Patlamadan Korunma Dokümanı

Konu, 'Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanları' kısmında krisografi tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Erdem Öz

  Erdem Öz TÜİSAG Üyesi  Sayın mahircem toz patlaması içinde PKD hazırlanması gerekmektedir. TSE standartlarında yapılan hesaplamalar gaz, sis ve buhar için örnek verilmiştir. Fakat siz bu hesaplamaları kullanarak toz patlamadan korunma dökumanı hazırlayabilirsiniz. Sadece zone bölge rakamları değişir. ZONE 20 21 22 vs. Sadece hangi toz kullanılıyor hangi toz mevcut onun alt patlama limitini araştırarak işinizi halledebilirsiniz.


   
  Veli Akyol, aslıaygün ve zeynep82 bu yazıya teşekkür etti.
 2. Erdem Öz

  Erdem Öz TÜİSAG Üyesi

  Son olarak TS EN 60079 standartı ve bakanlığın yayınladığı patlamadan korunma dökumanını karma yaparak çok güzel bir çalışma ortaya koyabilirsiniz.Bu iki döküman sizler için yeterli.

   
  zeynep82 ve Orhan YILMAZ bu yazıya teşekkür etti.
 3. fuat

  fuat TÜİSAG Üyesi

  Gaz yakan cihazlara dair yönetmelik kapsamına girenler hariç tutulmuştur.

     

   
 4. Gökhan EMİNOĞLU

  Gökhan EMİNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Merhaba,
  Kaynak için teşekkürler, fakat TS EN 60079 sanırım birkaç (yaklaşık 30-35) bölümden oluşuyor. Bahse konu standart hakkında bilgi sahibi değilim. Her bölümü farklı bir ekipman türü için sanırım, konuyu biraz daha açar mısınız?

   
 5. Erdem Öz

  Erdem Öz TÜİSAG Üyesi

  Konuyu baştan okursanız , PKD hazırlama basamaklarını belirttim. Size belirttim TSE içindeki bilgiler PKD hazırlamanız için yeterlidir. Biraz araştıralım emek harcayalım lütfen. Takıldığınız yerleri tam olarak belirtin ona göre yardımcı olalım .Mesaj atabilirsiniz.

     

   
 6. Ulaş Devrim YURDABAL

  Ulaş Devrim YURDABAL TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  Patlamadan Korunma Dökümanı konusunda bir dönem yoğun çalışmalarımız oldu.İşyerinin büyüklüğü ve niteliğine göre zorluk derecesi değişebilen bu konuda özellikle kimyasal depolama ve elleçleme / üretim tesislerinde çalışmanın bir takım ve uzmanlık çalışması olması gerektiğini vurgulamam gerekir.Öncelikle patlayıcı oratmaların oluşma olasılığını ve kaynaklarını tespit etmeniz gerekir.Patlayıcı ortam tespiti sonrasında patlayıcı ortamın sınırlarını ve sınıflarını belirlemeniz gerekmektedir.Patlamanın önlenmesi için o bölgedeki prosesin niteliği ve kullanılacak elektrikli/eşektriksiz ekipman ve cihazların ATEX direktifine göre Exproof tipleri ve kategorileri belirlenmelidir.Patlama oluştuğunda da olaı etkilerini hesplayabilmek patlamanın gerçekleştiğinde ortaya çıkaribeleceği şiddetin büyüklüğünün ve sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.Bu çalışma ciddi bir risk değerlendirmesi gerektirmekte ve bunun üzerinden şekillenmelidir.Eğer Ex Zone sınıflandırmasını hesaplayarak yapamıyorsanız Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelikte patlayıcı ortam sınıflandırmaları depolamanın gaz+sis+buhar çıkış kaynaklarından emniyet+güvenlik mesafeleri verilerek referans olabilmektedir.Faaliyet konusu kimyasal olmayan işyerleri için bu yönetmeliği dayanak gösterebilirsiniz.Aşağıda ilgili yönetmeliğin tehlikeli bölgelerin belirlenmesi ile ilgili maddelerini bulabilirsiniz.

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

  Tehlike bölgelerinin tanımları
  MADDE 116-

  (1) İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olmak şartıyla, tehlike bölgeleri üçe ayrılır:
  a) 0. Bölge: Patlayıcı gaz

  -
  hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi
  bölgelerdir.
  b) 1. Bölge: Patlayıcı gaz

  -
  hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum borusu civarı
  ve armatürler gibi bölgelerdir.
  c) 2. Bölge: Patlayıcı gaz

  -
  hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat olması
  hâlinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi gibi bölgelerd

  ir.

  Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar
  MADDE 117-

  (1) Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar aşağıda belirtildiği şekilde olur:
  a) 0. Tehlike Bölgesinde, beklenen yüksek işletme tehlikesi sebebiyle yalnız bu Bölgede kullanılmasına müsaade
  edilmiş ve var ise Türk Standartları Enstitüsü sertifikalı veya uygunluk belgeli olan cihazların kullanılması mecburidir.
  b) 1. Tehlike Bölgesinde, yalnız patlama ve kıvılcım güvenlikli cihaz ve sistemler kullanılır. Bu bölgeye taşıma
  araçlarının girmesine, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmış olması hâlinde müsaade edilir.
  c) 2. Tehlike Bölgesinde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava karışımının tutuşma sıcaklığının 4/5
  sıcaklığına erişmeyen cihaz ve sistemler kullanılabilir. Bu Bölgede basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş
  gazlar, yanmayan ve sağlığa zararlı olmayan gazlar ve söndürme cihazları hariç olmak üzere, sadece yangına en az 120
  dakika dayanıklı kapalı hacimlerde depolanabilir.

  Depo binası içinde dep
  olama
  MADDE 118-
  (4) Depo hacimleri 1. Tehlike Bölgesidir. Depo hacminden dışarıya açılan kapılardan ve pencerelerden ve diğer
  açıklıklardan itibaren 5 m yarıçapındaki bölge, döşemeden 0.8 m yüksekliğe kadar 2. Tehlike Bölgeleridir.  Açıkta yerüstü de
  polama
  MADDE 119
  (4) Tehlike bölgeleri:
  a) Aşağıdaki maddelerde aksi belirtilmediği sürece tank cidarından itibaren 5 m'lik bir uzaklık, zeminden 0.8 m
  yüksekliğine kadar 2. Tehlike Bölgesidir.
  b) Yanıcı sıvılar bir havuzlama bölgesi içinde depolanmış ise, bu bölge havuz setinin üst kenarının 0.8 m üstüne
  kadar 1

  . Tehlike Bölgesidir.
  c) Yanıcı sıvıların yerüstünde açıkta depolandığı arazinin, genel trafik akışına açık olmaması gerekir.
  ç) Depolama sahasına işi olmayanların girişinin yasaklanması ve bu yasağın uygun bir levha ile gösterilmesi gerekir.

  (4) Taşınabilir kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler:
  c) Dolum yapılan yerlerin 15 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadar ve dolum ağzından itibaren 5 m
  yarıçapa ve ağızdan 3 m yüksekliğe kadar olan civarı, 1. Tehlike Bölgesidir.
  ç) Boşaltma yapılan yerlerden ve boşaltma sırasında açılan hava tahliye ağzından (buhar haznesinden) yanıcı
  buharların çıkabileceği açıklıkların 5 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadar olan civarı, 2. Tehlike Bölgesidir.
  Bu bölümdeki hükümlerin uygulanmayacağı alanlar
  MADDE 123-

  (1) Bu Bölümde yer alan hükümler;
  a) Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyet için yapılmayan, ısıtma merkezi kazan daireleri ve yakıt depoları gibi
  depolama ve doldurma işleri hakkında,
  b) Araç depoları, yer değiştirebilen tesisler ve 300 litreye kadar depo hacmi olan sabit tesisler ile söz konusu araç ve
  tesislerin ayrılmaz parçası olan yakıt kapları hakkında,
  c) İşletmelerde, herhangi bir yanıcı sıvının, üretimde işlenmesi veya ürün veya ara ürün olarak kısa süre için
  depolanması hâlinde,
  uygulanmaz.
  Selam ve Sevgilerimle,
  İtfaiyeci
  Yangın Güvenliği Teknikeri
  İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri
  İş Güvenliği Uzmanı ( C )
  [SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=1][FONT=Times New Roman][SIZE=2]Ulaş Devrim YURDABAL[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  .

   
  FUNDA3426, Fevkiye Uzel, karga ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. Gökhan EMİNOĞLU

  Gökhan EMİNOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Erdem Bey cevap bana mıydı bilemiyorum, benim mesajımdan sonra...
  Ben sizden doküman istemedim, bahsettiğiniz TS EN 60079 standardını verdiğiniz tavsiye üzerine bir rehber doküman olarak kullanmak için aradığımda, TS EN 60079-25 "Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar / Bölüm 25: Kendinden Güvenlikli Sistemler" diye bir standart buldum. Haliyle en az 24 tane daha bölümü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacım var; bu standart kaç bölümden oluşuyor ve bize rehberlik edecek olan/olanlar hangileri.
   
  mehmet ali aslan bu yazıya teşekkür etti.
 8. mehmet ali aslan

  mehmet ali aslan TÜİSAG Üyesi

  PDK hazırlanması ıcın yol gosterecek bır dokuman   

  Ekli Dosyalar:

 9. murat aytekin

  murat aytekin TÜİSAG Üyesi

  bu dökümanda örnek hesaplama var ancak dG/dt değerinin nasıl bulunduğu,c değerinin nasıl hesaplandığı konusunda bilgi yok tse nin standardı olan 60079-10 da da bu bilgiler yok orjinal metin EN 60079-10 2009 standardında var . ben de bu standardı temin etmeye çalışıyorum 140tl fiyatı var. tse de türkçeye henüz çevirmemiş...

     

   
  FUNDA3426 bu yazıya teşekkür etti.
 10. Erdem Öz

  Erdem Öz TÜİSAG Üyesi

  Murat Aytekin emin misin ? Bir daha standardı incelemenizi tavsiye ederim.   
 11. krisografi

  krisografi TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar merhaba;
  bakanlığın yayınlamış olduğu bir taslak buldum, sizlerle de paylaşmak istedim.
  İyi çalışmalar, güvenli günler :)   

  Ekli Dosyalar:

  Levent ACAR, alibey, taylantalu ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 12. murat aytekin

  murat aytekin TÜİSAG Üyesi

  ts de ek a kısmı yok hesaplama burada var.. bu kısım ingilizce olan en 60079-10 da var siz de inceleyebilirsiniz.

   
 13. Ali Rıza Erdoğan

  Ali Rıza Erdoğan TÜİSAG Üyesi

  İngilizce olanı incelemek isteyen varsa buyrun. Türkçeye çevrimi fiyatını merak ettiğimde gördüğüm etiket ile çok oldum. İngilizcesini dışarıdan tercüme ettirirseniz daha ucuza maledersiniz kesinlikle :) Piyasada çok fazla baştan sağma yapmaya çalışan var arkadaşlar. Bu konuda ki durum o kadar vahimdir ki a sınıfı yüksek kimya mühendisi olan arkadaşlar bile olayı sadece risk analizi gibi değerlendirip birçoğumuzun başını ağrıtan kopyala yapıştır risk analizi tarzında gerçekleştirmekteler. Kendi bünyenizde eğer bunu gerçekleştirecekseniz, kimya, elektrik ve makine mühendisiniz ile ve ölçümler ile birlikte bütün ekipmanların ve alanın projeleriyle baya bir haşır neşir olmanız gerekmektedir. Şahsen bizi denetleyen müfettişlerden örnek talep ettiğimde daha kendilerininde sahada hazırlanmış olanı ile karşılaşmadıklarını belirttiler :)
   
  nigarcinar, nilgün özbey, trapezuslu ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
 14. Ali Rıza Erdoğan

  Ali Rıza Erdoğan TÜİSAG Üyesi

  Bu arada paylaştığım doküman Avusturalya / Yeni Zellanda standardı ama içeriği aynıdır. Hesaplamalarda umarım yardımcı olur.

   
 15. neslihanari

  neslihanari TÜİSAG Üyesi

  çok çok güzel bir paylaşım uzun zamandan beri buradaki parametrelere kafa yoruyordum   
  a_erol ve alix bu yazıya teşekkür etti.
 16. makyol_2000

  makyol_2000 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar Türkçesi mevcut ama....

   

  Ekli Dosyalar:

  nigarcinar, Ali S. UTKU, Bilal54 ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 17. neslihanari

  neslihanari TÜİSAG Üyesi

  karşılaştırırsanız aynı olmadığının farkına varırsınız

   
  ozyy99, Levent Acar ve alix bu yazıya teşekkür etti.
 18. nkursun

  nkursun TÜİSAG Üyesi

  merhaba. bakanlığın taslağında tablo 3.4'te yanıcı sıvı ve gazları sıralarken maddenin en yüksek patlama basıncı (bar) ve alev hızı (m/s) bilgileri istenmekte. Bunlar hakkında bilgisi olan varmı acaba?

   
  erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 19. Erdem Öz

  Erdem Öz TÜİSAG Üyesi

  bu bilgileri hesaplama yaparken kullanmıyorsunuz . size alt patlama limit bilgileri yeterli.

   
  nkursun bu yazıya teşekkür etti.
 20. nkursun

  nkursun TÜİSAG Üyesi

  Cevabınız için teşekkürler Erdem Bey;

  Peki ne oldukları hakkında bilgi verebilirmisiniz. Patlama sırasında oluşan yayılma hızı ve o andaki basınç mı acaba?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica