Bilgilendirme - Mesai Saatleri Harici Işyeri Hekimliği Genelgesi | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Mesai Saatleri Harici Işyeri Hekimliği Genelgesi

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Bilgiler ve Duyurular' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesi

  headline.jpg

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

  Sayı : 98878870/6
  Konu : Mesai saatleri harici işyeri hekimliği

  GENELGE

  2014/./....

  30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile; ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bu hizmetlerden tüm çalışanların etkin ve verimli şekilde yararlanması amaçlanmıştır.

  Diğer taraftan, 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 inci maddesi ile, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışmda ve kurumlannın izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir" hükmü ile "Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler" hükmü eklenmiş olup söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik bazı hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

  Bu çerçevede;

  1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, asaleten veya vekaleten ayrımı yapılmaksızın disiplin amiri olarak görev yapan personel yönetici olarak değerlendirilecektir.

  2) Aile hekimleri dahil hekimlerin, mesai saatleri dışında ve tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere işyeri hekimliği yapabileceğine ilişkin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığı kuruma göre İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya Bölge Baştabibi tarafından verilecektir. Bu izin aylık otuz saati aşmayacaktır.

  3) İşyeri hekimliği yapacak hekimler, işyerleri ile İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmelerin imzalı suretlerini izin aldığı kuruma ibraz edecektir.

  4 Tüm hekimler, on (lO)'dan az çalışanı olan az tehlikeli sımfa aitişyerlerinde işyeri hekimliği belgesi aranmaksızın işyeri hekimliği hizmeti verebilecektir.

  Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


  Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/453223/


   
  wolcanos bu yazıya teşekkür etti.
 2. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  2014/1 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

   

  Ekli Dosyalar:

  utaci ve mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 3. Mehmet emin yanık

  Mehmet emin yanık TÜİSAG Üyesi

  Merhaba;
  Üniversitede yani YÖK'e bağlı çalışan akademik kadrodaki hekimler de işyeri hekimliği yapabilirler mi?

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica