On Yıl Şantiye Şefliği Yapanlara Bakanlık Çalışanlarına Verildiği Gibi Sertifika Verilmesi

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında ISGurusu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ISGurusu

  ISGurusu TÜİSAG Üyesi  ÇSG Bakanlğı 10 yıl çalışan müfettişleri konu ile ilgisinden dolayı sınavsız,sorgusuz,sualsiz A sınıfı İGU yaptı. Biz İnşaat Mühendisleri yıllardır Şantiye şefliği görevi yapmakla aşağıdaki kanunun görevlerini üstlenmekteyiz.

  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE
  ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK


  Resmî Gazete

  : 16.12.2010/27787

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Şantiye Şefliği ve Yetki Belgeli Usta Çalıştırılması


  Şantiye şefliği

  MADDE 10:

  (6) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

  (7) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.

  (8) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.

  (9) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.

  (15) Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.

  YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi: 05.02.2008 resmi gazete Sayısı: 26778

  MADDE 3 –(1)/ i)(Değişik:RG-1/7/2011-27981)Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli,

  MADDE 9 –(3) Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, ek-10’da gösterilen form-8’e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.

  (4) Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde yapı denetim kuruluşuna bildirilir. Bunun üzerine yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından seviye tespit tutanağı düzenlenerek ilgili idareye ibraz edilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.

  (5) Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur.

  (6) Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek zorundadır. Aksi takdirde, işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek her türlü sorumluluk yapı müteahhidine ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefine aittir.

  Şantiye Şefi İşveren Vekilidir.

  Türk Ceza Kanunu

  Madde 184: Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

  Madde 3 -İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

  İş Kanunu

  Madde 2-İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.


  Yukarıda görüldüğü gibi Bizler her türlü istesekte istemesek te İŞVEREN VEKİLİ yiz. Altı çizili yazılarda görüldüğü gibi iş güvenliği sorumluluğunu hem şantiye şefi olarak hemde işveren vekili sıfatıyla üstleniyoruz.

  Yani ÇSG Bakanlık müfettişleri kadar İGU ile alakalı ve ilgiliyiz. Bundan dolayı aynı şekilde 10 yılı bitiren meslektaşlarımıza mevzuat kursunun ardından A olmasa da B sınıfı sertifika İnşaat sektörü için verilmelidir. Bu yazıyı alakasız işlerle ve işi olmadığı halde marjinal meselelerle uğraşan İMO okur da çalışma yapar dileğiyle…


   
  osman onur bu yazıya teşekkür etti.
 2. ISGurusu

  ISGurusu TÜİSAG Üyesi

  Benle aynı fikri paylaşan yok mu?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica