Soru Özelde Çalişan Hekimlerin Dikkatine!

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında Ekdem tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi  İYH Yönetmeliği Madde 6,6.fıkra:''Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”
  Bunun ne demek istediğini anlayan var mı?Özel Sağlık Kurumlarında tam zamanlı çalışan hekimlerin işyeri hekimliği yapma durumları nedir?


   
  mustafa oğuz bu yazıya teşekkür etti.
 2. Fatih YEDİC

  Fatih YEDİC TÜİSAG Üyesi

  Bu paragrafa göre İYH liği yapamazlar diyo:) fakat saçma olmuş neden yapamasınlar ki ? fazla çalışma sürelerini bu alanda kullanabilirler. Kamuda çalışıp yönetici olan hekimlerin çalışamaması anlaşılır ama dediğiniz kesim için anlamsız olmuş. Özel sektör için ayrı bir madde var mı bakmak lazım.

   
 3. Niyazi Ekin

  Niyazi Ekin TÜİSAG Üyesi

  Bu konuyla ilgili forum sitelerinde rastladığım bir Bakanlık görüşünde sanırım sorunuzun cevabı var:

  "Bilindiği üzere “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
  “(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.
  Söz konusu fıkradaki hükme istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç özel sağlık kurumlarında tam zamanlı çalışan hekimler ile işletmelerde ve OSGB’lerde tam gün çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında (işyeri hekimi olarak) fazla çalışma yapamayacaklardır."

     

   
  Ekdem bu yazıya teşekkür etti.
 4. Uzman Özlem

  Uzman Özlem TÜİSAG Üyesi

  Beyler ;

  Yani özel hastanelerde çalışan hekimler fazla mesai olarak bize gelip işyeri hekimliği yapamayacak artık, bu madde onu desteklemektedir ve yürürlüğe girmiştir, artık uygulanmaya başlanılacaktır diyebilir miyiz ? Yani bende ona göre hekimimizle yollarımı ayıracağım.

  Teşekkürler.

   
 5. Fatih YEDİC

  Fatih YEDİC TÜİSAG Üyesi

  Öyle görünüyor, ama acele etme istersen, yetkileri alınırsa zaten isg katipten belli olur.

     

   
 6. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  isgkatipin çok bağlayıcı olacağını tahmin etmiyorum.Çünkü çalışma sınırı 30 saat kanunla sabit olan kamudaki hekimlere bile 180+37 saat çalışma ya da sözleşme yapma imkanı tanıyor.Bu da programın Sağlık Bakanlığı ve SGK ile entegre olmamasından kaynaklanıyor.Ama yayınlanan yönetmeliğin 1.1.2016'da yürürlüğe girecek olan,bu konuyla ilgili olan kısmını da iyi anlamak lazım.

   
  GÖKMEN_0421 bu yazıya teşekkür etti.
 7. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  -Bazı hastane yöneticileri işyeri hekimliği yapmaktadırlar.Yapmaları mevzuata aykırıdır. Nihayetinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri de birer sağlık kuruluşudurlar.Delil mi?
  ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Personel Standartları
  Mesul müdür
  Ek fıkra:R.G.-11/3/2009-27166)
  Mesul müdür, görev yaptığı hastanenin dışında muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışamaz.
   
 8. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Hastane çalışanı olan işyeri hekimleri gelişigüzel bir şekilde isgkatipte sözleşme yapmaktadırlar.Bunun hastanenin iznine bağlı olması gerekmektedir.Delil mi?

  Diğer personel
  Madde 19- (Değişik:RG-11/3/2009-27166)

  Tabipler, özel hastanede aşağıdaki şekilde çalışabilirler:
  a) Kadrolu çalışma: Tabip veya uzman tabibin, bir özel hastanede iş sözleşmesiyle çalışmasıdır. Sözleşmede, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.   
 9. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Kısmi çalışacak işyeri hekiminin nerede ve ne kadar süreyle çalışabileceği belirlenmelidir.Delil mi?
  a) Kısmi zamanlı çalışma: Bir hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla fizik mekanları yeterli olan özel sağlık kurum/kuruluşlarında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır. Kısmi zamanlı çalışma, en fazla iki özel hastane ve/veya tıp merkezinde yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise, muayenehanenin yanında başka bir özel hastane veya tıp merkezinde çalışılabilir.

     

   
 10. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  OSGB hekimleri rahat bir şekilde bitişik illere hizmet verebilmektedirler.Ya OSGB çalışanı olan hekim aynı zamanda bir özel hastanenin de tam zamanlı çalışanı ise il dışına nasıl çıkacaktır?Bu ancak istisnai zamanlarda mümkün olabilmektedir.Delil mi?
  c) Konsültan olarak çalışma:
  Sağlık durumu aciliyet arzeden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için o ildeki özel sağlık kurum/kuruluşlarında konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmadığı hallerde özel hastane tarafından, hastanenin bulunduğu ilçede veya büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Bu uygulama sonrası mesul müdür tarafından en geç bir iş günü içinde sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.   
 11. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Diğer Sağlık Personeli bir özel hastanenin tam zamanlı çalışanı olup,kısmi zamanlı olarak da OSGB’de de çalışabilir.Delil mi?
  Özel hastanedeki tabip harici sağlık çalışanı,
  görevlerini aksatmamak ve mesul müdürce yazılı olarak uygun görülmek şartıyla en fazla bir özel sağlık kurum ve/veya kuruluşunda daha çalışabilir.   
 12. Ahmet Serel

  Ahmet Serel TÜİSAG Üyesi

  Özel işyerlerinde hekimler işyeri sertifikasına sahip olsa da pratisyen hekim veya uzman hekim olarak çalışmaktadır.İşyeri hekimliği sertifikasına sahip olması o kişinin işyeri hekimi olarak da çalıştığı anlamına gelmez.Ancak mesai saatleri dışında hekim sağlık hizmeti veren en fazla bir özel sağlık kurumunda çalışabilir.OSGB yi sağlık hizmeti sunan bir kurum olarak tanımlamak hukuken ne kadar doğrudur? Bakanlık bu yönetmelik maddesine göre özelde çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapmasını kısıtlarsa bu yargıdan döner.Ayrıca kamuda çalışan hekime fazla çalışma imkanı sağlarken, özelde çalışan hekime bunu kısıtlamak da eşitlik ilkesine ne kadar uygundur? Eğer bu şekilde uygulanırsa bu mantığa göre işyeri hekimi sertifikasına sahip özelde çalışan bir hekim OSGB kuramaz ve ortağı olamaz anlamına gelebilir ki hukuken bu mümkün değildir.Nasıl böyle bir madde çıkartmışlar anlamak zor.

   
 13. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Benzer bir durumda BİMER'in bir İSG Uzmanına verdiği cevap:Başbakanlık iletişim merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde incelenmiştir.
  Bir işyerinde tam süreli olarak çalışanların başka bir iş sözleşmesi yapması 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun değildir. Bu nedenle tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip çalışanlar sadece çalıştıkları işyerlerinde tehlike sınıfı uygun olması durumunda görev yapabilirler. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan iş güvenliği uzmanları ise İş Kanunu hükümlerine göre belirlenen aylık azami çalışma süresi olan 217 saati aşmamak koşulu ile birden çok işyeri ile sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilirler.
   
 14. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
  Haftalık Normal Çalışma Süresi
  Madde 4 —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
  Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.
  Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

   
 15. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Kısmi Süreli Çalışma
  Madde 6 —İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.(Tam süreli 180 ise kısmi süreli de azami 120 saat mi olur acaba?)   
 16. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması
  Madde 8 —Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla duyurulur.
  Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.(Özelde çalışan hekimler de birer işçi midir?)

   
 17. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Hekimler de birer işçiyse günlük azami 11 saat ve haftalık da 45 saati geçmeyecek kadar mı toplam iş yapabilirler?Bu durumda özelde tam gün çalışan hekimlere yönelik müstakil bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.Bu düzenleme Sağlık Bakanlığı mevzuatıyla paralellik arzetmelidir.

   
 18. Ahmet Serel

  Ahmet Serel TÜİSAG Üyesi

  Aslında yazdıklarınızı okuyunca konuya şu şekilde bir yaklaşım da getirilebilir.Bir iş akdiyle (sözleşmesiyle) bir yerde çalışan tüm kişilere işçi denilir. Dolayısıyla özel hastanede bir iş sözleşmesiyle çalışan hekimlerde işçidir ve iş kanununa tabiidir. Hekime çalıştığı kurum dışında başka bir sağlık kurumunda fazla çalışma imkanı veriliyorsa bu durumda işyeri hekimi olarak da çalışabilir anlamını çıkarmak bence fazla bir hukuki zorlama olmaz. Dediğim gibi getirielecek herhangi bir kısıtlama yargıdan dönecektir.

   
 19. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  Olaya bir de SGK açısından bakalım;SGK tarafından 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak “Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı geçemez. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.” hükmü getirildi.
  Bu değişiklik ile hekimlere çalışma saati başına 6 (altı) hasta muayene etme hakkı verildi.
  Günlük hasta sayısı da 60 (altmış) olarak belirlenince hekimlerin günde 10 (on) saat çalışmasına izin verilmiş oldu.
  Bu tanımlama da tam zamanlı çalışan hekimler ile kısmi zamanlı çalışan hekimlerin ayrımı net değildi.
  Bu konuya da Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Müdürlüklerince açıklık getirildi.
  Ve farklı hizmet sunucularında çalışan hekimler de toplam çalışma saati 10 (on) saati aşamaz denilerek kısmi zamanlı çalışan hekimlerinde de günlük çalışma saati 10 (on) saat olarak belirlendi.

  Oysa 4857 sayılı İş Kanunun 41. Maddesinin sondan 2. Cümlesindeki hüküm ise “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.” demektedir.
  Bu hükme göre aylık fazla çalışma saati 270 / 12 =22,5 (yirmi iki buçuk) saattir.
  Haftalık çalışma süresi 45 saat ve aylık 195 saattir.
  Buna göre aylık fazla mesai de dâhil toplam çalışma süresi 195 + 22,5 = 217,5 saattir.

  SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Sunucusunda hafta içi 10 (on) saat cumartesi günleri de 6 (altı) saat çalışan bir hekim hafta içi toplam 22*10= 220 saat, cumartesi günleri toplamı da 4*6= 24 saat çalıştığı zaman aylık 220 + 24 = 244 saat çalışmış olur. Aylık çalışma süresi İş Kanununa göre 195 saat olduğundan bu hekim 244–195=49 saat fazla mesai yapar. İş Kanununa göre aylık maksimum fazla mesai 22,5 saat olduğundan;
  bu hekim 49 saat -22,5 saat =26,5 saat fazla mesai de dahil olan aylık toplam çalışma süresini aşmış olur. Bu oluşan durum İş Kanununa aykırı değil mi??

  İş Kanununda belirtilen fazla mesai süresini aşan zamanlarda hasta kabul eden bir hekimin işlem bedelleri SGK tarafından Özel Sağlık Sunucusuna SUT hükümlerine göre ödendiğinde; geri ödeme kurumuna Sayıştay tarafından yapılan rutin denetimlerde tespit edilen bu durum da fazla mesai üzerindeki zamanlarda yapılan muayene/tedavi bedelleri Özel Sağlık Sunucusundan geri istenebilir mi?

  Aklımıza gelen bu soruları İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 5. Maddesi de destekliyor. Ve bu yönetmeliğin 5. Maddesi diyor ki: “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.”

   
  Last edited by a moderator: 27 Aralık 2014
 20. Ekdem

  Ekdem TÜİSAG Üyesi

  6331 Sayılı Kanun çıktıktan sonra iş güvenliği uzmanı sayısında hızla artış olduğuna dikkati çeken Kasım Özer, "Şu an için 15 bin A ve B sınıfı uzmanı 73 bin C sınıfı uzmanımız var. Ayrıca 21 bin iş yeri hekimi belgesi olan hekimlerimiz var. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi noktasında profesyonel açığımız kalmamıştır" demiş. (Mart 2014)
  Peki soruyoruz; 21 bin hekimin kaçı işyeri hekimliği yapamayacak özel hastane çalışanı?Bunları eledikten sonra mevcut serbest ve kamudaki hekimlerle (30 saat/ay!)

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica