Kendi Nam Ve Hesabına Mal Ve Hizmet Üretimi Yapanlar

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında tolgahan yılmaz tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. tolgahan yılmaz

  tolgahan yılmaz TÜİSAG Üyesi  Kapsam ve istisnalar
  MADDE 2
  ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve
  hizmet üretimi yapanlar.


  6311 de ki bu madde ile ilgibi birkaç sorum olacaktı

  1- sadece kendi hesabına bile çalışmış olsa bu yerlerler risk analizi yaptırmak zorunda mı? veya tehlikeli sınıftaysa sadece kendi çalışıyorsa isg uzman ve doktorla anlaşmak zorundamıdır? (ör: berberler)
  2-eğer zorunlu değilse yanında çıkarak eğitim merkezinden sigortalı bir öğrenci çalıştıran işverenin durumu ne olur?

  bu konularda bilgisi olan varmı?


   
 2. Sezer Kurgun

  Sezer Kurgun TÜİSAG Üyesi  hiç bir çalışanı yok ise 6331 de muhaftır yalnız stajer dahi çalıştırsa 6331 den sorumlu olur
  hiç bir çalışanı yok ise 6331 de muhaftır yalnız stajer dahi çalıştırsa 6331 den sorumlu olur

   
  tolgahan yılmaz bu yazıya teşekkür etti.
 3. tolgahan yılmaz

  tolgahan yılmaz TÜİSAG Üyesi

  6331 de daha ayrıntılı inceleyince ''MADDE 2 –(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. '' risk analizi dahil kendi hesabına çalışıyorsa yaptırma zorunluluğu olmadığını farkettim. bilgi içinde teşekkür ederim.

  yanlız bir sorum daha olucak işverenin yükümlülüklerinde acil durum planı hazırlamak veya hazırlatmak gibi bir ibare göremedim acil durum eylem planı şuan zorunlu değil sanırım?

     

   
 4. Sezer Kurgun

  Sezer Kurgun TÜİSAG Üyesi

  ben zorunlu diye biliyorum

   
 5. tolgahan yılmaz

  tolgahan yılmaz TÜİSAG Üyesi

  net bir bilgisi olan var mı acaba acil durum planının zorunluluğuyla ilgili?

     

   
 6. isg.biyolog

  isg.biyolog TÜİSAG Üyesi

  işyerinde 2 kişi (işyeri sahibi +çırak,stajyer dahi olsa çalışan) çalıştığı an 6331 devreye girer.Risk değerlendirmesi mevzusu da 6331 uygulandığı an devreye girdiğine göre kendi hesabına çalışanların risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu yoktur.

   
 7. Real

  Real TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar esnaflarda toplamda kendisi dahil 3 kişiye kadar olan işyerlerinde işçilerin sigortasını yatırmak zorunda değil. yani 4857 e tabi değil bu demek oluyor ki 6331 e dahil değil. yani RD zorunlu değil.
   
 8. Fuat GÜN

  Fuat GÜN TÜİSAG Üyesi

  bide dayanağını yazsak hocam bilgi net olur   
 9. Real

  Real TÜİSAG Üyesi

  bu uzun zamandır böyle emin olun.

     

   
 10. Sezer Kurgun

  Sezer Kurgun TÜİSAG Üyesi

  esnafların çoğu o sayının altında ama sorun bakalım elemanlarının sigortasını yatırıyor mu yatırmıyomu ben yatırıyorlar biliyorum   
 11. Fuat GÜN

  Fuat GÜN TÜİSAG Üyesi

  6331 MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren
  vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
  buna göre sizin söylediğinizin geçerliliği yok malesef... eğer söylediğiniz bir dayanağı yoksa   
 12. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Bu söylediğiniz devlet eliyle kayıt dışı istihdam anlamına gelirki böyle birşey olamaz. Herşeye ters. Eleman çalıştırıyorsa sigorta yapacak.

   
 13. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  5510 sayılı kanun
  Sigortalı sayılmayanlar
  MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;
  a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
  b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
  c) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),
  d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
  e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,
  f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
  g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller,
  h) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar,
  ı) Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, (1)
  j) (Mülga: 17/4/2008-5754/4 md.)
  k) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler,
  l) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, (2)
  m) (Ek: 4/7/2012-6353/36 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler, 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.
  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kamu idareleri” ibaresi “Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar” şeklinde ve “belgeleyenler,” ibaresi “belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “kamu düzeninin” ibaresi “ilgili mevzuatının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.
  Birinci fıkranın (ı) bendinin uygulanmasında, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü alınır.
  Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
 14. Real

  Real TÜİSAG Üyesi

  sayın trapez benim vaktim olupta bulamadığım dayanağı siz paylaşmışsınız bile.

  "k) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler,
  "

  bundan hariç esnaf ve sanatkarlarla ilgili bir başka madde daha vardı. orda 3 rakamı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Artı be bi kanuni boşluk.

   
 15. Real

  Real TÜİSAG Üyesi

  yazdım bi tanesini   
 16. Sezer Kurgun

  Sezer Kurgun TÜİSAG Üyesi

  bu yazılanlardan benim anladığım esnaf olanlar için söylüyorum aylık ort 1000 tl net karı olandan bahsediyor yanlışmıyım

   
 17. ilker1959

  ilker1959 TÜİSAG Üyesi

  Çalışan kişinin sigortasız olması mümkün değildir. Sağlık ve emeklilik mevzu düşünülürse saçmalık anlaşılır.

   
 18. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Sayın real orada bahsettiği işportacı, vb. Burada kilit nokta da "Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan" diyor. Burada mevzubahis kişi kendisidir ve çalışanı yoktur. Hiç bir T.C. kuruluşu yanında eleman çalıştırıpta (istisnalar tam zamanlı olmayan temizlikçiler vb.) sigortasını yapmama ihtimali yok. Eğer varsa kaynağı paylaşın cahilliğimiz gitsin.

   
 19. Real

  Real TÜİSAG Üyesi

  valla verecem de nerden okuduğumu bir bulabilsem.

   
 20. Fuat GÜN

  Fuat GÜN TÜİSAG Üyesi

  1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;
  Günlük kazanç alt sınırı : 35,70 TL * 30 = 1071 TL kısaca asgari ücretten az geliri varsa masrafları düştükten sonra tabi sigorta yaptırmasına gerek yok diyor ayrıca kendi adına ve bağımsız çalışan diyor. Yanında birde adam çalıştırırsa sormazlar mı bu adamın maaşını nasıl ödersin diye bırak sigortasını.
  Esnafımızın kullandığı boşluk "a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi" anca bu olur, eşini bağkurlu yapar kendi çalışır. hakikaten varsa dayanağı bulun da biz de yanılmışız diyelim

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. borsada kendi nam ve hesabına çalışanlar kimlerdir

Yandex.Metrica