Mühendislik Dalı Önemli mi?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında Ramazan Akkuş tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ramazan Akkuş

  Ramazan Akkuş TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar Merhabalar, Herkese İyi Çalışmalar.
  Ben kursa yeni başlamış ve önümüzdeki sınava hazırlanan birisi olarak bir kaç sorum var sizlere sormak istediğim.

  Uzmanlık belgesini aldığımız takdirde bütün sanayiden sayılan sektörlerde çalışma imkanımız oluyor mu?
  Yani mühendislik dalımızla çalışacağımız sektörün birbiri ile alakası olmak zorunda mı?

  Yada;
  Uzmanlık belgemiz olduğu takdirde bütün sektörlerde çalışmaya haiz miyiz?

  Saygılar, iyi çalışmalar


   
 2. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Tabiki her türlü çalışabilirsin .Ancak işveren alır mı ? Yani sorunun cevabı bir sektör sınırlaman yok.Ben müteahhit olsam mümkünse inşaat müh. seçerim.Ama mevzuat birşey demiyor.Belki bu dediğin 10 sene sonra olabilir.Çünkü imo,mmo bu konuda kulis yapıyorlar.

   
  Ramazan Akkuş bu yazıya teşekkür etti.
 3. Volkan ERDEM

  Volkan ERDEM TÜİSAG Üyesi

  Evet haizsiniz, şu sektörde çalışabilirsiniz, bu sektörde çalışabilirsiniz diye bir kısıtlama yok. Az tehlikeli olan işlerde C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı çalışabilir. Fakat benim şahsi fikrim, illaki kişi lisans eğitimi boyunca mesleki bilgi ve etiğini aldığı mühendislik dalında çalışmalı, bu hem kendisi için hemde çalıştığı firmada işe hakim olabilmesi açısından oldukça önemlidir. Şöyle düşünebiliriz, kendimden pay biçeyim, ben Makina Mühendisiyim gidipte bir madende çalışsam bırakın bunun yer altı işletmesi olmasını, yerüstü işletmesi olsa bile, her ne kadar İş Güvenliği Uzmanı gözüyle işe baksamda, o alanda yapılan tüm işleri A'dan Z'ye bilmediğim için, ve o işlerde bilfiil üretimde olmadığım için başarısız olabilirim. Ya da sakın bazı meslek mensubu arkadaşlarım darılmasın, talaşlı imalatla üretim yapan bir torna atölyesinde de bilfiil on yıl çalışmış bir makina mühendisiyle, kimya bölümü mezunu bir arkadaşın çalışması başarı açısından oldukça farklı olacaktır. Bence kişi hangi alanda uzmansa o alanda ISG olarak görev almalı. ISG'yi işsize iş olarak görerek, ya da ISG'yi sadece örnek risk analizi bul, işletmeye adapte et, defteri tut, olmazsa bakanlığa bildiririm gözüyle bakarsak daha çooook iş kazası olur.

     

   
 4. msezgin

  msezgin TÜİSAG Üyesi

  Eğer kendinizi yeterli görüyorsanız EVET. Bu evet'i demek de o kadar kolay olmamalı. Tecrübe denilen yaşanmışlıklarla desteklendiğinde çalışırsınız tabi. Kazasız işler dileğiyle

   
  Cem AKBULAK bu yazıya teşekkür etti.
 5. Otomasyoncu

  Otomasyoncu TÜİSAG Üyesi

  Mevzuat kısıtlamasa da sektörel kısıtlama olacaktır. Ama ağır ve tehlikeli işlerde olanlar için A sınıfı uzaman bulurken ne kadar uzman var. Yani bu konuda zaman yine en güzel ilaç

     

   
 6. ilkay Kıran Öztürk

  ilkay Kıran Öztürk TÜİSAG Üyesi

  yönetmelik sektör kısıtı koymuyor ama bence isg uzmanının konuya hakim olabilmesi için branşı çok önemli..

   
 7. ozn35

  ozn35 TÜİSAG Üyesi

  ilerleyen günlerde kpss de iş güvenliği uzmanı alımı olurmu sizce ?
   
 8. ilkay Kıran Öztürk

  ilkay Kıran Öztürk TÜİSAG Üyesi

  kpss ilk önce olan branşları doğru yere yerleştirsinde.. benim iş güvenliği alanında bir beklentim yok..   
 9. ozn35

  ozn35 TÜİSAG Üyesi

  peki devlet iş güvenliği uzmanı almazsa kamuda iş güvenliğini nasıl sağlayacak ?

     

   
 10. ilkay Kıran Öztürk

  ilkay Kıran Öztürk TÜİSAG Üyesi

  Devlet su işlerine çevre mühendisi almadan nasıl temiz suyu arıtıp şehre veriyor, atık suyu arıtıp deşarja veriyor ise aynen öyle, ilgisiz adamları alır koyarlar merak etmeyin:)
  bir çok kuruma alınması gereken uzman dışında her şey alınıyor..   
 11. Ali Okan Çifteli

  Ali Okan Çifteli TÜİSAG Üyesi

  Bildigim kadarı ile sadece maden ocaklarında maden mühendisi iş saglıgı ve güvenliği uzmanı olmalıdır.   
 12. msezgin

  msezgin TÜİSAG Üyesi

  Öyle olması gerekir ama değil. A sınıfı sertifikaya sahip her uzman olabilir.

   
 13. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  bence mühendislik dalı önemli..... arkadaşların da dediği gibi,mevzuat bu konuda ayırım yapmıyor ancak ister istemez işverenler sektörel olarak bunu ayırdediyor..imalat yapan bir fabrikadaki riskleri,kendisini yetiştirmiş makina mühendisi bileceği gibi,bir kimya tesisinde kimya mühendisi,bir maden ocağında maden mühendisi veya bir inşaat şantiyesinde inşaat mühendisinin bilmesinden daha doğal bişey olmaz..elbette ki bu demek değildir ki,diğer branşlardaki mühendisler veya teknik eğitimci arkadaşlar,fizikçi,kimyacı..vs bunu başaramaz,elbette bu biraz da kişinin kendisini yetiştirmesiyle alakalı da bir durum..uzman olarak hiç bilgisi olmayan mühendisi tercih edeceğime,kendini uzman olarak iyi yetiştirmiş bir fizikçi,kimyacı vs.. mezununu tercih ederim açıkçası...
   
 14. Ali Okan Çifteli

  Ali Okan Çifteli TÜİSAG Üyesi

  MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
  resmi gazete Tarihi: 03/02/2005
  resmi gazete Sayısı: 25716
  Tanımlar
  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
  Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
  Banka: Bakanlıkça belirlenen bankayı,
  Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
  Ariyet Malzemesi: ( Değişik tanım: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\1.mad) Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde olan ve yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemeyi,
  Devlet Hakkı : Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısmı,
  Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
  İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
  İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan izni,
  Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,
  Satış Bilgi Formu: Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,
  Faaliyet Bilgi Formu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren belgeyi,
  Teknik Belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli belgeyi,
  Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,
  İşletme: Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerini,
  Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli faaliyetleri,
  İmalât Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde haritayı,
  Beyan: İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,
  Maden Sicili: Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yeri,
  Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevheri,
  Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,
  Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,
  Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak değerlendirilebilecek cevheri,
  Kritik Cevher Stokları: Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stoklarını,
  Mücbir Sebep: Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri,
  Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
  Kantar Fişi: Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı makbuzunu,
  Sevk Fişi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30/12/1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğindeki belgeyi,
  Kamulaştırma: İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararını,
  Kamu Yatırımı: Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu yararı için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işleri,
  Kurul: Maden işletme faaliyetleri ile yatırımın kamu açısından önemini tespit ederek karar verecek kurulu,
  Kurul Başkanı: Başbakanlık Müsteşarını,
  Ruhsat Hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,
  Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânları,
  Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan önceliği,
  Taksir: Ruhsat alanlarının Kanun gereğince küçültülmesini,
  Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak alınan geçici ödemeyi,
  Teknik Nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisini,
  Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı defterini,
  Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisini,
  İş Güvenliği Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış iş güvenliği ile görevli maden mühendisini,
  Uzman Kuruluşlar: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına bağlı kuruluşlar gibi konularında ihtisas sahibi Devlet kuruluşlarını,
  ifade eder.

   
 15. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  İş güvenliği uzmanı değilde, 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitiren 2 kişi'nin ataması yapılacak..

  http://www.memurum.biz/2012/06/2012-haziran-17-bin-memur-alimi-taban-puanlar.html


  Kod:3043
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans
  programından mezun olmak   
 16. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Bu kış alınması bekleniyor.250 kişi filan duydum.Yabancı dil ve iş hukuku yani 2 oturumla sınava girilmeli Kpss 7 veya 8 puan türünde ama tam puan türünü bilmiyorum

   
 17. ozn35

  ozn35 TÜİSAG Üyesi

  peki iş güvenliği uzmanı sertifikası olma şartı aranacak mı ?

   
 18. ozn35

  ozn35 TÜİSAG Üyesi

  kpss 3 puanıyla atama yapılıyor diye biliyordum ben. tek oturuma girmek yeterli diye yani

   
  savasci bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica