Osgb'ler Komşu Illere Şube Açmadan Bakabilecek!

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında isghizmetleri tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

Osgb'lere bu yetkinin verilmesi doğru mu?

 1. Evet

  44,7%
 2. Hayır

  55,3%
 1. isghizmetleri

  isghizmetleri TÜİSAG Üyesi  31 Ocak 2013, Sayı : 28545

  YÖNETMWLİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(4) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.”
  “Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(7) Bakanlıkça yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları iş güvenliği uzmanı odası hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek istedikleri takdirde 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartları yerine getirirler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Mevcut OSGB’lerin durumu

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.
  (2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK-8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya OSGB’nin girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi doğrudan iptal edilir.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’sinde yer alan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” nun altıncı sırasında yer alan “15 iş günü” ifadesi “30 iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi
  Sayısı
  29/12/2012
  28512   
 2. mustafademir2002

  mustafademir2002 TÜİSAG Üyesi

  mükemmel bir uygulama OSGB de çalışmıyorum ama destekliyorum en güzeli böyle olması Düzce de yaşıyorum ama sakaryadan hizmet almak istiyorum ne yapayım almayayım mı hem kalite olarak hem fiyat olarak komşu ildeki daha iyi ama hizmet alamıyorum böyle bir saçmalık olur mu? sonuna kadar destekliyorum.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica