Risk Değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision Matrix)

Konu, 'Risk Değerlendirme ve Analizi Metotları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  risk değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision Matrix):
  En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD. Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksimini karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.
  L Tipi Matris : 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. Bu metod ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır.
  Risk skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır.
  Risk Skoru = İhtimal x Zarar Derecesi
  İHTİMAL
  ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN
  DERECELENDİRME BASAMAKLARI
  ÇOK KÜÇÜK
  Hemen hemen hiç
  KÜÇÜK
  Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda
  ORTA
  Az ( yılda bir kaç kez )
  YÜKSEK
  Sıklıkla ( ayda bir )
  ÇOK YÜKSEK
  Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında
  Tablo -29 Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali
  SONUÇ
  DERECELENDİRME
  ÇOK HAFİF
  İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
  HAFİF
  İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren
  ORTA
  Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir
  CİDDİ
  Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
  ÇOK CİDDİ
  Ölüm, sürekli iş göremezlik
  Tablo –30 Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti

  Şekil -35 Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi (L Tipi Matris)
  Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosuna kaydedilir ve Tablo-31'de belirtilen eylemlere göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır.
  SONUÇ
  EYLEM
  Katlanılamaz Riskler
  (25)

  Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
  Önemli Riskler
  (15,16,20)

  Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
  Orta Düzeydeki Riskler
  (8,9,10,12)

  Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
  Katlanılabilir Riskler
  (2,3,4,5,6)

  Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
  Önemsiz Riskler
  (1)

  Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
  Tablo –31 Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri
  Önlemlerin yerine getirilmesinden sonra belirlenen risk için yeni bir risk skoru belirlenmeli ve form yeniden doldurulmalıdır.
  Çok Değişkenli X Tipi Matris Diyagramı
  Matris diyagramları çok boyutlu düşünce yoluyla problemli konuların açığa kavuşturulmasına katkı sağlar. Matris diyagramları bir probleme veya olaya iştirak eden veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Matris diyagramının temel avantajı; her çift değişken arasındaki ilişkinin derecesini grafiksel olarak göstermesidir.

  Tablo-32 L Tipi Matris risk değerlendirme Formu
  Bu tip risk değerlendirmesi karmaşık prosesler veya akım şemaları içeren işlerin mevcut olduğu yerlere veya olaylara uygulanabilir. Tek başına bir analistin yapmasına uygun değildir, 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına İhtiyaç vardır. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektirir. Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda riskin giderilmesi için alınacak önlemlerin maliyet analizi de yapılarak, riskin maliyeti ile riski transfer etme imkanı var ise iki maliyet karşılaştırılarak kıyaslanır.
  Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilir, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılır veya arşivler incelenir, geçmiş kazaları ortaya getiren nedenler belirlenmeye çalışılır ve tekrarlama şansları araştırılır. Aşağıda X tipi matris ile risk değerlendirmesi yapılması için kullanılan tablolar verilmiştir.

  OLASILIK
  DERECELENDİRME
  ÇOK YÜKSEK
  Basit ekipman hatası veya valf hatası, hortumdan sızıntı veya hergünkü normal şartlar altında gerçekleşebilecek insan hatası.
  YÜKSEK
  İkili ekipman hatası, ekipmandan sızıntı veya hortum yırtılması, borulamada kırılma, insan hatası
  ORTA
  İnsan hatası ile ekipman hatasının kombinasyonu veya proses hattındaki veya borulamalarında hata
  KÜÇÜK
  Çoklu ekipman, valf, insan, boru hattı hatası veya tanklardaki, proses kaplarındaki spontane gelişen hatalar
  ÇOK KÜÇÜK
  Sadece Olağanüstü durumlarda gerçekleşir
  Tablo –33 Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali

  SONUÇ
  KONTROL DERECESİ
  VAR
  Kontrol var, sistemin çalışması ekipmanla da takip ediliyor
  ORTA
  Kontrol var, ancak birim amiri gözetimi ile yapılıyor
  ZAYIF
  Belli aralıklarla çalışanların uyarılması sağlanıyor
  YOK
  Tamamen çalışanın insiyatifinde
  Tablo –34 Seçilen Bölümde ya da Yapılan Görev Üzerindeki Kontroller

  SONUÇ
  DERECELENDİRME
  ÇOK HAFİF
  Personel : Hafif sıyrıklar, 3 günden az iş günü kayıplı kazalar.
  Toplum : Direkt etki yok.
  Çevre : Tamamen kontrol altında tutulabilcek çevresel etki
  Ekipman : Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1 – 1,000 $ arası
  HAFİF
  Personel : İlk yardım gerektiren yaralanmalar.
  Toplum : Koku veya gürültü yayılması sonucu rahatsızlık verilmesi, direkt etki yok.
  Çevre : Kontrol altına alınabilecek lokal çevresel etki
  Ekipman : Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1,000 – 10,000 $ arası
  ORTA
  Personel : Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar ve meslek hastalıkları
  Toplum : Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
  Çevre : Kontrol altına alınamayan küçük düzeyli çevresel etki
  Ekipman : Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 10,000 – 100,000 $ arası
  CİDDİ
  Personel : Hayatı tehdit edici yaralanma, akut zehirlenmeli meslek hastalığı veya kaza yada meslek hastalığı sonucu bir kişinin ölümü
  Toplum : Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin ölümü
  Çevre : Kontrol altına alınamayan orta düzeyli çevresel etki
  Ekipman : Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 100,000 – 1,000,000 $ arası
  ÇOK CİDDİ
  Personel : Birçok çalışanın hayatını tehdit edici şekilde yaralanması, meslek hastalığına yakalanması veya kaza yada meslek hastalığı sonucunda ölmesi
  Toplum : Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma veya kaza yada meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm
  Çevre : Kontrol altına alınamayan büyük çaplı çevresel etki
  Ekipman : Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1,000,0000 $ ve üzeri
  Tablo –35 Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti

  SONUÇ
  ÖNCEKİ KAZALAR
  Ö
  Ölümlü kaza
  UK
  Uzuv kayıplı hayati tehlike yaratabilecek kaza, hayati tehlike yaratacak meslek hastalığı
  İGK
  İş günü kaybı, uzun süreli tedavi gerektiren iş kazası veya meslek hastalığı
  HY
  Hafif Yaralanma
  KRK
  Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum
  Tablo –36 Önceki Kazaların Sonucu

  Şekil –36 X Tipi Matris risk değerlendirme Matrisi Değişkenleri
  Risk matrisi üzerinden belirlenen değerler aşağıdaki formüle yazılarak risk derecelendirme skoru elde edilir.
  RDS = A + B + C + D
  Elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosuna kaydedilir ve çıkan sonucun büyüklüğüne göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır

  Tablo –37 X Tipi Risk Derecelendirme Matrisi

  Tablo-38 X - Tipi Matris Risk Derecelendirme Tablosu

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  İnternette denk gelidiğim risk analizleri ile ilgili konuları sizlerle paylaşıyorum.
  Dosya ektedir.   

  Ekli Dosyalar:

  Emine Aslan, musahin40, Gökhan Uzun ve 15 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi

  emeğinize sağlık

   
  Turkei_art bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica