ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Soruları

Konu, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  1 Çevre yönetim Sistemi kurulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta mıdır ?
  Maj. Min.
  2 Çevre yönetim sisteminin sürekli geliştirildiğine dair kanıtlar var mıdır ?
  Maj. Min.
  3 Çevre yönetim sisteminin tüm organizasyon içinde uygulanmasını da içeren süreçler tanımlanmış mı ?
  Maj. Min.
  4 Bu süreçlerin etkileşimi ve uyumu belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  5 Etkinliği garanti altına almak için süreçlerin kontrolü ve uygulamalar için kontrol metotları ve kriterler belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  6 Uygulamaları desteklemek ve süreçleri takip etmek için kaynakları ve bilgi mevcut mu ?
  Maj. Min.
  7 Süreçler ölçülüyor, takip ediliyor ve analiz ediliyor mu?
  Maj. Min.
  8 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve planlanan sonuçlara ulaşılması için uygun faaliyetler yapılıyor mu ?
  Maj. Min.
  9 Süreçler, organizasyon tarafından ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak mı yönetiliyor ?
  Maj. Min.
  10 Ürünün gerekliliklere uyum sağlamasını etkileyen herhangi bir süreç için dışarıdan destek alınıyor mu?
  Eğer alınıyorsa, bu proseslerin kontrolü kalite sisteminin içindemi tanımlanmış ?
  Maj. Min.
  11 Çevre politikası ve çevre hedefleri oluşturulmuş mu? Çevre yönetim sistemi aşağıdaki dokümanları içeriyor mu ?
  • Çevre El Kitabı
  • Dokümante edilmiş Çevre Politikası
  • Çevre Hedefleri
  • ISO 14001 gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş prosedürler :
  4.2.3 Dokümanların kontrolü
  4.2.4 Kayıtların kontrolü
  8.2.2 İç denetimler
  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
  8.5.2 Düzeltici Faaliyetler
  8.5.3 Önleyici Faaliyetler
  ISO 14001 gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş kayıtlar
  Maj. Min.
  12 Çevre el kitabı aşağıdakileri içeriyor mu ?
  • Çevre yönetim sisteminin kapsamı
  • Kapsam dışı olan gerekliliklerle ilgili detaylar
  Süreçler arasındaki ilişkiler
  Maj. Min.
  Not :

  2 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  13 Çevre yönetim sisteminin kontrolü için dokümanlar gerekli mi ?
  Maj. Min.
  14 Dokümanların kontrolü prosedürü aşağıdakileri içeriyor mu ?
  • Dokümanlar yayınlanmadan önce eksiksizliklerinin onaylanması
  • Dokümanların irdelenmesi, güncelleştirilmesi ve yeniden onaylanması
  • Değişiklikler ve mevcut revizyon durumu belirtilmiş mi ?
  • Dokümanların ilgili versiyonları gerekli yerlerde bulunuyor mu ?
  • Dokümanlar zarar görmeden okunabilir kalmasının sağlanması tanımlanmış mı ?
  • Dış kaynaklı dokümanlar tanımlanmış mı ve kontrol yöntemi belirlenmiş mi ?
  • Geçersiz olan dokümanların istenmeyen kullanımı ve uygunluğu tanımlanmış mı ?
  Maj. Min.
  15 Standartların gereklerinin yerine getiriliğini ve sistem uygulamasının etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlayabilen kayıtlar oluşturulmuş mu ? ve devamlılığı sağlanıyor mu ?
  Maj. Min.
  16 Kayıtların kontrolü prosedürü aşağıdakileri içeriyor mu ?
  kayıtların toplanması, tasnifi, ulaşılması, dosyalanması, muhafazası, bakımı ve elden çıkarılması
  Maj. Min.
  17 Çevre hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulmuş mu ?
  Maj. Min.
  18 Çevre hedefleri ölçülebilir mi ?
  Maj. Min.
  19 Hedefler çevre yönetim sistemi gereklerini karşılayacak nitelikte mi ?
  Maj. Min.
  20 Çevre hedefleri çevre politikası ile uyumlu mu ?
  Maj. Min.
  21 Çevre yönetim sisteminin planlandığına dair kanıtlar mevcut mu ?
  Maj. Min.
  22 Çevre planlaması çevre yönetim sisteminin sürekli gelişimini içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  23 Çevre planlaması kaynakları içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  24 Çevre planlaması şirketin ihtiyaçları ve olası değişiklikleri içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  Not :

  3 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  25 Şirket hangi izleme ölçümlerin yapılacağını tanımlıyor mu ?
  Maj. Min.
  26 Şirket ölçme ve değerlendirme araçlarının ürün gerekliliklerin uygunluğunu tanımlıyor mu ?
  Maj. Min.
  27 Şirket ölçme ve değerlendirmelerin süreçlerin ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini karşılayacak nitelikte olmasını garanti altına alacak şekilde oluşturmuş mu ?
  Maj. Min.
  28 Sonuçların gerekli olmasının gerekli olduğu hallerde ölçme ekipmanları aşağıdakileri içeriyor mu ?
  • Belirli aralıklarla kalibre edildiği ve doğrulandığı
  • Uluslar arası ve ulusal standartlara uygun olarak araçların izlenebilirliği
  • Standart olmadığı için yukarıdaki standartlara uygun bir izlenebilirlik sağlanamadığında kalibrasyon kayıtlarını tutulması.
  • Gerekli ayarlama yada yeniden ayarlamaların yapılması
  • Kalibrasyon durumunun gösterilmesini sağlayacak bir tanımlama.
  Maj. Min.
  29 • Ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak bozulmaların gerekli tedbirler alarak önlenmesi.
  • Depolama, muhafaza ve bakım esnasında hasar ve bozulmanın önlenmesi
  Maj. Min.
  30 Şirket ekipman uygun bulunmadığında bir önceki ölçme sonuçlarının geçerliliğini değerlendiriyor ve kayıt ediyor mu ? Ekipman ve etkilenmiş olan herhangi bir ürünle ilgili faaliyetler gerçekleştiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  31 Kalibrasyon ve doğrulama kayıtları tutuluyor mu ?
  Maj. Min.
  32 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan yazılımın spesifik gereklilikleri kullanılmadan önce geçerliliği sınanıyor mu ?
  Maj. Min.
  33 Gerekli olduğunda bilgisayar yazılımının yeterliliği yeniden teyit ediliyor mu ?
  Maj. Min.
  34 Ürünün uygunluğunu kesinleştirmek ve geliştirilmesini sağlamak için gerekli olan ölçme ve değerlendirme aktivitelerinin tanımlandığı, planlandığı ve uygulandığına dair kanıt var mı ?
  Maj. Min.
  35 İstatistik teknikleri de içeren uygun metodolojilerin şirket tarafından belirlenmesini gösteren kanıtlar var mı ?
  Maj. Min.
  36 Müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için şirket tarafından bilgilerin değerlendiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  37 Bu bilgilerin kullanılması ve elde edilmesi için şirket tarafından metotlar tespit edilmiş mi ?
  Maj. Min.
  Not :

  4 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  38 Çevre yönetim sistemi için şirket periyodik denetimler düzenleniyor mu ?
  Maj. Min.
  39 Denetimler ISO 14001:2004 Standardının şartları ile çevre yönetim sistemi uygunluğunu değerlendiriyor mu ?
  Maj. Min.
  40 Denetimler sistem etkin bir şekilde uygulandığını ve devamlılığının sağlanma derecesini değerlendiriyor mu ?
  Maj. Min.
  41 Şirket denetim planını denetlenen alanları, süreçlerin önlemiş ve mevcut durumunu göz önünde bulundurarak mı hazırlıyor ?
  Maj. Min.
  42 Denetim kapsamı, sıklığı ve kullanılacak yöntem belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  43 Denetimler denetlenen aktiviteden bağımsız personel tarafından mı
  yapılıyor ?
  Maj. Min.
  44 Denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, sonuçların raporlanması ve kayıtların sürekli tutulmasıyla ilgili yetki ve sorumlulukları tanımlayan dokümante edilmiş bir prosedür var mı ?
  Maj. Min.
  45 Üst yönetim denetlenmiş bölümle ilgili uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlerinin zamanda gerçekleştirmesinden sorumlu mu ?
  Maj. Min.
  46 Takip faaliyetleri düzletici faaliyetlerin doğrulanması ve doğrulama raporlarının doğrulanmasını içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  47 Müşteri taleplerini karşılamak üzere kalite yönetim sistemi prosesleri ölçülmesi ve izlenmesi için uygun metotlar geliştirilmiş mi ?
  Maj. Min.
  48 Bu metotlar planlanan sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak prosesleri tanımlıyor mu ?
  Maj. Min.
  49 Planlanan sonuçlara ulaşılamadığında düzeltmeler yapılmış mı ve düzletici faaliyetler tamamlanmış mı ?
  Maj. Min.
  50 Şirket ürün gerekliliklerinin gerçekleştirildiğini doğrulayan ürün ölçümlerini ve izlenmesini gerçekleştiriyor mu ?
  Maj. Min.
  51 Şirket ürün gerçekleştirme sürecinin uygun safhalarında ürün ölçümlerini ve izlenmesini yapıyor mu ?
  Maj. Min.
  52 Ürün kabul kriterlerinin karşılandığını gösteren objektif kanıtlar var mı ?
  Maj. Min.
  53 Ürün kabulü için gerekli olan yetki ve sorumluluklar tanımlanmış mı ?
  Maj. Min.
  54 Ürün kabulünden önce belirlenmiş olan tüm aktiviteler gerçekleştiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  55 Acil hallederde ürün kabulünden önce tanımlanmış olan aktivitelerin gerçekleştirilmemesi halinde müşteriden onay alınıyor mu ?
  Maj. Min.
  Not :

  5 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  56 Uygun olmayan ürün ve kontrolleri tanımlanmış mı ?
  Maj. Min.
  57 Uygun olmayan ürünle ilgili olarak yetki ve sorumlulukları tanımlayan dokümante edilmiş bir prosedür hazırlanmış mı ?
  Maj. Min.
  58 Uygun olmayan ürün aşağıdaki yollardan birine göre tanımlanıyor mu?
  • Uygun olmayan ürününü onaylanmadan önce kullanımını en aza indirmek, uygun onay ile kabulü ve uygun olduğu durumlarda müşteri tarafından onaylanması ,
  • Temel olarak planlanmış olan kullanımı ve uygulanmasını önlemek için faaliyetler,
  Maj. Min.
  59 Uygun olmayan ürünle ilgili kayıtlar tutukluyor ve devamlılığı sağlanıyor mu ve uygun olmayan ürünün kabulünü de içeren faaliyetler kayıt altına alınıyor mu ?
  Maj. Min.
  60 Uygun olmayan ürünün doğrulanmasından sonra yeniden doğrulamanın yapıldığına dair uygunluk tanımlanması mevcut mu ?
  Maj. Min.
  61 Uygun olmayan ürünün sevkıyatı ardından yada kullanımı ardından fark edildiğinde şirket tarafından , uygun olmayan ürünün etkileri yada olası etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  62 Şirket uygun olan verilerin toplanmasını tanımlamış mı ?
  Maj. Min.
  63 Şirket, çevre yönetim sistemi üzerinde verilerin etkinliğini analiz ediyor mu ve sürekli gelişimi sağlamak amacı ile değerlendiriyor mu ?
  Maj. Min.
  64 Bu veriler irdeleme, ölçme ve ilgili kaynakları içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  65 Bu verilerin analizi aşağıdakiler hakkında bilgi veriyor mu ?
  • Müşteri memnuniyeti,
  • Yasal zorunluluklara uyum
  • Proseslerin özellikleri , proseslerin gelişimi ve önleyici faaliyetlerin olasılıklarını da içeren bilgiler,
  • Tedarikçilerle ilgili temel değerlendirme bilgileri,
  Maj. Min.
  66 Şirket çevre politikasını, çevre hedeflerini ve çevre yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlayacak verilerin analizini kullanıyor mu ?
  Maj. Min.
  67 Şirket denetim sonuçlarını, düzletici ve önleyici faaliyetleri ve çevre yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlayacak yönetimin gözden geçirmelerini kullanıyor mu ?
  Maj. Min.
  Not :

  6 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  68 Şirket uygunsuzlukları en aza indirmek için düzeltici faaliyetler gerçekleştiriyor mu ?
  Maj. Min.
  69 Uygusuzlukların olumsuz etkilerini gidermek için düzletici faaliyetler gerçekleştiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  70 Aşağıdaki gereklilikleri tanımlayan düzletici faaliyetler için bir prosedür oluşturulmuş mu:
  • Müşteri şikayetlerini de içeren uygunsuzluklar
  • Uygunsuzlukların nedenlerinin tanımlanması
  • Uygunsuzlukların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek faaliyetler için değerlendirme.
  • Gerekli olan faaliyetlerin tanımlanması ve uygulanması.
  • Gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınması.
  • Gerçekleştirilmiş olan düzletici faaliyetlerin gözden geçirilmesi.
  Maj. Min.
  71 Şirket potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için gerekli olan önleyici faaliyetleri tanımlıyor mu ?
  Maj. Min.
  72 Önleyici faaliyetler potansiyel problemleri ortadan kaldırmak için uygun mu ?
  Maj. Min.
  73 Aşağıdakileri tanımlayan önleyici faaliyetler için bir prosedür dokümante edilmiş mi ?
  • Potansiyel uygunsuzlukları ve nedenlerinin tanımlanması.
  • Uygunsuzluğun meydana gelmesini önlemek amacı ile önleyici faaliyet ihtiyacının tespit edilmesi.
  • İhtiyaç duyulan faaliyetlerine belirlenmesi ve uygulanması.
  • Gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtları
  • Önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi.
  Maj. Min.
  74 Organizasyonun çevresel boyutlarını belirlemek için bir prosedür var mı ?
  Maj. Min.
  75 Önemli etkileri belirleme yöntemi bu prosedürde açıklanmışımı ?
  Maj. Min.
  76 Çevresel amaçlar önemli çevresel etkileri kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  77 Bu amaçlar önemli etkileri kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  78 Çevresel etkilerin gözden geçirilmesi yapılmış mı ?
  a) Yasa ve yönetmelikleri kapsıyor mu ?
  b) Önemli etki ve boyutları kapsıyor mu ?
  c) Şu anda uygulanan yöntemleri kapsıyor mu?
  d) Geçmiş kazaları kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  Not :

  7 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  79 Çevresel etkiler çalışma koşullarını
  a) a) normal
  b) b) anormal ve acil durumları kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  80 Çevresel etkiler:
  a) Havaya atıklar, Suya atıklar, Atık yönetimi
  b) Toprağın kirlenmesi, Doğal ve hammadde kullanımı , Kamu ve çevrede yaşayanlarla ilgili konuları , Atıkların atılma ve taşınma yöntemleri mekanizmaları belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  81 Bu önemli mekanizmalar ilgili yasalarla ilişkilendirilmiş mi ?
  Maj. Min.
  82 Yasal ve diğer gerekleri belirlemek için bir prosedür belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  83 Hangi yasalar kuruluşun ürünleri ve faaliyetleriyle ilgili, belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  84 a) Kuruluşun çevresel yönetmeliklerle ilgisinin duyarlılığını gösterebilir mi ?
  Maj. Min.
  85 Uygulanan yasalar düzenli olarak gözden geçiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  86 Kuruluş yazılı olarak hedefleri ve amaçlarını belirliyor mu ?
  Maj. Min.
  87 Bu amaçlar ölçülebilir ve belirlenebilir mi ?
  Maj. Min.
  88 Amaçlar yasalarla ilgili konuları da kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  89 Amaçlar, teknoloji, finansal ve ilgili gerekleri de kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  90 Amaçlar, müşteri ve ortakların kaygılarını kapsıyor mu ?
  Maj. Min.
  91 Amaçların elde edilebilmesi için en ekonomik ve maliyeti en düşük fakat etkili yöntemlerin düşünülmesini kapsamış mı ?
  Maj. Min.
  92 Amaçlar periyodik olarak gözden geçiriliyor mu ?
  Maj. Min.
  93 Kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için bir çevre programı var mı ?
  Maj. Min.
  94 a) Program sorumluları ve
  b) bitiş tarihlerini içeriyor mu ?
  Maj. Min.
  95 Görev sorumluluk ve yetkiler açık olarak tanımlanmış ve personele iletilmiş mi
  Bu görevler etkili bir çevre yönteminin olmasını sağlıyor mu ?
  Maj. Min.
  96 Kalite ve Çevre Politikası var mı ?
  Maj. Min.
  97 Bütün çalışanlara iletilmiş mi ?
  Maj. Min.
  98 Çalışanlar politikanın kendisi ile ilgili kısmının farkında mı ?
  Maj. Min.
  99 Politika kamuoyunun görüşüne açık mı ?
  Maj. Min.
  Not :

  8 / 9 REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2 ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  100 Uygun eğitim , öğrenim , beceri ve deneyime bağlı ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel gerekli yeterliliğe sahip mi ?
  Maj. Min.
  101 Ek eğitim ihtiyaçlarını da içerecek şekilde şirket , kaliteyi etkileyen faaliyetleri gerçekleştiren personelin yetkinliklerini belirlemiş mi ?
  Maj. Min.
  102 Bu ihtiyaçları karşılamak üzere eğitimler düzenleniyor mu ?
  Maj. Min.
  103 Şirket eğitimin etkinliğini değerlendiriyor mu ? Nasıl ?
  Maj. Min.
  104 Personel kendi aktivitelerinin önemini ve bağlantılarını biliyor mu? Ve kalite hedeflerine ulaşmada kendi katkılarının ne olacağını biliyorlar mı ?
  Maj. Min.
  105 Uygun eğitim, öğretim, beceri ve deneyim kayıtları tutuluyor ve devamlılığı sağlanıyor mu ?
  Maj. Min.
  106 Dokümante edilmiş prosedür, personelin sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlıyormu?
  Maj. Min.
  107 Kuruluş özellikle çevreye etkisi olan çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemiş mi ?
  Maj. Min.
  108 Denetçiler, atıkları gönderenler, depolayanlar ve benzer görevliler uygun eğitimi almış mı ?
  Maj. Min.
  109 Bütün kademelerdeki çalışanlar Çevre Politikası ve prosedürlere ve ÇYS’ nin gereklerine uymanın öneminin farkında mı ?
  Maj. Min.
  110 Acil durumlarla ilgili eğitim almış mı ?
  Maj. Min.
  111 Çevresel etkileri olabilecek alanlardaki çalışanlar eğitim, tecrübe ve deneyim açısından yeterlimi ?
  Maj. Min.
  112 Fabrika içerisinde çalışan tedarikçiler kuruluşun Çevre Politikası ve uygulamaların farkında mı ve eğitim almışlar mı ?
  Maj. Min.
  113 Önemli çevresel boyutlar, politika, amaçlar ve hedeflerle ilgili operasyon ve faaliyetler belirlenmiş mi ?
  Maj. Min.
  114 Kuruluş bu faaliyetlerin kontrollü koşullarda yapılması için planları var mı ?
  Maj. Min.
  115 Bu konuda dokümante prosedür var mı ?
  Maj. Min.
  116 Kriterler belirlenmiş mi ve bu gerekleri tedarikçi ve taşeronlarına bildiriyor mu ?
  Maj. Min.
  117 Prosedür potansiyel acil durum ve kazaları belirlemiş mi ?
  Maj. Min.
  118 Kaza ve acil durumlarda yapılacaklar prosedürde var mı ?
  Maj. Min.
  119 Yukarıdaki acil durum ve kaza durumlarını belirleyecek bir prosedür var mı. Bunlar için düzeltici önleyici ve ortadan kaldırıcı çalışmalar bulunuyor mu ?
  Maj. Min.
  120 Kuruluş herhangi bir olay veya kazadan sonra acil duruma karşı uygulamaları gözden geçirerek değiştiriyor mu ?
  Maj. Min.
  121 Kuruluş acil durum planlarını ve prosedürlerini mümkün olan koşullarda gerçekleştiriyor mu ?
  Maj. Min.
  122 Çalışanlar acil durumlara, prosedürler uyarınca davranıyorlar mı ?
  Maj. Min.
  Not :
  F/8.2.2-3 30.10.2003 Rev: 1 10.03.2009
  REVİZYON

  0
  Kalite & Çevre Sistem Şartları : ISO 9001: 6.2
  ISO 14001: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5, 4.6
  No Kalite&Çevre Sistem Soruları Değerlendirme
  Yeterli Yetersiz Geçersiz DFİ.
  No Görüşler/Yorumlar
  123 Çevresel etkilere yol açacak en kötü durum senaryoları belirlenmiş ve önlemler alınmış mı ?
  Maj. Min.
  124 Diğer çevresel risk önlemleri alınmış mı ?
  Maj. Min.
  125 4.4. Uygulama
  4.4.1 Görev ve Yetkiler
  Görev sorumluluk ve yetkiler açık olarak tanımlanmış ve personele iletilmiş mi ?
  Bu görevler etkili bir çevre yönteminin olmasını sağlıyor mu ?
  Çevresel yönetim sistemini uygulamak için yeterli kaynaklar var mı ? ( İnsan, teknolojik, finansal)
  Maj. Min.
  126 Yönetim sistemini yönetmek için üst yönetimin bir üyesi atanmış mı ?
  Üst yönetime performansın raporlanması için bir yöntem var mı ?
  Çevresel amaç ve hedefler yeni ve gelişmekte olan projeleri kapsıyor mu ?
  Yönetim, programı ilerleme açısından zaman zaman gözden geçiriyor mu ?
  Yönetim programı düzenli olarak denetleniyor mu ?
  Maj. Min.
  127 Kuruluşun değişik düzeyler arasındaki iç iletişim için prosedür hazırlanmış mı ?
  Dışarıdan gelen bilgileri ve dokümanları teslim almak, dokümante etmek ve cevaplamak için prosedür hazırlanmış mı ?
  Maj. Min.
  128 Önemli çevresel etkiler ile ilgili dışarıdan gelen sorulara ve araştırmalara cevap vermek ve alınan kararları kaydetmek için bir prosedür hazırlanmış mı?
  Maj. Min.
  129 Kamu ve medyadan gelen soruları cevaplamak için bir tanımlı bir prosedür var mı ?
  Maj. Min.
  130 Prosedür acil durumlarla ilgili yerel otoritelerle ilişki kurmayı açıklıyor mu ?
  Maj. Min.
  131 4.5.1 İzleme ve Ölçme
  Maj. Min.
  132 Önemli çevresel etkileri olan olayların ana özelliklerini izliyor ve ölçüyor mu ?
  Maj. Min.
  133 Çevresel amaç ve hedeflerin performansını izliyor mu ?
  Maj. Min.
  134 Bütün izleme ve ölçüm izleme tertibatını kalibre ediyor mu ?
  Maj. Min.
  135 Firmanın çevresel yasa ve yönetmeliklere uyumunu değerlendiren bir prosedürü var mı ?
  Maj. Min.
  136 4.5.2 Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici işlemler
  Maj. Min.
  137 a) Uygunsuzluğun nedenini tanımlayan ;
  b) Gerekli düzeltici çalışmayı belirleyen ve uygulayan ;
  c) Sorunun tekrarını önleyecek kontrollerin uygulanması
  • Değişiklerin yazılı prosedüre aksettirilmesini sağlayan bir prosedür var mı. ?
  Maj. Min.
  138 4.4.3 Kayıtlara ilişkin liste var mı ?
  Çevresel yasalar
  Çevreden gelen şikayetler
  Eğitim
  Personel bilgileri
  Muayene bakım ve personel kayıtları
  Tedarikçi kayıtları
  Olay raporları
  Acil duruma karşı hazırlık   
  Ali Arkan Güneri ve sedabasarsb bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica