Portör Muayenesi | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Portör Muayenesi

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında mstfünal tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. mstfünal

  mstfünal TÜİSAG Üyesi  mrhb arkadaşlar portör muayeneleri kaldırıldı mı? iyi çalışmalar..


   
 2. omertasdemir89

  omertasdemir89 TÜİSAG Üyesi

  hayır kaldırılmadı 3 ayda bir yapılması gerekli..

   
 3. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  kaldırılmadı. sektörüne göre zamanı değişsede yapılması mecburi hala.

     

   
 4. mstfünal

  mstfünal TÜİSAG Üyesi

  6 ayda bir yapılması gerekiyor diye biliyorum

   
 5. MARBLE_İSG

  MARBLE_İSG TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bir şirketin kendi yemekhanesi ve aşçısı yok ise yine portöre gerek varmı?Yani iş yerimiz dışardan anlaştıgımız bir yerden yemek alıyor.Bence gerek olmaması lazım şirket bünyesınde olmayan birinin portörüne ama yinede bu konuda bir yönetmelik bir şey varmı bilmiyorum bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

     

   
 6. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  Madde 126 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
  Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.
  Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
  Madde 127 – (Yeniden Düzenleme:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.


  kaynak=umumi hıfsızsıhha kanunu:)

   
  kaanbayraktar bu yazıya teşekkür etti.
 7. mhatıp

  mhatıp TÜİSAG Üyesi

  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki;
  Madde 126 – Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sâri verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.
  Madde 127 – 126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye dercolunur.
  Hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

  Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri nelerdir?
  Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.
  Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:
  Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
  Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
  El kültürü(yılda bir)
  Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
  Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)

  Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.
   
  cgdm ve kaanbayraktar bu yazıya teşekkür etti.
 8. akyol muhammet

  akyol muhammet TÜİSAG Üyesi

  Dışardan hizmet aldığınız işletmeden sözleşmeye istinaden size gelen çalışanların portörlerini isteyebilirsiniz.   
  cemakbulak bu yazıya teşekkür etti.
 9. b.a.k

  b.a.k TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar merhaba PORTÖR muayenesi zorunluluğu 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58 inci maddesiyle kaldırılıp ve 02/11/2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya konulmuş.
  Bilindiği üzere, gıda işyerlerinde çalışanların portör muayenesi olma zorunlulukları,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 126 ve 127 inci maddeleri ile düzenlenmişti. Mezkur kanunu ilgili maddeleri 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesi ile değiştirilmiş ve portör muayenesi zorunluluğu kaldırılmış.5996 sayılı Kanunda portör muayenesi ile ilgili hüküm de bulunmadığından kanuni dayanağı artık bulunmayan sağlık raporları ile ilgili olarak yönetmeliğin EK- 2 ve EK-3’ ünde yer alan hükümlerin uygulanmaması gerekmektedir.denilmiş ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri değiştirilmiştir.
  Ancak bazı yerlerde hala yapılması gerektiği falan yazıyor? Şantiyelerde(mutfak personeli, çaycı ve temizlikçi) portör muayenesi yaptırıp yaptırmama konusunda kafam baya karıştı yoksa bu değişiklik sadece lokanta, otel vb. yerlerimi ilgilendiriyor? Konu hakkında bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.


     

   
 10. dr.olcay

  dr.olcay TÜİSAG Üyesi

  (11) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;
  a) 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.
  Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.”
  b) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.
  126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.”
  “GEÇİCİ MADDE 1-127 nci maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”
  diyor 663 sayılı KHK de kişinin bulaşıcı hastalığı olup olmadığını tespit edebilmek için portör vs. tetkiklerini yapmak gerekir.   
  ilknur_gucluturk, ada ve b.a.k bu yazıya teşekkür etti.
 11. Aslı AKBABA

  Aslı AKBABA TÜİSAG Üyesi

  Sizinde belirttiğiniz gibi gıda işletmelerinde portör muayenesi olma zorunluluğu kaldırıldı.Bu konuyu İTO da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin kendileri ile görüştüm.Böyle bir zorunluluk aramadıklarını bu konuyu işverenlerin daha kaliteli çalışma yapmak adına insiyatiflerine bıraktıklarını ilettiler.Ancak benim şahsi görüşüm İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara çalışanların güvenliğinin dahil edilip risk analizleri yapılması gerekliliği nedeni ile özellikle gıda işletmelerinde bulaşıcı hastalıklar sebebi ile portör taramalarının yapılması yönündedir.   
 12. Egemen Mühürcüoğlu

  Egemen Mühürcüoğlu TÜİSAG Üyesi

  Hepatit B taşıyıcısı bir Gıda Mühendisi, gıda işletmelerinde çalışabilir mi?

   
 13. bahrig

  bahrig TÜİSAG Üyesi

  Hepatit-B etkeninin yiyecek-içecek yolu ile bulaşmadığı kabul edilir.
   
  Egemenmuhur bu yazıya teşekkür etti.
 14. ilknur_gucluturk

  ilknur_gucluturk TÜİSAG Üyesi


  Buradan yola çıkarak Portör muayenesi kalkmıştır diyebiliyor muyuz ?

   
 15. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  Çay ocağı varsa çalışana portör muayenesi yapılır. Çay ocağı çalışanı da çoğu yerde belli kişidir ama onun yerine bir çok kişi de çay getirip götürür, çay ocağına girer çıkar. Buna izin verilmemeli ya da ikame görevliler de portör kabul edilip muayeneleri yapılmalı.   
 16. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  Hayır diyemeyiz. Burda fizik muayene kalkmıştır. Tetkikler başka genelgeler ve yönetmelikle devam ediyor. Bu arada fizik muayene ile tetkiki ayıran gayri bilimsel zihniyeti de kocaman alkışlıyorum.

   
 17. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  Sindirim yoluyla Hep B geçmese de yemekhanede kanamalı kesilme riskleri, bunun kap kacağa ordan da kişiye bulaşma (düşük risk ama mutfakların bir kısmı bu kadar rezil çalışabiliyor) riski nedeniyle KKD kullanımı aksatılmadan çalışabilir.

   
 18. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  Hayır kaldırılmadı sadece fizik muayene kaldırıldı.

   
 19. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  6 ayda bir tetkikler yaptırılmalı.

   
 20. SS001

  SS001 TÜİSAG Üyesi

  Anlaştığınız yerin mutfağını, portör muayene formlarını İş Müfettişi sizi nasıl denetliyorsa siz de onları denetleyip İSGye uygun hale getirtme sorumluluğunuz var. Onların da kendi işyeri hekimleri ve İSG uygulamaları olacak. En doğrusu bunları baştan Şartnameye eklemek ve yapılmazsa ne gibi cezaların verileceğini belirtmek. Yoksa iplemezler. Genel tavır bu. Biz Türkiyenin en büyük firmalarından birini 3 ayılda ağır yaptırımlarla istediğimiz noktaya getirdik hala da arkamızı dönmeye gelmiyor.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. portör kalktı mı

Yandex.Metrica