Soru - Kamuda İş Yeri Hekimliği | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Soru Kamuda İş Yeri Hekimliği

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Sorularınız' kısmında Dr.Metin İçmez tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Dr.Metin İçmez

  Dr.Metin İçmez TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var bir kamu kurumunda işçiler için İşyeri Hekimliği ataması yapılan bir hekime kamu Kurumu; Memurlara da reçete yazacaksın poliklinik yapacaksın şartı koşabilir mi ihale sözleşmesinde bu şart varmış teşekkür ediyorum


   
 2. iso9001

  iso9001 TÜİSAG Üyesi

  Hocam e reçete yazamazsınız. Zira yazılı reçetede tavsiye ettiğiniz ilaçları aldırabilirsiniz. Poliklinik hizmeti kamu tam teçhizatlı yapılacak bir durumda değil diye düşünüyorum. Ama hipokrat yemini gereği aciliyet arz eden durumlar için kadro, dil, din, cinsiyet, ... Vs. Ayırmadanbir doktorun hastayla ilgilenmesi gerekmektedir zannımca. İsg katip de tanımlanan kişi sayısına göre hizmet verebiliyorsunuz. Başarılar ve kolaylıklar dilerim.

   
  mekabe ve Dr.Metin İçmez bu yazıya teşekkür etti.
 3. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  Rehberlik ve danışmanlık, Sağlık gözetimi, Eğitim ve bilgilendirme, İlgili birimlerle işbirliği dışında TEDAVİ EDİCİ bir görev yok... Ancak, bazı işyerleri reçete yazmayı da talep ediyor, ve SGK da kurallara uygunsa menşeine bakmadan bunları ödüyor. Özetle, zorunlu değilsiniz, "öyle bir talep ek ücrete tabi olur" deyip insiyatif kullanabilirsiniz...

  İşyeri hekimlerinin görevleri
  MADDE 15(1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.
  a) Rehberlik ve danışmanlık;
  1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
  2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
  3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
  4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
  5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
  6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
  7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
  8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.
  b) Sağlık gözetimi;
  1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
  2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
  3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
  4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
  5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
  6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
  7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
  8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
  9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.
  c) Eğitim ve bilgilendirme;
  1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
  2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
  3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
  4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
  ç) İlgili birimlerle işbirliği;
  1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
  2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
  3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

  4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

  5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,

  6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

     

   
  iso9001 ve Dr.Metin İçmez bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica