Tartışma Kamuda Çalışan İş Güvenliği Uzmanları

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında bemiray tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. cemil yıldırım

  cemil yıldırım TÜİSAG Üyesi  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Kurum adına İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda görevlendirme yazısıyla görevlendirildim. Kurumumuzda 657 Sayılı Kanuna tabi 289 Memur ve 4857 Sayılı Kanuna tabi 104 işçi personel hali hazırda görev yapmaktadır.
  İl Müdürlüğümüzün Kamu Kurumu olması dikkate alınarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun yürürlükte olan maddelerine göre Müdürlüğümüzün yapması gereken iş ve işlemler nelerdir? Müdürlüğümüzde 4857 Sayılı Kanuna tabi 104 işçi personel bulunması nedeniyle işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması zorunlu mudur? Değil ise bu zorunluluk 1/7/2016 yılında mı başlayacaktır? Ayrıca İl Müdürlüğümüzde C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmem nedeniyle yapacağım çalışmalar için tarafıma ek ücret ödenip ödenmeyeceği konularında görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
  Saygılarımla...İyi çalışmalar.


   
 2. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  İSG Katip üzerinden yapılmayan sözleşmelerin hukuki bağlayıcılığı ,sorumluluğu ve geçerliliği bulunmamaktadır...

   
  cemil yıldırım bu yazıya teşekkür etti.
 3. cemil yıldırım

  cemil yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Cevabınız için teşekkür ederim ancak; Kurumumuzda 657 Sayılı Kanuna tabi 289 Memur ve 4857 Sayılı Kanuna tabi 104 işçi personel hali hazırda görev yapmaktadır.
  İl Müdürlüğümüzün Kamu Kurumu olması dikkate alınarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun yürürlükte olan maddelerine göre Müdürlüğümüzün yapması gereken iş ve işlemler nelerdir? Müdürlüğümüzde 4857 Sayılı Kanuna tabi 104 işçi personel bulunması nedeniyle işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması zorunlu mudur? Değil ise bu zorunluluk 1/7/2016 yılında mı başlayacaktır? sorularına cevap verir iseniz sevinirim...

     

   
 4. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Sevgili Cemil Yıldırım!
  öncelikle işyerinizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunuzu kurdurmanız gerekiyor.Biliyorsunuz bu kurulun koordinasyonu aslı işveren olan müdürlüğünüzde olmakla beraber alt işveren(taşeron firma)de bu kurula çalışan temsilcisi verir.Ayrıca sizin ordaki 657 lileride temsilen tebliğ gereğince çalışan temsilcisi kurulda yer alacaktır diğer asil üyeleri zaten biliyorsunuzdur.Bu kurulunuz işyerinde ilgili mevzuat gereğince birçok önemli kararı alacaktır zaten yeterki aktif çalışabilsin...yine çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini(657 lileri siz,4857 lileride alt işverenin eğitmesi)ilgili mevzuata göre yaparsınız.devamında işyerinizin risk değerlendirmesi çalışmaları için bir risk değerlendirme ekibi kuracak(ki İSG kurulunuz bu iş için en idealdir)bu ekip ve birimlerde çalışanlarında görüş ve düşünceleri ışığında risk değerlendirmelerinizi yaparsınız.daha önce mutlak var olan müdürlüğünüz sivil savunma afet planını ilgili mevzuat ışığında acil durum planı şeklinde revize eder yada güncellersiniz.ayrıca acil durum planınızda belirlediğiniz destek elemanlarınıda yapacakları işler konusunda özel olarak eğitilmesini ve bu eğitimlerin kayıt altına alınmasını sağlarsınız.Tabi buraya kadar ve bundan sonra yapacağınız tüm faaliyetleri dökümante edecek ve dosyalayacaksınız.

   
 5. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  bu arada biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzm.bulundurma yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinde başlayacağından İSGB kurulmasına gerek yoktur.

     

   
 6. MZENGİN

  MZENGİN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar daha öncede dile getirmiştim. Kamuda çalışan doktorlara mesai saatleri dışında 30 saat işyeri hekimliği verilecek. Tasarı mecliste görüşülüyor. 2016 yılına kadar Kamuda çalışan biz İş güvenliği uzmanlarınada özel sektörde 30 saat çalışma yetkisi verilmesini isteyelim. Ulaşabildiğimiz yerlere, bakan ve bürokratlara isteklerimizi iletelim.

   
 7. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  ÖNERİ-CEVAP:

  Belgenizi hangi yolla edindiniz?(bedeli, sizce-belediyece),Kurumunuza ,görevlendirilmeniz ile ilgili bir müracaatınız ve personel dosyanıza konulmak üzere belge verdiniz mi?lütfen belirtir misiniz?
   
 8. alperen3

  alperen3 TÜİSAG Üyesi


  zorunlu görevlendirmeye hazır olun   
 9. Mehmet Emin YAMAN

  Mehmet Emin YAMAN TÜİSAG Üyesi

  Merhaba ben Milli Eğitim'de görevli bir Teknik Öğretmenim bizde durum nasıl olacak acaba bilginiz varmı?

     

   
 10. MZENGİN

  MZENGİN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar Kamuda çalışan iş güvenliği uzmanlarını ilgilendiren konu ile ilgili bir açıklamayı aşağıda paylaşıyorum. Bu konuda yoğunlaşalım.

  Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkırın AÇIKLAMASI:
  Bozkır, toplam 1.4 milyonişyerininbulunduğu Türkiye'de 6331SayılıİşSağlığı veGüvenliğiKanunu ve ilgili yönetmeliklere göre bugün itibarı ile Csınıfıişgüvenliğiuzmanıihtiyacının 6 bin, Bsınıfıişgüvenliğiuzmanıihtiyacının 6 bin, ve Asınıfıgüvenliğiuzmanıihtiyacının da 7 bin olduğunuaçıkladı. Yapılan araştırmalara göreeğitimkurumlarındankursalanlarınyüzde 25'inin hala kamukurumlarındadevletmemuruolarakçalıştığınadikkat çekenBozkır, bu kişilerin deaktifişgüvenliğiuzmanlığıyapmadığını hatırlattı.

  1Ocak2014'ten itibaren tehlikeli ve çok tehlikelisınıftayer alan50'nin altındaçalışanıolan işyerleri içindeişyerihekimi veişgüvenlikuzmanlığısözleşmesiyapılması zorunluluğu geldiğini belirten Bozkır,"Bu da hükümeti ciddi ve radikal kararlar almaya zorlanıyor. Kaldı ki daha önce söz konusu işyerleri ile ilgi hükümler ertelenmişti ve ikinci bir ertelemenin kanunuişlevselliğinivegüvenilirliğiniolumsuz etkileyeceği kaçınılmaz. Elde edilenverilereve gidişata bakılırsaişyerihekimi veişgüvenlikuzmanıihtiyacı ciddiorandaartışgörünecektir. Kamudaçalışanişgüvenlikuzmanlığıbelgesinesahipolanmemurlarındadışarıdauzmanlıkyapmalarının önünün açılmasıdurumundaişgüvenlikuzmanlığıihtiyacının giderilmesine önemli ölçüdekatkıdabulunacağı kanaatindeyiz."dedi.

  Bozkır, TBMM gündemindeki, 'Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşlarınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasıyla kamudaçalışanişyerihekimlerininayda30saatişyerihekimliği yapabileceğini dile getirdi. Bozkır şunları kaydetti:"Taslak yasalaşırsa; kamukurumvekuruluşlarındaçalışanve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ileailehekimleri,kurumvekuruluşlarındakiçalışmasaatleridışındaaylıkotuzsaatigeçmemek üzereişyerihekimliği yapabilir. Tabipler,işyerihekimliğieğitimialma veişyerihekimliğibelgesinesahipolma şartı aranmaksızın az tehlikeli işyerlerininişyerihekimliği görevini yapabilirler. Bu piyasadakiişyerihekimi ihtiyacına bir miktarkatkıdabulunacaktır. Aynıdurumkamudaçalışanişgüvenlikuzmanlarıiçinde gündeme alınır ise ciddi bir sıkıntı giderilmiş olacaktır. Amaçişkazaları vemeslekhastalıkları ilemücadeleolduğuna göreolayıçok yönlü ele alarak kamudaçalışanveaktifolarakişgüvenliğiuzmanlığıyapamayanmeslektaşlarımızında dışarıdahizmetvermelerinin önü açılmalıdır. Dernek olarakgörüşülentorbakanununa kamudaçalışanişgüvenlikuzmanlarıiçin de madde eklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada toplumun bir kesiminin değil kamunun ortakyararlarıolduğu kanısındayız."   
  engineer17 ve beriber bu yazıya teşekkür etti.
 11. MZENGİN

  MZENGİN TÜİSAG Üyesi

  Ücret ödemek zorunda. Sizin muvaffakıyetiniz olmadan çalıştıramaz.   
 12. KENAN TAYĞAR

  KENAN TAYĞAR TÜİSAG Üyesi

  BENDE BELEDİYEDE ÇALIŞIYORUM BİZİM BELEDİYE BEN VARKEN BİR OSGB YLE ANLAŞTI ONA YAPTIRIYOR HERŞEYİNİ BENİ GÖREVLENDİR MEDİ BENİ GÖREVLERDİRMESİ MECBUR DEĞİLMİ BEN YÖNETMELİKTEN ÖYLE ANLADIM BENİ BİR AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM

   
 13. engineer17

  engineer17 TÜİSAG Üyesi

  Mrb, öncelikle sizi görevlendirmek zorundaydı. Eğer kurumda tehlike sınıfına uygun belge sahibi bir uzman olmasaydı o zaman OSGB ile anlaşabilirdi. Bence aşağıdaki hükmü gerekçe gösterip, OSGB ile yapılan görevlendirmenin kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtip, görevlendirmenizi talep edin.
  Sonucunu da bildirirseniz sevinirim.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

  MADDE 5(3) – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  a) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.


  6331'den alıntıdır;
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri


  MADDE 6 –(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
   
  KENAN TAYĞAR bu yazıya teşekkür etti.
 14. experience

  experience TÜİSAG Üyesi

  Ben iki yıldır tehlikeli sınıfta bir KİT tesisinde İG Uzmanı olarak çalışıyorum ve normalde ocak 2013 ten itibaren görevlendirme sürem üzerinden ödeme yapılması gerekirken henüz ödeme falan yapılmadı ve kuruluşumuzda benim gibi yaklaşık 6 arkadaş var.Ancak biz bu göreve talip olduğumuzda ileride ücret ödeneceği ile ilgili herhangi bir durum yoktu ve biz bu işi zevkli ve yorucu bir iş olduğu için canı gönülden kabul ettik.Yaklaşık 80 arkadaşımızı eğitime göndermişlerdi ama hiçkimse bu işi yapmak istemediği için sınavı kasten geçmedi.Peki niye bu 6 arkadaş sınavı geçerek işe talip oldu dersiniz,bırakın da bir kurumda 80 kişinin içinde 6 tane aptal olsun.Neyse ben ve diğer 5 arkadaş çalıştığımız kurumdan önce farklı iş kollarında özel sektörde çok çalışmıştık,şahsen ben 8 yıl çok büyük bir tempoyla yani günde yaklaşık 14-20 saat arası,gece gündüz çalışıyordum.Tabi devlete girince yapacağımız işleri görünce kendi kendimize acaba biri bizle dalga mı geçiyor,yoksa bu bir rüya mı,bu devlet iyi ki batmıyor ayakta duruyor vs pek çok soru aklımızdan geçti.Hiç kimse bana devlette çok çalıştığını veya çok yorulduğunu falan söylemesin;içimizde en çok çalışanımız bile ortalama özel sektörde çalışanların 1/4 ü kadar çalışıyordur.Her neyse devlette işe başlayıp yaklşık 3 yıl çalıştıktan sonra bu mesele gündemimize geldi ve artık üzerimizdeki uyuşukluğu atıp ciddi bir işte geceli gündüzlü çalışma fırsatı elimize geçince bu işe talip olduk.Yani kısacası bu iş üç beş kuruşa yapılacak bir iş değildir,bu iş bir gönül işidir.Öncelikle arkadaşlar bilmeniz gereken şey kaç saat görevlendirilirseniz görevlendirilin neredeyse mesainizin tamamını,hatta evde veya tatilde geçen sürelerinizin bile büyük kısmını bu işte çalışarak geçirme durumunda olacağınızdır.Mesela benim görevlendirme sürem aylık 20 saat ve fazladan elime geçecek para yaklaşık 200 TL civarı bişey.Onu da tabi yakında vermeğe başlarlar.Ama ben neredeyse mesaimin tamamını bu işe harcıyorum ve işyerinde birim müdürleri ile tesis müdürüyle vs o kadar çok sorun yaşadım ki bugüne kadar,o kadar çok tartışmalar oldu ki deftere yazdığım şeyler yüzünden anlatamam.İşçinin güvenliği için uğraşırken sendikayla bile kaç kez karşı karşıya geldim.Mesela benim sicil amirim olan tesis müdürünün bana ne sicil puanı verdiğini bile bilmiyorum,sonuçta ilişkiler limonileşiyor bazı zamanlarda.Şimdi bu platformda sorulan bazı sorulara bakıyorum da;bazı arkadaşların belgelerini nereden aldıklarını sorma ihtiyacı hissediyorum.20 tane öğretmenin çalıştığı küçük bir okulda bile aslında yapılacak o kadar çok çalışma,iş ve işlem var ki.Bi kere arkadaşlar en az 4 adet kanun ve bunlara bağlı neredeyse 50-60 tane yönetmelik tek tek incelenerek sorumluluk aldığınız işyerlerinde en azından mevzuatlardaki gereklerin yerine getirilmesi için pek çok yazışma,teknik çalışma,takip ve izleme görevleriniz olacağını bilmelisiniz.Adı üstünde İş Güvenliği Uzmanı,yani bir Uzmansınız artık,bu işin Uzmanı ne demek,bu işte danışılacak,kendisine her türlü Güvenlik konusunda başvurulacak,bu işin babası demek.Ama öyle sorular var ki burada,şöyle baktığımda bu arkadaşların yapacakları görevler sırasında meydana gelebilecek bir iş kazası vb durumda çok fazla açık vereceklerinden endişeleniyorum,yani hapislerdeki 40 civarı İG Uzmanı ile 10 civarı İyeri Hekiminin ve yüzlerce işveren ve çeşitli kademe yöneticilerinin olması size sakın normal gelmesin,bunlar sadece iş kazası olan yerlerdeki soruşturmaların eseridir ve yaklaşık her işyerinde bizleri bu tehlikeler beklemektedir.Lütfen çok dikkatli ve özverili olunuz,işyerlerinde sağlık ve güvenliği gerçek anlamda sağlamak için çaba gösteriniz ve her şeyi belgeleyiniz.Yoksa buradaki pek çok arkadaş ileride çok sorun yaşayabilir.Hrkese kazasız günler dilerim.

   
  TUNAHAN, Egemen_01 ve modernherakles bu yazıya teşekkür etti.
 15. Ahmet TURHAN

  Ahmet TURHAN TÜİSAG Üyesi

  Bende bir kamu kurumunda mühendis vasfıyla çalışmaktayım, 2500 TL'yi aşan masrafla C Sınıfı Uzman olduk, ama halen bir faydasını göremedim, yaptığımız masrafla kaldık, işyeri hekimleri gibi en azından 30 saat kamu kurumları haricinde çalışma izni verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kamu kurumunda görevlendirilmediğin sürece bu çaba boşa... Benim çalıştığım kurumda 8-10 kişinin belge aldığını biliyorum.. Görevlendirilecek kişi 1 en fazla 2 kişi...   
  MZENGİN bu yazıya teşekkür etti.
 16. Kenan BORA

  Kenan BORA TÜİSAG Üyesi

  6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

  buna göre 4857 sayılı kanunun Mülga 81. maddesi kapsamında devamlı işçi çalıştıran işyerleri için zorunluluk 01.0.12013 tarihinde başlamıştır. Eğer Arkadaşın bahsettiği 4857 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamındaysa zorunluluk 01/07/2016'da değil 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.

   
 17. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi

  ÖNERİ-CEVAP:
  Belge giderlerinizin kurumca karşılanması,harcırah v.b eğitim masraflarınızın kurumca karşılanması,Belge örneğinizin personel dosyanıza konulması ve Görevlendirilmenizin formata uygun olarak ve İSG Katip üzerinden yapılmış olması durumlarınıda değerlendirmeniz gerekir.
  Konu ile ilgili mevzuat aşağıda ,sizi ilgilendiren kısımları belirginleştirdim,umarım faydalı olur.
  İYİ ÇALIŞMALAR.

  6331.../

  MADDE 8 –
  ........
  ........
  ........
  (6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi
  gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi
  dikkate alınır.
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Buödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
  ----------------------------------------------------------------
  İlgili diğer mevzuat:

  6111 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 657'nin ek 8. maddesi şu şekildedir:

  "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

  EK MADDE 8- (1) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıklarıkurumun izni ile diğer kamu kurum vekuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
  a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceğikurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
  b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
  c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
  d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlikgörevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
  e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
  f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyleihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.?

  (BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜ, MEMURUN İSTEĞİNE BAĞLIDIR

  Maddenin ilk fıkrası, memurun isteğine bağlı geçici süreli kurumlar arası görevlendirmeyi kapsamaktadır.

  İKİNCİ FIKRA HÜKMÜNDE İSE MEMURUN İSTEĞİ ŞART DEĞİLDİR, ANCAK DPB'DEN İZİNALINMALIDIR

  Ancak, 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giren ikinci fıkradaki kurumlar arası geçici süreli görevlendirme ise memurun isteğine bağlı değildir. Buna göre, bir kamu kurumu, hizmet gerekleri doğrultusunda bir personelini, DPB'nin de görüşünü alarak bir başka kuruma geçici görevlendirebilecektir.)   
 18. reactor

  reactor TÜİSAG Üyesi

  kamu kurumunda çalışmaktayım. c sınıfı isg sertifikam var. benden sertifikamı istediler. kurumda isg uzmanı olarak görevlendirildiğimde ek ücret alıp alamayacağımı bilmiyorum net bir şey söylemediler bana.
  ek ücret alabilir miyim? eğer ek ücret alırsam ne kadar ek ücret alabilirim? kurumda 85 kişi çalışıyor.

   
 19. experience

  experience TÜİSAG Üyesi


  85*6 dk= 8.5 saat= 127 TL

   
 20. adem bakan

  adem bakan TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar gerçekten soruyorum lütfen cevap verin kamuda isg uzmanı olarak görev yapıp ekstradan para ödemesi alan varmı bir kuruş da olsa söyleyin lütfen bu çok önemli bir konu

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica