Kebapçı,fırıncı, mobilyacı gibi 10”dan az çalışanı bulunanlara işgüvenliği hizmeti bedava!

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında sukru_ozgur tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. sukru_ozgur

  sukru_ozgur TÜİSAG Üyesi  Kebapçı,fırıncı, mobilyacı gibi 10”dan az çalışanı bulunanlara işgüvenliği hizmeti bedava!

  Kebapçı, fırıncı, mobilyacı vs. 10”dan az çalışanı bulunan KOBİ ler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alacaklar, hem de bedava!

  30 Haziran 2012 Tarihli resmi gazete ”de “Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yayınlandı.”

  İşverenler yeni kanunla artık çalışanlarına Kanunun 6 maddesine uygun olarak İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak zorunda kalacaklar.

  Yasaya Kebapçı, fırıncı, mobilyacı gibi KOBİ’ler dâhil tüm kamu ve özel sektör işverenleri dâhil edildi.

  Kanundaki istisnalar hariç işverenler çalışanları için dışardan veya kendi bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri satın alacaklar.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler;

  1. İşyeri hekimi

  2. İş güvenliği uzmanı

  3. Diğer sağlık personeli (hemşire)

  Hizmetlerini isterlerse bünyelerinde geçici veya tam gün süreli istihdam edecekler,

  İsterlerse bu hizmetleri dışardan O.S.G.B satın alabileceklerdir.

  Bazı köşe yazarlarının iddia ettiği gibi 10 kişinin altında çalışan işyerleri için tam gün süreli istihdam söz konusu değildir.

  Aylık istihdam saati işverenlerin çalıştırdıkları işçi sayısına ve işyerinin tehlike sınıfıyla orantılı olacaktır.

  Örnek verecek olursak 10 kişinin çalıştığı çok tehlikeli bir sınıfta çalışan bir KOBİ için aylık hizmet alma süreleri şu şekilde hesaplanır.

  İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve

  Eğitimleri hakkında yönetmelik (27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete, Sayı: 27768) düzenlenmiştir.

  İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

  Buna göre 9 kişi için 36 saat+10*9=90 dakika (1,5 saat ) ve toplamda aylık olarak iş güvenliği uzmanından 37,5 saat hizmet alınması yeterlidir.

  Sonuçta yaklaşık haftada 1 gün hizmet alımı yasanın şartlarını karşılamaktadır.

  Tam gün istihdam zorunluluğu çok tehlikeli işyerlerinde 500 çalışan ve az tehlikeli işyerleri için 500 çalışan kriterleri vardır.

  Benzer şekilde; işyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik (27 Kasım 2010 CUMARTESİ, Resmî Gazete Sayı: 27768)yönetmeliğinde işyeri hekimleri çalışma sürelerini hesaplayabiliriz.

  İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

  MADDE 18 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika,

  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika,

  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.

  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

  (5) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.  Buna göre 9 kişi için 20 saat+30*9=270 dakika (4,5 saat ) ve toplamda aylık 24,5 saat iş yeri hekiminden hizmet alınması yeterlidir.

  Sonuçta yaklaşık haftada ayda 3 gün işyeri hekimliği hizmeti alınması yasanın şartlarını karşılamaktadır

  İşyeri hemşiresi içinde yönetmelik hazırlandığında buna benzer sürelerde olacağı tahmin edilmektedir.

  Yasaya göre örnek ayda 4 gün iş güvenliği ve 3 gün iş yeri hekimliği hizmeti ile benzer şekilde hemşirelik hizmeti giderleri işverenden çıkmayacaktır.

  10 kişiye kadar çalışanın bulunduğu KOBİ lere dönük giderler devlet tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.

  Durum böyle iken bazı popüler köşe yazarları kuaförler, kebapçılar, bakkallar tam gün işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştıracakmış algısı uyandıran yazılar yazmaktadır.

  Oysa 6331 sayılı kanunun ilgili maddesinde ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin destekleneceği ifade edilmektedir.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

  MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

  2010 yılındaki iş kazalarının yüzde 56’sı, aktif sigortalıların yüzde 62’sini, işyerlerinin de yüzde 68’sini oluşturan, 1–49 arası çalışanı bulunan ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işyeri hekimi, iş güvenliği mühendisi, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru istihdam zorunluluğu bulunmayan işyerlerinde gerçekleşmiştir.

  Bu sonuçlar yasanın 50 kişini altındaki işyerlerini sağlık ve güvenlik şemsiyesi altına almakla ne kadar isabetli değerlendirme yaptığının açık kanıtıdır.

  Yasaya ille katkı yapılacaksa yasanın yürürlük tarihinin öne alınması yönünde olmalıdır.  Yasanın yürürlük maddesi şu şekilde düzenlenmiştir.  MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;

  1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  Yürürlüğe girer.

  Sözün özü: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yönünde atılmış her adım ülkedeki 75 milyon insanın yararına olacaktır. Destekleyelim, yanlış bilgilenmeleri önleyelim


  Şükrü ÖZGÜR
  Metalurji mühendisi
  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (belge bekliyorum)
  Lead Auditor (QMS_EMS_OHSAS_FSMS)


   

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica