Kalite Yönetimi | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Kalite Yönetimi

Konu, 'Kişisel Gelişim Eğitim Sunumları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  KALİTENİN ARAÇLARI
  Uygulama sürecinde problemlerin belirlenmesi ve çözülmesine yönelik bilgi ve veri üretimini
  kolaylaştırmak ve sistematik bir biçimde bu bilgi ve verileri değerlendirmek amacına yönelik
  olarak tasarlanmış araçlara kalite araçları denir.
  4.1. Beyin Fırtınası
  Bir grubun uğraştığı konularla ilgili olarak, birçok fikrin ortaya çıkmasının sağlandığı bir düşünce
  seansıdır. Grup üyelerinin tam bir serbesti içinde belirli kurallara uyarak bir sorun hakkında fikir
  üretmeleri esasına dayanan yöntem yaratıcılığı teşvik etmektedir.
  Aşamaları;
   Konu açık ve kesin biçimde belirlenir
   Her üyeye sırayla düşüncesi sorulur
   Her üye sırası geldiğinde tek bir fikir önerir
   Önerilen fikirler herkesin görebileceği bir yere yazılır
   Sırası geldiğinde o an aklına bir fikir gelmeyen üye pas geçer
   Tüm fikirler söyleninceye kadar turlara devam edilir
   Önerilen fikirlere saygı gösterilir, eleştirilmez
  Üyeler tarafından açıklanan bu fikirlerin listesi bittiğinde oylamaya geçilir. Oylama iki aşamalıdır.
  I. Tur Oylama
   Oylamada her üye eşit oya sahiptir
   Fikirler teker teker oylanır
   Her üye birden fazla fikir için oy kullanabilir
   En az kaç oy alan fikrin önemli olacağına karar verilir
  Oylama sonunda fikirler aldıkları oy sayısına göre yeniden bir liste halinde düzenlenir.
  II. Tur Oylama
   Her üyenin sadece bir oy kullanma hakkı vardır
  30
   Her üye en çok beğendiği fikre oyunu kullanır
   En fazla oy alan fikir grupça benimsenir
  Bir beyin fırtınası seansının en çok iki saati geçmemesine dikkat edilir. Beyin fırtınası oturumları
  esnasında bazen bir düşünme safhası olan ne- neden- ne zaman- nerede– nasıl- kim sorularına
  üyeler tarafından sistematik şekilde cevap aranmasını hedefleyen oturumlarda yapılabilir. 5N 1K
  yöntemi özellikle fikir üretilmesi gereken yaratıcılık seanslarında ve zaman zaman da çözüm
  önerilerinin düzene sokulmasında çok sık kullanılmaktadır.
  4.2. Akış Diyagramları
  Bir ürünün ve/veya bir prosesin oluşumunda takip edilen adımların uç uca eklenmesi ile ürünlerin
  ve/veya proseslerin oluşum öykülerinin oluşturulmasına yarayan bir kalite aracıdır. Sistemin
  anlaşılırlığını sergileyen akış diyagramları problemlerin çözümüne yönelik çalışmalarda ilk
  başvurulan araçlardandır.
  Akış diyagramını oluşturmanın adımları:
   İşe büyük resim ile başla
   Mevcut prosesi gözle
   Proses adımlarını kaydet
   Adımların sırasını düzenle
   Akış diyagramını çiz
  H
  E
  Başla/Bitir
  Proses Adımı
  Karar
  Bağlantı Elemanı
  (Belirli bir adımı akış diyagramının bir
  başka sayfası yada parçasıyla bağlar.
  Karışıklığı önlemek için harf atanır)
  Ölçüm
  (Proses içi ölçümlerin olduğu
  yeri gösterir.)
  31
  Akış diyagramı geliştirilirken, bunun nasıl kullanılacağının ve kullanıcıları tarafından ihtiyaç
  duyulacak bilginin tipi ve miktarının göz önüne alınması gerekir. Bunlar dahil edilmesi gerekli
  detayların seviyesinin tespit edilmesinde yardımcı olacaktır.
   Makro Düzey: Prosesteki önemli ve kapsamlı aktivitelerin sırasını göstermeye yönelik olarak
  kullanılır. Özellikle üst yönetim tarafından kullanılır ve en fazla 6 adımdan oluşur.
   Mini Düzey: Makro düzey ve mini düzeyin detayları arasında yer alır. Makro düzeyin tek bir
  parçasına odaklanır.
   Mikro Düzey: Her bir faaliyet yada kararı dokümante ederek prosesin belirli bir bölümünün
  detaylandırıldığı durumdur. Belirli bir görevin nasıl yapılacağının tarif edilmesinde kullanılır.
  Bir akış diyagramı proseste gerçekleştirilmesi gereken adımları gösterir. Prosesi görselleştirerek,
  prosesin darboğaza girdiği veya verimsiz olduğu alanların tespit edilmesine yardımcı olur.
  Örneğin, bir araştırmanın sizin daima hamburgerle birlikte patates kızartması ve içecek istediğinizi
  tespit etmiş olduğunu varsayın. Patates kızartması ve içeceği dahil eden bir paket menü sipariş
  vererek prosesinizin verimini artırmaya karar verdiniz. Aşağıdaki geliştirilmiş akım şemasında
  görüleceği üzere iki karar ve sipariş adımını atlayarak sipariş prosesinizi verimini artırmanız
  mümkün olacaktır.
  Günün planını oluştur
  Günün planını yaz
  Günün planını dağıt
  Başla
  Bitir
  MAKRO
  Başla
  Günün Planını
  Kabataslak Oluştur
  Onaylandı mı?
  Daha düzgün yaz
  Bitir
  Onaylat
  E
  H
  Bilgisayarı Aç
  Microsoft Word’u
  Başlat
  Günün planını yaz
  Düzeltme var mı?
  Günün planını bastır
  Düzeltmeleri
  yap
  E
  H
  MİNİ
  MICRO
  32
  Yapısal/Yayılım Akış Diyagramı (Deployment Flowchart): Gerçek süreç akışını ve her adımla
  ilgili kişileri ve grupları gösterir. Bu tip bir şema kişilerin süreç akışında nerede olduklarını ve
  süreç boyunca birbirleri ile olan ilişkilerini gösterir.
  Değer/Fırsat Akış Diyagramı: Bu diyagram değer katanla maliyetli olan faaliyetleri birbirinden
  ayırır. Katma değer yaratan adımlar ürünün veya hizmetin yapılmasında mutlaka yapılması
  gereken adımlardır. Ürün veya hizmetler bu adımlar olmazsa yapılamaz. Sadece maliyetli olan
  adımlar ürünün veya hizmetin yapılmasında gerekli olmayan adımlardır. bir şeyin yanlış gidebilme
  ihtimali üzerine yada geçmişte yanlış gitmiş olması üzerine konulan adımlardır.
  Kasiyere yaklaş
  Burger siparişi ver
  Patates
  Kızartması?
  İçecek?
  Ödemeyi yap
  Patates Kızartması
  siparişi ver
  İçecek siparişi ver
  Standart Proses
  Kasiyere yaklaş
  Burger Menü
  siparişi ver
  Ödemeyi yap
  İyileştirilmiş Proses
  E
  E
  H
  H
  33
  4.3. Çetele Diyagramları
  İş yoğunluğu bakımından çok yüklü işletmelerde eğer verileri toplamada uygun bir yöntem
  kullanılmazsa, bu veriler proses içinde kolaylıkla kaybolabilir ve çalışanların proses üzerinde
  yaptıkları müdahaleler verimli olmaktan çıkar. Bunun için çalışanların, işletmedeki operasyonlar
  sırasında verilerin nasıl toplandığını çok iyi bilmeleri ve özümsemeleri gerekmektedir. Veri
  toplama ve toplanan bu verileri işler hale sokmak en basit operasyon adımı için bile büyük önem
  taşır.
  Veri toplama formu, veri toplama ve kaydetmek için bir şablondur. Uygun bir metotla veri
  toplamayı destekler ve analiz kolaylaşır. Bir çetele diyagramı tablo formatında olup bugüne kadar
  basitliği ve ifade yeteneği ile özellikle ön plana çıkmış bir veri toplama aracıdır. Bu araç yardımıyla
  operasyon adımları hakkında kısa, net ve öz veri toplama imkanı doğar.
  34
  Bir çetele diyagramı hazırlarken, bunu hazırlayan kişinin unutmaması gereken en önemli nokta
  verilerin bir karara varmak amacıyla toplandığıdır. Veriler tek başlarına hamdır ve koordine
  edilmemiştir. Bu şekildeki veriler hiçbir işe yaramaz. Ancak, veriler karar verebilme amacı
  güdülerek organize edilir ve gruplandırılırsa o zaman işe yarar hale gelirler. Bunun için de çetele
  diyagramı hem veri toplamada kolaylık sağlayacak şekilde hem de mümkünse bir bakışta proseste
  nelerin olup bittiğin gözler önüne serecek şekilde dizayn edilmelidir.
  10 12 11 13
  12 13 14 11
  13 12 13 12
  12 10 12 13
  14 11 11 14
  15 10 11 12
  13 14 12 15 10 11 12 13 14 15
  Çetele diyagramı bir üretim sırasında nitel ve nicel verilerin toplanması için kullanılan etkili bir
  vasıtadır. Bir çalışmada (vardiyası saati, günü, haftası gibi) söz konusu süreçte hangi tip
  gelişmelerin yaşandığını gösterebilir. Bu bilgi, verilerin kolayca analiz edilmelerini sağlar. Aynı
  zamanda hangi konunun araştırılması gerektiğine dair kararın verilmesine de katkı sağlar.
  Veri toplamanın amaçları;
   Mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmak
  Ürün Adı: 1/1 Gül reçeli
  Muayene Edilen Ürün Miktarı: 10.000
  Tarih: 27.06.1998
  Muayene Görevlisi: U.U
  H atalar
  Çetele
  Toplam
  Açık
  //// ///
  8
  Kullanım Tarihi
  Geç.
  //// //// //
  12
  Bozuk
  //// //// //// //
  17
  Paslı
  ////
  4
  Bombaj
  //// /
  6
  TOPLAM HATA
  47
  35
   Problemleri ortaya çıkarmak
   Problemlerin nedenlerini araştırmak
   Çalışma şartlarını iyileştirmek
   İyileştirme sonrası ile ilk durumu karşılaştırabilmek
   Oylama yaparken gerçekçi kararlar alabilmek
  Uyulması gereken kurallar
   Veri toplamadaki özel amacı belirtiniz (soruları belirtiniz)
   Amaca ulaşmak için gereken veriyi tanımlayınız (soruları sorun)
   Verilerin nasıl ve kimin tarafından analiz edileceğini belirtiniz (istatistiksel araçlar)
   Verileri kaydetmek için bir form hazırlayınız (Verileri kimin, nerede, ne zaman ve nasıl
  topladığı hakkında bilgilerin kaydedileceği yerleri belirtiniz)
   Bazı verileri toplayarak ve kaydederek formu önceden deneyiniz
   Gerekiyorsa formu gözden geçirin ve yenileyin
  4.4. Pareto Diyagramı
  İtalyan ekonomi uzmanı V. Pareto, 1897 yılında gelir dağılımının eşit olmadığını gösteren bir
  formül geliştirmiştir. Benzer bir teori 1907’de Amerikan iktisatçısı M.C. Lorenz tarafından da
  grafik olarak ortaya konmuştur. Her iki meslektaş, gelirin çok büyük bir diliminin (%80), küçük bir
  azınlık (%20) tarafından sahiplenildiğine dikkat çekmişlerdir. Bu hipotezi Juran, Kalite Kontrol
  alanına uygulayarak problemlerin sınıflandırılmasında “hayati azınlık” ve “önemsiz çoğunluk”
  kavramlarını getirmiştir. “Hayati azınlık” (vital few), sayıca az, fakat önemce büyük etmenlerden
  oluşur. “Önemsiz çoğunluk” (trivial many) ise sayıca çok olmalarına rağmen etkileri fazla olmayan
  faktörleri barındırır. Juran, hayatın geneline uygulanabilecek bu kurala Pareto Prensibi adını
  vermiştir. Bu prensibe göre uygunsuzlukların çok büyük bölümü belli birkaç sebebe dayanmakta ve
  bu sebeplerin tespiti, sorunların giderilmesinde kilit rol oynamaktadır. 80/20 kuralı olarak ta bilinen
  Pareto Prensibine göre sorunların %80’i olası sebeplerin %20’si tarafından oluşmaktadır.
  Pareto Diyagramı, problem çözme çalışmasının başlangıç noktasını seçmek veya bir problemin
  nedenini belirlemek için, problem yada koşulların tümünün göreli önemini göstermek amacıyla
  kullanılan grafiksel bir araç olup, oluşturulmasında aşağıdaki işlem sırası talip edilir:
   İncelenecek problemlerin cinsi, toplanacak bilgiler ve bunların sınıflandırma şekli belirlenir.
  Bilgi toplama metodu ve süresine karar verilir.
  36
   Veriler, problem tiplerine göre sınıflandırılmış bir çetele tablosu üzerine işlenir. Her sınıfa
  ait toplamlar ve yüzdeleri belirtilir. Seçilmiş sınıfların dışında kalan problemler, en son grup
  olarak “diğerleri” hanesine işlenir.
   Dikey eksenin toplamları ve yüzdelerini, yatay eksenin de grupları gösterdiği bir çubuk
  diyagramı oluşturulur.
   İlk çubuğun sağ üst köşesinden başlayarak kümülatif toplamları gösteren Pareto eğrisi çizilir.
  Asıl amacı hayati problemleri ve sebeplerini ortaya çıkarmak olan Pareto Analizinde aşağıdaki
  noktalara dikkat edilmelidir:
   Değişik sınıflandırmalara gidip farklı Pareto diyagramları denenmelidir.
   “Diğerleri” sınıfının yüzdesi küçük olmalıdır. Aksi takdirde sınıflandırmanın düzgün
  yapılmadığı anlaşılır.
   Verilere mali anlamlar yükleyerek dikey eksene bu değerleri taşımak daha isabetli sonuçlar
  verir.
   Herhangi bir problem -etkisi küçük de olsa- eğer çabuk ve kolayca çözüme
  kavuşturulabiliyorsa, öncelik ona tahsis edilmelidir.
  Pareto analizinin adımları;
  1. Adım: Kontrol tablosuna belirli bir zaman aralığında ortaya çıkan hatalar işaretlernir ve toplamı
  alınır.
  AYLAR
  Hata Türü 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Toplam
  A ///// ///// ///// // ///// /// ///// ///// ///// ///// ///// 50
  B 40
  C 110
  D 175
  E 25
  F 100
  Toplam 500
  2. Adım: Hatlar tekrar sayılarına göre büyükten küçüğe sıralanır.
  Hata Türü Hata Sayısı Hata Yüzdesi (%) Kümülatif Hata Yüzdesi (%)
  D 175 35 35
  C 110 22 57
  F 100 20 77
  A 50 10 87
  B 40 8 95
  E 25 5 100
  500 100
  37
  3. Adım: Hata sayılarının yüzdesi hesaplanır ve “hata yüzdesi” hanesine yazılır.
  4. Adım: Hata yüzdeleri yukarıdan aşağıya toplanarak “kümülatif hata yüzdesi” hanesine yazılır.
  5. Adım: Pareto grafiği çizilir.
  6. Adım: Hataların %80’inin D, C ve F hatalarından ileri geldiği anlaşılır. Buna göre iyileştirmeye
  öncelikle bu hatalardan başlanmalıdır.
  HATA
  D C F A B E
  HATA SAYISI
  500
  450
  400
  350
  300
  250
  200
  150
  100
  50
  0
  Yüzde (%)
  100
  80
  60
  40
  20
  25 0 50 40
  110 100
  175
  4.5. Sebep- Sonuç (Ishikawa, Balık Kılçığı) Diyagramı:
  Problemin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri bulmaya yarayan etkili ve oldukça kullanışlı bir
  yöntemdir. Bu diyagramda problem üzerinde etkili olabilecek tüm sebepler ve aralarındaki ilişkiler
  açık bir şekilde gösterilir. Böyle bir çalışma probleme nasıl yaklaşılacağını sistematik bir şekilde
  açıklayabildiği için, probleme çözüm bulmak kolaylaşır.
  Pareto Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramının birlikte kullanılması, genellikle pratikte tercih edilen
  metottur. Önce “hayati” karakteristikler Pareto Analizi kullanılarak keşfedilir. Daha sonra ise
  Sebep-Sonuç Diyagramı ile bu karakteristiğe etki eden faktörler açığa çıkarılır.
  Sebep- Sonuç Diyagramı oluşturulmasında izlenecek adımlar;
  1. Adım: Soldan sağa doğru ana çizgi çizilir ve okun ucuna kalite problemi yazılır.
  Kalite Problemi
  38
  2.Adım: 6 M (Man, Machine, Material, Management, Medium, Method) adı verilen ana sebepler
  ana çizgi üzerinde belirtilir. (Beyin fırtınası uygulanarak daha uygun olanları bulunabilir.
  Başlıkların mantıklı olması önemlidir)
  3. Adım: Ana sebeplerden hangilerinin üzerinde çalışılacağına karar verilir.
  4. Adım: Ana sebeplere etki eden faktörlerin belirlenmesine geçilir.
   Problem için ana sebepler tek tek gözden geçirilir ve beyin fırtınası oturumu başlatılır.
   Üyelerden sırasıyla düşünceleri alınır. 5N1K uygulanır. (Bu niçin oldu? Buna ne sebep
  oldu?)
   Her üye düşüncesinin hangi ana sebep grubuna girdiğini belirtir.
   Üyeler tarafından ileri sürülen nedenler ana sebeplerin alt sebepleri olarak kılçığın tali
  dallarına eklenebilir.
   Beyin fırtınası her üye pas deyinceye kadar devam eder.
  5. Adım: En önemli problemleri bulabilmek için oylama yapılır. En fazla oy alan faktörler daire
  içine alınarak önem sırasına göre numaralandırılır.
  Kalite Problemi
  İnsan Malzeme Metot
  Makine Çevre Yönetim
  Kalite Problemi
  Malzeme Metot
  Makine İnsan
  Kalite Problemi
  Malzeme Metot
  Makine İnsan
  39
  “Bulanık Çay“ problemi ile ilgili sebep-sonuç diyagramı aşağıda verilmiştir.
  4.6. Histogram:
  Tüm tekrarlanan olayların bir değişkenliği vardır. Doğanın kendinde olan bu varyasyonun bir
  sonucu olarak herhangi bir örnekteki iki ölçüm tamamen birbirinin aynısı olmaz (Birimler aynı
  makinede, aynı operatör tarafından üretilmiş olsalar bile, ölçüm değerlerinde az çok bir farklılık
  vardır). Histogram frekansları gösteren kolon grafikler olup, ölçüm değerlerinin birbirine ne kadar
  yakın yada birbirinden ne kadar farklı olduğunu göstermekte kullanılmaktadır. Histogramları
  oluşturan dikdörtgenlerin taban genişlikleri sınıfa aralıklarına eşit, alanları ise frekansları ile doğru
  orantılıdır.
  Histogramlar genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek ve belirlenen zaman aralığında
  tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılımın
  şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram yalnızca bir
  tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle
  olay izlenebilir.
  Histogramı çizebilmek için yatay eksene toplanan değerleri sınıflandırarak yazmak gerekmektedir.
  Her sınıfa düşen frekans sayısı da düşey eksende gösterilmelidir. Gerçeği yansıtabilmek için en az
  50 veri ile çalışılması tavsiye edilmektedir.
  Kalite Problemi
  Malzeme Metot
  Makine İnsan
  1
  3 2
  Bulanık Çay
  İnsan Malzeme Metot
  Makine Çevre Yönetim
  Demleme
  Şekli
  Demleme
  Süresi
  Çay
  Süzgeç
  Su
  Şeker
  Motivasyon
  Tecrübe
  Eğitim
  Kalite Bilinci
  Kar Amaçlılık
  Temizlik Müşteri
  Sıcaklık
  Havalandırma
  Nem
  Aydınlatma
  Ocak
  Çaydanlık
  Fincan
  40
  1. Adım: Veriler temin edilir.
  35 34 46 31 42 39 39 36 43
  40 32 38 31 41 44 32 39 45
  33 46 38 34 41 43 35 39 41
  31 34 43 37 35 38 39 37 46
  2. Adım: Veriler küçükten büyüğe sıralanır.
  31 31 31 32 32 33 34 34 34
  35 35 35 36 37 37 38 38 38
  39 39 39 39 39 40 41 41 41
  42 43 43 43 44 45 46 46 46
  3. Adım: Veri büyüklüğü tespit edilir. N=36
  4. Adım: Sınıf Aralığı (R) tespit edilir.
  R  maxmin  46  31  15
  5. Adım: Sınıf Sayısı (K) belirlenir.
  K  N  36  6
  6. Adım: Sınıf Aralığı (S) hesaplanır.
  15 2.5 3
  6
  S R
  K
     
  7. Adım: 1. sınıfın alt sınırı bulunur.
  1. sınıf Alt Sınır  Minimum Değer-0.5=31-0.5=30.5
  8. Adım: 1. sınıfın üst sınırı bulunur.
  1. sınıf 1. sınıf Üst Sınır  Alt Sınır +S=30.5+3=33.5
  9. Adım: Her sınıfın orta noktası bulunur.
  1. Sınıfın Orta Noktası= 30.5 33.5 32
  2


  10. Adım: Tüm sınıflar belirlendikten sonra frekans tablosu oluşturulur.
  Sınıf Sınıf Orta Noktası Frekans
  30.5-33.5 32 6
  33.5-36.5 35 7
  36.5-39.5 38 10
  39.5-42.5 41 5
  42.5-45.5 44 5
  45.5-48.5 47 3
  11. Adım: Yatay eksende sınıflar düşey eksende ise frekanslar olmak üzere histogram çizilir.
  41
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  30.5-33.5 33.5-36.5 36.5-39.5 39.5-42.5 42.5-45.5 45.5-48.5
  Sınıf Aralıkları
  Frekans
  Histogramın yorumlanması:
  1. Verilerin konumu ve dağılımı: Bu bilgi prosesin nasıl işlediğini görmekte yardımcı olur.
  A- Verilerin çoğu çok az bir değişkenlikle hedef değer üzerinde
  B- Bazı veriler hedefte olmasına rağmen, diğerleri hedeften uzakta yayılmış
  C- Verilerin çoğu birbirine yakın olmasına rağmen, hedef değerden önemli ölçüde uzakta
  konumlanmış
  D- Veriler hedef değerde yer almadığı gibi, aynı zamanda geniş bir değişkenliğe sahip
  2. Spesifikasyon Limitleri: Ürün veya hizmetlerimizin spesifikasyon limitleri içerisinde yer alıp
  almadığını bir başka ifade ile proses yeteneğini gösterir.
  Hedef
  A
  Hedef
  B
  Hedef
  C
  Hedef
  D
  Alt Hedef
  Spesifikasyon
  Limiti
  Üst
  Spesifikasyon
  Limiti
  Alt Hedef
  Spesifikasyon
  Limiti
  Üst
  Spesifikasyon
  Limiti
  A B
  Tolerans Aralığı
  Değişim Aralığı
  42
  A- Alınan ölçüm değerlerindeki sapma, izin verilen sapma miktarından daha dar ve dengeli.
  Dağılımın merkezliği normal. Bu durumda prosesteki küçük değişmeler nedeniyle ıskarta riski
  çok az.
  B- Dağılımın ortalaması Alt Spesifikasyon Limitine doğru oldukça kaymıştır. Taralı bölgedeki
  ürünler kusurludur. Tezgah ve ölçme aletlerinin ayarları kontrol edilmelidir.
  4.7. Dağılım (Serpilme) Diyagramları:
  Problemin nedeni ve problemi tanımlamakta kullanılan büyüklükler ölçülebilir nitelik taşıyorlar
  ise, bu durumda dağılım diyagramları oluşturarak ilişkiyi belirlemek mümkündür. Dağılım
  diyagramları, herhangi bir değişkenin bir diğeri ile ne derece ilişkili olduğunu saptamak için
  değişkenlerden birisini değiştirerek diğerindeki değişimi gözlemlemek amacıyla kullanılır.
  Kalite iyileştirmede kullanılan dağılım diyagramları:
   Bir kalite karakteristiği ile ona etki eden faktör arasındaki
   Birbirine bağımlı iki kalite karakteristiği arasındaki
   Bir kalite karakteristiğini etkileyen birbiriyle ilişkili iki faktör arasındaki bağıntıyı bulmaya
  yarar.
  Kalite özellikleri arasındaki ilişkiler bilinirse, bu özelliklerden biri kontrol altına alındığında
  diğerinin de kontrol altına alınması mümkün olur. Kalite özellikleri arasındaki potansiyel ilişki
  bilinmezse, prosesin kontrol altına alınması maksadıyla bir özellikte yapılan ayarlama diğer
  özelliğin kontrolden çıkmasına neden olur.
  Bir dağılım/ serpilme diyagramı şu adımlara uyularak hazırlanmalıdır :
  • Bağıntısı incelenecek değişkenler, (x,y) veri çiftleri halinde bir tabloya kaydedilmelidir. En az 30
  değer çifti alınması tavsiye edilir.
  • Değerlerin alt ve üst sınırları tespit edilerek diyagram x,y eksenleri oluşturulur. Alışılagelmiş
  uygulamada x ekseni bağımsız değişkeni (etki eden faktör), y ekseni bağımlı değişkeni (kalite
  karakteristiği) temsil eder.
  • (x,y) veri çiftleri diyagrama noktalar halinde işaretlenir.
  43
  Korelasyon Derecesi:
  Yok Düşük Yüksek Mükemmel
  Korelasyon Tipi
  Pozitif Negatif U veya S Biçimli Eğri Kısmi Lineer
  Yukarıdaki süreçte ilgilenilen değişkenlere ilişkin gözlem değerlerinin oluşturduğu veriye
  dayanarak, ilişkinin matematiksel biçimi (regresyon eğrisi) elde edilir. Bu sürecin devamında
  veriden elde edilen regresyon eğrisine dayanarak bazı varsayımlar altında, gerçek regresyon
  eğrisine ilişkin istatistiksel çıkarsamalar yapılır
  4.8. Kontrol Grafikleri:
  Bir üretim sürecinde üretilen her ürünün kalite özellikleri ile ilgili olarak değişkenlik göstermesi
  doğaldır. Kaliteyle ilgili özelliklerde meydana gelen değişmeler tesadüfi değişmeler ve
  belirlenebilir değişmeler olmak üzere iki gruba ayrılmakta olup, tesadüfi değişmeler prosesin
  doğasında bulunan değişmelerdir. Genellikle toplam değişme içerisindeki payı oldukça küçük olan
  bu değişkenlik kaçınılmazdır ve kabul edilebilir düzeydedir. Öte yandan, işçi, makine ve
  malzemeler arasındaki farklılıktan kaynaklanan belirlenebilir değişmeler daha önemli olup, bu
  değişmelere yol açan etkenlerin tespit edilip düzeltilmesi kalite kontrolün ana amaçlarındandır.
  Sadece tesadüfi etkenlerden kaynaklanan değişmeler olması durumunda proses istatistiksel
  anlamda kontrol altında, belirlenebilir etkenlerden kaynaklanan değişmeler olması durumunda ise
  proses kontrol dışındadır.
  44
  Üretimden belirli ve eşit zaman aralıklarında alınan örneklerden elde edilen ölçüm değerlerinin
  zaman içerisindeki değişimlerinin gösterildiği grafiklere kontrol grafikleri adı verilir. Kontrol
  grafikleri belirlenebilir nedenlerden kaynaklanan değişmelerin tespit edilmesini sağlayarak,
  düzeltilmesine imkan tanıyan etkili bir İPK aracıdır.
  Bir kontrol grafiği esas olarak üç çizgiden oluşur. Bunlar; alt kontrol sınır limiti (AKL), üst kontrol
  sınır limiti (ÜKL) ve orta değer (OÇ) çizgisidir. Kalite özelliğinin ortalama değeri aynı zamanda
  hedeflenen değer olarak ta ifade edilen orta çizgi ile temsil edilir. Kontrol grafiğine işlenen noktalar
  kontrol sınırları arasında kalacak şekilde uzayıp gidiyorsa prosesin kontrol altında olduğu farz
  edilir ve herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaz.
  Eğer ilgilenilen kalite özelliği ölçülebilir özellikte ise, bu durumda merkezi eğilim ölçülerinden
  aritmetik ortalama, dağılma ölçülerinden ise değişim aralığı ve standart sapma kullanılır. Merkezi
  eğilim ve dağılma için kontrol grafikleri “Değişkenler İçin Kontrol Grafikleri” olarak adlandırılır.
  Kalite özelliğinin sürekli ve sayısal olarak ölçülememesi, yani kusur sayısı gibi belli bir olayın
  gözlem sayısına dayanması durumunda kullanılan kontrol grafiklerine ise “Özellikler İçin Kontrol
  Grafikleri” adı verilir.
  Upper Control Limit
  Center Line
  Lower Control Limit
  Sample Number or Time
  Sample Quality Characteristic
  Observed Values
  45
  5. YÖNETİM ARAÇLARI
  Yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde
  yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm
  yolları bulmak için kullanılan araçlardır. 7Y olarak adlandırılan yönetim araçları, özellikle ürünkalite
  geliştirme ve tasarım evresinde yani sayısal verilerin söz konusu olmadığı ortamda kullanılır.
  5.1. Afinite/Yakınlık Diyagramı
  Yönetim ve planlama aracı olarak karmaşık, açık, ilgisiz fikirlerin, işlerin veya bunlara ait verilerin
  anlamlı gruplar altında toplanmasına yönelik olarak kullanılır. Genellikle beyin fırtınası sonrası
  ortaya çıkan fikirleri gruplandırmak amacıyla kullanılır.
  Adımları
  1. Doğru takım oluşturulur.
   4-6 kişi
   Değişik bakış açıları
   Yaratıcı, açık-fikirli insanlar
  2. Ele alınacak konu belirlenir.
   Geniş kapsamlı, yansız cümle
   Açıkça ifade edilmeli, iyi anlaşılmalı
  3. Fikirler yaratılır ve kaydedilir.
   Beyin fırtınası yaklaşımı izlenir
   Her fikir kartlar üzerine kaydedilir
   Tek bir kelimeden oluşan kart olmaz
  4. Tamamlanan kartlar gelişigüzel bir şekilde ortaya serilir.
   Duvara, masaya v.b.
  5. Kartlar ilgili gruplara ayrılır.
   Sessizlik içinde
   Düşünülür, hareket edilir; seyredip, uzun uzadıya düşünülmez
   Çabuk süreç
   Eğer anlaşmazlık olursa, kartlar, istenen yere taşınır, tartışılmaz
   Dikey sütunlar
   5-10 grup
   Sadece açıklığa kavuşturmak için tartışılır.
  46
  6. Başlık kartları yaratılır.
   Kısa, öz, tam
   Tek kelimeli başlık olmaz
   Tek başına bir anlam ifade etmeli
   İsim ve yüklem içermeli
   Altındaki bütün fikirlerin ana bağını yakalamalı
   Her grubun başına yerleştirilir
   Ana konular alt başlıklara dönüştürülür.
  7. Biten yakınlık diyagramı çizilir.
   Başlıkları, alt başlıkları ve altındaki bütün kartları birleştiren çizgiler çizilir.
   Takım gözden geçirir.
   Önemli ‘takım-dışı üyeler’ gözden geçirir.
  Başlık
  Fikir
  Fikir
  Fikir
  Başlık
  Fikir
  Fikir
  Fikir
  Başlık
  Fikir
  Fikir
  Fikir
  Ana Başlık
  Başarılı bir eğitim sistemi nasıl
  olmalı?
  Değişik eğitim türleri
  tanımlanmış olmalı (1)
  Eğitim süreleri tanımlanmış
  olmalı (2)
  Eğitim programları
  tanımlanmış olmalı (3)
  Yeterli sayıda okul
  olmalı (4)
  Dershaneler uygun
  olmalı (5)
  Yeterli sayıda ders kitabı ve
  donanım sağlanmalı (6)
  sınav sistemi tanımlanmış
  olmalı (7)
  Eğitimin gelecek eğilimleri
  tanımlanmış olmalı (8)
  Kontrol mekanizmaları
  tanımlanmış olmalı (9)
  Eğitilmiş insangücü
  gereksiniminin planlanması (10)
  Öğrenci sayısı uygun
  olmalı (11)
  Her düzeyde eğitim sürekliliği
  sağlanmalı (12)
  47
  5.2. İlişkiler Diyagramı
  Sebebi karmaşık ilişkilere dayanan problemlerin analiz edilmesinde kullanılır. Sebep- sonuç
  ilişkisini ve değişik nedensel faktörler arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla diyagram yapmak,
  sorunların nedenlerini ve onların çözümü için yolları bulmamıza yardım eder.
  Sebep-sonuç diyagramları birçok faktörü ve bunlar arasındaki nedensel bağlantıları gösterir. İlişki
  diyagramları, belirli bir formatla sınırlandırılmadıkları için ilişkiler ne kadar karmaşık olsalar da bu
  ilişkileri daha net gösterirler. Tüm nedensel ilişkileri geniş bir açıdan göstererek durumu etkileyen
  ana nedenleri keşfetmemize yardımcı olur.
  Adımları;
  1. Doğru takım oluşturulur.
   4-6 kişi ideal; daha büyük takımlar da mümkün.
   Konu hakkında bilgili kişiler.
  2. Bir problem üzerinde anlaşmaya varılır.
   Pek çok kaynaktan yararlanılabilir: Yakınlık diyagramı, Sebep ve sonuç diyagramı, Ağaç
  diyagramı
  3. Konu / problem hakkında fikirler türetilir ve bunlar sergilenir.
   Her bir fikir çember içine alınır, başlıkları A, B, C gibi isimlendirilir.
   Fikirler gelişigüzel veya bir çember üzerinde dağıtılır.
  Başarılı bir eğitim sistemi nasıl
  olmalı?
  Yeterli Altyapı
  Sağlanmalı
  4
  5
  11
  6
  Uygun Sistem
  Oluşturulmalı
  2
  7
  9
  1
  10
  8
  3
  12
  48
  4. İlişki okları çizilir.
   Her bir fikir için şu tip bir soru sorulur: ‘A fikri B fikrine yol açar mı?’, v.b.
   Sebep fikirden sonuç fikir yönüne doğru tek yönlü bir ok çizilir.
   Okun yönü konusunda anlaşmazlık var ise o ok hiç çizilmez.
  5. Her bir fikirden kaynaklanan ok sayısı bulunur.
  6. Sonuç çıkarılır.
   Temel faktörler/sebepler belirlenir.
   En fazla sayıda dışarı giden ok, o fikrin temel sebep/sürükleyici fikir olduğunu gösterir.
   En fazla sayıda içeri gelen ok, o fikrin temel sonuç olduğunu gösterir.
  Neden- sonuç diyagramında alt nedenlerin diğer ana başlık veya alt nedenleri ile ilişkisi
  gösterilmemektedir.
  PROBLEM
  N1
  N11
  N12
  N13
  N4 N41
  N43 N42
  N3
  N31
  N32
  N2
  N21
  Problem
  N1
  N11
  N4 N2
  N3
  Problem N41
  N1
  N11
  N4 N3
  N2
  N41
  49
  5.3. Ağaç Diyagramı
  İstenen amacı gerçekleştirmek veya bir problemi çözmek için söz konusu aktivite gereği birbirini
  takip eden tüm aşamaları ve bu aşamalarda etkisi olduğu düşünülen tüm sebepleri dikkate alarak bir
  konunun, problemin veya olayın sistematik bir biçimde araştırılmasını sağlayan bir yönetim
  aracıdır.
  Ne Zaman Kullanılır?
   Genel amaçların özel uygulama detayına indirgenmesi gerektiğinde,
   Bütün uygulama seçeneklerinin belirlenmesi gerektiğinde,
   Temel sebepleri belirlemek için,
   Fikirlerin açığa kavuşması için,
  Adımları;
   Analiz edilecek problem, proje, konu seçilmeli ve amaç belirlenmelidir.
   Detaylı uygulama bilgisine sahip doğru takım oluşturulur.
   Ayrıntıları tanımlayan ana başlıklar tanımlanmalıdır. (İlişki diyagramındaki temel
  sebep/sonuçlar, yakınlık diyagramındaki başlıklar kullanılır)
   Fikirler değerlendirilmeli ve makul bir sayıya düşürülmelidir.
   Oluşturulan diyagramın tüm görevleri/ayrıntıları içerdiğinden ve mantıklı sırada oluştuğundan
  emin olmak için gözden geçirilmesi gerekir. “Bu başlıklar veya sebepler bu sonuç veya etkilere
  neden olur mu?” sorusu sorularak özelden genele yönelecek şekilde ağaç diyagramının mantığı test
  edilmelidir. Genelden özele mantık testi ise “Bu sonuçlar veya etkiler bu başlıklar ve hareketler
  oluşursa veya sebepler olursa oluşur mu?” sorusu sorularak yapılmalıdır.
  Neden- Neden Ağaç Diyagramı problembuna ne neden olur? veya bu neden olur?
  Nasıl- Nasıl Ağaç Diyagramı hedefbu nasıl yapılabilir?
  50
  Neden-Neden Ağaç Diyagramı
  Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı
  Öğrenciyi
  uzaklaştıran sebepleri
  incele
  En önemli 10 sebebe
  odaklan ve önlem
  geliştir
  Uygula ve sonuçları
  izle
  Başarıyı kalıcı hale
  getir
  Öğretmeni
  eğit
  Okul-aile ilişkilerini
  güçlendir
  Kaynak
  planlamasını
  iyileştir
  Çocukların
  öğrenme
  heyecanını artır
  Çözüm
  Nasıl?
  Nasıl?
  Neden?
  Tecrübesizlik
  Bilgisizlik
  Rehberlik servisinin
  yetersizliği
  Ailelerin ilgisizliği
  Okulun
  kaynaklarının
  yetersizliği
  Öğrencilerin
  ekipman
  getirmemesi
  Gereksiz ekipman
  talebi
  Ekipman
  yetersizliği
  Arkadaşların
  tutumu
  Çocukların
  öğrenme
  heyecanını
  kaybetmesi
  Problem
  Neden?
  Öğretmenlerin
  tutumu
  51
  5.4. Matris Diyagramı
  İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılır. Matris diyagramları
  özellikle sebep- sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılırlar. Matris diyagramının gerek
  duyduğu detaylı bilgiler afinite ve ağaç diyagramından elde edilebilir. İlişkilerin önemini ve
  gücünü göstermek veya sorumluluğu tanımlamak için özel semboller kullanılır.
  52
  L matrisinde genellikle sol taraftaki liste bir problemi (what) ve üst taraftaki liste bu problemin
  çözümünü (how) gösterir. Örneğin 1. liste bir ürünle ilgili müşteri beklentilerini ve 2. liste bu
  beklentilerin nasıl tasarım spesifikasyonlarına çevrilebileceğini gösterebilir. Düşük değerli satır
  toplamları müşteri beklentilerinin iyi karşılanamadığını, sütun toplamları ise gereksiz tasarım
  spesifikasyonlarını gösterir. Yüksek toplamlı kolonlar müşteri beklentilerini karşılamak için
  özellikle önemli olan tasarım parametrelerini gösterir.
  53
  5.4.1. Öncelik Matrisi
  Opsiyonların ağırlığını ölçmek, işlerin, konuların veya alternatif çözümlerin, bilinen kriterlere göre
  önceliklerini belirlemek için kullanılan tekniktir.
  Örnek: Önemli haberleri, çalışanlara en iyi şekilde iletmenin yolunu belirleme.
  Alternatif Çözümler :
  1. Çalışanın evine postala
  2. Maaş çekine ekle
  3. Kurumda değişik panolara as
  4. Bilgisayar aracılığı ile bağlantı kur
  Bilinen Kriterler
  A : Maliyet
  B : Kabul edilebilirlik
  C : Uygulama kolaylığı
  D : Zaman
  1: Eşit ölçüde önemli
  5: Daha fazla önemli
  10: Çok daha fazla önemli
  1/5 : Daha az önemli
  1/10: Çok daha az önemli
  A Kriteri : Maliyet
  1 : Eşit maliyette
  5 : Daha ucuz
  10 : Çok daha ucuz
  1 / 5 : Daha pahalı
  1/10 : Çok daha pahalı
  B Kriteri : Kabul edilebilirlik
  1: Eşit ölçüde kabul
  edilebilir
  5: Daha fazla kabul
  edilebilir
  10: Çok daha fazla kabul
  edilebilir
  1/5: Daha az kabul
  edilebilir
  1/10: Çok daha az kabul
  edilebilir
  C Kriteri : Uygulama Kolaylığı
  1 : Uygulaması eşit ölçüde
  kolay
  5 : Uygulaması daha kolay
  10 : Uygulaması çok daha
  kolay
  1/5 : Uygulaması daha zor
  1/10 : Uygulaması çok
  daha zor
  Satır Toplamı
  A B C D Genel toplam Yüzdesi
  A 5 5 1 / 5 10.2 ( 0.28 )
  B 1 / 5 1 / 5 1 / 5 0.6 ( 0.02 )
  C 1 / 5 5 1 / 10 5.3 ( 0.15 )
  D 5 5 10 20 ( 0.55 )
  Toplam 36.1
  Satır Toplamı
  1 2 3 4 (Genel top. Yüzdesi)
  1 1 / 5 1 / 10 1 / 10 0.4 ( 0.01 )
  2 5 1 / 5 1 / 5 5.4 ( 0.13 )
  3 10 5 1 / 5 15.2 ( 0.37 )
  4 10 5 5 20 ( 0.49 )
  Toplam 41
  Satır Toplamı
  1 2 3 4 (Genel top. Yüzdesi)
  1 1 5 5 11 ( 0.44 )
  2 1 5 5 11 ( 0.44 )
  3 1 / 5 1 / 5 1 1.4 ( 0.06 )
  4 1 / 5 1 / 5 1 1.4 ( 0.06 )
  Toplam 24.8
  Satır Toplamı
  1 2 3 4 (Genel top. Yüzdesi)
  1 1 / 5 1 / 5 1 / 10 0.5 ( 0.01 )
  2 5 1 / 5 1 / 5 5.4 ( 0.15 )
  3 5 5 1 / 5 10.2 ( 0.28 )
  4 10 5 5 20 ( 0.56 )
  Toplam 36.1
  54
  D Kriteri : Zaman
  1: Eşit zamanda iletişim
  sağlar
  5: Daha kısa zamanda
  iletişim sağlar
  10: Çok daha kısa
  zamanda iletişim sağlar
  1/5: Daha uzun zamanda
  iletişim sağlar
  1/10: Çok daha uzun
  zamanda iletişim sağlar
  Sonuç
  2. Alternatif (maaş çekine ekle ) seçilebilir
  4. Alternatif de (bilgisayar aracılığıyla bağlantı kur) 2. ye çok yakın değerlendirilmektedir.
  5.5. Matris Veri Analizi
  Matris diyagramı oluşturularak elde edilen çok sayıdaki bilginin daha detaylı analiz edilmesi ile
  problemin çözülmesi için gerekli yapısal ilişkilerin açıklığa kavuşturulmasına olanak verir. (Matrix
  Data Analysis Chart)
  Ne Zaman Kullanılır?
   Genel ilişkileri belirlemede
   Benzer parçaların aynı zamanda benzer etkilere sahip olup olmadıklarını belirlemede
   Aynı etkiye sahip farklı grupları bulmakta
  Matris Veri Analizi, tüm parçalar için ortak iki ana özelliği teşhis ederek ve standart xy grafiği
  üzerinde her bir parçayı bir nokta olarak işaretleyerek parçaları sınıflandırmada yardımcı olur. Bu
  şekilde her bir parçanın iki özelliğe ve birbirine göre ilişkilerini görmek kolaylaşır.
  Örneğin bir çamaşır deterjanı farklı kumaşlardan üretilen giysilerdeki lekeleri çıkarmada ve
  yumuşatmada farklı verimliliğe sahip olabilir. Eğer benzer etkiler bir iplik grubunda bulunursa,
  deterjan içeriğinde yapılan değişiklik tüm grubu aynı şekilde etkileyebilir.
  Belirli bir deterjanın A ve B özelliğine göre farklı kumaşlar (E1, ….., E6) üzerindeki etkileri
  A B C D Satır Toplamı
  1 0.01 x 0.28 0.44 x 0.02 0.01 x 0.15 0.06 x 0.55 0.046
  2 0.13 x 0.28 0.44 x 0.02 0.15 x 0.15 0.60 x 0.55 0.398
  3 0.37 x 0.28 0.06 x 0.02 0.28 x 0.15 0.09 x 0.55 0.196
  4 0.49 x 0.28 0.06 x 0.02 0.56 x 0.15 0.25 x 0.55 0.360
  Toplam 1.000
  Satır Toplamı
  1 2 3 4 (Genel top. Yüzdesi)
  1 1 / 5 1 1 / 5 1.4 ( 0.06 )
  2 5 5 5 15 ( 0.60 )
  3 1 1 / 5 1 2.2 ( 0.06 )
  4 5 1 / 5 1 6.2 ( 0.25 )
  Toplam 24.8
  55
  Ölçülen Eleman A- Özelliği B- Özelliği
  E1 10 8
  E2 5 -4
  E3 -8 -5
  E4 -5 3
  E5 7 -5
  E6 8 9
  Veriler; anketler, görüşmeler, geçmiş kayıtlar vs.den temin edilebilir.
  E1
  E2
  E3
  E4
  E5
  E6
  -10
  -8
  -6
  -4
  -2
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
  A- Özelliği
  B- Özelliği
  Söz konusu deterjan, A ve B özelliklerine göre E1 ve E6 kumaşları üzerinde en iyi etkiye sahiptir.
  Örnek: Bir öğretmen sınıfındaki 9 öğrenciden 3 kişilik bir grup oluşturmak istemektedir.
  Oluşturulacak bu gruba katılacak öğrencilerin ileride problem oluşmaması için birbirine yakın
  özelliklere sahip olmasını istemektedir. Bu özellikleri “Arkadaşlarla iletişim” ve “Derslerdeki
  başarı” olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda her bir öğrencinin söz konusu özellikler bazında
  aldığı puanlar gösterilmektedir. Grafikten anlaşılacağı üzere Merve, Selim ve Kemal’den oluşacak
  bir grup, uyum açısından sorun teşkil etmeyecektir.
  Kemal Selim Merve Yusuf Ahmet Sultan Fatih Hatice Kübra
  Arkadaşlarla İletişim 2 3 1 -4 5 7 7 5 3
  Derslerdeki Başarı 5 7 8 8 5 -4 -3 4 2
  Maddelerin birbirine göre pozisyonunu ve
  kümelenmesini gösterir
  56
  Kemal
  Selim
  Yusuf Merve
  Ahmet
  Sultan
  Fatih
  Hatice
  Kübra
  -6
  -4
  -2
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
  Arkadaşlarla İletişim
  Derslerdeki Başarı
  5.6. Proses Karar Diyagramı
  Potansiyel problemleri tespit etmeye ve önlemeye yarayan bir araçtır. Plan yada projede neyin
  yanlış gidebileceğinin belirlenmesini sağlar. Bunun için potansiyel “eğer” senaryolarını oluşturur.
  Bu “eğer” senaryolarından yararlanarak sistematik bir şekilde yürütülecek faaliyetlerde ortaya
  çıkabilecek aksiliklerin öngörülmesini ve bunlara karşı önlem alınabilmesini sağlar. Bu diyagram
  kullanılarak problemleri önlemek için plan revize edilebilir veya problem ortaya çıktığında en iyi
  çözümü elde etmek için hazır olunur.
  Ne zaman kullanılır?
   Özellikle büyük ve kompleks olan planlar uygulamaya konulmadan önce
   Planın belirli bir tarihte tamamlanması gerektiğinde
   Hata maliyetinin yüksek olduğu durumlarda
  Adımları;
   Önerilen planın ağaç diyagramının geliştirilmesi (amacı, ikinci seviyede faaliyetleri, üçüncü
  seviyede yapılması gereken işleri gösterecek şekilde çok seviyeli olmalı)
   Üçüncü seviyedeki her görev için neyin hatalı gidebileceği üzerine beyin fırtınası yapılması
   Dördüncü seviyede problemlerin görevlerle bağlı bir şekilde gösterilmesi
   Her bir potansiyel problem için muhtemel önlemleri belirlemek üzere beyin fırtınası yapılması
   Önlemlerin bulut şekli içinde beşinci düzeyde gösterilmesi
   Her bir önlemin nasıl elverişli olduğuna karar verilmesi ( Maliyet, zaman, verimlilik ve
  tamamlama kolaylığı kriterleri esas alınmalı)
   Elverişli önlemleri O ve elverişsiz önlemlerin X ile gösterilmesi
  57
  Örnek: Tatillerinde ortaya çıkabilecek problemleri araştırmak ve hazırlıklı olmak için Ali ve Ayşe
  aşağıdaki gibi bir proses karar diyagramı oluşturmuştur.
  5.7. Ok Diyagramı (Aktivite Ağ Diyagramı)
  Projeleri başarı ile yürütebilmek ve geliştirebilmek için zaman sıralı planların oluşturulmasında
  kullanılır. Bu diyagramlar her bir görevin ve görevlerin oluşturduğu planın ihtiyaç duyduğu süreyi
  belirlemeye yardım eder. Ayrıca en kısa tamamlama zamanını sağlayacak kritik yolların
  belirlenmesine olanak verir. Bu şekilde bir projenin zamanında tamamlanmasına engel olacak
  risklerin tespit edilmesini sağlar.
  Bir proje birbirinden bağımsız çok sayıda faaliyet ve görevlerden oluşur. Bu tip karmaşık sistemler,
  görevler arasındaki mevcut ilişkiler rahatlıkla görülebileceğinden dolayı diyagramların
  kullanılmasıyla daha kolay anlaşılabilir.
  Bir tatilin
  planlanması
  Seçimlerin
  Yapılması
  Bulunmayış
  Süresi İçin
  Ayarlamaların
  Yapılması
  Bütçenin
  Ayarlanması
  Tatil Yöresinin
  Seçimi
  Tatil Tarihinin
  Seçimi
  Otelin Seçimi
  Anlaşamama
  İşten İzin Alamama
  İzin Yaklaştıkça
  İşlerin Yoğunlaşması
  Oteller Dolu
  İstenen Kalitede Otel
  Yok
  Tatil yöresini
  belirlemek için
  tartışmaya daha
  önce başla
  İşyerini
  önceden
  bilgilendir
  Çok oteli olan
  bir yöreye git
  ve orada seç
  O
  X
  X
  O
  Amaç Yapılması
  Gerekenler
  Muhtemel
  Problem
  Muhtemel
  Önlem
  58
  Tüm projenin tamamlanma süresini etkilemeden bir görevin geciktirilebileceği süre “aylak süre”
  olarak bilinmektedir. Diyagram üzerindeki kritik yol, sıfır aylak süreli görevler sırasıdır. Dolayısı
  ile kritik yoldaki görevlerden herhangi birisi geç biterse, tüm projede geç bitecektir.
  Görev 1, 2 ve 3 kritik yolu oluştururken, Görev 4 ve Görev 5 projenin tamamlanma süresini
  geciktirmeden ertelenebilir.
  Adımları;
   Planı tamamlamak için gerekli tüm faaliyetleri kaydet (Bu liste ağaç diyagramı veya beyin
  fırtınasından gelebilir)
   Her bir görev ile ilgili aşağıdaki gibi bir iş kartı oluştur.
  1
  GÖREV
  SÜRE
  En Erken Başlama Zamanı
  En Geç Başlama Zamanı
  59
   “Bu görevden önce hangi görev tamamlanmalıdır?” ve “Bu görev tamamlanırken hangi görevler
  tamamlanabilir?” sorularını cevaplayarak iş kartlarını sırala ve oklarla takip eden faaliyetleri
  birleştir.
   Her bir faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli süreyi tahmin et ve iş kartı üzerine kaydet
   Başlangıçtan bitişe en uzun tamamlama süresini veren kritik yolu bul
   Her bir faaliyet için en erken ve en geç başlama sürelerini tespit et ve iş kartı üzerine kaydet
  60
  61
  6. YÖNETİM SİSTEMLERİ
  6.1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini karşılayan ürünü / hizmeti üretmek
  ve daha önemlisi sürekliliğini sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen kuruluşlara yardımcı
  olur. Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin
  analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan
  satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. ISO 9001:2008 belgesi ürün
  veya hizmetin kendisine değil, onu üreten sistemin tamamına yöneliktir.
  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın ilk hali 1987 yılında yayınlanmıştır, bu
  tarihten itibaren dünyada en çok ilgi duyulan ve uygulama alanı bulan uluslararası standart haline
  gelmiştir (161 ülkede 887 770 kuruluşta Belgelendirme modeli olarak uygulanmaktadır). ISO 9001
  iş anlaşmalarında kalite yönetimi gereklilikleri için uluslar arası bir referans niteliği taşımaktadır.
  ISO 9001:2008’nin yararları;
  • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
  • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
  • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
  • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
  • Sürekli iyileştirme için bir altyapı oluşturur.
  • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
  • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
  • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
  • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
  • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
  • Rekabet gücünü arttırır.
  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde
  barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır.
   Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve
  gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de
  aşmaya istekli olmalıdırlar
  62
   Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun
  hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
   Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı
  yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
   Proses yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği
  zaman daha verimli olarak elde edilir.
   Yönetime sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması,
  anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine
  katkı yapar.
   Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı
  hedefi olmalıdır.
   Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
   Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden
  bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.
  6.2. ISO/TS 16949:2002 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
  ISO / TS 16949:2002; Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan, otomotiv
  üreticilerinin tedarikçileri için teknik spesifikasyondur. Otomotiv üreticilerinin tedarikçilerine
  yönelik Kalite Yönetim Sistemi şartlarını içerir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
  standardının şartlarını temel şartlar olarak görür ve müşteri özel isteklerine odaklanır.
  ISO/TS 16949:2002, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan
  (AVSQ) otomotiv kalite yönetim sistem standartlarını uluslararası otomotiv endüstrisi kapsamında,
  Yönetim Sorumluluğu
  Ölçme, Analiz ve
  İyileştirme
  Kaynak Yönetimi
  Ürün
  Gerçekleştirme
  MÜŞTERİ
  MÜŞTERİ
  GİRDİ ÜRÜN
  Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi
  Şartlar
  Bilgi Akışı
  63
  çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yayınlanan bir teknik şartnamedir.
  QS 9000, EAQF, VDA6.1, AVSQ standartlarının kombinasyonu olmasına rağmen herhangi birinin
  yerine geçmez.
  “Sürekli iyileştirme”, “hatayı yakalama yerine hatayı önleme”, “değişkenliğin ve firelerin
  azaltılması” yönündeki prensipleriyle müşteri memnuniyetini elde etmek ve müşteri isteklerinin
  anlaşıldığından emin olmak için şartları oluşturur. Aynı zamanda dil birliğini sağlamaktadır.
  ISO/TS 16949:2002’nin yararları;
  • Birçok çeşitli standardın şartlarını yerine getirmek zorunda kalmak yerine tek bir uluslararası
  otomotiv yönetim sistemi standardıdır.
  • Tekrarlanan 2.taraf tetkiklerde azalma sağlar.
  • Tedarik zinciri kapsamında daha etkin çalışma sağlar.
  • Kalite şartlarının daha iyi anlaşılmasını, geliştirilmesini, sistemin uygulanmasını ve devam
  ettirilmesini kolay hale getiren ortak bir dildir.
  • ISO/TS 16949:2002'nin temel aldığı ISO 9001:2008, süreç yaklaşımını teşvik eder. Bu standardın
  uygulamasıyla süreçlerin birbiri arasındaki ilişkinin anlaşılması ve daha iyi ürün elde edilmesini
  sağlar.
  • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
  • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
  • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır. Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
  • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
  • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
  • Rekabet gücünü ve pazar payını arttırır.
  ISO/TS 16949:2002 standardı, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının şartlarına ek
  şartlardan oluşur ve müşteri özel isteklerinin yanı sıra aşağıdaki konuları da kapsar.
  - İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP),
  - Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP),
  - Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA),
  - Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
  - İstatistiksel Proses Kontrol (İPK)
  64
  6.3. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi IS
  O 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi nedir?
  Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin
  çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu
  bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi
  ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan ürünlerini üretirken veya hizmetlerini
  sunarken yürüttükleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli
  etkilerini kontrol altına almaya, yasal limitlere uymaya, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmaya
  ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmeye yöneltir.
  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak
  prensiplere sahiptir. Bu nedenle ISO 9001:2008 sistemine sahip olan bir kuruluş, ISO 14001:2004
  sistemini mevcut olan ISO 9001:2008 sistemine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).
  Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine
  yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada
  bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında
  tutabilmelerini ve çevre faaliyet ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim
  sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
  Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001:2004 standardı ile bilinmektedir ve ISO
  9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve
  uygulanması çok hızlı olmuştur.
  Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;
  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması.
  • Çevresel performansın arttırılması.
  • Firma itibarının arttırılması.
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması.
  • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olmak.
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması.
  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması.
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.
  • ISO 14001:2004 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslar arası pazarda
  rekabet avantajı sağlanması.
  65
  6.4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSİG); konu ile ilgili faaliyetlerin, kuruluşların genel
  stratejileri ile uyumlu olarak, sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı
  çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.
  İster üretim isterse hizmet sektöründe olsun, kuruluşlar ürünlerini üretirken veya hizmetlerini
  sunarken çalışanları için emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaları kanunlarca
  zorunludur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, bu zorunluluğu yerine
  getirmenize yardımcı olacak uluslar arası tanınan bir standarttır.
  ISO 9001:2008 kalite yönetimi üzerine ve ISO 14001:2004 çevre yönetimi üzerine yoğunlaşmış
  standartlardır. Bu nedenle, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli
  iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.
  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2008
  yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle bu sistemlere veya birisine sahip olan
  bir kuruluş, İSİG’i diğer sisteme(lere) kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).
  OHSAS 18001’in yararları;
  • Karlılığı arttırmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak.
  • İSİG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak.
  • Mevcut kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına almak.
  • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek.
  • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabet gücünü arttırmak.
  • İSİG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak.
  • İş gücü kaybını azaltmak (yaralanma, kaza, meslek hastalıkları vb.)
  • Kaza riskini azaltmak.
  • Çalışanların motivasyonunu arttırmak.
  • Kuruluşun imajını artırmak.
  Bu sistem ile çalışanlar,
  • İSİG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği,
  • Yasalara uyan,
  66
  • Hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,
  • Uygun İSİG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği,
  • Acil durumlara hazır,
  • Performanslarını izleyen,
  • İzleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan,
  • Faaliyetlerini denetleyen,
  • Yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden
  bir kuruluşta İSİG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.
  6.5. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Uluslararası Standartlar
  Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirildi ve 2005 yılında yayınlandı. Gıda zincirinde tüm
  kuruluşlar için şartları ortaya koyan bu standart bütün Dünya’da “güvenli gıda”yı hedeflemektedir.
  Gıda zinciri boyunca ilk üretimden başlayarak tüketime kadar olan bütün aşamalarda “güvenli
  gıda”nın sağlanmasını amaçlayan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, “güvenli gıda” için yasal
  şartların da ötesine geçmek isteyen kuruluşlara gereklilikleri tanımlar.
  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı paketleme firmaları dahil tarladan sofraya kadar geçen
  süreçte gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar. ISO 22000:2005 aşağıdaki alanlarda faaliyet
  gösteren bütün kuruluşları kapsar.
  • Yem üreten kuruluşlar ve çiftçiler.
  • Gıda katkı maddeleri üreten kuruluşlar.
  • Gıda üreten kuruluşlar.
  • Hazır yemek kuruluşlar.
  • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar.
  • Depolama ve sevkiyat yapan kuruluşlar.
  • Gıda ekipmanları üreten kuruluşlar.
  • Temizlik kimyasalları üreten kuruluşlar.
  • Ambalaj malzemesi üreten kuruluşlar.
  • Gıda ile temasta bulunan diğer ürünleri üreten kuruluşlar.
  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard
  Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamaktadır. Gıda zinciri
  boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, iletişim, sistematik yönetim, ön gereksinim programları
  67
  ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolünü sağlamayı ve sürekli
  iyileştirme için sistematik bir altyapı oluşturmayı hedefler.
  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
  dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu standart ile ilgili olan her türlü yaklaşım ve prensip Gıda
  Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı için de geçerlidir. Bu nedenle Gıda Güvenliği Yönetim
  Sistemi kurmak isteyen kuruşlar “8 Kalite Yönetim Prensibi”ni mutlaka dikkate almalıdır.
  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yararları;
  • Uluslararası tanınan bir standart olması nedeniyle pazarlama avantajı ve ihracat kolaylığı sağlar.
  • Yasal şartların farkında olunmasını ve yerine getirilmesini sağlar.
  • Müşterilerin ve tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanmasını sağlar.
  • Gıda israfının azaltılması yolu ile üretim verimliliğinin artırılmasını sağlar, dolayısıyla
  maliyetlerin düşürülmesine katkı yapar.
  • Hem çalışanlar hem de ürünler için daha iyi bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve
  iyileştirilmesini sağlar.
  • Ürünlerin geri toplama riskini azaltır.
  68
  7. KAYNAKLAR
  1. Bircan H. ve Özcan S., 2003;Excel Uygulamalı Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, Sivas.
  2. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi
  Yayınları.
  3. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
  4. Burnak N., 1997; Toplam Kalite Yönetimi- İstatistiksel Süreç Kontrolü, Tekam Yayın No:
  TS-97-008-NB.
  5. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım.
  6. Devor, R.E., Chang, T., Sutherland, J.W., 1992; Statistical Quality Design and Control,
  Macmillan Publishing Company, NewYork, USA.
  7. Ertuğrul, İ., 2004; Toplam Kalite Kontrol ve Teknikleri, Hünkar Ofset, İstanbul.
  8. Evans J. R., 1993; Applied Production and Operations Management, 4th Edition, West
  Publishing Company.
  9. Gümüşoğlu Ş., 2000; İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları,
  Beta Basım Yayım Dağıtım.
  10. Gürsakal N., 2005; Altı Sigma- Müşteri Odaklı Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım.
  11. http://academics.eckerd.edu/instructor/trasorrj/Consumer behavior/Consumer Beha
  vior%20Articles/Satisfaction/An%20index%20method%20for%20measurment%20of%20c
  ustomer%20satis%20faction%20%20Why%20clients%20leave.pdf
  12. http://kalitesigma.com/
  13. http://www.isixsigma.com/
  14. http://www.syque.com/quality_tools/toolbook/toolbook.htm
  15. Işığıçok E., 2004; Toplam Kalite Yönetimi Bakış açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol, Ezgi
  Kitabevi.
  16. Işığıçok E., 2005; Altı sigma Kara Kuşaklar İçin Hipotez Testleri Yol Haritası, Ezgi
  Kitabevi
  17. Juran, J.M. & Gryna, F.M., 1993; Quality Planning and Analysis, 3rd Edition, Mc Graw-
  Hill International Edition.
  18. Montgomery D.C., 1997; Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons
  Inc.
  19. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım.
  20. Wadsworth H. M., 1990; Handbook of Statistical Methods for Engineers and Scientists,
  McGraw-Hill Inc.
  21. Wadsworth H. M., 2000; Statistical Process Control, in Juran’s Quality Handbook (J.M.
  Juran and A. B. Godfrey, eds.), McGraw Hill International Edition.

  Kaynak : www.bafrakidem.org


   

  Ekli Dosyalar:

  Bekir38 bu yazıya teşekkür etti.
 2. uzmknn

  uzmknn TÜİSAG Üyesi

  kasıtlı ürün kontaminasyonu prosedürü veya gıda savunma prosedürü, örnek prosedür bulamadım, yardımcı olacak var mı?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica