dolaylı temas)
  Tasarım
  TS EN 60204-1’e göre uygun yapılacak

  Bakım talimatı hazırlanacak
  KKD

  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  3.1
  Kişilerin aşırı sıçak veya soğuk malzemeler ile muhtemel teması, parlama veya patlamalar ve ısı kaynaklarından yayılan ışıma neticesinde ortaya çıkan yanık, haşlanma ve diğer yaralanmalar
  Talaş toplama sistemi


  KKD, Uyarı, Acil durdurma
  4.1
  İşitme kaybı (sağırlık), diğer psikolojik düzensizlikler (denge kaybı, dalgınlık vb.)


  El Kitap’ına gürültü seviyesi yazılacak
  KKD,Uyarı
  6.1
  Düşük frekans, radyo frekansı radyasyonu, mikro dalga
  TS EN 60204-1’ e uygun tasarım  7.1
  Zararlı sıvı, gaz, duman, buhar ve tozun nefesle içe çekilmesi veya bunlarla temastan kaynaklanan tehlikeler


  El Kitap’ına bilgi
  ( Al ve Mg) işlenmesi durumunda
  KKD,Uyarı
  7.3
  Biyolojik veya mikrobiyolojik (viral ya da bakteriyel) tehlikeler

  Hareketli koruyucu

  KKD,Uyarı
  8.1
  Sağlıksız vücut duruşu veya aşırı efor


  El Kitap’ına vücut anatomisine göre ayar ölçüleri yazılacak

  8.2
  El-kol veya ayak-bacak anatomisinin yeterince göz önüne alınmaması


  El Kitap’ına vücut anatomisine göre ayar ölçüleri yazılacak


  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  10.1
  Kumanda sisteminin arızalanması / düzensiz çalışma
  TS EN 954-1’e uygun tasarım

  El Kitap’ında bilgilendirme
  Acil durdurma
  10.2
  Enerji beslemesinin kesilip tekrar gelmesi
  TS EN 60204-1’e göre tedbir

  El Kitap’ında bilgilendirme
  Acil durdurma
  12
  Takımın dönüş hızlarındaki değişmeler
  TS EN 954-1’e uygun tasarım


  Acil durdurma
  14
  Kumanda devresindeki arızalar
  TS EN 60204-1’e göre tedbir


  Acil durdurma
  15
  Bağlama hataları
  Hata önleme tasarımı  16
  Çalışma esnasındaki parçalanmalar

  Ayarlanabilir koruyucu


  17
  Cisimlerin veya akışkanların fırlaması,fışkırması

  Ayarlanabilir/hareketli koruyucu


  19
  Kişilerin tökezlemesi kayması, düşmesi (makine ile alakalı)  KKD, Uyarı
  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  1.1
  Ezilme tehlikesi
  Bir kişinin elinin ezilmesi
  1 6 2 12
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi
  Bir kişinin elinin kesilmesi
  1 6 2 12
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi
  Bir kişinin elinin delinmesi
  3 6 2 36
  1.4
  Takılma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  2 8 2 32
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 32
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 32
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  2 5 2 20
  1.10
  Makinaya veya işlenen malzeme/iş parçasına ait parçaların fırlaması
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 20


  * İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.).

  ** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

  *** A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir. Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.


  - ULUSAL PNOMOKONYOZ ONLEME EYLEM PLANI
  - PNÖMOKONYOZ OKUYUCU HEKİM LİSTESİ
  - A-B OKUYUCU LİSTESİ 2009 YILI EKLENENLER
  - PNOMOKONYOZ BROŞÜR
  - ASBEST BROŞÜR
  - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  - ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  - TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
  - PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BELGELERİN ÖRNEĞİ


  PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
  A-)14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı resmi gazete yayınlanmış olan “Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” in ;

  1) “Toz ölçüm sonuçlarının saklanması” başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) toz ölçüm sonuçlarının bir örneği,

  2) “Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi” başlıklı 27’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) A ve B okuyucularının nihai değerlendirme sonuçları,
  3) “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen işçilerin Meslek Hastalıkları Hastanesince düzenlenen raporlarının bir örneği,

  4) Geçici Madde 2’ de (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) belirtilen İşveren Bildiri Formu-EK-1,

  5) “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu-EK 4 (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) işçiler için doldurulacaktır.

  B-) 26.12.2003 tarih ve25328 tarihli resmi gazete yayınlanmış ve 15.4.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  1) “Kayıt Tutulması” başlıklı 20 inci maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi,

  Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin “Pnömokonyoz İzleme Birimi”ne iletilmesi.  ----------------------------------------------------------------------------------------
  İnternette denk gelidiğim risk analizleri ile ilgili konuları sizlerle paylaşıyorum.
  Dosya ektedir.   

  Ekli Dosyalar:

  kosat, yaşar zengin, kalitek ve 10 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. risk analizi yöntemleri

  ,
 2. risk değerlendirme metotları nelerdir

Yandex.Metrica