Itiraz Edilen Sorular Ve Gerekçeleri:

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında ERDAL SARAÇLAR tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ERDAL SARAÇLAR

  ERDAL SARAÇLAR TÜİSAG Üyesi  İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE GEREKÇELERİ:

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI
  C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - 18/08/2013


  A kitapçığı 17. soru
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?
  A) Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına kara verme
  B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
  C) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D) Mevcut durumu analiz etme
  Cevap “A” şıkkı olarak belirtilmiş fakat “Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına kara verme” faaliyetleri Planlama aşamasında yer alırken diğer şıklar Planlama aşamasında yer almaz. Diğer şıkların hepsi doğrudur. Soru “…….Planlama aşamasında yer alır?” şeklinde sorulsaydı doğru olurdu. Soru hatalıdır, iptal gerektirmektedir.


  A kitapçığı 24. soru
  Aşağıdakilerden hangisi torna tezgahında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?
  A) Elektrik çarpması
  B) Göze çapak kaçması
  C) Vücutta yaralanmalar
  D) Ellerin kimyasal kullanımından dolayı tahriş olması
  Cevap “elektrikle çalışan torna tezgahları” için doğrudur ancak, elektrikle çalışmayan torna tezgahları da mevcuttur. Soru içeriği açık değildir. Elektrik ile çalışmayan torna tezgahları için A şıkkı doğru olacaktır. Soru iptal gerektirmektedir.


  A kitapçığı 30. soru
  I Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması hâlinde yerinin önemi yoktur.
  II Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.
  III Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
  IV Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.

  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
  A) I, II ve III
  B) I, III ve IV
  C) I, II ve IV
  D) II, III ve IV
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 32. soru
  Gürültü Yönetmeliği’ne göre “Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında ___________ maruziyet değerleri yerine ____________ maruziyet değerleri kullanılabilir.”
  Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelir?
  A) Haftalık / Günlük
  B) Saatlik / Günlük
  C) Günlük / Haftalık
  D) Günlük / Aylık
  28 Temmuz 2013 tarihli ve 28721 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile “maruziyet etkin değeri” kavramı “maruziyet eylem değeri” olarak değiştirilmiştir. Soru eski yönetmeliğe göre sorulmuştur. İptali gerektirir.


  A kitapçığı 47. soru
  Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?
  A) Yükün ağırlığı
  B) Yükle ilgili genel bilgiler
  C) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D) Yüklerin yanlış taşınması hâlinde ortaya çıkabilecek riskler
  Cevap “A” şıkkı olarak verilmesine rağmen, gerek 2004 tarihli eski yönetmeliğin 8. Maddesi a ve b fıkraları, gerekse Temmuz 2013 tarihli yönetmeliğin 8 maddesinin b ve c fıkraları gereği İşveren tarafından çalışanlara, soruda belirtilen tüm şıklar hakkında bilgi vermesi gerekir. Eğer “Kesin verilerden” kastedilen, ilgili maddedeki “mümkünse” kelimesi ise, diğer şıklarda belirtilen konular da kesin veri değil genel bilgidir. Tüm şıklar doğru olacaktır. Soru iptal gerektirmektedir


  A kitapçığı 58. soru
  I Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III Hiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I
  Doğru cevap C (yalnız III) verilmiş. Oysa, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:387 gereği I ve III - yani B olmalıydı. Ayrıca;
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 59. soru
  Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirtilen özellik ve nitelik değildir?
  A) İşçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır.
  B) Çalıştırma düğmeleri kırmızı, durdurma düğmeleri yeşil renkte olacaktır.
  C) Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacaktır.
  D) Bir atölye veya kısımda bulunan makine ve tezgâhlar, bir yerden çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların hareketlerinin kumanda yerinden görülemediği hâllerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya başlamadan önce sesle ve ışıkla haber verilecektir.
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).  A kitapçığı 62. soru
  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve …………….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

  Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) 1,2 metre
  B) 2 metre
  C) 3 metre
  D) 4 metre
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 82. soru
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Düşmelerin önlenmesi için, rüzgârın durması beklenmelidir.
  B) Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır.
  C) Şantiyeler kurulurken rüzgâr kesiciler kurulmalıdır.
  D) Şantiyeler kurulurken toz kesiciler kurulmalıdır.
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 83. soru
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri” ifade etmektedir?
  A) Kanalet
  B) Set
  C) Baraj
  D) Dolgu

  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 84. soru

  I Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda,
  II Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,
  III Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
  IV Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?
  A) II, III ve IV
  B) II ve I
  C) III, I ve IV
  D) IV ve I
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).

  A kitapçığı 85. soru
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında ………….. dan az oksijen, ………….. den çok metan, ………….. den çok …………..’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz”
  Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) %18 / %1 / %0,05
  B) %19 / %1 / %0,5
  C) %19,5 / %2 / %0,5
  D) % 19 / % 2 / % 0,5
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği,4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.

  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


   
  Şahin Hamarat bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica