ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Konu, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  ISO NEDİR?
  1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.


  TS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir.
  TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.
  ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

  · 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
  · 1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)
  · 1979’da BS 5750(İngiltere’de)
  · 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
  · 1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)
  · 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
  · 1991’de TS-EN-ISO 9000
  · 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
  · 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
  · 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.


  ISO 9000 STANDARDLARI :
  TS EN ISO 9000 terimi; TS EN ISO 9000:2000, TS EN ISO 9001:2000, TS EN ISO 9004:2000 olmak üzere üç farklı standardı içerir.


  1·
  TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler. Bu doküman kalite yönetim sistemlerinin temel kavram ve terminolojisini içerir. ISO 8402:1994 ve ISO 9001-1:1994, madde 4 ve 5’i iptal etmiş ve yerini almıştır. ISO 9000 serisinin seçim ve kullanım kılavuzu ise ISO tarafından bir broşür şeklinde hazırlanmıştır.


  TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar. Bu doküman kalite yönetim sisteminin şartlarını tanımlar ve organizasyonun müşteri gereksinimlerini ve ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını karşılama yeterliliğini göstermek için kullanılır. TS EN ISO 9001:1994, TS EN ISO 9002:1994 ve TS EN ISO 9003:1994’ü iptal etmiş ve yerini almıştır.

  TS EN ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri - Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz.
  ¨ISO 9001 yapısına paralellik gösterir ve ISO 9001 in şartlarının metnini içerir
  ¨Özdeğerlendirme için kılavuzluk sağlar
  ¨İyileştirme için net bir metod sağlar


   
 2. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  TS-EN-ISO 9001:2000 STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
  5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
  5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
  5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
  5.3 KALİTE POLİTİKASI
  5.4 PLANLAMA
  5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
  5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
  6.KAYNAK YÖNETİMİ
  6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
  6.2 İNSAN KAYNAKLARI
  6.3 ALT YAPI
  6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
  7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
  7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
  7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
  7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
  7.4 SATIN ALMA
  7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
  7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
  8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
  8.1 GENEL
  8.2 İZLEME VE ÖLÇME
  8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
  8.4 VERİ ANALİZİ
  8.5 İYİLEŞTİRME


  YAPI:
  TS EN ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standartları; TS EN ISO 9001:1994 ün 20 elemanı ve TS EN ISO 9001:1994 ün kılavuz bilgileri beş ana bölümde yeniden düzenlenmiştir:
  ¨Kalite sistemi
  ¨Yönetim sorumluluğu
  ¨Kaynak yönetimi
  ¨Ürün gerçekleştirme
  ¨Ölçme, analiz, iyileştirme

  Yeni standartların proses odaklı olmasından dolayı şartlar ve kılavuzlarla ilgili olarak bu yaklaşıma uygun bir sıralama bulunmaktadır.

  ¨ÜST YÖNETİM:
  Üst yönetimin rolüne ağırlık verilmiştir; bunun içinde, müşteri odaklı olarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlılık ve irade, düzenleyici ve yasal şartların dikkate alınması ve ilgili fonksiyon ve kademelerde ölçülebilir hedeflerin oluşturulması yer almaktadır.

  ¨SÜREKLİ İYİLEŞTİRME:
  Kalite yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek amacıyla tam bir çevrim tanımlayan “ sürekli iyileştirme“ için geliştirilmiş bir şart TS EN ISO 9001 in içinde bulunmaktadır.

  ¨UYGULAMA:
  “Uygulama” 1.2 maddesi ile, standardı kullanacak olan geniş bir yelpazedeki kuruluş ve faaliyetlerle başa çıkabilmenin bir yolu olarak TS EN ISO 9000:2000 in şartlarında hariç tutma kavramına yer verilmiştir.

  ¨MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:
  ISO 9001:2000 de yer verilen diğer bir hususda kuruluşun sistem performansının bir ölçümü olarak müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri izleme şartıdır.

  ¨KAYNAKLAR:
  Gereken kaynakları sağlamak ve hazır bulundurmak üzere üst yönetime dikkat çekmiştir, yeni veya geliştirilen şartlar olarak eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesini, ilgili bilgilerin teminini, iç ve dış haberleşmeyi, tesis ihtiyaçlarını ve çalışma ortamını içermektedir.

  ¨TERMİNOLOJİ:
  Terminolojide de değişiklikler olduğunu hatırlatmak gerekir, en önemli değişiklik “tedarikçi” yerine “kuruluş” ve “taşeron” yerine “tedarikçi” kullanılmasıdır.

  ¨DOKÜMANTASYON:
  2000 revizyonunda dokümante edilmesi gereken prosedürlerle ilgili 6 konu belirtilmiştir ve kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.
  Yönetimde Sistem Yaklaşımı


  YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI AŞAMALARI:
  ¨Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini
  ¨Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması
  ¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini
  ¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması
  ¨Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması
  ¨Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması
  ¨Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi
  ¨Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

  4.1 Kalite yönetim sistemi
  ¨4.1 Genel şartlar
  Kuruluş bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
  Kuruluş;
  ¨Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli. 8 madde 1.2)
  ¨Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini belirlemeli,
  ¨Bu proseslerin, birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli,
  ¨Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını sağlamalı
  ¨Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli,
  ¨Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.
  Kalite yönetim sistemi
  ¨Madde 4.1’ e PUKÖ Döngüsünün Uygulanması
  Proses yaklaşımı
  Proses bölme
  Proses yaklaşımı basamakları

  ¨Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması
  ¨Proseslerin sıralamasını ve etkileşimlerinin belirlenmesi
  ¨Proseslerin operasyon ve kontrolü için kriter ve metodların sağlanması
  ¨Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması
  ¨Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi
  ¨Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması

  4.2 Dokümantasyon Şartları

  4.2.1 Genel
  Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu:
  ¨Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını,
  ¨Kalite el kitabını,
  ¨Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri,
  ¨Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları,
  ¨Bu standardın öngördüğü kayıtları ( madde4.2.4) içermelidir.
  Dokümantasyon Şartları

  Dokümantasyon ortamları aşağıda belirtildiği şekilde olabilir:
  ¨Kağıt
  ¨Manyetik ortam ( disket, hard disk, kredi kartları)
  ¨Elektronik
  ¨Optik bilgisayar disketleri (cd-rom, optik disk)
  ¨Fotoğraf, levha, işaret
  ¨Ana numune
  Prosedürler

  ¨Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar,
  ¨Politikayı destekler,
  ¨Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar.
  Ne –Neden – Ne zaman – Nasıl – Nerede – Kim? (5N+1K)
  İş talimatları
  ¨Spesifik hedefler belirtilir,
  ¨İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır
  ¨Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır
  ¨Sıfat ve zamir kullanılmaktan kaçınılır
  ¨Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir
  ¨İlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir
  ¨Fotoğraf, şema, akış diyagramları ve örnek numuneler gibi görsel malzeme ile desteklenebilir
  Dokümanların kontrolü

  ¨Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görünen dokümanlar kontrol edilmelidir. Kayıtlar, özel dokümanlar olup madde 4.2.4’te belirtilen şartlara uygun olarak kontrol edilmelidir. Aşağıdaki ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.
  ¨Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması,
  ¨Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması,
  ¨Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesinin sağlanması,
  ¨Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması,
  ¨Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla belirlenebilmesinin sağlanması,
  ¨Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması,
  ¨Güncelliğini yitirmiş dokümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımlarının önlenmesi için bunlara uygun bir işaretleme uygulanması.

  4.2.4 Kayıtların kontrolü
  Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir.Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır. Kayıtların belirtilmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmalı.
  Kayıtların kontrolü prosedürü, kayıtların;
  ¨Belirlenmesini,
  ¨Muhafazasını,
  ¨Korunmasını,
  ¨Tekrar ulaşılabilmesini,
  ¨Elden çıkarılmasını içermelidir.

  5 Yönetim sorumluluğu

  5.1 Yönetim tahahhütü
  Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır;
  ¨Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle,
  ¨Kalite politikasını oluşturmakla,
  ¨Kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,
  ¨Yönetimin gözden geçirilmesini yapmakla,
  ¨Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla.

  5.2 Müşteri Odaklılık
  Üst yönetim, müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirtilmesi ve bunların gerekliliklerinin yerine getirilmiş olmasını sağlamalıdır. ( madde 7.2.1 ve 8.2.1)
  5.3 Kalite Politikası
  Üst yönetim, kalite politikasının;
  ¨Kuruluşun amacına uygunluğunu,
  ¨Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermesi,
  ¨Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,
  ¨Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,
  ¨Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

  5.4 Planlama

  5.4.1 Kalite Hedefleri
  Üst yönetim kuruluş içinde, ürün (madde 7.1.a) şartlarının karşılanması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.

  5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

   
 3. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

  5.5.1 SORUMLULUK VE YETKI
  Üst yönetim, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanmasını ve kuruluş içinde iletişimini sağlamalıdır.
  Bunun için kuruluş;
  ¨Görev tanımlarını,
  ¨Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını,
  ¨İş tanımlarının yapılmasını,
  ¨Akışlarının sağlanmasını yürütmelidir.
  5.5.3 İç İletişim
  Üst yönetim, kuruluşta uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin kalite yönetim sisteminin etkinliğini de dikkate alarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.
  Örnek

  İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
  Formel yöntemler:

  ¨Dahili yazışma / memo
  ¨Prosedürler
  ¨İlan tahtası
  ¨Öneri / şikayet sistemi
  ¨Koordinasyon toplantıları
  ¨Raporlama sistemi
  ¨Şirket dergi / bülteni
  ¨Emir talimat istekleri
  ¨Bilgisayara dayalı iletişim
  ¨Performans değerlendirme toplantıları
  İnformal yöntemler:
  ¨İşletme içi İnformal gruplar
  ¨İşletme dışı İnformal gruplar
  ¨İş özelliği sebebiyle değişik departmanlarla kurulan ilişkiler
  ¨Bire bir görüşmeler
  ¨Dedikodu, söylenti, yakıştırma, uydurma
  ¨Yönetimin gezerek bilgi alması

  5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
  Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir.

  5.6.2 Gözden geçirme girdisi
  ¨Tetkiklerin sonuçları
  ¨Müşteri geri beslemesi
  ¨Proses performansı ve ürün uygunluğu
  ¨Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu
  ¨Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri
  ¨Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler
  ¨İyileştirme için öneriler

  5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
  ¨Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi
  ¨Müşteri şartları ile ilgili ürün iyileştirilmesi
  ¨Kaynak ihtiyaçları

  6 Kaynak Yönetimi

  6.1 Kaynakların Sağlanması
  Kuruluş;
  ¨Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  ¨Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli olan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.
  6.2 İnsan Kaynakları
  Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.
  6.2.2 Yeterlilik, farkında olma ( bilinç) ve eğitim
  Kuruluş;
  ¨Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli,
  ¨Eğitimi sağlanmalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı,
  ¨Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirmeli,
  ¨Personelin yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli,
  ¨Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ( madde 4.2.4) ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.
  6.3 Altyapı
  Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirlemeli, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.Altyapı, uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsar:
  ¨Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler,
  ¨Proses teçhizatı ( yazılım ve donanım)
  ¨Destek hizmetleri (ulaştırma ve iletişim gibi)

  6.4 Çalışma ortamı
  Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.
  7 Ürün gerçekleştirme

  7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
  Kuruluş, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamalı ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme planlaması, kalite yönetim sisteminin diğer şartları ile tutarlı olmalıdır.( madde 4.1)
  Ürün gerçekleştirme planlamasında, kuruluş uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir;
  ¨Kalite hedefleri ve şartları,
  ¨Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaçları,
  ¨Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,
  ¨Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtları ( madde 4.2.4)
  Bu planlamanın çıktısı, kuruluşun çalışma metoduna uygun bir formda olmalıdır.

  7.2 Müşteri ile ilişkili Prosesler

  7.2.1 Ürüne bağlı şartların belirlenmesi
  Kuruluş,
  ¨Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,
  ¨Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,
  ¨Ürün ile ilgili olan yasal ve mevzuat şartlarını,
  ¨Varsa gerek göreceği ilave şartları belirlemelidir.

  7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi
  Kuruluş, ürüne bağlı şartları gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme, kuruluşun müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmalı ve
  ¨Ürün şartlarının tanımlanmasını,
  ¨Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini,
  ¨Kuruluşun tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamalıdır.
  Gözden geçirme sonuçlarının ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)

  7.2.3 Müşteri ile iletişim
  Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili olarak müşteriler ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır:
  ¨Ürün bilgisi
  ¨Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler ve sipariş alımı,
  ¨Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi.
  Kuruluşlar müşterilerin düşüncelerine çeşitli yollardan ulaşabilir. Bu yöntemlerden bazıları:
  a. Görüşmeler
  telefonla birebir
  b. Mektupla anket
  c. Söylentiler, gözlemler
  d. Temel istekler
  e. İlgi gruplarıdır

  7.3 Tasarım ve Geliştirme
  7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması
  Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamalı ve kontrol etmelidir.
  Tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir.
  ¨Tasarım ve geliştirme aşamaları,
  ¨Her tasarım ve geliştirme aşamasına uygun gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı,
  ¨Tasarım ve geliştirme sorumlulukları ve yetkileri.
  Kuruluş, etkin iletişimi ve sorumlulukları açıkça belirlenmesini sağlamak için tasarım ve geliştirmenin içinde yer alan farklı gruplar arasındaki etkileşimleri (bağlantıları) yönetmelidir. Planlama çıktısı, uygun olduğunda, tasarım ve geliştirme ilerledikçe güncelleştirilmelidir.
  Tasarım ve geliştirme planlaması aşağıdaki hususları içerebilir;
  ¨Proje tasarımı ve aşamalarını
  ¨Her bir tasarım ve geliştirme aşamasına uygun gözden geçirme,doğrulama ve geçerlilik faaliyetlerini
  ¨Tasarım ve geliştirme için sorumluluk ve yetkileri
  ¨Projenin girdi ve çıktılarının tanımı
  ¨Proje kaynaklarının organizasyonu
  ¨Sıralı ve paralel iş programları
  ¨Tasarım doğrulama yer ve metodları
  ¨Ürün tasarımında emniyet, performans ve güvenirlilik
  ¨Ürün ölçüm, deney ve kabul kriterleri metodları için planlar
  ¨Uygun sorumlulukların verilmesi.
  Tasarım çıktısı, tasarım ve geliştirme aşamaları yerine getirildikçe uygun şekilde güncellenmelidir. Planlama çıktısı bir tasarım geliştirme planı ise, bu plan tasarım ve geliştirme ile ilgili son durumu yansıtacak şekilde güncellenmelidir.

  7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri
  Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4) bu girdiler aşağıdakileri içermelidir:
  ¨Fonksiyon ve performans şartları
  ¨Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları
  ¨Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgileri
  ¨Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları
  Bu girdiler; maliyet, güvenlik, ergonomi, montaj, estetik, ambalaj, satış sonrası servis, atıkların kullanımı, çevre vb konularda olabilir.

  7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları
  Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda tamin edilmeli ve serbest bırakılmadan önce onaylanmalıdır.
  ¨Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılamalı
  ¨Satın alma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı
  ¨Ürün kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapılmalı
  ¨Ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün karakteristiklerini belirtmelidir.

  7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
  Uygun aşamalarda (madde 7.3.1) tasarım ve geliştirmenin sistematik gözden geçirilmesi,aşağıda verilen amaçlar için planlı düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir:
  ¨Şartların karşılanmasında tasarım ve geliştirme sonuçlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi
  ¨Herhangi bir problemin belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması
  ¨Bu faaliyetlerin sonuçlarının kayıtlarının muhafaza edilmesi( madde 4.2.4)

  7.3.5 Tasarım ve geliştirme doğrulaması
  Tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşıladığından emin olmak için planlı düzenlemelere ( madde 7.3.1) uygun olarak doğrulama yapılmalıdır. Doğrulama ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4)

  7.3.6 Tasarım ve geliştirme geçerliliği
  Nihai ürünün bilindiğinde amaçlanan kullanım veya belirtilmiş uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemelere ( madde 7.3.1) göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmalıdır.
  Uygulanabildiği yerlerde, geçerli kılma, ürünün tesliminden veya uygulanmasından önce tanımlanmış olmalıdır. Geçerli kılma ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)

  7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
  Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce uygun olduğunda gözden geçirilmeli, doğrulanmalı, geçerli kılınmalı ve onaylanmalıdır. Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş olan ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de içermelidir. Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir ( madde 4.2.4)
  Tasarım değişiklikleri:

  ¨Hesaplama ve malzeme seçimi gibi tasarım safhasında ortaya çıkan hatalar,
  ¨Tasarım safhasından sonra ortaya çıkan imalat zorlukları,
  ¨Müşterinin isteklerindeki değişiklikler,
  ¨Emniyet, yasal ve diğer şartların değişmesi,
  ¨Tasarım doğrulama sonucu ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları,
  ¨Düzeltici ve önleyici faaliyetler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar
  Şeklinde olabilir.

  7.4 Satınalma

  7.4.1 Satınalma prosesi
  Kuruluş satınalınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlamalıdır. Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrol tipi ve içeriği, satın alınan ürünün sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağımlı olmalıdır.
  Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmalıdır. Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmelidir. ( madde 4.2.4)

  7.4.2 Satın alma bilgisi
  Satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde,aşağıdakileri içermelidir:
  ¨Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları,
  ¨Personelin niteliği için şartları,
  ¨Kalite yönetim sistemi şartları.

  7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
  Kuruluş, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için gerekli muayene veye diğer faaliyetleri oluşturmalı ve uygulamalıdır.
  Satınalma:
  ¨Satınalma şartlarının belirlenmesi
  ¨Satınalma şartlarının yeterliliğinin sağlanması,
  ¨Satınalma şartlarının tedarikçilere iletilmesi,
  ¨Tedarikçilerin seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
  ¨Tedarikçilerin belirlenen kriterlere göre seçilmesi ve değerlendirilmesi,
  ¨Değerlendirmenin sonuçları ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetler ile ilgili kayıtların muhafaza edilmesi,
  ¨Gerekli muayene veya diğer faaliyetlerin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirir.
  Dikkat edilecek konular:

  ¨Satınalma kuruluşun ürününün bir parçasıdır ve doğrudan kaliteye etki eder
  ¨Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme sistemi kurulmalıdır
  ¨Satınalma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni düzenlemelere uygun olacak şekilde planlamalı ve uygulanmalıdır
  ¨Deney, kalibrasyon, eğitim vb hizmet satınalmaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

  7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması

  7.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
  Kuruluş, kontrollü şartlar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütmelidir. Kontrollü şartlar, uygulanabildiğinde;
  ¨Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini,
  ¨Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabildiğini,
  ¨Uygun techizatın kullanımını,
  ¨İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını,
  ¨İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,
  ¨Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamalıdır.

  7.5.2 Üretim ve hizmetin sağlanması için proseslerinin geçerliliği
  Kuruluş, elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerdeki, üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmalıdır. Bu ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu yerdeki prosesleri içerir.

  7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik
  Uygun durumlarda, kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlamalıdır. Kuruluş, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir. İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş, ürünün tek olarak belirlenmesini, kontrol ve kayıt etmelidir ( madde 4.2.4)
  Not – bazı endüstri sektörlerinde, konfigürasyon yönetimi, belirleme ve izlenebilirliğin sürdürülebildiği bir araçtır.

  7.5.4 Müşteri mülkiyeti
  Kendi kontrolü altında olduğu veya kullandığı sürece, kuruluş müşteri mülkiyetine dikkat göstermelidir. Kuruluş, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir.

  7.5.5 Ürün muhafazası
  Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.

     

   
 4. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
  Kuruluş, taahhüt edilen izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemelidir.(madde 7.2.1)
  Gerekli olduğunda, geçerli sonuçların sağlanması için ölçme teçhizatı;
  ¨Belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartlarıyla kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. Bu tipte standartların bulunmadığı yerde kalibrasyon ve doğrulamada esas alınan hususlar kaydedilmelidir.
  ¨Kalibrasyon durumunu tesbit etmeye imkan verecek şekilde tanımlanmış olmalıdır
  ¨Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak biçimde ayarlanmamalı ve bundan kaçınılmalıdır
  ¨Taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmalıdır.

  8 Ölçme, Analiz ve iyileştirme
  Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır.
  ¨Ürünün uygunluğunu göstermek,
  ¨Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak,
  ¨Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
  Bu istatistiksel teknikler ve bunların kullanım derecesini de kapsayan, uygulanabilir metodların tayin edilmesini kapsar.

  8.2 İzleme ve Ölçme

  8.2.1 Müşteri memnuniyeti
  Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgileri elde etmek ve kullanmak için metodlar belirlemelidir.
  Müşteri memnuniyeti ölçüm yöntemleri olarak;
  ¨Müşteri ile doğrudan iletişim kanalları kurulması,
  ¨Sektörel veya müşteri grubu bazında anketlerin yapılması,
  ¨Müşteri olmayan grup bazında anket yapılması,
  ¨Müşteri şikayetleri,
  ¨Sektörel ve/veya genel yayın organlarının kuruluş ile ilgili raporları,
  ¨Rekabet ile ilgili bilgiler,
  ¨Kuruluş içindeki müşteri ile doğrudan ilişki kuran personelin fikirleri kullanılabilir.
  Müşteri memnuniyetine ilişkin izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmeler sonucunda;
  ¨Müşteri memnuniyetinin arttırılması,
  ¨Gerekli durumlarda proses değişiminin sağlanması,
  ¨Sürekli iyileştirmede veri oluşturma,
  ¨Rekabet gücünün artması,
  ¨Ürün kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
  ¨Kaynakların doğru ve etkin olarak kullanılması gibi iyileştirme çalışmaları daha etkin olarak sürdürülebilir.

  8.2.2 İç tetkik
  Kuruluş, kalite yönetim sisteminin;
  ¨Planlanmış düzenlemelere ( madde 7.1) bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve
  ¨Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini, belirlemek için planlı aralıklarla iç tetkikler yerine getirmelidir.
  Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbirler alınmasını sağlamalıdır. Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsamalıdır. ( madde 8.5.2)
  İç tetkikler;
  ¨Kalite sisteminin geliştirilmesine yardımcı olur.
  ¨Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarının tespiti amacıyla yapılır.
  ¨Yönetim aracıdır.
  ¨Kuruluşun hedeflerine ulaşmasında yardımcıdır.
  ¨Uygunsuzlukların azaltılması, ortadan kaldırılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.
  Tetkik safhaları:
  ¨Hazırlık
  ¨Planlama
  ¨Uygulama
  ¨Değerlendirme
  Tetkiklerin özellikleri:
  ¨Planlanmış ve dokümante edilmiş olmalı
  ¨Tetkik prosesi bağımsız ve objektif olmalı
  ¨Tetkikçiler kendi işini denetlememeli
  ¨Prosedüre uygun olarak yapılmalı
  ¨Sonuçlar dokümante edilmeli
  ¨Sorumlu yönetim personeli sonuçlardan haberdar edilmeli
  ¨Yönetim personeli uygunsuzluklar ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri zamanında başlatmalı.

  8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
  Kuruluş kalite yönetim sistemi prosedürlerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metodları uygulamalıdır. Bu metodlar proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermelidir. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında , ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır.
  Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için;
  ¨İzleme yöntemi,
  ¨İzlenen ve ölçülen parametrenin yeterliliği,
  ¨Proseslerin değerlendirilme yöntemi,
  ¨İstenilen sonuçlara uygunluğu değerlendirilmelidir.

  8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
  Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izlemeli ve ölçülmelidir. Bu doğrulama ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.( madde 7.1)
  Kabul kriterleri ile birlikte uygunluğun kanıtları muhafaza edilmelidir. Kayıtlar, ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi / kişileri göstermelidir. ( madde 4.2.4)
  Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin sunumu, ilgili yetkili tarafından ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından onaylanmadıkça planlı düzenlemelerin tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar, yapılamamalıdır.
  Ürün karakteristikleri şunlar olabilir;
  ¨Hammadde özellikleri
  ¨Ürünün fonksiyonel ( kullanım) özellikleri
  ¨Ürün kullanım ömrü
  ¨Ürünün kullanım şartları
  ¨Ürünün güvenlik ve emniyet şartları
  ¨Ürünün servis yükümlülüğü
  ¨Yasal gereklilikler ve ürüne yönelik izlenmesi gereken kriterler olabilir.

  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
  Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır.
  Kuruluş uygun olmayan ürünü;aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır.
  ¨Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması ile,
  ¨İlgili yetkili ve uygulanabildiği durumlarda müşteriyle mutabakatla kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirmeyle,
  ¨Uygun olmayan ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması ile,
  Uygunsuzlukların yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar ve alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere, muhafaza edilmelidir.(madde 4.2.4)

  8.4 Veri analizi
  Kuruluş, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından çıkan ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamalıdır.
  Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır.
  ¨Müşteri memnuniyeti ( madde 8.2.1)
  ¨Ürün şartlarına uygunluk ( madde 7.2.1)
  ¨Önleyici faaliyet için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri
  ¨Tedarikçiler
  Elde edilen analiz sonuçlarına göre;
  ¨Müşteri memnuniyeti,
  ¨Proses performansı,
  ¨İlgili tarafların memnuniyeti,
  ¨Ürün şartlarının uygunluğu,
  ¨Tedarikçilerin performansları, katkıları, eksiklikleri,
  ¨Uygunsuzlukların durumu,
  ¨Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin durumu tespit edilmelidir.

  8.5 İyileştirme
  Kuruluş, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesini kullanmak yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
  İyileştirme faaliyetleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli:
  ¨Ölçme, izleme ve verilerin analizi ile iyileşme trendini sağlamak için faaliyetlerin uygulanması
  ¨Sürekli iyileştirmenin Kalite Politikasında taahhüt edilmesi ve yönetimin bu taahhüte bağlılığı
  ¨Kalite hedeflerinin ölçülebilir ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olması
  ¨Yönetimin gözden geçirme toplantı çıktılarının iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olması
  İyileştirme; sistemin tümüne ya da destekleyici prosesler / faaliyetler dışarıda bırakılmak üzere sistemin bir kısmına uygulanabilir.
  İyileştirme araçları

  İyileştirme araçları;
  ¨Histogram
  ¨Sebeb sonuç diyagramları
  ¨Kontrol şemaları
  ¨Pareto diyagramları
  ¨Grafikler
  ¨Kontrol föyleri
  ¨Saçılma diyagramları
  ¨Beyin fırtınası
  ¨Benzeşme diyagramları
  ¨Kıyaslama
  ¨Akış şemaları

  8.5.2 Düzeltici faaliyetler
  Kuruluş, tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzeltici faaliyetler karşılanan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. Dökümante edilmiş prosedür;
  ¨Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ( müşiteri şikayetleri dahil)
  ¨Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi
  ¨Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi
  ¨Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması
  ¨Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları
  ¨Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.

  8.5.3 Önleyici faaliyet
  Kuruluş, potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için sebeplerini ortadan kaldıracak faaliyetleri belirlemelidir. Önleyici faaliyetler, potansiyel problemlerin etkilerine uygun olmalıdır. Dökümante edilmiş prosedür;
  ¨Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,
  ¨Uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,
  ¨İhtiyaç duyulan faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması,
  ¨Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları
  ¨Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır

   
 5. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  KALİTENİN TANIMI
  Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
  Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

  Kullanıma uygunluktur. (Dr.J.M.JURAN)

  Şartlara uygunluktur. (P.B.CROSBY)
  ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:
  PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
  ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
  SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
  YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
  KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
  KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.
  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
  VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

     

   
 6. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: (TQM)
  Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir. TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.
  Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri ;*müşteri odaklılık
  *üst yönetim liderliği
  *sürekli gelişme
  *tam katılım
  ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.


   
 7. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ
  TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

  *Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.


  *Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.


  *Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.


  *Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.


  *Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.


  *Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.


  *Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.


  *Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.
   
  mus.esen bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica